kontakt    mapa strony  
    polski   english

Sukces na Tajwanie

W drugich World Cup of Computer Implemented Inventions na Tajwanie zorganizowanych w dniach 24-27 sierpnia 2011 r. uczestniczyli twórcy z 26 krajów, prezentując łącznie ponad 200 wynalazków, wśród nich 6 innowacyjnych rozwiązań autorstwa naukowców z Politechniki Łódzkiej. Wszystkie uzyskały wysokie uznanie międzynarodowego jury i wszystkie zostały nagrodzone medalami.
Katedra Informatyki Stosowanej zdobyła jeden złoty i dwa srebrne medale
 

Automatic driver notification about detection of the emergency vehicles

Nagroda: Złoty medal
Autorzy projektu: Andrzej Romanowski, Jakub Betiuk, Zbigniew Frątczak, Jacek Nowakowski, Dominik Sankowski
 
	Geneza systemu związana jest z zaobserowowanymi przez autorów trudnościami w przejeździe pojazdów 
uprzywilejowanych w trakcie wykonywania zadań; np. karetki, policji, straży pożarnej. Pomimo używania przez nich sygnalów
ostrzegawczych w czasie dojazdu do np. wypadku, to często pojazdy te zostają zatrzymane w korkach. Kierowcy widząc lub
 słysząc syreny ustępują drogi tym uprzywilejowanym pojazdom, ale zdarza się, ze nie widzą sygnałów wizualnych (w czasie 
dnia), a syreny nie słyszą, w związku z czym nie reagują natychmiastowym ustąpieniem miejsca.
Często jest to spowodowane zbyt głośnym słuchaniem muzyki lub radia w samochodzie, a nowoczesne auta maja bardzo dobrze
wyciszone wnętrza. Dlatego właśnie postanowiliśmy opracować system, który automatycznie będzie analizował dźwięki ruchu 
ulicznego za pomocą umieszczonych na zewnątrz pojazdu mikrofonów, aby po wykryciu pojazdu uprzywilejowanego
powiadomić o tym kierowcę.

System powiadamiania kierowcy o wykryciu pojazdu uprzywilejowanego
 
Opis systemu:
 
Autorzy prezentują system pozwalający na detekcję sygnałów alarmowych pojazdów uprzywilejowanych w ruchu ulicznym. Zadaniem systemu jest wykrywanie dźwięku syren w warunkach ruchu ulicznego i sygnalizacja tego faktu kierowcy pojazdu. Zaproponowane rozwiązanie opiera się na zastosowaniu mikrokontrolera w celu przeprowadzenia analizy sygnału dźwiękowego. Układ rejestruje dźwięk uliczny za pomocą umieszczonego na zewnątrz samochodu mikrofonu. Zebrany sygnał jest następnie próbkowany i poddawany przetwarzaniu, w celu wykrycia charakterystycznych, dla pojazdu uprzywilejowanego, wzorców częstotliwości. Implementacja systemu została zrealizowana w oparciu o kontroler programowalny AT32UC3A0512 przy użyciu ATMEL Software Framework 1.2.1 oraz programatora AVRONE!
 

Sposób oraz urządzenie zabezpieczające przed oglądaniem programów telewizyjnych nieodpowiednich do wieku widza

Nagroda: srebrny medal
Autorzy projektu:  Volodymyr Mosorov, Marta Chodyka
Działanie systemu zabezpieczającego przed oglądaniem programów telewizyjnych nieodpowiednich dla wieku widza polega na tym, że zawarty w obrazie TV specjalny znacznik jest analizowany pod względem rozpoznania kategorii wiekowej programu. czyli określenia, do jakiej grupy widzów skierowany jest dany program telewizyjny.
Rozpoznany symbol jest następnie porównywany z ustawieniem wiekowym ustalonym przez rodzica lub opiekuna. Gdy otrzymany wynik porównania jest odpowiedni do ustawień ustalonych wiekowych nadawany jest program telewizyjny, w przeciwnym przypadku generowany jest sygnał informujący o zakazie oglądania danego programu telewizyjnego.
 

Sposób i urządzenie do pomiaru frakcji składników w przepływie wielofazowym

Nagroda: srebrny medal
Autorzy projektu: Dominik Sankowski, Jacek Nowakowski , Erling Hammer, Laurent Babout, Robert Banasiak, Zbigniew Chaniecki , Krzysztof Grudzien, Marcin Janaszewski, Volodymyr Mosorov, Andrzej Romanowski, Radosław Wajman
Sposób pomiaru udziału różnych składników w przepływie wielofazowym, np. przy transporcie mieszaniny gazu, wody i oleju polega na wykorzystaniu systemu tomografii indukcyjnej EIT zbudowanej w oparciu o układ wielu elektrod rozmieszczonych równomiernie na obwodzie rurociągu. Dane uzyskane z pomiaru rezystancji pozwalają na określenie rozkład obszaru przewodzącego (np. woda) a pojemności na rozkład obszaru nieprzewodzącego (np. gaz, olej). Wyniki pomiarów uzupełnione o dane z systemu tomografii promieniowania gamma GRT pozwalają na wyznaczenie obszarów przekroju wypełnionego różnymi fazami, i w konsekwencji skład przepływającej mieszaniny.
 
Schemat czujnika: 1 - miedziane elektrody pojemnościowe, 2 - szpilkowe elektrody rezystancyjne, 3 - uchwyt źródła promieniowania gamma, 4 – czujnik promieniowania gamma eValuator 1000, 5-stalowa obudowa ochronna.
 
 
Stanowisko badawcze: 1 – liczniki impulsów, 2 – oscyloskop, 3 – Napęd pompy odśrodkowej, 4 – sterownik napędu pompy, 5 –National Instruments DAQ, 6 – Zasilacz do czujnika eV1000, 7 – Tomograficzny czujnik wielomodalny

powrót do góry


Redakcja:
Jacek Nowakowski
Zbigniew Chaniecki
Volodymyr Mosorov
Krzysztof Grudzień
Radosław Wajman
Andrzej Romanowski
Robert Banasiak

Ostatnia modyfikacja:
2013-02-25 10:02:20, Wojciech Bieniecki