kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr inż. Łukasz Sturgulewski

dr inż. Łukasz SturgulewskiPokój: 312/313, WEEIA, IIIp.
Telefon: (+48) 42 631 27 50 w. 312
E-mail:
Strona WWW: luk.iis.p.lodz.pl/
Godziny przyjęć: Semestr letni 2020/2021:
- poniedziałek, godz. 16:00 - 16:45
MS Teams
- wtorek, godz. 17:15 - 18:00
MS TeamsKOMPETENCJE

Szkolenia instruktorskie Cisco Networking Academy:

 • Cisco Certified Network Associate
 • Cisco Certified Network Associate Security
 • Cisco Certified Network Associate Cybersecurity Operations
 • Cisco Certified Network Professional
 • Fundamentals of Network Security
 • Fundamentals of Wireless LAN

Szkolenia Juniper:

 • Introduction to JUNOS Operating System (IJOS)
 • JUNOS Routing Essentials (JRE)
 • JUNOS Security (JSEC) 

Szkolenia Check Point:

 • Check Point Certified Security Administrator (CCSA) R77

Szkolenia Palo Alto Networks:

 • Essentials1: Firewall Installation and Management (201) 

Szkolenia FortiNet:

 • Fortinet Network Security Expert 4 - FortiGate I

Szkolenia Microsoft:

 • Programming with Microsoft ADO.NET (No. 2389)
 • Programming with C# (No. 2124)
 • Developing Microsoft ASP.NET Application Using Visual Studio .NET (No. 2310)

Certyfikaty:

 • Autodesk AutoCAD – Level II
 • Autodesk AutoLISP – Level I
 • ESET NOD32 wraz z Remote Administrator
 • OPTOMER – Pomiary oraz spawanie światłowodów - teoria i praktyka

PROFIL NAUKOWY 

Rozpoznawanie obrazów

Sieci komputerowe

 

Lista publikacji:

 1. Sierszeń A., Sturgulewski Ł., Janicka J.: The aspect of testing software for monitoring and managing networks in GNS3 environment, Information Systems Architecture and Technology – Services Oriented Distributed System: Concepts and Infrastructure, Wrocław, Polska, 2009, pp. 293-302.
 2. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Diffuse network behavior analysis systems with the use of pattern recognition methods, Information Systems Architecture and Technology – Networks and Networks’ Services, Wrocław, Polska, 2010, pp. 223-234, ISBN 978-83-7493-542-5        
 3. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Network Behavior-Analysis systems with the use of learning set and decision rules based on distance, Automatyka, AGH, Kraków, Polska, 2010 ISSN: 1429-3447
 4. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Symulacja komunikacji w sieciach bezprzewodowych typu ad-hoc w środowisku OMNeT++, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 1078, seria Elektryka, z. 121, Polska, 2010, ISSN: 0374-4817
 5. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: OPNET - uniwersyteckie spojrzenie na projektowanie sieci; Informatyka i Edukacja, Monografie Politechniki Łódzkiej Nr 1949, Polska, 2010, str. 155-184, ISBN 978-83-7283-376-1
 6. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Środowisko GNS3 w aspekcie emulacji urządzeń sieciowych oraz testowania aplikacji sieciowych, Monografie Politechniki Łódzkiej, Praca zbiorowa red. D. Sankowski, A. Romanowski, Łódź 2010,  Wydawnictwo Politechniki  Łódzkiej, Monografie Politechniki Łódzkiej Nr 1949, ISBN: 978-83-7283-376-1 s. 185-207
 7. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Implementation of IPS&IDS technology in devices emulated with GNS3 environment, Information Systems Architecture and Technology – Networks and Networks’ Services, Wrocław, Polska, 2010, str 247-258, ISBN 978-83-7493-542-5
 8. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Wykorzystanie Cisco Packet Tracer do nauczania podstawowych zagadnień transmisji danych głosowych w sieciach komputerowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 1078, seria Elektryka, z. 121, Polska, 2010, ISSN: 0374-4817
 9. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Evaluation of reliability of a decision-making process based on pattern recognition, Computer Recognition Systems 4, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol.95, Springer Berlin/Heidelberg, 2011, pp. 109-118, ISBN 978-3-642-20319-0        
 10. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Traffic Analyzer Based On Data Flow Patterns, Automatyka, rocznik 2011, tom 15, zeszyt 3 , s. 693-702, AGH, Kraków, 2011, ISSN: 1429-3447
 11. Sturgulewski Ł., Sierszeń A.:  System Of Distance Measurement And Localization Of Wireless Devices Communicating Based On Wi-Fi Technologies, Automatyka, rocznik 2011, tom 15, zeszyt 3, s.703-708, AGH, Kraków, 2011, ISSN: 1429-3447
 12. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Simulation of Frame-Relay in GNS3 environment, Monografie Politechniki Łódzkiej, Praca zbiorowa red. D. Sankowski, A. Romanowski, Łódź 2011, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Monografie Politechniki Łódzkiej
 13. Sturgulewski Ł., Sierszeń A.:  Education in network technologies essential for proper functioning of LAN network and its connection with ISP, Monografie Politechniki Łódzkiej, Praca zbiorowa red. D. Sankowski, A. Romanowski, Łódź 2011, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Monografie Politechniki Łódzkiej
 14. Sierszeń A., Sturgulewski Ł., Szymański M.: System  of  distance  measurement  and  localization of wireless devices communicating based on bluetooth technologies, Automatyka, AGH, Kraków, 2012, (publikacja w trakcie procesu wydawniczego)
 15. Kapusta P., Majchrowicz M., Sierszeń A., Sturgulewski Ł.:  Poprawa wydajności sieciowej rozproszonego, wielowęzłowego systemu multi-GPU, Automatyka, AGH, Kraków, 2012, (publikacja w trakcie procesu wydawniczego)
 16. STURGULEWSKI Ł., (2001) Popularne metody kryptograficzne. IX Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, pp. 105-117.
 17. SANKOWSKI D., STURGULEWSKI Ł., SIERSZEŃ A., ADAMUS., (2002) Tworzenie nowoczesnych programów nauczania dla kierunku Informatyka. VI Ogólnopolska Konferencja Informatyczne Przygotowanie Nauczycieli, Kraków.
 18. SANKOWSKI D., STURGULEWSKI Ł., SIERSZEŃ A., ADAMUS R., (2002) Edukacja Informatyczna - Wyzwanie i Konieczność. VIII konferencja Informatyka w Szkole, Toruń, pp. 254-259.
 19. SANKOWSKI D., STURGULEWSKI Ł., SIERSZEŃ A., ADAMUS R., (2002) Studia dwustopniowe na kierunku Informatyka - nowy styl kształcenia informatycznego na Politechnice Łódzkiej. X Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, t.2 pp. 441‑451.
 20. SANKOWSKI D., STURGULEWSKI Ł., SIERSZEŃ A., ADAMUS R., (2003) Projekt programu nauczania na studiach magisterskich dla kierunku informatyka. Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok k/Bełchatowa.
 21. STURGULEWSKI, Ł. (2003) Realizacja algorytmu badania rozdzielności liniowej dwóch zbiorów. XI Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne: teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje, Łódź, pp. 105–116.
 22. KRZESZEWSKI R., STURGULEWSKI Ł., SIERSZEŃ A., (2003) Epoka e-learningu wyzwanie i konieczność. XI Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź.
 23. ADAMUS J., ADAMUS R., SANKOWSKI D., SIERSZEŃ A., STURGULEWSKI Ł., (2004) Zdalne nauczanie w dydaktyce szkół średnich jako sposób kreowania pozytywnych cech przyszłego studenta. VIII Konferencja Informatyczne Przygotowanie Nauczycieli, Kraków.
 24. KRZESZEWSKI R., SIERSZEŃ A., STURGULEWSKI Ł., (2004) Metody weryfikacji i  analizy postępów w nauce w systemach nauczania na odległość. Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok k/Bełchatowa.
 25. SIERSZEŃ, A., STURGULEWSKI, Ł., JÓŹWIK, A. (2004) Kondensacja zbioru odniesienia jako metoda sterowania pomiędzy jakością i szybkością klasyfikacji. Automatyka, AGH, Kraków, Vol. 8, No. 3, pp. 325–329.
 26. ADAMUS R., SANKOWSKI D., SIERSZEŃ A., STURGULEWSKI Ł., (2005) Sieci bezprzewodowe – przyszłość w edukacji zdalnego nauczania. Konferencja Technologie Internetowe w Zarządzaniu i Biznesie TIZIB’05, Łódź.
 27. SANKOWSKI D., STURGULEWSKI Ł., SIERSZEŃ A., (2006) Elements of Cisco Networking Academy in disabled people's education. Distance learning workshop '06, Sosnowiec.
 28. SIERSZEŃ, A., STURGULEWSKI, Ł., (2006) Kondensacja zbioru  odniesienia  metodą  punktów wzajemnie najdalszych jako system sterowania pomiędzy szybkością i jakością klasyfikacji. Automatyka, AGH, Kraków, Vol. 10, No. 3, pp. 447–454.
 29. STURGULEWSKI, Ł., (2008) Algorithms for investigation of strict linear separability of two sets. Elektryka, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Vol. 115, No. 1024, pp. 139–146.                                
 30. BOJAŃCZYK, B., STURGULEWSKI, Ł., (2008) Testowanie zabezpieczeń sieci za pomocą narzędzi Open-Source. XVI Konferencja „Sieci i Systemy Informatyczne”, Łódź.