kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr inż. Artur Sierszeń

dr inż. Artur SierszeńPokój: bud. A10 p. 312
Telefon: (+48) 42 631 27 50 w. 312
E-mail:
Strona WWW: bzyczek.kis.p.lodz.pl
Godziny przyjęć:
Sesja:
wtorek, 13:30 - 15:00
czwartek, 13:30 - 15:00
IIS (budynek A-10) - pokój 312
w pozostałym czasie kontakt mailowygodziny pracy na PŁ:

 • pon.:  9:00 - 18:00   9h (WEEIA 311/312 CTI 405/406/407/408)
 • wt. :  9:00 - 18:00   9h (WEEIA 311/312 CTI 405/406/407/408)
 • śr. :    ---
 • czw.:  ---
 • pt. :    ---
 • sob.:  ---
 • nie.:   8:00/10:00 - 14:00/16:00  6h(WEEIA 311/312 CTI 405/406/407/408)

W obecnym semestrze prowadzę zajęcia:

w ramach studiów dziennych (stacjonarnych) na kierunku INFORMATYKA
 

 • Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych - (PiRSK)
 • Podstawy Audytu Sieci Komputorowych - (PASK)

w ramach International Faculty of Engineering kierunku Computer Science and Information Technology

 • Advanced Networking Technology - (ANT)     

Publikacje  2009 - 2013:

 1. Sierszeń A.,Sturgulewski Ł.: Evaluation of reliability of a decision-making process based on pattern recognition, Computer Recognition Systems 4, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol.95, Springer Berlin/Heidelberg, 2011, pp. 109-118, ISBN 978-3-642-20319-0
 2. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Traffic Analyzer Based On Data Flow Patterns, Automatyka, rocznik 2011, tom 15, zeszyt 3 , s. 693-702, AGH, Kraków, 2011, ISSN: 1429-3447
 3. Sturgulewski Ł., Sierszeń A.: System Of Distance Measurement And Localization Of Wireless Devices Communicating Based On Wi-Fi Technologies, Automatyka, rocznik 2011, tom 15, zeszyt 3, s.703-708, AGH, Kraków, 2011, ISSN: 1429-3447
 4. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Simulation of Frame-Relay in GNS3 environment, Monografie Politechniki Łódzkiej, Praca zbiorowa red. D. Sankowski, A. Romanowski, Łódź 2011, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Monografie Politechniki Łódzkiej
 5. Sturgulewski Ł., Sierszeń A.: Education in network technologies essential for proper functioning of LAN network and its connection with ISP, Monografie Politechniki Łódzkiej, Praca zbiorowa red. D. Sankowski, A. Romanowski, Łódź 2011, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Monografie Politechniki Łódzkiej
 6. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: OPNET - uniwersyteckie spojrzenie na projektowanie sieci, Informatyka i Edukacja, Monografie Politechniki Łódzkiej, Praca zbiorowa red. D. Sankowski, A. Romanowski, Łódź 2010, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Monografie Politechniki Łódzkiej Nr 1949, ISBN: 978-83-7283-376-1 s. 155-184
 7. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Środowisko GNS3 w aspekcie emulacji urządzeń sieciowych oraz testowania aplikacji sieciowych, Monografie Politechniki Łódzkiej, Praca zbiorowa red. D. Sankowski, A. Romanowski, Łódź 2010, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Monografie Politechniki Łódzkiej Nr 1949, ISBN: 978-83-7283-376-1 s. 185-207
 8. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Diffuse Network Behavior Analysis systems with the use of pattern recognition methods, Information Systems Architecture and Technology, Wrocław 2010 s. 223-234. Information Systems Architecture and Technology - Networks and Networks' Services. Praca zbiorowa red. Grzech Adam, Borzemski Leszek, Świątek Jerzy, Wilimowska Zofia. Wrocław: Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2010, 381 s.; ISBN: 978-83-7493-542-5
 9. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Implementation of IPS&IDS technology in devices emulated with GNS3 environment, Information Systems Architecture and Technology, Wrocław 2010 s. 247-258. Information Systems Architecture and Technology - Networks and Networks' Services. Praca zbiorowa red. Grzech Adam, Borzemski Leszek, Świątek Jerzy, Wilimowska Zofia. Wrocław: Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2010, 381 s.; ISBN: 978-83-7493-542-5
 10. Sierszeń A.: Bubble algorithm for the reduction of reference set, Journal Of Medical Informatics & Technologies, 2010, vol. 16, no. , p. 117-124, ISSN: 1642-6037
 11. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Wykorzystanie Cisco Packet Tracer do nauczania podstawowych zagadnień transmisji danych głosowych w sieciach komputerowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 1078, Seria: Elektryka, z. 121, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 405-412, ISSN: 0374-4817
 12. Sierszeń A., Sturgulewski Ł.: Symulacja komunikacji w sieciach bezprzewodowych typu ad-hoc w środowisku OMNeT ++, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 1078, Seria: Elektryka, z. 121, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 413-422, ISSN: 0374-4817
 13. Sierszeń A., Sturgulewski Ł., Dubel M., Marciniak T., Wójciński A.: Network Behavior-Analysis systems with the use of learning set and decision rules based on distance, Automatyka, AGH, Kraków, 2010, ISSN: 1429-3447
 14. Sierszeń Artur Rozprawa doktorska: Metody kondensacji zbioru odniesienia dla reguł decyzyjnych opartych na funkcji odległości.Łódź: Katedra Informatyki Stosowanej 2009, 141 s, promotor: dr hab. Jóźwik Adam
 15. Sierszeń A., Sturgulewski Ł., Janicka J.: GNS3 Environment in the aspect of testing software for management and monitoring of computer networks. W: Information Systems Architecture and Technology. Wrocław 2009, s. 293-302. Information Systems Architecture and Technology. Praca zbiorowa red. Grzech Adam, Borzemski Leszek, Świątek Jerzy, Wilimowska Zofia. Wrocław: Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2009, 402 s., ISBN: 978-83-7493-4
 16. Sierszeń A.: Cascades algorithm for the reduction of reference set. AUTOMATYKA, rocznik 2009, nr , s. 995-1008, ISSN: 1429-3447
 17. Sierszeń A.: Methods of reference set condensation for decision rules based on distance functions.. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, rocznik 2009 , nr 117, s. 45-53, ISSN: 0374-4817
 18. Sierszeń A.: Reduction of reference set with the method of cutting hyperplanes.. JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS & TECHNOLOGIES, 2009, vol. 13, no. , p. 215-220, ISSN: 1642-6037
 19. Sierszeń A.: Reduction of large reference sets with modified Chang's algorithm. AUTOMATYKA, rocznik 2009 , nr , s. 1009-1020, ISSN: 1429-3447

przed 2009:

 1. Sierszeń, A.,Sturgulewski, Ł., (2006) Kondensacja zbioru  odniesienia  metodą  punktów wzajemnie najdalszych jako system sterowania pomiędzy szybkością i jakością klasyfikacji. Automatyka, AGH, Kraków, Vol. 10, No. 3, pp. 447–454.
 2. Sankowski D., Sturgulewski Ł., Sierszeń A., (2006) Elements of Cisco Networking Academy in disabled people's education. Distance learning workshop '06, Sosnowiec.
 3. Sierszeń A.Kondensacja zbioru w aspekcie sterowania pomiędzy szybkością, a jakością klasyfikacji. Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok k/Bełchatowa
 4. Adamus R., Sankowski D., Sierszeń A., Sturgulewski Ł., (2005) Sieci bezprzewodowe – przyszłość w edukacji zdalnego nauczania. Konferencja Technologie Internetowe w Zarządzaniu i Biznesie TIZIB’05, Łódź.
 5. Sierszeń, A., Sturgulewski, Ł., Jóźwik, A. (2004) Kondensacja zbioru odniesienia jako metoda sterowania pomiędzy jakością i szybkością klasyfikacji. Automatyka, AGH, Kraków, Vol. 8, No. 3, pp. 325–329.     
 6. Krzeszewski R., Sierszeń A., Sturgulewski Ł., (2004) Metody weryfikacji i  analizy postępów w nauce w systemach nauczania na odległość. Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok k/Bełchatowa.
 7. Adamus J., Adamus R., Sankowski D., Sierszeń A., Sturgulewski Ł., (2004) Zdalne nauczanie w dydaktyce szkół średnich jako sposób kreowania pozytywnych cech przyszłego studenta. VIII Konferencja Informatyczne Przygotowanie Nauczycieli, Kraków.
 8. Krzeszewski R., Sturgulewski Ł., Sierszeń A., (2003) Epoka e-learningu wyzwanie i konieczność. XI Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź.
 9. Sankowski D., Sturgulewski Ł., Sierszeń A., Adamus R., (2003) Projekt programu nauczania na studiach magisterskich dla kierunku informatyka. Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, Słok k/Bełchatowa.
 10. Sankowski D., Sturgulewski Ł., Sierszeń A., Adamus R., (2002) Studia dwustopniowe na kierunku Informatyka - nowy styl kształcenia informatycznego na Politechnice Łódzkiej. X Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, t.2 pp. 441 451.
 11. Sankowski D., Sturgulewski Ł., Sierszeń A., Adamus R., (2002) Edukacja Informatyczna - Wyzwanie i Konieczność. VIII konferencja Informatyka w Szkole, Toruń, pp. 254-259.      
 12. Sankowski D., Sturgulewski Ł., Sierszeń A., Adamus., (2002) Tworzenie nowoczesnych programów nauczania dla kierunku Informatyka. VI Ogólnopolska Konferencja Informatyczne Przygotowanie Nauczycieli, Kraków.
 13. Sierszeń A., (2001) Bezpieczeństwo w sieci. Konferencja Internet w firmie, firma w Internecie, Łódź.

Zdobyte certyfikaty:


     

Certyfikaty CISCO (Artur Sierszen - CSCO11422298)

  Associate Level

 1. CCNA - Cisco Certified Network Associate (certfikat)
 2. CCNA Security - Cisco Certified Network Associate Security (certfikat)
 3. CCDA - Cisco Certified Design Associate (certfikat)
  Professional Level

 1. CCNP - Cisco Certified Network Professional (certfikat)
 2. CCSP - Cisco Certified Security Professional (certfikat)
 3. CCNP Security - Cisco Certified Network Professional Security (certfikat)
 4. CCDP - Cisco Certified Design Professional (certfikat)
  Specializations

 1. Cisco Information Security Specialist (certfikat)
 2. Cisco IOS Security Specialist (certfikat)
 3. Cisco Firewall Specialist (certfikat)
 4. Cisco IPS Specialist (certfikat)

Certyfikaty MICROSOFT (Artur Sierszen - nr. 3856495)

MS Learning Transcript 1. MCSE - Microsoft Certified Systems Engineer on Microsoft Windows Server2003 (certfikat)
 2. MCSA Messaging - Microsoft Certified Systems Administrator Messaging on Microsoft Windows Server 2003 (certfikat)
 3. MCSA - Microsoft Certified Systems Administrator on Microsoft Windows Server 2003 (certfikat)
 4. MCP - Microsoft Certified Professional (certfikat)

 

 

Zdane egzaminy certyfikacjine (w celu uzyskania certyfikatu):

  egzaminy CISCO

 1. Cisco System Exam 642-832 TSHOOT - Troubleshooting and Maintaing Cisco IP Networks
 2. Cisco System Exam 642-873 ARCH - Designing Cisco Network Service Architectures
 3. Cisco System Exam 640-553 IINS - Implementing Cisco IOS Network Security
 4. Cisco System Exam 640-863 DESGN - Designing for Cisco Internetwork Solutions
 5. Cisco System Exam 642-515 SNAA - Securing Networks with ASA Advanced
 6. Cisco System Exam 642-533 IPS - Implementing Cisco Intrusion Prevention Systems
 7. Cisco System Exam 642-892 Composite Exam (połaczone 642-901 i 642-812)
 8. Cisco System Exam 642-523 SNPA - Securing Networks with PIX and ASA
 9. Cisco System Exam 642-503 SNRS - Securing Networks with Cisco Routers and Switches
 10. Cisco System Exam 642-552 SND - Securing Cisco Network Devices Exam
 11. Cisco System Exam 640-802 CCNA - Cisco Certified Network Associate
  egzaminy MICROSFOT

 1. Microsoft Exam 70-299: Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network
 2. Microsoft Exam 70-297: Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure
 3. Microsoft Exam 70-294: Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure
 4. Microsoft Exam 70-293: Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
 5. Microsoft Exam 70-284: Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003
 6. Microsoft Exam 70-290: Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
 7. Microsoft Exam 70-291: Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
 8. Microsoft Exam 70-270: Installing, Configuring, and Administering MicrosoftR WindowsR XP Professional

 

 

Odbyte kursy i szkolenia:

 1. kurs instruktorski CISCO - Cisco Certified Network Professional (BSCI, ISCW)
 2. kurs instruktorski CISCO - Fundamentals of Network Security: Router
 3. kurs instruktorski CISCO - Fundamentals of Network Security: PIX
 4. kurs instruktorski CISCO - Fundamentals of Wireless LANs
 5. kurs instruktorski CISCO - Cisco Certified Network Associate
 6. kurs Microsoftu (no. 2272) - Implementing and Supporting Microsoft Windows XP Professional
 7. kurs Microsoftu (no. 2273) - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
 8. kurs Microsoftu (no. 2274) - Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment
 9. kurs Microsoftu (no. 2275) - Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
 10. kurs Microsoftu (no. 2276) - Implementing a Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts
 11. kurs Microsoftu (no. 2277) - Implementing, Managing, and Maintaining a Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Services
 12. kurs Microsoftu (no. 2400) - Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003
 13. Kurs Microsoftu (no. 2278) - Planning and Maintaining a Windows Server 2003 Network Infrastructure
 14. Kurs Microsoftu (no. 2279) - Planning, Implementing, and Maintaining a Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure
 15. Kurs Microsoftu (no. 2282) - Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure
 16. Kurs Microsoftu (no. 2823) - Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network