kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr inż. Jarosław Gocławski

dr inż. Jarosław GocławskiPokój: bud. C6 p. 13 lub p. 110
Telefon: (+48) 42 631 27 54 w. 16
E-mail:
Strona WWW: jgoclaw.kis.p.lodz.pl
Godziny przyjęć: Wt.12:15-13:00 czat MsTeams
Czw.13:15-14:00 czat MsTeams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Funkcje pełnione w PŁ:

Członek komisji rekrutacyjnej WEEiA

 

Publikacje z ostatnich 4 lat (2016 - 2019):

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

 1. Gocławski J., Sekulska-Nalewajko J., Strzelecki B., Romanowska I. Wettability analysis method for assessing the effect of chemical pretreatment on brown coal biosolubilization by Gordonia alkanivorans S7. Fuel, 2019, 256: 115927, https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.115927. (IF: 4,908).
 2. Sekulska‑Nalewajko J., Kornaś A., Gocławski J., Miszalski Z., Kuźniak E. Spatial referencing of chlorophyll fluorescence images for quantitative assessment of infection propagation in leaves demonstrated on the ice plant - Botrytis cinerea pathosystem. Plant Methods, 2019, 15:18, https://doi.org/10.1186/s13007-019-0401-4. (IF 4.502).
 3. Gocławski J., Korzeniewska E.,  Sankowski D. Pawlak R. Extraction of the Polyurethane Layer in Textile Composites for Textronics Applications Using Optical Coherence Tomography. Polymers, 2018, 10(469). doi: 10.3390/polym10050469 (IF: 3.364).
 4. Gocławski J., Sekulska-Nalewajko J., Korzeniewska E., Piekarska A. The use of optical coherence tomography for the evaluation of textural changes of grapes exposed to pulsed electric field. Computers and Electronics in Agriculture, 2017, 142: 29-40 (IF: 2.464).
 5. Gliścińska E., Sankowski D., Krucińska I., Gocławski J., Michalak M., Rowińska Z., Sekulska-Nalewajko J. Optical coherence tomography image analysis of polymer surface layers in sound-absorbing fibrous composite materials. Polymer Testing, 2017, 63: 194-203, (IF: 2.201).
 6. Sekulska-Nalewajko J.; Gocławski J.; Chojak-Koźniewska J.; Kuzniak E. Automated image analysis for quantification of reactive oxygen species in plant leaves. Methods 109 (2016): 114-133 (IF 2016: 3.802).

Czasopisma pozostałe

 1. Korzeniewska E., Walczak M., Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J. Wpływ oddziaływania wiązki laserowej na skłonność tkanin poliestrowych do pilingu. Przegląd Elektrotechniczny, 2019, 95(1): 73:76, ISSN 0033-2097, doi:10.15199/48.2019.01.19.
 2. Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., Sankowski D. The detection of internal fingerprint image using optical coherence tomography. Image Processing and Communications, 2017, 22(4): 59-69.

Rozdział w monografii

 1. Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., Kuźniak E. Computer-assisted image analysis of the distribution and intensity of reactive oxygen species accumulation in plant leaves. In: Reactive Oxygen, Nitrogen and Sulphur Species in Plants: Production, Metabolism, Signalling and Defence Mechanisms. Hasanuzzaman M., Fotopoulos V., Nahar K., Fujita M. [eds.]. John Wiley & Sons Ltd., West Sussex, UK. 2019: 489-513. https://doi.org/10.1002/9781119468677.ch19

Artykuły w materiałach konferencyjnych

 1. Korzeniewska E., Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., Dróżdż T., Kiełbasa P. Evaluation of plant tissue structures subjected to the pulsed electric fieldusing optical coherence tomography. 19th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering. ISEF'2019. Nancy, France, 29-31.08. 2019.
 2. Korzeniewska E., Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J. Walczak M. Assessment of pilling effect on the laser modified textile substrates. Konferencja PTZE (Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu) Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine, Racławice, 9-12.09.2018. 2018.
godziny pracy:
pon  8-16  
wt   10-15  
sr     9-16  
czw praca własna  
pt   10-13
nd    8-10 (zjazdy 6-10) 
 
Zajęcia dydaktyczne:
1. Podstawy Programowania 2
pon. 8:15-10:00  CTI 406
2. BE Team Project
sr. 12:15-14:00
3. Systemy Operacyjne 1
pt. 12:15-13:00  E1
4.  Systemy Operacyjne 1
nd. 8:15-10:00  E2 (zjazdy 6-10)