kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr inż. Marcin Bąkała

dr inż. Marcin BąkałaPokój: bud. A10 p. 312
Telefon: (+48) 42 631 27 50 w. 312
E-mail:
Godziny przyjęć: Środa 09:00 - 09:45 Piątek 08:30 - 09:15Terminy w sesji egzaminacyjnej 

 

Piątek 12.02.2021 godzina 9:00 – 10:30

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

 

Środa 17.02.2021 9:00 – 10:30

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

 

DOROBEK NAUKOWY

 

 1. Sankowski D., Albrecht A., Bąkała M., Wojciechowski R.: Automatyzacja badań własności dynamicznych lutów – zwilżalności i napięcia powierzchniowego w wysokich temperaturach, , Międzyuczelniana Konferencja Metrologów (MKM2012), Ustroń (przyjęty do druku).
 2. Sankowski D., Albrecht A., Bąkała M., Wojciechowski R.: Metodologia pomiaru zwilżalności i napięcia powierzchniowego lutów w wysokich temperaturach, IX konferencja nt. Podstawowe Problemy Metrologii 2012, Krynica Zdrój (przyjęty do druku).
 3. Sankowski D., Albrecht A., Wojciechowski R., Bąkała M.: New Koncept of Hardware and software setup for Wettability and Surface Tension Analyzing System, Automatyka 2011, AGH, Kraków, ISSN 1429-3447.
 4. Koszmider T., Strzecha K., Fabijańska A., Bąkała M.: Algorithm for accurate determination of contact angles in vision system for high temperature measurements of metals and alloys surface properties, Computer Recognition Systems 4, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 95, Springer Berlin/Heidelberg, 2011, str. 441-448.
 5. Koszmider T., Bąkała M., Fabijańska A. and Strzecha K.: "An Improved Method for Contact Angles Determination from Images of Heat-Emitting Objects". Proceedings of the 7th IEEE International Conference MEMSTECH 2011: Perspective technologies and methods in mems design, Lviv-Polyana, Ukraine, 2011, pp.133-134. ISBN:978-966-2191-19-6.
 6. Bąkała M., ”Wpływ drgań niskiej częstotliwości na zwilżalność podłoża w procesie technologicznym spajania materiałów przez lutowanie”, Przegląd Spawalnictwa 2010, ISSN 0033-2364.
 7. Bąkała M., „Określanie wybranych parametrów lutowności lutów bezołowiowych na zautomatyzowanym systemie „tester lutowności", Przegląd Spawalnictwa 2010, ISSN 0033-2364.
 8. Bąkała M., Koszmider T., Fabijańska A., Strzecha K „Skomputeryzowany system „thermo-wet” do wyznaczania własności fizyko-chemicznych lutów twardych”, Przegląd Spawalnictwa 2010, ISSN 0033-2364.
 9. Koszmider T., Bąkała M., Fabijańska A., Strzecha K., “Methods for reduction of thermal effects for analysis of images presenting melted specimens of metals and alloys”. MEMSTECH 2010, Lviv, 2010 978-966-2191-10-3.
 10. Strzecha K. Koszmider T., Bąkała M., Fabijańska A., “New ideas in high temperature computerized measurements of surface properties”, MEMSTECH 2010, Lviv, 2010, 978-966-2191-10-3.
 11. Sankowski D., Wojciechowski R., Bakała M., Albrecht A.,” Automated system "Brazeability Tester” in determination of selected parameters unleaded solder of solderability”, Metrologia dziś i jutro 2010, ISBN 978-83-7493539-5.
 12. Fabijańska A., Koszmider T., Bąkała M., Strzecha K.,:”Precise edge detection in images of melted specimens of metals and alloys”. MEMSTECH 2010, Lviv, 2010, 978-966-2191-10-3.
 13. Koszmider T., Bąkała M., Fabijańska A., Strzecha K Experimental comparison of segmentation algorithms on images of heat-emitting objects and methods for their accuracy improvement”, MEMSTECH 2010, Lviv, 2010, 978-966-2191-10-3.
 14. Strzecha K., Bąkała M., Fabijańska A., Koszmider T.: The Evolution of THERMO-WET - the Computerized system for Measurements of Surface Properties. Automatyka 2010, AGH, Kraków, ISSN 1429-3447.
 15.  Bąkała M., Strzecha K., Koszmider T., Fabijańska A.: Automation of vision and transportation modules, implemented in the thermo-wet system. Automatyka 2010, AGH, Kraków, ISSN 1429-3447.
 16. Sankowski D., Bąkała M., Wojciechowski R., Albrecht A.: Liquid Braze Surface Tension Determination Algorithms Implemented In Brazeability Analysing System, Automatyka 2010, AGH, Kraków, ISSN 1429-3447.
 17. Koszmider T., Bąkała M.,  „Nowe algorytmy analizy kształtu kropli w pomiarach napięcia powierzchniowego oraz kąta zwilżania metali w wysokich temperaturach”, Automatyka 2009, AGH, Kraków, ISSN 1429-3447.
 18. Sankowski D., Bąkała M., Wojciechowski R., Albrecht A.,Rylski A. „Wyznaczanie napięcia powierzchniowego z wykorzystaniem metody maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku zaimplementowanej na Testerze Lutowności”, Automatyka 2009, AGH, Kraków, ISSN 1429-3447.
 19. Bąkała A., Chaniecki Z., Bąkała M., (2009), „Wybrane niestandardowe bloki i moduły platformy edukacyjnej Moodle”, rozdział w monografii pt: „ Wybrane problemy zastosowania platformy elektronicznej” Łódź 2009, ISBN 987-83-925617-0-5
 20. Bąkała A., Chaniecki Z., Bąkała M., Niedźwiedziński M., „Kształcenie na odległość w procesie wdrażania faktoringu w przedsiębiorstwie”, rozdział w monografii pt:„ Electronic Data Interchange i Electronic Commerce" Łódź 2008, ISBN 987-83-925617-0-5
 21. Bąkała M., Koszmider T., „Skomputeryzowany system wyznaczania wybranych parametrów lutowności”, zeszyt naukowy „Automatyka 2008” Tom 12 ISSN 1429-3447 str. 741-747
 22. Koszmider T., Bakała M., "New algorithm of metals drop images segmentation from Thermo-Wet system", 4th Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science, PD FCCS 2008.
 23. Sankowski D., Bąkała M., Wojciechowski R., Albrecht A., Koszmider t., Rylski A., „Metodologia automatycznego pomiaru dynamicznych właściwości powierzchni -- lutowności oraz zwilżalności”, Inżynieria Materiałowa 6, VII Konferencja Naukowa pt: „Inżynieria powierzchni”, INPO-2008. PL ISSN 0208-6247 str. 1064-1067
 24. Nitkiewicz Z., Bąkała M., Wojciechowski R., Albrecht A., Koszmider t., Rylski A., „Ocena wybranych parametrów lutowności lutu L-Ag5P”, Inżynieria Materiałowa 6, VII Konferencja Naukowa pt: „Inżynieria powierzchni”, INPO-2008. PL ISSN 0208-6247 str. 1068-1071
 25. Bąkała M., Koszmider T., „System wizyjny do wyznaczania rozpływności lutów”, zeszyt naukowy „Automatyka 2007” Tom 11 ISSN 1429-3447 str. 173-177
 26. Bąkała M., Koszmider T., „Wyznaczanie napięcia powierzchniowego przy użyciu kamer o różnych rozdzielczościach”, zeszyt naukowy „Automatyka 2006” Tom 10 ISSN 1429-3447 str. 485-490
 27. Bąkała M., Nitkiewicz Z., Gwoździk M. , Frań J., „Analiza złączy lutowanych: stal węglik wolframu”, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: ”Nowe technologie i Osiągnięcia w Metalurgii  i Inżynierii Materiałowej” Częstochowa 2005, ISSN 1230-3534.
 28. Nitkiewicz Z., Sankowski D., Bąkała M., „Automatyczny pomiar napięcia powierzchniowego za pomocą metody maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku”, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: ”Nowe technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej” Częstochowa, 2005, ISSN 1230-3534.
 29. Sankowski D., Kołodziejski H., Albrecht A., Wojciechowski R., Bąkała M „Skomputeryzowany system pomiaru lutowności w wysokich temperaturach”,  Zeszyt Jubileuszowy X lat KIS. Łódź, 2005, ISBN 83-7283-156-4, str.71-80
 30. Sankowski D., Strzecha K., Kołodziejski H., Albrecht A., Wojciechowski R., Bąkała M., „Skomputeryzowany system pomiaru lutowności w wysokich temperaturach”, XXXVI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów oraz Konferencja Grantowa MKM, 2004
 31. Sankowski D., Strzecha K., Kołodziejski H., Albrecht A., Wojciechowski R., Bąkała M., „Wyznaczanie lutowności w wysokich temperaturach”,  V Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: ”Nowe technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej” Częstochowa 2004, ISSN 1230-3534.
 32. Awrejcewicz J., M. Bąkała, K. Włodarczyk, "Doświadczalne i numeryczne badania własności biomechanicznych stentów". Materiały konferencyjne z 17. konferencji Biomechanika 2001
 33. Awrejcewicz J., Włodarczyk K., Bąkała M., "Intracoronary Stents Used Ischaemic Heart Disease - Numerical Calculations of Mechanical Properties of New Implants". Materiały konferencyjne z 17. konferencji “Biomechanika” 2001
 34. J. Awrejcewicz, M. Bąkała, K. Włodarczyk, 'Experimental and numerical investigation of mechanical properties of the intracoronary stents', Proceedings of the 6th Conference on Dynamical Systems-Theory and Applications, (eds: J. Awrejcewicz, J. Grabski, J. Nowakowski), Łódź, Poland, December 10-12, 2001, 147-152.

 

UDZIAŁ W GRANTACH

 

1.   Grant KBN nr 4 T10C 040 22: Metoda oraz model automatycznego testera lutowności lutów twardych dla zastosowań przemysłowych, 2004, Łódź, Polska, współwykonawca.

2.   Grant KBN nr N N519 403037: Nowoczesne algorytmy przetwarzania i analizy obrazów w pomiarach napięcia powierzchniowego i kątów zwilżania materiałów w wysokich temperaturach, 2009, Łódź, Polska: współwykonawca.

3.   Grant rozwojowy nr 0010/1/R/T00/2008 05: Robot mobilny pola walki do celów zwiadu i rozbrajania min, 2009, Łódź, Polska: współwykonawca,.

4.   Grant KBN nr N N519 441839 Zintegrowana platforma do automatycznego pomiaru zwilżalności i napięcia powierzchniowego lutów w wysokich temperatur, 2010, Łódź, Polska: współwykonawca, w trakcie realizacji.

 

NAGRODY

 

1.      Złoty medal na międzynarodowej wystawie wynalazków 40th International Exhibition Of Inventions Of Geneva 2012 za “Integrated platform for automatic determination of wettability and surface tension of high-temperature brazes”.

2.      Nagroda i Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze. (2010)

3.      Nagroda JM Rektora Politechniki Łódzkiej w 2009 r. za szczególne osiągnięcia wynalazcze.

4.      Złoty medal z wyróżnieniem na międzynarodowej wystawie wynalazków Brussels Innova 2009  za „Zautomatyzowany system wyznaczenia napięcia powierzchniowego ciekłych metali metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku”.

5.      Medal i dyplom Ministra Nauki i Badań Naukowych Rumunii za rozwiązanie: „Zautomatyzowany system wyznaczania napięcia powierzchniowego ciekłych metali metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku.” Bruksela 2009 r.

6.      Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2009 International Warsaw Invention Show Warszawa, za „Zautomatyzowany system wyznaczenia napięcia powierzchniowego ciekłych metali metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku”.

7.      Dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt „Wizyjny system do  analizy cech geometrycznych próbek metali i ich stopów w wysokich temperaturach”(2009)

8.      Dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt „Wysokotemperaturowy analizator lutowności”(2009)

9.      List gratulacyjny JM Rektora Politechniki Łódzkiej w 2008r za szczególne osiągnięcia wynalazcze.

10.  Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków 6th International Exhibition of Inventions  - New Techniques and Products za „System wizyjny do analizy cech geometrycznych próbek metali i ich stopów w wysokich temperaturach” Suzhou, Chiny (październik 2008)

11.  Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków 6th International Exhibition of Inventions  - New Techniques and Products za „Wysokotemperaturowy tester lutowności” Suzhou, Chiny (październik 2008)

12.  Złoty medal od Tajwańskiego Stowarzyszenia Wynalazców z rozwiązanie „Wysokotemperaturowy tester lutowności Taipei (wrzesień 2008)

13.  Nagroda specjalna – Iranian Elite Academy z Iranu na 10 Międzynarodowych Targach Wynalazków i Techniki za „System wizyjny do analizy cech geometrycznych próbek metali i ich stopów w wysokich temperaturach” Taipei (wrzesień 2008)

14.  Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Nowych Pomysłów  Produktów i Technologii ARCA za projekt „System wizyjny do analizy parametrów geometrycznych próbek metali i ich stopów w wysokich temperaturach” Zagrzeb, Chorwacja (wrzesień 2008)

15.  Złoty medal przyznany przez South-Pacific Innovation Transfer Society Australia na Międzynarodowej Wystawie Nowych Pomysłów  Produktów i Technologii ARCA za „System wizyjny do analizy cech geometrycznych próbek metali i ich stopów w wysokich temperaturach” Zagrzeb, Chorwacja (wrzesień 2008)

16.  Srebrny medal na międzynarodowym konkursie wynalazków International Warsaw Intvention Show, IWIS’2007 za wynalazek: "Vision system for analysis of metals and alloys specimens’ geometric features in high-temperatures".