kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr hab. inż. Anna Fabijańska, czł. AMU PAN, prof. uczelni, z-ca dyr. d/s n

dr hab. inż. Anna Fabijańska, czł. AMU PAN, prof. uczelni, z-ca dyr. d/s nPokój: bud. A10 p. 316
Telefon: (+48) 42 631 27 50 w. 316
E-mail:
Strona WWW: an-fab.kis.p.lodz.pl
Godziny przyjęć: poniedziałek, 13-14
środa, 15-16

na MS Teams po wcześniejszym umówieniuZapraszam Państwa do zapoznania się z moimi propozycjami tematów prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) oraz prac doktorskich:

--------------------------

Godziny pracy w semestrze zimowym r. ak. 2019/2020

  08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
Poniedziałek                
Wtorek      
Środa        
Czwartek                
Piątek      
 

Przebieg pracy naukowej

1. Stopień naukowy doktora habilitowanego:

Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Informatyki,
dyscyplina naukowa: Informatyka,
specjalność: przetwarzanie i analiza obrazów
data: listopad 2013

2. Stopień naukowy doktora:

Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Informatyki,
dyscyplina naukowa: Informatyka,
specjalność: przetwarzanie i analiza obrazów
data: grudzień 2007

3. Tytuł zawodowy magistra inżyniera:

Politechnika Łódzka,Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Informatyki,
dyscyplina naukowa: Informatyka,
specjalność: inżynieria oprogramowania i systemy sieciowe
data: luty 2006

Publikacje

MONOGRAFIE:

 1. Fabijańska A.: Nowoczesne metody segmentacji obrazów w wybranych przemysłowych i medycznych systemach wizyjnych, Politechnika Łódzka, Zeszyty naukowe nr 1134, Rozprawy naukowe z. 435, Łódź, 2012
PUBLIKACJE W CZASOPISMACH UWZGLĘDNIONYCH W JCR:
 1. Fabijańska A., Danek M.: DeepDendro - A tree rings detector based on a deep convolutional neural network, Computers and Electronics in Agriculture, IF=2.201, 2018, w druku
 2. Fabijańska A.: Segmentation of Corneal Endothelium Images Using a U-Net-based Convolutional Neural Network, Artificial Intelligence In Medicine, IF=2.009, 2018, w druku
 3. Fabijańska A., Danek M., Barniak J., Piórkowski A.: Towards automatic tree rings detection in images of scanned wood samples, Computers and Electronics in Agriculture, IF=1.892, vol. 140, 2017, str. 279-289.
 4. Fabijańska A.: A novel approach for quantification of time-intensity curves in a DCE-MRI image series with an application to prostate cancer, Computers in Biology and Medicine, IF=1.240, vol. 73, 2016, str. 119-130.
 5. Fabijanska A., Węgliński T.: The Quantitative Assessment of the Pre- and Postoperative Craniosynostosis Using the Methods of Image Analysis, Computerized Medical Imaging and Graphics, IF= 1.218, vol. 46, no. 2, 2015, str. 153–168
 6. Fabijanska A., Gocławski J.: The Segmentation of 3D Images Using the Random Walking Technique on a Randomly Created Image Adjacency Graph, IEEE Transactions on Image Processing, IF=3.111, vol. 24, no. 2, 2015, str. 524-537
 7. Fabijańska A.: Segmentation of Pulmonary Vascular Tree from 3D CT Thorax Scans, Biocybernetics and Biomedical Engineering, IF=0.646, vol. 35, no. 2, 2015, str. 106-119
 8. Fabijańska A., Węgliński T., Zakrzewski K., Nowosławska E.: Assessment of Hydrocephalus in Children Based on Digital Image Processing and Analysis, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, IF=1.008, vol. 24, no. 2, 2014 str. 299-312
 9. Fabijańska A., Gocławski J.: A New Accelerated Graph-Based Method of Image Segmentation Applying Minimum Spanning Tree, IET Image Processing, IF=0.645, vol. 8, no. 4, 2014, str. 239-251
 10. Rudyanto R. D., Kerkstra S., van Rikxoort E. M., Fetita C., Brillet P.-Y.,Lefevre C., Xue W., Zhu X., Liang J., Öksüz I., Ünay D., Kadipasaoglu K., San José Estépar R., Ross J. C., Washko G. R., Prieto J. C., Hernández Hoyos M., Orkisz M., Meine H., Hüllebrand M., Stöcker C., Lopez Mir F., Naranjo V., Villanueva E., Staring M., Xiao C., Stoel B. C., Fabijanska A., Smistad E., Elster A. C., Lindseth F., Foruzan A. H., Kiros R., Popuri K., Cobzas D., Jimenez-Carretero D., Santos A., Ledesma-Carbayo M. J., Helmberger M., Urschler M., Pienn M., Bosboom D. G. H., Campo A., Prokop M., de Jong P. A., Ortiz-de-Solorzano C., Munoz-Barrutia A., van Ginneken B.: Comparing algorithms for automated vessel segmentation in computed tomography scans of the lung: The VESSEL12 study, Medical Image Analysis, IF=3.654, vol. 18, no. 7, 2014, str. 1217-1232   
 11. Lo P., van Ginneken B., Reinhardt J. M., Yavarna T., de Jong P. A., Irving B., Fetita C., Ortner M., Pinho R., Sijbers J., Feuerstein M., Fabijańska A., Bauer C., Beichel R., Mendoza C. S., Zayed S., Wiemker R., Lee J., Reeves A. P., Born S., Weinheimer O., van Rikxoort E. M., Tschirren J., Mori K., Odry B., Naidich D. P., Hartmann I., Hoffman E. A., Prokop M., Pedersen J. H., de Bruijne M.: Extraction of Airways from CT (EXACT'09), IEEE Transactions on Medical Imaging, IF=3.390, vol. 31, no. 11, 2012, str. 2093-2107   
 12. Fabijańska A.: A survey of subpixel edge detection methods on images of heat-emitting metal specimens, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, IF=1.227, vol. 22, no. 3, 2012, str. 695-710   
 13. Fabijańska A., Jackowska-Strumiłło L.: Image processing and analysis algorithms for yarn hairiness determination, Machine Vision and Applications, IF=1.351, vol. 23, no. 3, 2012, str. 527-540   
 14. Fabijańska A.: Yarn image segmentation using the region growing algorithm, Measurement Science and Technology, IF=1.433, 22, (2011), 114024 (9pp), IOP, 2011  
 15. Fabijańska A., Sankowski D.: Noise adaptive switching median-based filter for impulse noise removal from extremely-corrupted images, IET Image Processing, IF=0.753, vol. 5, no. 5, 2011, str. 472-480   
 16. Fabijańska A.: Two-pass region growing algorithm for segmenting airway tree from MDCT chest scans, IF=1.218, Computerized Medical Imaging and Graphics, vol. 33, 2009, str. 537-546   
 17. Fabijańska A., Sankowski D.: Improvement of Image Quality of High-Temperature Vision System, Measurement Science and Technology, IF=1.433, 20, (2009) 104018 (9pp), IOP, 2009   
 18. Fabijańska A., Sankowski D.: Computer vision system for high temperature measurements of surface properties, Machine Vision and Applications, IF=1.351, vol. 20, no. 6, 2009, str. 411-421
ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH I SERIACH WYDAWNICZYCH
 1. Gómez Betancur D. A., Fabijańska A., Flórez-Valencia L., Morales Pinzón A., Dávila Serrano E. E., Richard J.-C., Orkisz M., Hernández Hoyos.: Airway Segmentation, Skeletonization, and Tree Matching to Improve Registration of 3D CT Images with Large Opacities in the Lungs, Computer Vision and Graphics, Lecture Notes in Computer Science, vol. 9972, 2016, str. 395-407.
 2. Fabijańska A., Danek M., Barniak J. Piórkowski A.: A Comparative Study of Image Enhancement Methods in Tree-Ring Analysis, Image Processing and Communications Challenges 8, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 525, 2017, str. 69-78
 3. Fabijańska A., Gocławski J., Mikołajczyk-Wieczorek W.: Assessment of the Brain Coverage Ratio in the Postoperative Craniosynostosis based on 3D CT Scans, Image Processing and Communications Challenges 6, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 389, 2016, pp. 55-62. 
 4. Gocławski J., Węgliński T., Fabijańska A.: Accelerating the 3D Random Walker Image Segmentation Algorithm by Image Graph Reduction and GPU Computing, Image Processing and Communications Challenges 6, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 313, 2015, str. 45-52.    
 5. Fabijańska A., Węgliński T., Gocławski J., Mikołajczyk-Wieczorek W., Zakrzewski K., Nowosławska E.: Automatic Assessment of Skull Circumference in Craniosynostosis, Computer Vision and Graphics, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8671, 2014, str. 179-186 (indeksowanie WoS).    
 6. Fabijańska A., Sankowski D.: Segmentation Methods in the Selected Industrial Computer Vision Application, Computer Vision in Robotics and Industrial Applications, World Scientific Publishing, 2014, str. 23-49.    
 7. Fabijańska A., Gocławski J., Mikołajczyk-Wieczorek W.: The Assessment of Brain Volume in the Postoperative Craniosynostosis, Information Technologies in Biomedicine 3, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 283, 2014, str. 127-138.    
 8. Strzecha K., Fabijańska A., Koszmider T., Sankowski D.: Selected Algorithms of Quantitative Image Analysis for Measurements of Properties Characterizing Interfacial Interactions at High Temperatures, Computer Vision in Robotics and Industrial Applications, World Scientific Publishing, 2014, str. 337-380.    
 9. Fabijańska A., Węgliński T.: Image Processing and Analysis Algorithms for Assessment and Diagnosis of Brain Diseases, Computer Vision in Robotics and Industrial Applications, World Scientific Publishing, 2014, str. 511-535.    
 10. Węgliński T., Fabijańska A.: Enhancement of Low-Dose CT Brain Scans Using Graph-Based Anisotropic Interpolation, Image Processing and Communications Challenges 5, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 233, 2014, str. 29-36.  
 11. Pawluk P., Fabijańska A.: Edge Detection in images of heat-emitting objects, Computer Science in Novel Applications. Technical University of Lodz Press, Monograph Series, 2012, str. 103-124   
 12. Fabijańska A.: Modified ranked order adaptive median filter for impulse noise removal, Computer Recognition Systems 4, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 95, Springer Berlin/Heidelberg, 2011, str. 73-82 (indeksowanie WoS) 
 13. Koszmider T., Strzecha K., Fabijańska A., Bąkała M.: Algorithm for accurate determination of contact angles in vision system for high temperature measurements of metals and alloys surface properties, Computer Recognition Systems 4, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 95, Springer Berlin/Heidelberg, 2011, str. 441-448 (indeksowanie WoS)  
 14. Fabijańska A.: Switching median filter for denosing images corrupted by impulse noise, Recent Advances in Numerical Modelling, Electrotechnical Institute Publishing House, 2009, str. 175-179.   
 15. Fabijańska A.: An approach to segmentation of bronchial tree form volumetric CT chest scans, Recent Advances in Numerical Modelling, Electrotechnical Institute Publishing House, 2009, str. 143-147.   
 16. Fabijańska A., Janaszewski M., Postolski M., Babout L.: Airway Tree Segmentation from CT Scans Using Gradient-Guided 3D Region Growing, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5856, Springer Berlin/Heidelberg, 2009, str. 217-224 (indeksowanie WoS)  
 17. Fabijańska A.: A Fuzzy Segmentation Method for Images of Heat-Emitting Objects, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5856, Springer Berlin/Heidelberg, 2009, str. 247-254 (indeksowanie WoS)  
 18. Fabijańska A.: Results of Applying Two-Pass Region Growing Algorithm for Airway Tree Segmentation to MDCT Chest Scans from EXACT Database, The Second International Workshop on Pulmonary Image Analysis, CreateSpace, USA, 2009, str. 251-260.   
 19. Postolski M., Janaszewski M., Fabijańska A., Babout L., Couprie M., Jędrzejczyk M., Stefańczyk L.: Reliable Airway Tree Segmentation Based on Hole Closing in Bronchial Walls, Computer Recognition Systems 3, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 57, Springer Berlin/Heidelberg, 2009, str. 389-396 (indeksowanie WoS)
ZESZYTY NAUKOWE I CZASOPISMA:
 1. Ciążyński K., Fabijańska A.: Detection of QR-Codes in Digital Images Based on Histogram Similarity, Image Processing and Communications, vol. 20, no. 2, 2015, str. 41-48
 2. Barniak J., Danek M., Fabijańska A., Piórkowski A.: Możliwoœci zastosowania metod analizy obrazu w pomiarach dendrochronologicznych, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Lesnej, vol. 18, no. 47/2, 2016, str. 157-161
 3. Bakkari A., Fabijańska A.: Features Determination from Super-Voxels Obtained with Relative Linear Interactive Clustering, Image Processing and Communications, vol. 21, no. 3, 2016, str. 69-79
 4. Fabijańska A.: Subpixel Edge Detection in Blurry and Noisy Images, International Journal of Computer Science & Applications, vol. 12, no. 2, 2015, str. 1-19
 5. Węgliński T., Fabijańska A., Gocławski J.: A Competitive Study of Graph Reduction Methods for Min S-T Cut Image Segmentation, Image Processing and Communications, vol. 19, no. 2-3, 2014, str. 97-105  
 6. Węgliński T., Fabijańska A.: Poprawa jakości obrazów tomograficznych o niskiej dawce promieniowania, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Srodowiska, 4, 2013, str. 7-9   
 7. Węgliński T., Fabijańska A.: On Cerebrospinal Fluid Segmentation from CT Brain Scans Using Interactive Graph Cuts, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Srodowiska, 4b, 2012, str. 7-9   
 8. Węgliński T., Fabijańska A.: Survey over modern image segmentation algorithms on CT scans of hydrocephalic brains, Image Processing and Communications, 17(4) ,2012, str. 223-230   
 9. Węgliński T., Fabijańska A.: The Concept of Image Processing Algorithms for Assessment and Diagnosis of Hydrocephalus in Children, Proceedings of Electrotechnical Institute, 251, Instytut Elektrotechniki Politechniki Warszawskiej, 2011, str. 156-177.   
 10. Fabijańska A.: Graph based image segmentation, Zeszyty naukowe Automatyka, rocznik 15, tom 3, AGH, Kraków, 2011, str. 93-104   
 11. Węgliński T., Fabijańska A.: Image segmentation algorithms for diagnosis support of hydrocephalus in children, Zeszyty naukowe Automatyka, rocznik 15, tom 3, AGH, Kraków, 2011, str. 309-320.   
 12. Fabijańska A.: Lokalizacja krawędzi na poziomie subpikselowym w obrazach rozgrzanych metali i ich stopów, Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 12/2010, wyd. Sigma-Not, str. 58-61.   
 13. Bąkała M., Strzecha K., Koszmider T., Fabijańska A.: Skomputeryzowany system Thermo-Wet do wyznaczania właściwości fizykochemicznych lutów twardych, Przeglad Spawalnictwa, nr 10, 2010, wyd. Agenda Wydawnicza SIMP, str. 67-71.   
 14. Strzecha K., Fabijańska A., Sankowski D., Koszmider T., Bąkała M.: Thermo-Wet - skomputeryzowany system pomiarowy własnosci fizyko-chemicznych wybranych materiałów w wysokich temperaturach, Zeszyty naukowe Elektryka, nr 121, Politechnika Łódzka, Łódź, 2010, str. 223-240.   
 15. Fabijańska A., Strzecha K., Koszmider T., Bąkała M.: Refining edges to sub-pixel level in images of molten metals and alloys, Zeszyty naukowe Automatyka, rocznik 14, tom 3(1), AGH, Kraków, 2010, str. 411-422.   
 16. Strzecha K., Bąkała M., Fabijańska A., Koszmider T.: The evolution of Thermo-Wet - the computerized system for high temeprature measurements of surface properities, Zeszyty naukowe Automatyka, rocznik 14, tom 3(1), AGH, Kraków, 2010, str. 525-535.   
 17. Bąkała M., Strzecha K., Koszmider T., Fabijańska A.: Automation of vision and transportation modules, implemented in the Thermo-Wet system, Zeszyty naukowe Automatyka, rocznik 14, tom 3(1), AGH, Kraków, 2010, str. 395-401.   
 18. Fabijańska A., Sankowski D.: Optical Filters' Influence On Digital Image Quality in High Temperature Measurements Of Surface Properties, Journal of Applied Computer Science Methods, Vol. 1, No. 2, Academy of Management (SWSPiZ), Łódź, Polska, 2009, str. 53-63.   
 19. Fabijańska A., Sankowski D.: Optimal Selection of Image Segmentation Algorithm for Heat-Emitting Objects, Journal of Applied Computer Science Methods, Vol. 1, No. 2, Academy of Management (SWSPiZ), Łódź, Polska, 2009, str. 43-51.   
 20. Fabijańska A.: Two-pass median filter for impulse noise removal, Zeszyty naukowe Automatyka, rocznik 13, tom 3, AGH, Kraków, 2009, str. 807-820.   
 21. Postolski M., Janaszewski M., Fabijańska A., Babout L, Jędrzejczyk M., Stefańczyk L.: Segmentacja drzewa oskrzelowego z wykorzystaniem algorytmu zamykania otworów, Zeszyty naukowe Automatyka, rocznik 13, tom 3, AGH, Kraków, 2009, str. 949-948.   
 22. Fabijańska A., Postolski M., Janaszewski M., Babout L.: Analiza porównawcza algorytmów segmentacji drzewa oskrzelowego, Zeszyty naukowe Automatyka, rocznik 13, tom 3, AGH, Kraków, 2009, str. 821-830.   
 23. Fabijańska A., Sankowski D.: Filtry optyczne w systemie wizyjnym do wysokotemperaturowych pomiarów właściwości powierzchniowych metali i ich stopów, Zeszyty naukowe Automatyka, rocznik 12, tom 3, AGH, Kraków, 2008, str. 625-639.   
 24. Fabijańska A.: Image enhancement algorithms for high-temperature measurements of surface properties of selected metals and alloys, Zeszyty naukowe Elektryka, nr 113, Politechnika Łódzka, Łódź, 2008, str. 45-55.   
 25. Fabijańska A., Strzecha K., Sankowski D.: Nowe podejście do usuwania szumu w drodze filtracji medianowej, Zeszyty naukowe Automatyka, rocznik 11, tom 3, AGH, Kraków, 2007, str. 59-74.   
 26. Fabijańska A., Sankowski D.: Kalibracja systemu pomiarowego z kamerą CCD dla potrzeb wysokotemperaturowych pomiarów właściwości powierzchniowych, Zeszyty naukowe Automatyka, rocznik 11, tom 3, AGH, Kraków, 2007, str. 49-58.   
 27. Strzecha K., Fabijańska A., Sankowski D.: Nowe algorytmy segmentacji w wysokotemperaturowym przemysłowym systemie analizy obrazów, Zeszyty naukowe Automatyka, rocznik 10, tom 3, AGH, Kraków, 2006, str. 283-297.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE:

 1. Fabijańska A.: Corneal Endothelium Image Segmentation Using Feedforward Neural Network, Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS'2017, Praga, Czechy, wrzesień 2017, str. 629-637.
 2. Fabijańska A., Gocławski J.: An application of the supervoxel-based Fuzzy C-Means with a GPU support to segmentation of volumetric brain images, Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS'2016, Gdańsk, Polska, wrzesień 2016, str. 777-785.
 3. Barniak J., Danek M., Fabijańska A., Piórkowski A.: Możliwoœci zastosowania metod analizy obrazu w pomiarach dendrochronologicznych (streszczenie), III Konferencja dendrochronologów polskich, Rogów, Polska, luty 2016, str. 35.
 4. Bakkari A., Fabijańska A.: Segmentation of Cerebrospinal Fluid from 3D CT Brain Scans Using Modified Fuzzy C-Means Based on Super-Voxels, Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS'2015, Łódź, Polska, wrzesień 2015.    
 5. Fabijańska A., Gocławski J.: 3D Segmentation of the Cerberospinal Fluid from CT Brain Scans using Local Histogram Similarity Map, 2nd IEEE International Conference on Cybernetics, CYBCONF'2015, Gdynia, Polska, czerwiec 2015, pp. 1-6.    
 6. Fabijańska A.: Assessment of Brain Ventricular Volumes from MRI Images, IEEE International Conference Imaging Systems and Techniques, IST'2014, Santorini, Grecja, wrzesień, 2014, str. 269-273.    
 7. Fabijańska A.: Gaussian-Based Approach to Subpixel Detection of Blurred and Unsharp Edges, Federated Confererence on Computer Science and Information Systems, FedCSiS'2014, Warszawa, Polska, wrzesień 2014, str. 647-656 (indeksowanie WoS).
 8. Węgliński T., Fabijańska A.: Min-Cut/Max-Flow Segmentation of Hydrocephalus in Children from CT Datasets, IEEE International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES'2012, Wrocław, Polska, wrzesień 2012, str. 1-6 (Indeksowanie WoS).   
 9. Fabijańska A.: Extraction of Pulmonary Vessels From MDCT Thorax Scans, IEEE International Conference Imaging Systems and Techniques, IST'2012, Manchester, UK, lipiec 2012, str. 63-67.   
 10. Fabijańska A.: On Graph Based Image Segmentation Using Graph Cuts in Feature Space, IEEE 8th International Conference Perspective Technologies and Methods in Mems Design, MEMSTECH'2012, Polyana, Ukraina, kwiecień 2012, str. 5-8.   
 11. Fabijańska A.: Normalized cuts and watersheds for image segmentation, The IET Image Processing Conference, IPR'2012, Londyn, UK, lipiec 2012.   
 12. Pawluk P., Fabijańska A.: Edge detection in images of heat-emitting objects, New IT Technologies in Service for Education Workshop, NOTICE'2011, Słok k. Bełchatowa, Polska, czerwiec 2011.   
 13. Fabijańska A.: Variance Filter for Edge Detection and Edge-Based Image Segmentation, IEEE 7th International Conference Perspective Technologies and Methods in Mems Design, MEMSTECH'2011, Polyana, Ukraina, maj 2011, str. 151-154.   
 14. Węgliński T., Fabijańska A.: Brain Tumor Segmentation from MRI Data Sets Using Region Growing Approach, IEEE 7th International Conference Perspective Technologies and Methods in Mems Design, MEMSTECH'2011, Polyana, Ukraina, maj 2011, str. 185-188.   
 15. Koszmider T., Bakała M., Fabijańska A., Strzecha K.: An Improved Method for Contact Angles Determination from Images of Heat-Emitting Objects, IEEE 7th International Conference Perspective Technologies and Methods in Mems Design, MEMSTECH'2011, Polyana, Ukraina, maj 2011, str. 133-134.   
 16. Fabijańska A.: A Survey Over Moment-Based Sub-pixel Approaches to Edge Detection in Grayscale Images, XVII International Conference on Information Technology Systems - Theory, Design, Implementations, Applications, SiS'2010, Łódź, Polska, listopad 2010, artykuł#17001.   
 17. Fabijańska A.: Sub-pixel Approach to Detection of Significantly Blurred Edges, IEEE International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES'2010, Gliwice, Polska, wrzesień 2010, str. 135-138 (Indeksowanie WoS).  
 18. Fabijańska A., Sankowski D.: Edge Detection with Sub-Pixel Accuracy in Images of Molten Metals, IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, IST'2010, Saloniki, Grecja, lipiec 2010, str. 186-191.   
 19. Fabijańska A.: Region Growing Segmentation for Textile Yarn Images, IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, IST'2010, Saloniki, Grecja, lipiec 2010, str. 437-440.   
 20. Fabijańska A.: A Survey of Thresholding Algorithms on Yarn Images, IEEE 6th International Conference Perspective Technologies and Methods in Mems Design, MEMSTECH'2010, Polyana, Ukraina, kwiecień 2010, str. 23-26.   
 21. Fabijańska A., Koszmider T., Strzecha K., Bąkała M.: Precise Edge Detection in Images of Melted Specimens of Metals and Alloys, IEEE 6th International Conference Perspective Technologies and Methods in Mems Design, MEMSTECH'2010, Polyana, Ukraina, kwiecień 2010, str. 67-70.   
 22. Strzecha K., Bąkała M., Fabijańska A., Koszmider T.: New Ideas in High Temperature Computerized Measurements of Surface Properties, IEEE 6th International Conference Perspective Technologies and Methods in Mems Design, MEMSTECH'2010, Polyana, Ukraina, kwiecień 2010, str. 81-84.   
 23. Koszmider T., Bąkała M., Fabijańska A., Strzecha K.: Methods for Reduction of Thermal Effects for Analysis of Images Presenting Melted Specimens of Metals and Alloys, IEEE 6th International Conference Perspective Technologies and Methods in Mems Design, MEMSTECH'2010, Polyana, Ukraina, kwiecień 2010, str. 35-37.   
 24. Koszmider T., Bąkała M., Fabijańska A., Strzecha K.: Experimental Comparison of Segmentation Algorithms on Images of Heat-Emitting Objects and Methods for Their Accuracy Improvement, IEEE 6th International Conference Perspective Technologies and Methods in Mems Design, MEMSTECH'2010, Polyana, Ukraina, kwiecień 2010, str. 38-39.   
 25. Fabijańska A.: The Influence of Preprocessing of CT Images on Airway Tree Segmentation Using 3D Region Growing, IEEE 5th International Conference Perspective Technologies and Methods in Mems Design, MEMSTECH'2009, Polyana, Ukraina, kwiecień 2009, str. 85-88.   
 26. Fabijańska A.: The recursive approach to image segmentation, IEEE 5th International Conference Perspective Technologies and Methods in Mems Design, MEMSTECH'2009, Polyana, Ukraina, kwiecień 2009, str. 53-55 (indeksowanie WoS).   
 27. Fabijańska A., Sankowski D.: Algorithm of Optical Filter Self-Acting Change for High Temperature Applications of Vision Systems, IEEE International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES'2008, Kraków, Polska, wrzesień 2008, str. 363-366 (indeksowanie WoS).   
 28. Fabijańska A., Sankowski D.: Preprocessing of Images Obtained from High Temperature Vision System, 2008 IEEE International Workshop on Imaging Systems and Techniques, IST'2008, Chania, Kreta, Grecja, wrzesień 2008, str. 204-207 (indeksowanie WoS).   
 29. Fabijańska A., Sankowski D.: Edge Detection in Brain Images, IEEE 4th International Conference on Perspective Technologies and Methods in Mems Design, MEMSTECH'2008, Lwów-Polyana, Ukraina, maj 2008, str. 60-62 (indeksowanie WoS).   
 30. Kuzański M., Fabijańska A., Sankowski D., Jackowska-Strumiłło L.: Machine Vision - Automation of Selected Measurement Systems, IEEE 4th International Conference on Perspective Technologies and Methods in Mems Design, MEMSTECH'2008, Lwów-Polyana, Ukraina, maj 2008, str. 65-68 (indeksowanie WoS).   
 31. Fabijańska A., Kuzański M., Sankowski D., Jackowska-Strumiłło L.: Application of Image Processing and Analysis in Selected Industrial Computer Vision Systems, IEEE 4th International Conference on Perspective Technologies and Methods in Mems Design, MEMSTECH'2008, Lwów-Polyana, Ukraina, maj 2008, str. 27-31 (indeksowanie WoS).   
 32. Kostrubiec F., Fabijańska A., Pawlak R., Tomczyk M., Walczak M., Koszmider T.: Thermal changes of the surface tension in selected laser microtechnologies, International Conference Microtechnology and Thermal Problems in Electronics, MicroTherm'2007, Łódź, Polska, czerwiec 2007, str. 167-172.   
 33. Fabijańska A.,Sankowski D.: The New Approach To Impulse Noise Removal Using Double Median Filtration Algorithm, XV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, Polska, październik 2007, str. 141-143.   
 34. Fabijańska A., Sankowski D.: Aura Removal Algorithm for High-temperature Image Quantitative Analysis Systems, IEEE 14th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES'2007, Ciechocinek, Polska, czerwiec 2007, str. 617-621 (indeksowanie WoS).   
 35. Sankowski D., Fabijańska A.: CCD Camera Instrumental Background Estimation Algorithm, 2007 IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, IMTC'2007, Warszawa, Polska, maj 2007, artykuł#7407 (indeksowanie WoS).   
 36. Fabijańska A., Sankowski D.: Image noise removal-the new approach, IEEE 9th International Conference on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, CADSM'2007, Lwów-Polyana, Ukraina, luty 2007, str. 457-459 (indeksowanie WoS).   
 37. Fabijańska A., Strzecha K., Sankowski D.: Determination of image segmentation quality, IEEE 9th International Conference on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, CADSM'2007, Lwów-Polyana, Ukraina, luty 2007, str. 439-441.   
 38. Strzecha K., Fabijańska A., Sankowski D.: Optical filters in computer high-temperature image processing and analysis systems, XIV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, Polska, październik 2006, str. 203-206.   
 39. Sankowski D., Strzecha K., Fabijańska A.: Edge detection algorithm - the new approach, XIV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, Polska, październik 2006, str. 195-197.   
 40. Strzecha K., Fabijańska A., Sankowski D.: Segmentation algorithms for industrial image quantitative analysis systems, XVIII IMEKO World Congress Metrology for a Sustainable Development, Rio de Janeiro, Brazylia, wrzesień 2006, artukuł#164.   
 41. Strzecha K., Fabijańska A., Sankowski D.: Application Of The Edge-Based Image Segmentation, IEEE International Conference on Perspective Technologies and Methods in Mems Design, MEMSTECH'2006, Lwów-Polyana, Ukraina, maj 2006, str. 28-31 (indeksowanie WoS).   
 42. Strzecha K., Fabijańska A.: Factors restricting accuracy of CCD camera images founded high temperature measurements, IEEE International Conference: Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, TCSET'2006, Lwów-Slavsko, Ukraina, luty/marzec 2006, str. 317-319.

Projekty

 1. System komputerowego wspomagania diagnostyki obrazowej zmian chorobowych mózgu u dzieci
  • Typ: Iuventus Plus
  • Charakter udziału: kierownik projektu
  • Nr umowy: IP 2012 011272
  • Okres realizacji: lipiec 2013 - lipiec 2015
 1. Nowoczesne algorytmy segmentacji obrazów i ekstrakcji obiektów dla potrzeb przemysłowych i biomedycznych systemów wizyjnych
  • Typ: habilitacyjny
  • Charakter udziału: kierownik projektu
  • Nr projektu: N N516 490439
  • Okres realizacji: wrzesień 2010 - wrzesień 2012
 1. Nowoczesne algorytmy przetwarzania i analizy obrazów w pomiarach napięcia powierzchniowego i kątów zwilżania materiałów w wysokich temperaturach
  • Typ: własny
  • Charakter udziału:  wykonawca
  • Nr projektu:  N N519 403037
  • Okres realizacji:  październik 2009 - wrzesień 2011

Nagrody

 1. Nagroda Prezydium Łódzkiego Oddziału PAN i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego za rok 2014 – nagroda indywidualna
 2. Nagroda J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej z Listy Filadelfijskiej w 2008 roku – nagroda indywidualna
 3. Nagrody J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia naukowe w latach 2008-2014 – nagrody indywidualne
 4. III miejsce w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową magisterską w roku akademickim 2005/2006 organizowanym przez Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich za pracę nt.: „Algorytmy segmentacji obrazów w systemach analizy ilościowej obrazów” – nagroda indywidualna

Stypendia

 1. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, grudzień 2013-grudzień 2016
 2. Stypendium START 2011 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, kwiecień 2011-marzec 2012
 3. Stypendium dla młodych doktorów, w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń – zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej – zarządzanie uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacnianie zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych, nr umowy: 45/U/2/I/DMS/2008, grudzień 2008 – listopad 2009

Medale

 1. Srebrny medal w kategorii Informatyka i Elektronika na międzynarodowej wystawie wynalazków International Warsaw Invention Show 2009 , IWIS’2009, Warszawa, za wynalazek „A system for an automatic quantitative description of an airway tree” – nagroda zespołowa
 2. Złoty medal od South-Pacific Innovation Transfer Society Australia na wystawie innowacji 6th International Fair of Innovations, New ideas, Products and Technologies, Zagrzeb, Chorwacja, 2008, za wynalazek: “Vision system for analysis of geometric features of metals and alloy specimens in high temperatures”– nagroda zespołowa
 3. Złoty medal na wystawie innowacji 6th International Fair of Innovations, New Ideas, Products and Technologies ARCA’2008, Zagrzeb, Chorwacja, za wynalazek: “Vision system for analysis of geometric features of metals and alloy specimens in high temperatures” – nagroda zespołowa
 4. Złoty medal na targach wynalazków 4th International Invention Show & Technomart Taipei INST’2008, Taipei, Chiny, za wynalazek “A self-reconfiguring vision system for a quantitative analysis of images presenting heat-emitting objects”.
 5. Złoty medal w kategorii Informatyka I Elektronika na międzynarodowej wystawie wynalazków International Warsaw Invention Show 2008 , IWIS’2008, Warszawa, za wynalazek “A self-reconfiguring vision system for a quantitative analysis of images presenting heat-emitting objects” – nagroda zespołowa
 6. Srebrny medal na międzynarodowym konkursie wynalazków International Warsaw Intvention Show, IWIS’2007 za wynalazek: “Vision system for analysis of metals and alloys specimens’ geometric features in high-temperatures” – nagroda zespołowa

Inne wyróżnienia

 1. Best paper award, 7th International Symposium on Multimedia Applications and Processing (MMAP'14), Warszawa, 2014
 2. Best paper award (2nd place), IEEE Conference on Imaging Systems and Techniques 2012, Manchester, UK, 2012