kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr inż. Krzysztof Strzecha

dr inż. Krzysztof StrzechaPokój: bud. C6 p. 7
Telefon: (+48) 42 631 26 89 w. 26
E-mail:
Godziny przyjęć: 18.09 (piątek): 12.15-14.00 MS TeamsGrupy laboratoryjne SCR:

6I IO-2 (wt. 8.15-10.00 x1)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a54a909be59f0475499d29783a2feec5a%40thread.tacv2/conversations?groupId=d9c681c1-9df6-4b70-a76c-1660abb72283&tenantId=67ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb

6I IO-1 (wt. 8.15-10.00 x2)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab2e3d845e0e540fb9c69139183524b8e%40thread.tacv2/conversations?groupId=d350f7ab-56b7-4ded-9009-dbdf590926ca&tenantId=67ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb

6I TI-2 (wt. 10.15-12.00 x1)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae0ac9cbc0d214e199aaf9a0676bb0590%40thread.tacv2/conversations?groupId=a6196089-2e7e-4e4b-9962-1382e95bd21e&tenantId=67ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb

6I TI-1 (wt. 10.15-12.00 x2)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acbe76067bcee4ce88f220e1f004a7778%40thread.tacv2/conversations?groupId=75bdcc81-0268-44fb-8c2e-59ad292e9fd8&tenantId=67ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb

6I TI-3 (wt. 16.15-18.00 x1)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1d7a88adfc904d07807cb6e45ecd7107%40thread.tacv2/conversations?groupId=9e02c77b-26ec-48d9-9c33-379623ce5c15&tenantId=67ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb

6I TI-4 (wt. 16.15-18.00 x2)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a052ff3606d4e4f65a0e14b3abf545faa%40thread.tacv2/conversations?groupId=bc1f60ee-1368-4721-92fc-21c96fd1cfaf&tenantId=67ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb

6I TI-5 (śr. 12.15-14.00 x2)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9f857d706ad34141b7dcb10bd5c384f1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4db1ba0d-e362-47e4-89ed-593397aa6df7&tenantId=67ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb

6I SS (czw. 12.15-14.00 x2)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af2c8311c1454441295b6cd9740953127%40thread.tacv2/conversations?groupId=e33fd789-9073-4635-8f4b-0b1ae79ccc6f&tenantId=67ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb

 

Grupa laboratoryjna PP2 2I09 (śr. 10.15-12.00):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8f182d6e6e8f484394b613ecb3963d0b%40thread.tacv2/conversations?groupId=45dce624-f619-4e39-909c-51bf243ff1dc&tenantId=67ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb

PUBLIKACJE:

1.    JÓŹWIK, A., STRZECHA, K., GRABOWSKI, SZ. (1997) Porównanie wybranych algorytmów redukcji zbiorów odniesienia dla klasyfikatora typu najbliższy sąsiad. V Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne: teoria, projekty, wdrożenia. Łódź, str. 75‑82, U.

2.    SANKOWSKI, D., KUCHARSKI, J., STRZECHA, K. (1997) Mikroprocesorowy regulator przemysłowy z automatycznym doborem nastaw metodą MBS. III Sympozjum Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych, Zielona Góra, str. J1-J13, U.

3.    JÓŹWIK, A., STRZECHA, K. (1998) Neuronlike nets, net of k-NN classifiers and other type classifiers. An experimental comparison studies. 9th International Symposium System - Modeling - Control, Zakopane, materiały na płycie CD.

4.    SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., JEŻEWSKI, S. (1998) Problemy komputerowego pomiaru parametrów fizykochemicznych ciał stałych z wykorzystaniem kamery CCD. VI Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne: teoria, projekty, wdrożenia. Łódź, str. 177‑183, U.

5.    SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., BARANOWSKI, B., DOBRZYŃSKI, J., SZUMSKI, J. (1998) Systemy mikroprocesorowe w regulacji z automatycznym doborem nastaw. Prototypowy regulator przemysłowy z automatycznym doborem nastaw metodą MBS. VI Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne: teoria, projekty, wdrożenia, Łódź, str. 185-194, U.

6.    JÓŹWIK, A., STRZECHA, K. (1998) Konstrukcja klasyfikatorów z zastosowaniem reguł k najbliższych sąsiadów i metody propagacji wstecznej. VI Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne: teoria, projekty, wdrożenia, Łódź, str. 305-310, U.

7.    JÓŹWIK, A., STRZECHA, K. (1999) Neuronlike nets, net of k-NN classifiers and other type classifiers. An experimental comparison studies. w: Computational Intelligence and Applications, A Springer-Verlang Company, Hridelberg, Germany, str.178-183.

8.    SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., BARANOWSKI, B., DOBRZYŃSKI, J., SZUMSKI, J. (1999) Regulator TC-901 typu auto-tuning z automatycznym doborem nastaw w oparciu o metodę identyfikacji metodą MBS w sterowaniu obiektów przemysłowych. IV Sympozjum Naukowo-Techniczne nt. Pomiary i Sterowanie w Procesach Przemysłowych, Zielona Góra, Tom 1, str. P1-P15.

9.    SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., JEŻEWSKI, S. (1999) Computerised measurement system for the surface tension and wetability angle of solid materials based on the CCD camera. 16th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference IMTC'99, Venice, Italy, str. 164-168.

10.SANKOWSKI, D., SENKARA, J., STRZECHA, K. (1999) System komputerowy do pomiaru w wysokich temperaturach napięcia powierzchniowego i zwilżalności. IV Szkoła - Konferencja Metrologia Wspomagana Komputerowo MWK’99, Rynia k/Warszawy, Tom 3 str. 193-200, U.

11.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K. (1999) Weryfikacja algorytmów regulacji typu auto-tuning w wybranych obiektach elektrotermicznych. IV Konferencja Naukowo-Techniczna Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice ZkwE’99, Poznań, str. 457-460.

12.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., JEŻEWSKI, S. (1999) Algorytmy usuwania zakłóceń z obrazów z kamery CCD w wysokotemperaturowych pomiarach fizykochemicznych. VII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne: teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje, Łódź, str. 209-218, U.

13.SANKOWSKI, D., ORZYŁOWSKI, M.. STRZECHA, K. (1999) Przemysłowe systemy informatyczne. Tworzenie modeli matematycznych obiektów. I Krajowa Konferencja Szkół Niepaństwowych: Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki, Łódź, str. 59-67, U.

14.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., ORZYŁOWSKI, M. (1999) Przemysłowe systemy informatyczne. Systemu czasu rzeczywistego. I Krajowa Konferencja Szkół Niepaństwowych: Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki, Łódź, str. 69‑72, U.

15.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., JEŻEWSKI, S. (2000) Digital image analysis in measurement of surface tension and wettability angle. IEEE International Conference on Modern Problems in Telecommunication, computer Science and Engineers Training TCSET-2000, Lviv, Ukraine, str. 129-130, U.

16.SANKOWSKI, D., PLĄSKOWSKI, A., STRZECHA, K., JEŻEWSKI, S. (2000) Chosen image analysis algorithms useful for process tomography. 1st International Symposium on Process Tomography in Poland, Jurata, str. T-17, U.

17.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., JEŻEWSKI, S. (2000) Image processing in physical parameters measurement. 16th IMEKO World Congress, Vienna, Austria, str. 277-283.

18.SANKOWSKI, D.,  STRZECHA, K. (2000) Wybrane zastosowania algorytmów przetwarzania i analizy obrazów. Zeszyty Naukowe WSHE, Nr 3(8), Łódź, str. 85-96.

19.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., JEŻEWSKI, S. (2000) Algorytmy zasadniczego przetwarzania obrazu dla potrzeb pomiarów wielkości fizykochemicznych. VIII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne: teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje. Łódź, str. 213-222, U.

20.SANKOWSKI, D., PLĄSKOWSKI, A., STRZECHA, K., JEŻEWSKI, S., TOSIK, G., WAJMAN, R. (2000) Wykorzystanie przetwarzania obrazów w tomografii komputerowej. VIII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne: teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje. Łódź, str. 357-368, U.

21.STRZECHA, K.(2001) Image segmentation algorithm based on statistical pattern recognition methods., 6th International IEEE Conference on Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, Lviv, Ukraine, str. 200-201, U.

22.SANKOWSKI, D., MOSOROV, V., STRZECHA, K., TYRAJSKI, T. (2001) Image analysis for industrial tomography., 6th International IEEE Conference on Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, Lviv, Ukraine, str. 198-199, U.

23.SANKOWSKI, D., SENKARA, J., STRZECHA, K., JEŻEWSKI, S. (2001) Automatic investigation of surface phenomena in high temperature solid and liquid contacts. 18th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Budapest, Hungary, str. 346-249, U.

24.SANKOWSKI, D., SENKARA, J., STRZECHA, K., JEŻEWSKI, S. (2001) Image segmentation algorithms in high temperature measurements of physical properties using CCD camera. 18th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Budapest, Hungary, str. 346-249, U.

25.SANKOWSKI, D., PLĄSKOWSKI, A., MOSOROV, V., STRZECHA, K., JEZEWSKI, S. (2001) Image segmentation algorithms for industrial process tomography. 2nd World Congress on Industrial Process Tomography, Hanover, Germany, str. 736‑741, U.

26.STRZECHA, K., BANASIAK, R., GWAŁOWSKI, D. (2001) Technologie bezprzewodowej transmisji danych. IX Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne: teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje. Łódź, str. 117-134, U.

27.MOSOROV, V., GRUDZIEŃ, K., STRZECHA, K. (2001) Characteristics and parameters for process tomography - review. IX Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne: teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje. Łódź, str. 397-406, U.

28.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., KOŁODZIEJSKI, H., ALBRECHT, A., WOJCIECHOWSKI, R., (2001) Zastosowanie systemu czasu rzeczywistego QNX do celów automatycznej identyfikacji własności dynamicznych pieców komorowych. VIII Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego, Krynica, str. 351-360.

29.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K. (2002) Application of k-NN based segmentation algorithm in system for automated measurement of surface phenomena. IEEE International Conference on Modern Problems in Telecommunication, computer Science and Engineers Training TCSET-2002, Lviv, Ukraine, str. 239-242, U.

30.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., (2002) Algorytmy przetwarzania i analizy obrazów w metrologicznych aplikacjach przemysłowych. Seminarium – Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania. Słok k/Bełchatowa, str. 11-19, U.

31.STRZECHA, K., (2002) Algorytm segmentacji obrazów oparty na statystycznej regule decyzyjnej k - najbliższych sąsiadów. Seminarium – Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania. Słok k/Bełchatowa, str. 26-33, U.

32.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., ALBRECHT, A., WOJCIECHOWSKI, R., KOŁODZIEJSKI, H., (2002) Wykorzystanie systemu czasu rzeczywistego QNX do celów identyfikacji wieloczęstotliwościowymi sygnałami binarnymi MBS. Seminarium Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania. Słok k/Bełchatowa, str. 126-133, U.

33.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., (2002) Problemy komputerowego pomiaru lutowności dla zastosowań przemysłowych. X Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne: teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje. Łódź, str. 589-598, U.

34.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., ALBRECHT, A., WOJCIECHOWSKI, R., KOŁODZIEJSKI, H., (2002) Regulator z automatycznym doborem nastaw, jako przykład modularnego programu dla systemu czasu rzeczywistego QNX. X Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne: teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje. Łódź, str. 599-604, U.

35.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., ALBRECHT, A., WOJCIECHOWSKI, R., KOŁODZIEJSKI, H., (2003) Projekt oprogramowania sterującego systemem pomiaru lutowności w wysokich temperaturach. XI Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne: teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje. Łódź, str. 229-236, U.

36.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., JEŻEWSKI, S., SENKARA, J., ORZYŁOWSKI, M., GRZYBEK, M., (2003) Pomiar własności fizyko-chemicznych ciał stałych i ciekłych w wysokotemperaturowych procesach przemian fazowych. Prace Naukowe PIE, Nr 148, Warszawa, str. 7-18.

37.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., JEŻEWSKI, S., SENKARA, J., ORZYŁOWSKI, M., GRZYBEK, M., (2003) Skomputeryzowany system wizyjny przetwarzania i analizy obrazów próbek w wysokotemperaturowych metalurgicznych procesach przemian fazowych. Prace Naukowe PIE, Nr 148, Warszawa, str. 19-38.

38.STRZECHA, K., (2003) Algorytm segmentacji obrazów oparty na regule decyzyjnej k‑NN. Prace Naukowe PIE, Nr 148, Warszawa, str. 49-67.

39.SANKOWSKI, D., SENKARA, J., STRZECHA, K., (2003) Computerized system for assessment of quality of solders. 7th International IEEE Conference on Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, Lviv, Ukraine, str. 56‑58, U.

40.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., KOŁODZIEJSKI, H., ALBRECHT, A., WOJCIECHOWSKI, R., (2003) Application of real-time operating system QNX for automatic determination of dynamic properties of resistance furnaces identification. 7th International IEEE Conference on Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, Lviv, Ukraine, str. 59-62, U.

41.JEŻEWSKI, S., STRZECHA, K., (2003) Fast implementation of median filter. 7th International IEEE Conference on Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, Lviv, Ukraine, str. 357-359, U.

42.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., (2003) The development of image processing and analysis unit for building a solderability tester. 20th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Vail, USA, str. 14-19, U.

43.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., KOŁODZIEJSKI, H., ALBRECHT, A., WOJCIECHOWSKI, R., (2003) Application of real-time operating system QNX for automatic determination of dynamic properties of resistance furnaces identification. 20th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Vail, USA, str. 1617-1621, U.

44.SANKOWSKI, D., SENKARA, J., STRZECHA, K., (2003) Image processing algorithms in assessment of quality of solders. 17th IMEKO World Congress, Dubrovnik, Croatia, str. 1943-1946, U.

45.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., KOŁODZIEJSKI, H., ALBRECHT, A., WOJCIECHOWSKI, R., (2003) Projekt oprogramowania sterującego systemem pomiaru lutowności w wysokich temperaturach. Automatyka, tom 7, zeszyt 3, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, str. 481-492.

46.SANKOWSKI, D., MOSOROW, W., STRZECHA, K., (2004) Wykorzystanie technik komputerowych w pracach naukowo – badawczych Katedry Informatyki Stosowanej PŁ.  Jerzy S. Zieliński 50 lat pracy naukowej. Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, str. 409.

47.JACKOWSKA-STRUMIŁŁO, L., STRZECHA, K., KUZAŃSKI, M., GRZELEWSKI, A., (2004) Zastosowanie metod przetwarzania obrazu do oceny włochatości przędzy. Automatyka, tom 8, zeszyt 3, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, str. 81-86.

48.STRZECHA, K., JANICKI, M., (2004) Zastosowanie generatora JavaCC do statycznej analizy kodu. Automatyka, tom 8, zeszyt 3, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, str. 523-529.

49.STRZECHA, K., JANICKI, M., (2004) Zastosowanie statycznej analizy do walidacji kodu języka Java. Automatyka, tom 8, zeszyt 3, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, str. 529-534.

50.STRZECHA, K., JANICKI, M., (2004) Techniques in implementation of static source validation rules for the Java. XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne.
Łódź, str. 561-569, U.

51.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., KOŁODZIEJSKI, H., WOJCIECHOWSKI, R., BĄKAŁA, M., (2004) Skomputeryzowany system pomiaru lutowności w wysokich temperaturach. Konferencja Grantowa. Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Ustroń, str. 85-94.

52.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., KOŁODZIEJSKI, H., ALBRECHT, A., WOJCIECHOWSKI, R., (2004) Software for high-temperature solderabilty assessment system. Modern Problems of Radio Engineering Telecommunications and Computer Science, Lwów, str. 275-277, U.

53.STRZECHA, K., JANICKI, M., (2004) Comparison of JAVA-dedicated parser generators. Modern Problems of Radio Engineering Telecommunications and Computer Science, Lwów, str. 422-425, U.

54.NITKIEWICZ, Z., SANKOWSKI, D.,STRZECHA, K., BĄKAŁA, M., KOŁODZIEJSKI, H., WOJCIECHOWSKI, R., ALBRECHT, A., (2004) Wyznaczanie lutowności w wysokich temperaturach. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowe technologie i Osiągnięcia Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Częstochowa.

55.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., JEŻEWSKI, S., (2005) Algorytmy przetwarzania i analizy obrazów w wysokotemperaturowych pomiarach własności fizyko-chemicznych wybranych materiałów. Prace naukowe Katedry Informatyki Stosowanej - zeszyt jubileuszowy X lat KIS, Łódź, str. 51-70, U.

56.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., JANICKI, M., (2005) Projekt aplikacji sterującej THERMO-WET. Automatyka, tom 9, zeszyt 3, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, str. 463-470.

57.KOSZMIDER, T., STRZECHA, K., (2005) 3D reconstruction of lungs surface from Computed Tomography volumetric data. VIIIth International Conference CADSM 2005, Polyana, str. 445-448.

58.JANICKI, M., STRZECHA, K., (2005) Real-time programming platforms: a descriptions of mainstream environments. VIIIth International Conference CADSM 2005, Polyana, str. 311-314.

59.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., JANICKI, M., KOSZMIDER, T., (2005) THERMO-WET: case -study of control application design. VIIIth International Conference CADSM 2005, Polyana, str. 383-386.

60.STRZECHA, K., FABIJAŃSKA, A., (2006) Factors restricting accuracy of CCD camera images founded in high temperature measurements. IEEE International Conference TCSET'2006, Lviv-Slavske, Ukraina, str. 317-319.

61.STRZECHA, K., FABIJAŃSKA, A., (2006) Application of the edge-based image segmentation. 2nd IEEE International Conference MEMSTECH'2006, Polyana, Ukraina, str. 28-31.

62.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., KOŁODZIEJSKI, H., ALBRECHT, A., WOJCIECHOWSKI, R., ŁOBODZIŃSKI , SENKARA, J. (2006) Wysokotemperaturowy tester lutów twardych do zastosowań przemysłowych. Wynalazcy - Biuletyn specjalny, str. 13.

63.STRZECHA, K., FABIJAŃSKA, A., SANKOWSKI, D. (2006) Nowe algorytmy segmentacji w wysokotemperaturowym przemysłowym systemie analizy obrazów. Automatyka, rocznik 10, nr 2, str. 283-297.

64.KOSZMIDER, T., STRZECHA, K. (2006) 3D lungs surface reconstruction from computed tomography images. VIII IMEKO World Congress. Rio de Janeiro, U.

65.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., FABIJAŃSKA, A. (2006) Algorytmy detekcji krawędzi-nowe podejście. XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne", Łódź, str. 195‑198, U.

66.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., JANICKI, M., KOSZMIDER, T. (2006) THERMO‑WET: case - study of control application design. Selected Problems of Computer Science, Warszawa, str. 392-401.

67.STRZECHA, K., SANKOWSKI, D., JANICKI, M., KOSZMIDER, T. (2006) Control application design of THERMO-WET system. VIII IMEKO World Congress. Rio de Janeiro, U.

68.STRZECHA, K., FABIJAŃSKA, A., SANKOWSKI, D. (2006) Filtry optyczne w komputerowych wysokotemperaturowych systemach analizy i przetwarzania obrazów. XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne", Łódź, str. 203-206.

69.STRZECHA, K., FABIJAŃSKA, A. (2006) Segmentation algorithms for industrial image quantitative analysis systems. VIII IMEKO World Congress. Rio de Janeiro, U.

70.FABIJAŃSKA, A., STRZECHA, K., SANKOWSKI, D. (2007) Nowe podejście do usuwania szumu na drodze filtracji medianowej. AUTOMATYKA, rocznik 11, nr 3, str. 59‑73.

71.SANKOWSKI, D., STRZECHA, K., KOSZMIDER, T. (2007) Trójwymiarowa rekonstrukcja w tomografii komputerowej. Postępy Rehabilitacji, U.

72.FABIJAŃSKA, A., STRZECHA, K., SANKOWSKI, D. (2007) Determination of image segmentation quality. CADSM 2007, The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, Lviv-Ukraina, str. 439-441.

73.STRZECHA, K., BETIUK, J. (2007) Capacitance measurement electrical capacitance tomography. XV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Łódź, str. 171-174.

74.KOSZMIDER, T., STRZECHA, K., (2008) New segmentation algorithms of metal's drop images from THERMO-WET system. 4nd IEEE International Conference MEMSTECH'2008, Polyana, Ukraina, str. 81-83.

75.STRZECHA, K., KOSZMIDER, T., (2008) Drop shape analysis for measurements of surface tension and wetting angle of metals at high temperatures. 4nd IEEE International Conference MEMSTECH’2008, Polyana, Ukraina, str. 57-59.

76.KOSZMIDER, T., STRZECHA, K., (2009) 3D Reconstruction of lungs from computed tomography images. 5th IEEE International Conference MEMSTECH'2009, Polyana, Ukraina, str. 89-92, U.

77.STRZECHA, K., (2009) New approach to the disturbed pixels map creation for noised images. 5th IEEE International Conference MEMSTECH'2009, Polyana, Ukraina, str. 103 109, U.

78.BĄKAŁA, M., STRZECHA, K., KOSZMIDER, T., FABIJAŃSKA, A., (2010) Automation of vision and transportation modules, implemented in the THERMO-WET system. AUTOMATYKA, tom: 14/3/1, str. 395-401.

79.BĄKAŁA, M., STRZECHA, K., KOSZMIDER, T., FABIJAŃSKA, A., (2010) Skomputeryzowany system THERMO-WET do wyznaczania właściwości fizykochemicznych lutów twardych. PRZEGLĄD SPAWALNICTWA, nr 10, str. 67-71.

80.FABIJAŃSKA, A., STRZECHA, K., KOSZMIDER, T., BĄKAŁA, M., (2010) Refining edges to sub-pixel level in images of molten metals and alloys. AUTOMATYKA, tom: 14/3/1, str. 411-422.

81.STRZECHA, K., BĄKAŁA, M., FABIJAŃSKA, A., KOSZMIDER, T., (2010) The evolution of THERMO-WET - the computerized system for measurements of surface properties. AUTOMATYKA, tom: 14/3/1, str. 525-535.

82.STRZECHA, K., FABIJAŃSKA, A., SANKOWSKI, D., BĄKAŁA, M., KOSZMIDER, T., (2010) THERMO-WET - Skomputeryzowany system pomiarowy własności fizyko-chemicznych wybranych materiałów w wysokich temperaturach. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, rocznik 1078, nr 121, str. 223-240.

83.FABIJAŃSKA, A., KOSZMIDER, T., STRZECHA, K., BĄKAŁA, M. (2010) Precise edge detection in images of melted specimens of metals and alloys. 6th IEEE International Conference MEMSTECH'2010, Polyana, Ukraina, str. 67-70, U.

84.KOSZMIDER, T., BĄKAŁA, M., FABIJAŃSKA, A., STRZECHA, K., (2010) Experimental comparison of segmentation algorithms of images of heat-emitting objects and methods for their accuracy improvement. 6th IEEE International Conference MEMSTECH'2010, Polyana, Ukraina, str. 38-39, U.

85.KOSZMIDER, T., BĄKAŁA, M., FABIJAŃSKA, A., STRZECHA, K., (2010) Methods of reduction of thermal effects for analysis of images presenting melted specimens of metals and alloys. 6th IEEE International Conference MEMSTECH'2010, Polyana, Ukraina, str. 35-37, U.

86.STRZECHA, K., BĄKAŁA, M, FABIJAŃSKA, A, KOSZMIDER, T., (2010) New ideas in high temperature computerized measurements of surface properties. 6th IEEE International Conference MEMSTECH'2010, Polyana, Ukraina, str. 81-84, U.

87.KOSZMIDER, T., STRZECHA, K., FABIJANSKA, A., BAKALA, M., (2011) Algorithm for accurate determination of contact angles in vision system for high-temperature measurements of metals and alloys surface properties. Computer Recognition Systems 4, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 95, Springer Berlin/Heidelberg, str. 441-448.

88.STRZECHA, K., ZARĘBSKI, D., (2011) Auto-focus algorithm for reducing image distortions caused by gas flow in high-temperature measurements of surface phenomena. 7th IEEE International Conference MEMSTECH'2011, Polyana, Ukraina, str. 67-69, U.

89.KOSZMIDER, T., BĄKAŁA, M., FABIJAŃSKA, A., STRZECHA, K., (2011) An improved method for contact angles determination from images of heat-emitting objects. 7th IEEE International Conference MEMSTECH'2011, Polyana, Ukraina, str. 133‑134, U.

90.SANKOWSKI, D., MOSOROW, W., STRZECHA, K., (2011) Przetwarzanie i analiza obrazów w systemach przemysłowych. PWN, Warszawa.

91.STRZECHA K., KOSZMIDER T., STĘPIEŃ K. (2012) Współpraca mobilnych urządzeń komunikacyjnych z centralnymi punktami akwizycji danych w społecznościowym projekcie gromadzenia informacji o aktywności rekreacyjno-turystycznej na terenie aglomeracji Łodzkiej. InterData SC. Łódź.

92.ROMANOWSKI A., WOŹNIAK P., CHANIECKI Z., GRUDZIEŃ K., STRZECHA K., (2012) AcAdvice  – Updating Students  on  Free  Places  in  Quiet  Study Rooms with Information Displays. 8th IEEE International Conference MEMSTECH'2012, Polyana, Ukraina, str. 227-231, U.

93.STRZECHA K., KOSZMIDER T., STĘPIEŃ K., (2012) Mobile Technologies Based Distributed System for the Improvement of the Current Situation of Cyclists Moving within the Lodz Agglomeration. 8th IEEE International Conference MEMSTECH'2012, Polyana, Ukraina, str. 84-87, U.

94.STRZECHA K., KOSZMIDER T., (2012) Gathering Information about Tourist and Recreation Activities within the Area of Lodz Agglomeration Using Mobile Technologies. Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2012, rocznik , nr 3.

95.STRZECHA K., KOSZMIDER T., ZARĘBSKI D., (2012) Pasywny algorytm auto-focus do korekcji zniekształceń obrazu spowodowanych przepływem gazu w wysokotemperaturowych pomiarach własności powierzchniowych. Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2012, rocznik , nr 3.

96.KOSZMIDER T., STRZECHA K., (2012) Application for  Gathering Data About Tourism Activity  for  the Android OS based Mobile Devices. 8th IEEE International Conference MEMSTECH'2012, Polyana, Ukraina, str. 172-173, U.

U  - udział w konferencji.