kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr inż. Wojciech Bieniecki

dr inż. Wojciech Bieniecki



Pokój: bud. C6 p. 2
Telefon: (+48) 42 631 27 53 w. 22
E-mail:
Strona WWW: wbieniec.kis.p.lodz.pl/
Godziny przyjęć: Wtorek 14:00 - 15:00
Środa 12:00 - 13:00
Komunikacja poprzez Teams



Godziny pracy i przyjęć obowiązujące w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota
zjazdowa
niedziela
zjazdowa
godziny pracy 9-14 9-15 9-14 9-14 9-14    
godziny przyjęć   14-15 12-13        
zajęcia dydaktyczne              

 

Studentów zapraszam na stronę prywatną:

http://wbieniec.kis.p.lodz.pl/studenci/

Aktualne temety prac dyplomowych znajdują się w wyszukiwarce:

http://www.kis.p.lodz.pl/theses_topics.html

Publikacje

Publikacje powstałe po doktoracie

2015

 1. Lidia Jackowska-Strumiłło, Wojciech Bieniecki, Marwah Bani Saad A Web System for Assessment of Students' Knowledge 2015 8th International Conference on Human System Interactions (HSI) Warsaw Poland, 25-17 Jun 2015, pp. 20-26, ISBN 978-1-4673-6936-7

2014

 1. W. Bieniecki, S. Stoliński, M. Stasiak-Bieniecka Computer-aided recognition and assessment of sketched function graphs consisting of straight lines and parabolas using least-squares fitting, w. Współczesne zagadnienia modelowania matematycznego, red. Jan Sikora, Wydawnictwo Książkowe Instytutu Elektrotechniki, Warszawa 2014, pp. 79-80, e-ISBN 978-83-61956-34-1.
 2. S. Stoliński, W. Bieniecki Computer Aided Evaluation of Selected Examination Tasks From the Mathematics Using Generalized Hough Transform in: Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing, Lodz University of Technology, Monograph, Lodz 2014, pp.185-199
 3. Sebastian Stoliński, Wojciech Bieniecki, Magdalena Stasiak-Bieniecka: Computer Aided Assessment of Linear and Quadratic Function Graphs Using Least-squares Fitting , Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems pp. 651-658, ISSN 2300-5963, ISBN 978-83-60810-58-3, DOI: 10.15439/2014F365
 4. W. Bieniecki, Sz. Grabowski Various approaches to processing and analysis of images obtained from immunoenzymatic visualization of secretory activity with elispot method in: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications, Eds D. Sankowski, J. Nowakowski pp. 475-512
 5. Sz. Grabowski and W. Bieniecki Tight and simple Web graph compression for forward and reverse neighbor queries Discrete Applied Mathematics Volume 163, Part 3, pp. 298-306

2011

 1. S. Stoliński, W. Bieniecki Computer Aided Evaluation of Selected Examination Tasks From the Mathematics Using Generalized Hough Transform
 2. Sz. Grabowski and W. Bieniecki Merging adjacency lists for efficient Web graph compression. Man-Machine Interactions 2 AISC 103, pp.385-392, (2011).
 3. Sz. Grabowski and W. Bieniecki Tight and simple Web graph compression , arXiv:1006.0809v2 [cs.DS] 6 Sep 2011
 4. M. Sima, W. Bieniecki, Sz. Grabowski Web Graph Visualizer. Automatyka 15/3 (2011), pp. 259-270
 5. S. Stoliński, W. Bieniecki: The algorithms for automatic evaluation of selected examination tasks from the geometry. Automatyka 15/3 (2011), pp. 551-560
 6. S. Stoliński, W. Bieniecki Application of OCR systems to preprocessing and digitalization of paper documents. Information systems in management: Information and Communication Technologies for e-Business. WULS Press Warszawa 2011, pp. 102-111

2010

 1. S. Stoliński, W. Bieniecki Evaluation of selected examination tasks with aid of image processing and analysis Krajowa Konferencja Sieci i Systemy, Łódź, 2010.
 2. J. Stańdo and W. Bieniecki Ways of application of different information technologies in education on the example of mathematical emergency e-services Information systems in management VII. Warszawa 2010, pp. 71-77 WULS Press Warsaw 2010
 3. W. Bieniecki, J. Stańdo, S. Stoliński Information technologies in a process of examination in Poland Information systems in management VII. Warszawa 2010, pp. 29-39 WULS Press Warsaw 2010
 4. Sz. Grabowski i W. Bieniecki Tight and simple Web graph compression Proceedings of the Prague Stringology Conference 2010, pp.127 - 137.
 5. Sz. Grabowski, C. Draus, W. Bieniecki Recognizing non-translatable symbols in a multi-lingual computer-assisted translation system for DTP documents Automatyka 2010, rocznik 14, nr 3, pp. 555-561
 6. S. Stoliński, W. Bieniecki and J. Stańdo Automatic detection and evaluation of the spline function plot Automatyka 2010, rocznik 14, nr 3, pp. 591-597
 7. G. Nowak, Sz. Grabowski, C. Draus, D. Zarębski i W. Bieniecki Designing a computer-assisted translation system for multi-lingual catalogue and advertising brochure translations. Proceedings of the 6th International IEEE Conference MEMSTECH 2010, Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 175-180.
 8. W. Bieniecki, S. Stoliński, J. Stańdo: Automatic Evaluation of Examination Tasks in the Form of Function Plot Proceedings of the 6th International IEEE Conference MEMSTECH 2010, Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 140-143.

2009

 1. W. Bieniecki, J. Stańdo, S. Stoliński: Analiza wymagań dla systemu elektronicznego oceniania rozwišzań zadań egzaminacyjnych. Automatyka 2009, pp. 1397-1406.
 2. W. Bieniecki , V. M. Martinez Gonzales, Sz. Grabowski: Fine-tuned spot detection on ELISPOT images (Precyzyjne wykrywanie plamek na obrazach ELISPOT). Automatyka 2009, pp. 781-793.
 3. K. Kościelska-Kasprzak, D. Drulis-Fajdasz, D. Kamińska, O. Mazanowska, M. Krajewska, W. Gdowska, W. Bieniecki, P. Chudoba, W. Polak, D. Janczak, D. Patrzałek, M. Klinger: Pretransplantation cellular alloreactivity is predictive of acute graft rejection and 1-year graft function in kidney transplant recipients. TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, 2009, vol. , no. 41, p. 3006-3008.
 4. S. Stoliński, Sz. Grabowski, W. Bieniecki: On Efficient Implementations of Median Filters in Theory and in Practice (O efektywnych implementacjach filtrów medianowych w teorii i praktyce). AUTOMATYKA, 2009, s. 1021-1032.

2008

 1. Bieniecki Wojciech, Węgrzyn Michał, Grabowski Szymon, Koœcieliska-Kasprzak Katarzyna, Drulis-Fajdasz Dominika, Mazanowska Oktawia, Klinger Marian: Zastosowanie algortmów progowania adaptacyjnego do segmentacji barwnych obrazów mikroskopowych. Automatyka 12/3 (2008), pp. 599-608.
 2. Bieniecki Wojciech, Gródecki Artur, Grabowski Szymon, Koœcielska-Kasprzak Katarzyna, DRULIS-FAJDASZ Dominika, Mazanowska Oktawia, Klinger Marian: Zastosowanie algorytmu Hit-miss do segmentacji barwnych obrazów mikroskopowych w badaniu metodš ELISPOT. Automatyka 12/3 (2008), pp. 585-597.
 3. W. Bieniecki, M. Krupiński, Sz. Grabowski, K. Kościelska-Kasprzak, D. Drulis-Fajdasz, O. Mazanowska, M. Klinger Unsupervised two-color ELISPOT image segmentation based on k-means clustering Proceedings of International Conference TCSET'2008, Lviv-Slavsko, Ukraine 2008.

2007

 1. B. Paszkowski, W. Bieniecki, Sz. Grabowski: Preprocessing for real-time handwritten recognition Computer Recognition Systems, Advances in Soft computing, Springer-Verlag, 2007, pp: 470-476.
 2. W. Bieniecki, Sz. Grabowski, K. Kościelska-Kasprzak, D. Drulis-Fajdasz, O. Mazanowska, M. Klinger: An Algorithm for Smart ROI Detection in ELISPOT Examination Images . Materiały z XV Konferencji Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, październik 2007 pp.133-136.
 3. W. Bieniecki, Sz. Grabowski, W. Rozenberg: Image Preprocessing for Improving OCR Accuracy Proceedings of International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, 2007. MEMSTECH 2007. pp. 75-80

2006

 1. Sz. Grabowski, W. Bieniecki: Simple techniques for plagiarism detection in student programming projects. XIV Konferencja Krajowa Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, październik 2006.
 2. W. Bieniecki, E. Kiedrzyńska: The study of requirements for the system of automatic measurement of vegetation cover in river catchments. Proceedings of International Conference TCSET'2006, Lviv-Slavsko, Ukraine 2006, pp. 355-356.

Publikacje związane z pracą doktorską

 1. W. Bieniecki New image processing algorithms in computer vision systems for pathomorphologic diagnostics Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 2006
 2. D. Wójcicki, W. Bieniecki, Sz. Grabowski, K. Kościelska-Kasprzak: Algorytmy przetwarzania wstępnego obrazów mikroskopowych w badaniu aktywności wydzielniczej limfocytów. Krajowa Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, październik 2005, pp. 573-580.
 3. W. Bieniecki, Sz. Grabowski: Wybrane zagadnienia przetwarzania i analizy obrazów mikroskopowych w diagnostyce medycznej, Zeszyt naukowy X Lat KIS.
 4. W. Bieniecki, Sz. Grabowski, D. Sankowski, K. Kościelska-Kasprzak, B. Bernat, M. Klinger: An Efficient Processing and Analysis Algorithm for Images Obtained from Immunoenzymatic Visualization of Secretory Activity. Proceedings of the 8th. International IEEE Conference CADSM 2005, Lviv-Polyana, Ukraine 2005, pp. 458-460.
 5. W. Bieniecki, Sz, Grabowski: Multi-pass approach to adaptive thresholding based image segmentation. Proceedings of the 8th. International IEEE Conference CADSM 2005, Lviv-Polyana, Ukraine 2005, pp. 418-423.
 6. W. Bieniecki, D. Sankowski, K. Kościelska-Kasprzak: System analizy obrazów uzyskiwanych w immunoenzymatycznej wizualizacji aktywności wydzielniczej limfocytów metodą ELISPOT. Automatyka, t. 8. z. 3. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004, str. 63-71.
 7. W. Bieniecki, Oversegmentation avoidance in watershed-based algorithms for color images. Proceedings of International Conference TCSET’2004, Lviv-Slavsko, Ukraine, pp. 169-172.
 8. W. Bieniecki, Sz. Grabowski: Nearest Neighbor classifiers for color image segmentation. Proceedings of International Conference TCSET’2004, Lviv-Slavsko, Ukraine 2004, pp. 209-212.
 9. W. Bieniecki, J. Sekulska, Segmentacja i analiza obrazów mikroskopowych barwionych immunohistochemicznie, Automatyka, t. 7, zeszyt 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2003, str. 283-293.
 10. Sz. Grabowski, W. Bieniecki, A two-pass median-like filter for impulse noise removal in multi-channel images, KOSYR 2003, str. 195-200
 11. W. Bieniecki, Sz. Grabowski, J. Sekulska, A system for patomorphological microscopic image analysis, KOSYR 2003, str. 21-28
 12. W. Bieniecki, Image segmentation and recognition techniques for cytology, KOSYR 2003, str. 77-82
 13. W. Bieniecki, Sz. Grabowski, J. Sekulska, M. Turant, A. Kałużyński, Automatic segmentation and recognition of patomorphological microscopic images, CADSM'2003, luty 2003, Lviv Slavsko Conference, str.461-464
 14. Sz. Grabowski, W. Bieniecki, A two-pass median filter for impulse noise attenuation in color images, CADSM'2003, luty 2003, Lviv Slavsko Conference, str.101-104
 15. Sz. Grabowski, W. Bieniecki, Usuwanie szumu impulsowego w obrazach kolorowych przy użyciu zmodyfikowanego filtru medianowego, na X Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, październik 2002
 16. W. Bieniecki, Sz. Grabowski, J. Sekulska, A. Kałużyński, M. Turant, System przetwarzania patomorfologicznych obrazów mikroskopowych, na X Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, vol. 2 str. 485-499, Łódź, październik 2002
 17. W. Bieniecki, Sz. Grabowski, Automatyczna analiza ilościowa cytologicznych obrazów mikroskopowych, na Seminarium Słok czerwiec 2002, str. 85

Inne publikacje

 1. W. Bieniecki: Analiza wymagań dla metod przetwarzania wstępnego obrazów w automatycznym rozpoznawaniu tekstu. Bronisławów 2005.
 2. A. Ignaczak, W. Bieniecki: Projekt i wdrożenie usługi katalogowej Active Directory w banku, na XIII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, październik 2004.
 3. A. Kałużyński, I. Klimek, R. Ambroziak, W. Bieniecki, A. Kałużyńska, A. Kulig: Morphometric and ultrastructural investigations of the glomerular basement membrane in thin basement membrane disease in children. Abstracts: Symposium on Electron Microscopy, Poznań, 14-15 November, 2002. Polish Journal of Pathology 2003, 54 (1) Supplement, 9-10.
 4. L. Jackowska-Strumiłło, W. Bieniecki, T. Brożyński, System komputerowy do interaktywnego sprawdzania wiedzy studentów i intranecie, na X Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, październik 2002
 5. W. Bieniecki, Programowanie w Systemach Multimedialnych, Systemy i Technologie Telekomunikacji Multimedialnej przy Międzynarodowych Targach Intertelekom, Łódź 2000
 6. Zb. Lisik, W. Bieniecki, M. Kopeć, The Algorithms of 3-D Simulation of heat flow in electronic devices, Microtherm, Zakopane 1998
 7. W. Bieniecki, W. Gryglewicz-Kacerka, Statistical Analysis of the Laboratory Results, Computers in Medicine, Zakopane 1997