kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

mgr inż. Adam Trojnar

mgr inż. Adam TrojnarPokój: pokój doktorantów
E-mail:
Godziny przyjęć: soboty po wczesniejszym kontakcie mailowymProgramowanie w Jezykach Skryptowych

2019.06.09 Proponowane oceny z przedmiotu:

nr albumu ocena
187383 4
187844 3,5
191915 4
194552 3,5
194798 4
195003 4,5
195016 3,5
195062 4,5
195067 4,5
195586 3
195896 5
227311 3,5
227315 4

 

 

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE 

2019.05.20 Wyniki z kolokwium Excel i Visual Basic:

  

Grupa grupa2_Z_2019       Grupa grupa1_Z_2019  
nr albumu Zaliczenie Excel Zaliczenie VBA     nr albumu Zaliczenie Excel Zaliczenie VBA
188000 brak brak     181085 5 5
195622 5 3     194701 2 2
201949 brak brak     202487 brak brak
216204 4 5     212358 5 5
224806 5 4     218839 4 2
224832 5 5     219256 5 2,5
224850 3 3     224788 4 brak
224853 5 4     224798 5 5
224867 brak brak     224803 brak brak
224869 5   2,5      224834 5 5
224871 2,5 2     224849 brak brak
          224859 3 3
          224870 5   brak 

Osoby, które nie zaliczyły kolokwium z części dotyczącej Excel lub VBA zapraszam na poprawę 15 czerwca 2019 (ostatni 10 zjazd).

 

Karta przedmiotu

 

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

Ocena z ćwiczeń oraz kolokwium z Excel i Visual Basic

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwlane

2018.06.04 Poniżej wyniki z przedmiotu Inżynieria Wymagań, w razie pytań lub chęci poprawy oceny proszę o kontakt: atrojnar@iis.p.lodz.pl

 

Nr albumu ocena test punkty test lab dokumentacja lab prezentacja grupa zespół końcowa ocena z lab
187842 3+ 12/18 5 5 x1 b 5
194978 5 16/18 5 5 x1 a 5
195036 3+ 12/18 5 5 x1 c 5
195060 4+ 15/18 5 5 x1 c 5
195172 4 14/18 5 4+ x2 c 5
200184 4 13/18 5 4+ x2 c 5
202112 4+ 15/18 4 3 x2 b 3+
202119 5 16/18 5 5 x1 c 5
202122 5 16/18 5 5 x1 a 5
202128 5 16/18 5 5 x1 c 5
202145 5 17/18 3 4+ x2 c 4
202160 4+ 15/18 4 3+ x2 b 4
202163 4+ 15/18 5- 4+ x1 c 5
202200 5 16/18 5 5 x1 a 5
202209 4 13/18 3 4+ x2 c 4
202224 4+ 15/18 4 3 x2 b 3+
202251 5 16/18 5- 4+ x1 c 5
202254 4 14/18 4 3+ x2 b 4
202256 5 16/18 5 5 x1 c 5
202274 5 16/18 5 5 x1 a 5
202287 5 16/18 5 5 x1 b 5
202289 4 14/18 5- 4+ x1 c 5
202295 5 16/18 5 5 x1 c 5
202311 3+ 12/18 4 3 x2 b 3+
202315 4+ 15/18 5- 4+ x1 c 5
202320 5 16/18 5 5 x1 a 5
202327 5 17/18 5 5 x1 c 5
202343 5 16/18 5- 4+ x1 c 5
204641 4 13/18 4 4+ x2 c 4
194941 4 15/20 5 5 x1 b 5
215174         x1 b  

1. diagramy sekwencji, diagramy aktywności lub inne diagramy UML najlepiej obrazujące przypadki użycia

3. dokończyć ciągi zdarzeń

4. dodać część związaną z URPS

5. zalety i wady urządzenia możliwości rozwoju

6. Przygotować się do zaprezentowania wyników

przedstawienie grupy (lidera oraz kolegów z zespołu)

widoczny diagram użycia

ile przypadków zostało zidentyfikowanych

ile jest ciągów podstawowych i alternatywnych

zaprezentowanie ciekawych ciągów

czas prezentacji do 15 min.

prezentacja musi być spójna i płynnie zaprezentowana z podziałem na wszystkich kolegów z zespołu

w trakcie prezentacji można zadawać pytania

Skala ocen z testu:

od 10 pkt ocena 3 (od 50%)

od 12 pkt ocena 3+ (od 60%)

od 13 pkt ocena 4 (od 70%)

od 15 pkt ocenat 4+ (od 80%)

od 16 pkt ocena 5 (od 90%)

Wyniki testu z tresci wykładu:

Nr albumu punkty
187842 12/18
194978 16/18
195036 12/18
195060 15/18
195172 14/18
200184 13/18
202112 15/18
202119 16/18
202122 16/18
202128 16/18
202145 17/18
202160 15/18
202163 15/18
202200 16/18
202209 13/18
202224 15/18
202251 16/18
202254 14/18
202256 16/18
202274 16/18
202287 16/18
202289 14/18
202295 16/18
202311 12/18
202315 15/18
202320 16/18
202327 17/18
202343 16/18
204641 13/18

 

 

 

II termin:

Skala ocen z testu:

ocena 3 (od 50%)

 ocena 3+ (od 60%)

ocena 4 (od 70%)

 ocenat 4+ (od 80%)

ocena 5 (od 90%)

Nr albumu punkty %
194941 15/20 75%