kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr inż. Marcin Janaszewski

dr inż. Marcin JanaszewskiPokój: bud. A10 p. 318
Telefon: (+48) 42 631 27 50 w. 318
E-mail:
Strona WWW: janasz.kis.p.lodz.pl
Godziny przyjęć: Od 7 stycznia 2014 jestem na półtorarocznym urlopie 

Zainteresowania naukowe:

 • Przetwarzanie i analiza obrazów 2D i 3D w medycynie i nauce o materiałach
 • Algorytmy szkieletyzacji
 • Metody topologii i geometrii dyskretnej w zastosowaniu do analizy obrazów
 • Rozpoznawanie obrazów
 • Sieci neuronowe i algorytmy ewolucyjne
 • Inżynieria oprogramowania

Realizowane bądź zrealizowane projekty:

 • Ilościowa analiza oskrzeli na bazie obrazów tomograficznych 3D (grant NCN: N516 480640)
 • Algorytmy skalowanej osi środkowej
 • Algorytmy filtracji lambda-osi środkowej
 • Algorytmy estymacji kierunku krzywych dyskretnych
 • Segmentacja struktur tytanu na bazie obrazów tomograficznych (grant NCN: N519 652240) 
 • Zamykanie otworów w obiektach 3D (2010-2011)
 • Wypełnianie otworów w obiektach 3D (2008-2010)

 

Publikacje ( Ostatnie 5 lat)

 1. Postolski, M., Couprie, M., Janaszewski. M.: Scale Filtered Euclidean Medial Axis, LNCS vol. 7749, str. 360-371. 2013
 2. L. Babout, Ł. Jopek, M. Janaszewski, A New Directional Filter Bank for 3D Texture Segmentation: Application to Lamellar Microstructure in Titanium Alloys. Proceedings of the 13th IAPR Conference on Machine Vision Applications (MVA 2013), Kyoto, Japonia, str. 419-422, 2013.
 3. L. Babout, Ł Jopek, M. Janaszewski. Extraction of complex microstructural patterns in X-ray microtomography images: application to lamellar titanium alloy. Proceedings of the 7th World Congress on Industrial Process Tomography (WCIPT7), Krakow, Poland, str. 703-711, 2013. 
 4. Pluta, K., Janaszewski, M. & Postolski, M. (2013). New Algorithm for Modeling of Bronchial Trees. Image Processing & Communications, 17(4), pp. 9-394. Retrieved 18 Nov. 2013, from doi:10.2478/v10248-012-0045-8
 5. Ł. Jopek, L. Babout, M. Janaszewski. A new method to segment X-ray microtomography images of lamellar titanium alloy based on directional filter banks and gray level gradient. LNCS, vol. 7594, str. 105-112, (2012)
 6. Postolski, M.; Janaszewski, M.; Kenmochi, Y.; Lachaud, J.-O.: Tangent estimation along 3D digital curves, Pattern Recognition (ICPR), 2012 21st International Conference on , vol., no., pp.2079,2082, 11-15 Nov. 2012
 7. Ł. Jopek, L. Babout, M. Janaszewski, M. Postolski, Multistage segmentation of lamellae colonies based on directional filter bank and PCA analysis. Image Processing & Communications, vol. 17(4), str. 93–102, (2012).
 8. Postolski, M., M. Janaszewski, Y. Kenmochi, and J-O. Lachaud. Tangent Estimation Along 3D Digital Curves. 21st International Conference on Pattern Recognition, November 11-15, Japan, 2012.
 9. Pluta, K., M. Postolski, and M. Janaszewski. Bronchial Trees Modeling Algorithms. Proc. Modelowanie i symulacja komputerowa w technice, Polska, 2012.
 10. Łukasz Jopek, Laurent Babout, Marcin Janaszewski. A new method to segment X-ray tomography images of lamellar microstructure in titanium alloys based on nonsubsampled directional filter banks (NSDFB) and gray level gradient, Lecture Notes in computer Science, Vol. 7594, Springer, 2012.
 11. L. Babout, M. Janaszewski, T. Marrow, P. Withers, A method for the 3-D quantification of bridging ligaments during crack propagation. Scripta Materialia 65, 131 (JUL 2011, 2011).
 12. M. Janaszewski, M. Postolski, L. Babout, Ł. Jopek, Zamykanie topologicznych i wolumetrycznych otworów w obiektach 3D. Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka 15, 131 (2011).
 13. M. Janaszewski, M. Postolski, L. Babout, Robust algorithm for tunnel closing in 3D volumetric objects based on topological characteristics of points. Pattern Recognition Letters 32, 2231 (2011).
 14. Ł. Jopek, Ł. Babout, M. Janaszewski, P. Michał, Nowa metoda segmentacji obrazów stopów tytanowych wykonanych za pomocą tomografii rentgenowskiej, wykorzystująca transformatę contourletAutomatyka 15, 161 (2011).
 15. M. Postolski, M. Janaszewski, Ł. Jopek, L. Babout, Wyznaczanie kierunku stycznej do dowolnego punktu trójwymiarowej krzywej wolumetrycznej w ilościowej analizie ludzkich drzew oskrzelowych. Automatyka 15, 219 (2011).
 16. L. Baboutet al., paper presented at the IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, Thessaloniki, Greece,  2010.
 17. M. Janaszewski, L. Babout, M. Postolski, Zastosowanie algorytmów zamykania i wypełniania tuneli w komputerowej analizie materialów na bazie tomograficznych obrazów 3D. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Elektryka 121, 159 (2010).
 18. M. Janaszewski, M. Postolski, Ł. Jopek, B. L., paper presented at the Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź,  2010.
 19. M. Janaszewski, M. Postolski, Ł. Jopek, B. L., paper presented at the Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice,  2010.
 20. M. Janaszewski, M. Couprie, L. Babout, Hole filling in 3D volumetric objects. Pattern Recognition 43, 3548 (OCT 2010, 2010).
 21. Ł. Jopek, M. Janaszewski, M. Postolski, B. L., paper presented at the Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź,  2010.
 22. Ł. Jopek, B. L., M. Janaszewski, M. Postolski, A new method to segment X-ray tomography images of lamellar microstructure in titanium alloys based on gray level gradient. Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka 14, 301 (2010).
 23. A. Kornev, L. Babout, M. Janaszewski, H. Talbot, Outer Surface Reconstruction for 3D Fractured Objects. Lecture Notes in Computer Science 6375/2010, 57 (2010).
 24. M. Postolski, M. Janaszewski, Ł. Jopek, B. L., 3D skeletonization of pulmonary airway tree structures. Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka 14, 337 (2010).
 25. K. Tan, B. L., J. M., Public Engagement in Science –Education Through The Use of 3D Technology Applied in Tomography. Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej, Elektryka 121, 173 (2010).
 26. Janaszewski M., L. Babout., Postolski M., Jopek Ł.: Segmentacja otworów w obiektach wolumetrycznych, Scient. Bulletin of Academy of Science and Technology, Automatics, p. 855-864, 2009 (in polish).
 27. Postolski M., Janaszewski M., Fabijanska A., L. Babout., Jędrzejczyk M., Stefańczyk L.: Segmentacja drzewa oskrzelowego z wykorzystaniem algorytmu zamykania otworów, Scient. Bulletin of Academy of Science and Technology, Automatics, p. 949-948, 2009 (in polish). pdf
 28. Fabijanska A., Postolski M., Janaszewski M., L. Babout.: Analiza porównawcza algorytmów segmentacji drzewa oskrzelowego, Scient. Bulletin of Academy of Science and Technology, Automatics, p. 821-830, 2009 (in polish).
 29. Babout L., Janaszewski M.: Analysis of bridge ligaments in 3D volumetric images using discrete topology, Scient. Bulletin of Academy of Science and Technology, Automatics, 2009, s. 771-780. pdf
 30. Jopek Ł., Nowotniak R., Postolski M., L. Babout., Janaszewski M.: Zastosowanie kwantowych algorytmów genetycznych do selekcji cech, Scient. Bulletin of Academy of Science and Technology, Automatics, p. 1219-1232,2009(in polish).
 31. Postolski M., Janaszewski M.: Algorytmy szkieletyzacji obrazów 3D, Scient. Bulletin of WSInf, p. 9-28, 2009, (in polish).
 32. Jopek Ł., Janaszewski M.: Algorytmy segmentacji tekstur, Scient. Bulletin of WSInf, p. 29-51, 2009, (in polish).
 33. Fabijanska A., Janaszewski M., Postolski M., L. Babout.: Airway Tree Segmentation from CT Scans Using Gradient-Guided 3D Region Growing. Lecture Notes in Computer Science 5856, p. 247-254, 2009. pdf
 34. Postolski M., Janaszewski M., Fabijańska A., Babout L., Couprie M., Jędrzejczyk M., Stefańczyk L.: Reliable Airway Tree Segmentation Based on Hole Closing in Bronchial Walls. Computer Recognition Systems 3. M. Kurzyński,M. Wozniak, Springer, 2009, p: 389-396. pdf
 35. Janaszewski M., Postolski M., Babout L., Kącki E.: Comparison of several centreline extraction algorithms for virtual colonoscopy, Advances in Soft Computing 65, Springer, E. Kacki, M. Rudnicki,J. Stempczynska, p: 241-254, 2009. pdf
 36. Janaszewski M., Couprie M., L. Babout.: Geometric Approach to Hole Segmentation and Hole Closing in 3D Volumetric Objects. Lecture Notes in Computer Science 5856, p. 255-262, 2009. pdf
 37. Babout L., Jopek, Janaszewski M., Preuss M., Buffiere J.-Y.: Wavelet-based texture segmentation of titanium based alloy lamellar microstructure: application to images from optical microscope and X-ray microtomography. Scient Bulletyn Electricity, Special issue: Tomography. D. Sankowski, B. L.,J. Nowakowski. Łódź, Technical University of Łódź. 114, 2009, p. 181-187. pdf