kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

mgr inż. Adam Cieślak

mgr inż. Adam CieślakE-mail:
Godziny przyjęć: Konsultacje po wcześniejszym kontakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail.Oceny końcowe:

EiT:

215589 4,0
215556 3,5
215592 3,0
215498 4,0
215515 2,0
201876 3,0
215501 4,0
215505 3,0
215451 2,0
215475 2,0
215527 3,0
215495 2,0
215471 4,0
215481 3,5
215488 2,0
215470 2,0

 

Informatyka:

215789 3,5
215833 3,5
215668 4
215856 4,5
215700 4
215886 3,5
215810 2
215771 5
215795 4
215897 4
215858 5
215753 3,5
215797 4
215852 3
215747 3,5
215896 3
221022 4
215680 3,5

 

 

215819 4,5
215745 4,5
215825 5
215708 2
215788 2
215693 5
215687 4,5
215842 4
215743 3,5
215847 2
215881 4
215903 4,5
215748 3,5
215711 3,5

 

 

 

 

Oceny z zaliczenia Solid Edge:

 

215668 5
215852 4
215771 5
215753 2
215886 2
215700 3
215856 4,5
215797 4
215858 5
215896 3----
215747 3,5
215833 3
215789 2
211000 4,5
215795 3-------
215897 3
215680 3,5
   
   
215788 2
215903 4,5
215693 5
215819 4,5
215825 5
215842 2
215743 2
215745 5
215687 4,5
215748 2
215711 3,5
215881 4

 

Oceny z poprawy VBA:

201876 4
215852 5
215896 3
190567 2

 

 

 

 

Polecenia:

Excel_1

VBA_poprawa

 

SOLIDEDGE

 

 

Informacja dla grupy EiT - zajęcia z TI:

W dniu 17.01.2018: g. 16:15 na 1 h odbędą się normalne zajęcia, na 2 h poprawa wyłącznie kolokwium z VBA.

Wyjątkiem są osoby, które nie pisały w ogóle kolokwium z excela, wtedy 1h - zaliczenie excel, 2 - poprawa VBA.

 

 

Wyniki kolokwium VBA:

201876 2
215451 5
215471 3,5
215475 4
215481 5
215495 4,5
215498 2
215501 4,5
215505 5
215527 3,5
215556 4,5
215589 4,5
215592 3
215668 4,5
215680 5
215687 5
215693 5
215700 5
215708 2
215711 4,5
215743 4,5
215745 5
215747 5
215748 5
215753 4,5
215771 5
215789 5
215795 5
215797 4,5
215819 5
215825 5
215833 5
215842 4,5
215856 5
215858 5
215881 4,5
215886 5
215896 2
215897 5
215903 4,5
221022 4,5


Wyniki poprawy zaliczenia excel: 

   
215475 2
215505 2
215592 2
215556 3--
215527 2
215668 3,5
215711 3,5
215886 4

 

 

Istnieje ryzyko opóźnienia zajęć w dniu 21.12

 

Zaliczenie VBA - polecenie

Zaliczenie Excel - polecenie

 

Wyniki z zaliczenia Kolokwium I, EXCEL, TI:

215495 2
201876 4,5
215451 4,5
215471 4
215475 2
215481 3
215498 4
215501 3,5
215527 2
215556 2
215589 3
215592 2

 

Zaliczenie z VBA oraz poprawa I kolokwium z excel odbędzie się 30.11.2017 r.

Wyniki z zaliczenia Kolokwium I, EXCEL, OU:

215668 2
215680 3
215687 5
215693 4,5
215700 5
215708 2
215743 4
215745 4,5
215747 3
215748 3
215753 3,5
215771 5
215788 3
215789 4
215795 5
215797 3,5
215819 4
215825 5
215833 3,5
215842 4,5
215847 3,5
215852 2
215856 4,5
215858 5
215881 3
215886 2
215896 3
215897 4,5
215903 4,5
221022 4

 

Zaliczenie EXCEL OU 15 11 2017

Polecenie

 

MS Word (11.10.2017):

Edytor równań

 

Oceny końcowe - 2D1 i 2D3.

205653 2
202547 2
212298 4,5
212305 4
212313 4
212318 5
212324 4,5
212333 4,5
212476 4,5
212478 2
212482 4,5
212487 5
214090 2
214104 2

 

191838 5
206061 4,5
212306 2
212312 2
212315 3
212320 4
212322 4
212332 4
212472 4,5
212480 4
212481 3,5
212484 2
212485 2
212486 2
212494 5
212496 4
212498 4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaliczenie Solid Edge - polecenie

Poprawa VBA - polecenie

Poprawa Excel - polecenie

 

 

Wyniki zaliczenia VBA:

Nr albumu Ocena
212322 2
191838 4,5
202319 4,5
206061 5
212298 2
212305 4,5
212313 4,5
212315 2
212318 5
212324 3
212332 3
212333 5
212472 2
212476 5
212480 4,5
212481 2
212482 5
212485 2
212487 5
212494 4,5
212498 4,5

 

 

 

 

 

Zaliczenie VBA 

Polecenie

 

 

Wyniki zaliczenia MS Excel:

Nr albumu Ocena
172874 4
191838 4,5
206061 3
212298 4,5
212305 3
212312 2
212313 4
212315 2
212318 5
212322 5
212324 3
212332 3
212333 4,5
212472 3,5
212476 2
212481 4
212482 3
212484 3
212485 3,5
212486 4,5
212487 5
212494 4,5
212496 3
212498 3,5

 

 

MS Excel (9.04.2017)

Zaliczenie MS Excel

 

 

 

MS Word (12.03.2017):

Edytor równań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki końcowe z laboratorium:

Kierunek Informatyka grupa wtorek g. 16:15:

209318 5
209272 5
209283 4,5
209287 4,5
209345 4,5
209349 3
209354 5
209367 4,5
209391 4,5
209417 3,5
209439 4,5
209454 2
209476 4,5
209477 4
209484 3,5
209493 5
209528 4

Kierunek EiT grupa środa g. 16:15:

209097 3
204142 2
209122 2
209130 4
209132 4
209155 2
209156 2
209159 4
209160 3
209164 4
209171 2
209172 3,5
209179 3
209184 4
209195 2
212374 4,5

Wyniki zaliczenia Siemens Solid Edge dla kierunków Informatyka i EiT:

209477 5
209097 3
209130 4
209132 3
209159 4
209160 2
209164 3--
209172 2
209179 4
209184 4
209272 5
209283 5
209287 5
209318 4
209345 4,5
209349 2
209354 5
209367 3
209391 4
209417 3,5
209439 4
209476 5
209493 5
209528 4
212374 5-

 

 

 

 

 

 

 

Zaliczenie Siemens Solid Edge:

polecenie

rysunek

VBA 

polecenie

Excel 

polecenie

 

 

 

 

 

Wyniki zaliczenia VBA:

EiT:

209132 4,5
209130 5
209160 3
209156 5
212374 5
209142 3,5
209172 3
209159 4,5
209179 2
209097 3,5
209164 5
209184 5

Informatyka:

209345 5
209528 4,5
209454 5
209367 5
209477 2
209272 5
209287 4,5
209439 5
209391 5
209476 5
209349 3,5
209493 5
209283 3,5

Wyniki zaliczenia poprawkowego MS Excel:

209179 2
209367 5

 

 

Zaliczenie VBA 07.12

 

 

Zaliczenie VBA

Poprawa zaliczenia excel 1

 

 

Zaliczenie excel Informatyka

        Wyniki kolokwium:

 

 

Oceny końcowe - Oprogramowanie użytkowe - studia niestacjonarne. 

 

 

Wyniki zaliczenia VBA i poprawy excel.

 

 

26.06.2016

Zaliczenie Solid Edge

 

 

 

 

5.06.2016

VBA - zaliczenie

Excel - poprawa

 

VBA - instrukcja

 

Wyniki zaliczenia MS Excel 24.04.2016

 

Edytor równań

 

_____________________________________

Zaliczenie poprawkowe 2 excel 24.01.2016 r.:

 

Polecenie

 

Zaliczenie poprawkowe z programu excel odbędzie się 10.01.2016 r. w sali E108 o g. 16:15.

Polecenie

 

Zaliczenie excel 28/29 listopada 2015 r.

Polecenie

Wyniki

 

 

 

 

 

 

 

Zaliczenie poprawkowe MS Excel 2 (21.06.2015):

Polecenie

Wyniki zaliczenia 2 z programu MS Excel:

Nr albumu Ocena
99774 2 (nb)
184377 5
191917 2
194908 4,5
195204 4,5
198138 2 (nb)
198139 5
198141 5
198143 2 (nb)
198144 4,5
198146 2
198151 4,5
198153 2
198162 4
198163 5
198164 3
198173 2
198176 5
198179 3,5
198181 5
199094 5
199097 5
199100 2 (nb)
199101 2 (nb)
199104 4,5
199107 4,5
199119 4
199121 5

 

Poprawa zaliczenia 2  dla obu grup odbędzie się 21.06.2015 r. w sali E107 o g. 17:45.

 

Wyniki poprawy zaliczenia 1 z MS Excel:

 

Nr albumu OCENA
194908 4,5
195204 2
198139 4,5
198179 4
199107 3

 

 

Zaliczenie MS Excel 2 (14.06.2015):

- polecenia.

 

Zaliczenie poprawkowe MS Excel 1 (14.06.2015):

- polecenia;

- plik z danymi.

 

 

 

 

 

 

Wyniki zaliczenia 1 z programu MS Excel: 

2D1:

Nr albumu Ocena
194908 2
198138 2 (nb.)
198141 4
198144 4,5
199097 4
198146 2 (nb.)
199101 2 (nb.)
198151 4
199107 2
198162 2
199119 3,5
99774 2 (nb.)
198179 2
191917 2 (nb.)

 

2D3:

Nr albumu Ocena
199094 3,5
198139 2 (nb. uspr.)
198143 4
199100 2(nb.)
199104 4,5
198153 4,5
198163 4
195204 2
198164 3,5
184377 4,5
198173 3
198176 4,5
199121 4,5
198181 4,5

 

Zaliczenie informatyka:

Informatyka excel 2D1

Informatyka_excel_2D3

 

Zaliczenia w sesji zimowej:

 

Ostatni termin poprawy zaliczeń z laboratorium przedmiotu Informatyka odbędzie się dn. 26.02.2015 o g. 16:15 w sali E107

 

Poprawa z laboratorium przedmiotu Informatyka odbędzie się 3.02.2015 o g. 16:15 w sali E107.

 

1_Excel

2_excel_plik

2_S_E: