kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr inż. Andrzej Frączyk

dr inż. Andrzej FrączykPokój: bud. C3 p. 4
Telefon: (+48) 42 631 26 86 w. 23
E-mail:
Godziny przyjęć: Na platformie MS Teams, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu via e-mail. 

 

 

Godziny pracy i przyjęć:       


Ważniejsze publikacje:

Frączyk, A. (2006) MBS signal dedicated to the identification of dynamic properties of electric resistance furnaces. 2nd International Conference MEMSTECH 2006, Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 79-80.

Frączyk, A., Urbanek, P., Kucharski, J. (2007) Modelling and optimal temperature control of induction heated rotating steel cylinder. 13th IEEE IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Szczecin, pp. 351-355.

Frączyk A., Rzepka A. (2008) Komputerowy system identyfikacji i regulacji temperatury pieca do dyfuzji półprzewodników. Przegląd Elektrotechniczny, rocznik 2008, nr 7, str. 70-72.

Urbanek P., Frączyk A., Kucharski J. (2008) Algorytmy eliminacji wpływu zmian emisyjności powierzchni w bezstykowych pomiarach temperatury wirującego walca stalowego. Automatyka, 2008, rocznik 12, nr 3, s. 841-851.

Frączyk A., Urbanek P., Kucharski J. (2008) Computer-based system for non-contact temperature measurement of high-glittering induction-heated rotating steel cylinder. IV International Conference of Young Scientists “Perspective Technologies and Methods in MEMS Design”, 21-24 May 2008, Polyana, Ukraine.

Urbanek P., Kucharski J., Frączyk A. (2008) Methods of determination of dynamic properties of induction heated multi input – multi output systems. Przegląd Elektrotechniczny, rocznik 2008, nr 11, str. 180-183.

Frączyk A., Urbanek P., Kucharski J. (2009)  Algorytm sterowania ruchem wzbudnika i mocą zapewniający równomierny rozkład temperatury nagrzewanego indukcyjnie obracającego się walca stalowego.  Automatyka – Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, tom 13, zeszyt  3, str. 1075-1084.

Frączyk A., Urbanek P., Kucharski J. (2010) Algorytmy sterowania nagrzewaniem indukcyjnym wirującego walca stalowego za pomocą ruchomych wzbudników. Przegląd Elektrotechniczny, rocznik 2010, nr 2, str. 42-46.

Urbanek P., Frączyk A., Kucharski J. (2010) Algorytmy sterowania kilkoma ruchomymi wzbudnikami w nagrzewaniu indukcyjnym obracającego się walca.. Nauki techniczne -Elektryka, 2010, rocznik , nr 15, s. 31-46.

Frączyk A., Urbanek P., Kucharski J. (2010) Correction algorithms in computerized power control system for induction heating.. AUTOMATYKA, 2010, rocznik , nr , s. . 

Urbanek P., Frączyk A., Kucharski J. (2010) Algorithm for movement control in multi-inductor heating system.. AUTOMATYKA, 2010, rocznik , nr , s. .

Frączyk A., Urbanek P., Kucharski J. (2010) Wykorzystanie technik informatycznych w indukcyjnym nagrzewaniu obracającego sie walca stalowego.. Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej , seria Elektryka, 2010, rocznik 1078, nr 121, s. 279-300.

Kucharski J., Urbanek P., Frączyk A. (2010) Modeling and control of induction heated multi input -multi output systems.. W: International symposium on Heating by electromagnetic sources.. Padwa 2010, s. 91-97.

Piotr Urbanek, Jacek Kucharski, Andrzej Frączyk: Neural Network modeling of chosen nonlinearities in induction heated industrial plants. Konferencja „Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania”, Słok, czerwiec 2011

Piotr Urbanek, Andrzej Frączyk, Jacek Kucharski: Numerical modeling of varying heat exchange conditions from the surface of induction heated rotating cylinder. Konferencja „Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania”, Słok, czerwiec 2011

Andrzej Frączyk, Jacek Kucharski, Tomasz Jaworski, Piotr Urbanek: Rotation speed control within computer-based measurement and control system. Konferencja „Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania”, Słok, czerwiec 2011

Jacek Kucharski, Jerzy Zgraja, Piotr Urbanek, Andrzej Frączyk: 3D modeling of electromagnetic-thermal phenomena in induction heated rotating steel cylinder. Konferencja „Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania”, Słok, czerwiec 2011

Andrzej Frączyk, Jacek Kucharski, Piotr Urbanek: Komputerowy system stabilizacji mocy grzejnej w układzie nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca. Przegląd Elektrotechniczny, 2011

Piotr Urbanek, Jacek Kucharski, Andrzej Frączyk: Korekcja zmiennej emisyjności powierzchni nagrzewanego indukcyjnie wirującego walca dla potrzeb pomiarów kamerą termowizyjną, Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 1124, Elektryka, z. 124, str. 215-222

Jacek Kucharski, Andrzej Frączyk, Piotr Urbanek: Regulacja PI temperatury w układzie nagrzewania indukcyjnego z ruchomymi wzbudnikami, Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 124, Elektryka, z. 124, str. 125-135

Andrzej Frączyk, Jacek Kucharski, Piotr Urbanek: Algorytmy dwustawnej regulacji temperatury powierzchni walca stalowego z zastosowaniem ruchomych wzbudników, Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 124, Elektryka, z. 124, str. 113-123