kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

prof. dr hab. inż. Piotr Ostalczyk

prof. dr hab. inż. Piotr OstalczykPokój: WEEIiA, pokój 312
Telefon: 042 631 27 50
E-mail:
Godziny przyjęć: Środa 10:15-12:00.Piotr Władysław Ostalczyk, ur. 16.IV.1953 r. otrzymał tytuł zawodowy mgr inż. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej w Łodzi w 1976 r. W roku 1981 uzyskał tam stopień naukowy doktora nauk technicznych a w roku 1991 stopień naukowy doktora habilitowanego. W roku 2008 uzyskał tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk technicznych. W latach 1976 – 2011 pracował w Instytucie Automatyki Politechniki Łódzkiej, a od 2011 do chwili obecnej pracuje w Instytucie Informatyki Stosowanej. Główną dziedzina badań naukowych są zastosowania rachunku różniczkowego dowolnych (całkowitych i niecałkowitych) rzędów modelowaniu układów dynamicznych oraz analizie i syntezie układów opisanych równaniami różniczkowymi i różnicowymi.

 

Monografie

  

 

Ostalczyk Piotr: Discrete Fractional Calculus. Application in Control and Image Processing. World Scientific, Series in Computer Vision – vol. 4, Singapore, 2016.  Tematyką monografii jest rachunek różniczkowy niecałkowitych rzędów w wersji dyskretnej, gdzie pochodne i całki niecałkowitych rzędów rzeczywistych zastąpione są różnicami i sumami (głównie wstecznymi). Przedstawione są podstawowe zastosowania w identyfikacji, analizie i syntezie układów dynamicznych.  Pokazana jest również możliwość zastosowań w przetwarzaniu obrazów jako obiektów 2D.

 

 

Ostalczyk Piotr: Zarys rachunku różniczkowo-całkowego ułamkowych rzędów. Teoria i zastosowania w automatyce. Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Monografie Tom 12, Łódź, 2008. Monografia zawiera podstawowe wiadomości z rachunku różniczkowego niecałkowitych rzędów wraz z zastosowaniami w automatyce, takimi jak regulatory PID niecałkowitych rzędów, regulatory CRO|NE, aproksymacja transmitancji rzędów ułamkowych, stabilność.

 

 

Ostalczyk Piotr:  The one-sided -Transform. A Series of Monographs, Łódź, 2002. Monografia zawiera podstawowe wiadomości dotyczące prostej oraz odwrotnej jednostronnej transformacji . Główny nacisk położony został na transformaty różnic i sum, co motywowane jest zastosowaniami w analizie i syntezie dyskretnych układów dynamicznych oraz przetwarzaniu sygnałów dyskretnych. Nowością monografii jest zastosowany zapis wektorowo-macierzowy. Prowadzi on do nowych związków pomiędzy transformatami różnic i sum.

 

img_4_DVF.jpg

Ostalczyk Piotr:Discrete-Variable functions. A Series of Monographs, Łódź, 2001. Monografia dotyczy podstawowych działań na funkcjach dyskretnych ze szczególnym uwzględnieniem różnic i sum wstecznych i progresywnych.   Nowością monografii jest zastosowany zapis, w którym powszechnie znane wzory dla różnic i sum różnych stopni zbierane są w jeden wzór wektorowo-macierzowy. Zwiększa to czytelność zapisu. Szczególny nacisk położony został na analizę splotu dyskretnego ważnego w badaniach liniowych układów dyskretnych.