kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

mgr inż. Rafał Jachowicz

mgr inż. Rafał JachowiczPokój: Budynek C7 - laboratorium RoboKis
Telefon: (+48) 42 631 27 56
E-mail:
Strona WWW: rjachowicz.kis.p.lodz.pl
Godziny przyjęć: Poniedziałek i środa po godzinie 17:00 (po uzgodnieniu via e-mail).Publikacje:

1. Jachowicz Rafał, Duch Piotr: Real Time Algorithm for Defined Simple Templates Detection and Tracking, AUTOMATYKA, 2011.

2. Jachowicz Rafał, Duch Piotr, Łaski Maciej, Błaszczyk Sylwester, Wulkiewicz Adam, Sankowski Dominik: Enhancement of desired features as a result of multiple source image fusion, IMAGE PROCESSING & COMMUNICATION, 2012.

3. Maciej Łaski, Sylwester Błaszczyk, Piotr Duch, Rafał Jachowicz, Adam Wulkiewicz, Dominik Sankowski: Distributed mobile platform management system, IMAGE PROCESSING & COMMUNICATION, 2012.

4. Maciej Łaski, Adam Wulkiewicz, Sylwester Błaszczyk, Piotr Duch, Rafał Jachowicz, Dominik Sankowski: The concept of the modularized subsystem performing mobile platform navigation tasks, IMAGE PROCESSING & COMMUNICATION, 2012.

5. Sylwester Błaszczyk, Maciej Łaski, Piotr Duch, Rafał Jachowicz, Adam Wulkiewicz, Dominik Sankowski: The concept of subsystem for mobile robot management from the operator console, IMAGE PROCESSING & COMMUNICATION, 2012.

 

Udział w projektach rozwojowych i badawczych:

1. Projekt rozwojowy Nr 0010/1/R/T00/2008/05: „Autonomiczny robot pola walki przeznaczony do zadań zwiadu i wykrywania min”. Prace prowadzone w ramach tego projektu mają na celu opracowanie przygotowania do wdrożenia do produkcji militarnego robota sapersko-zwiadowczego nowatorskiej konstrukcji z unikalnym systemem sterowania - (2008-2011).

2. Projekt badawczy własny Nr 6489/B/T02/2011/40 „Synteza algorytmu sterowania opartego na niecałkowitych rzędach całkowania i różniczkowania” - (2011-2013).

3. Projekt badawczy Nr 2012/05/B/ST6/03647: “Zastosowanie algorytmów opartych na rachunku różniczkowym niecałkowitego rzędu do wyznaczania ścieżki ruchu platformy mobilnej” - (2013-2015).

 

Konferencje:

„Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania”, Słok 2011.

„Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania”, Słok 2012.

„Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie - Zastosowania Informatyki w Inżynierii Elektrycznej”, Konopnica 2012.

 

Stypendia i nagrody:

Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi dla doktorantów pierwszego roku przyznane na rok akademicki 2011/2012.

 

Staże krajowe i zagraniczne:

1. 9-miesięczny staż zagraniczny w firmie GmbH Harman/Becker Hamburg - „Algorytmy edycji i modelowania danych lokalizacyjnych na użytek projektu OpenStreetMap”.

2. 2-tygodniowy staż zagraniczny w ramach 9-miesięcznej umowy zagranicznej z firmą GmbH Harman Automotive Division w Garching, bei Munchen - „Konwersja danych OSM do formatu NDS”.

Działalność dodatkowa:

Członek Zarządu Stowarzyszenia „OpenStreetMap Polska” na lata 2011/2012. Obecnie członek zwyczajny.

Skarbnik Stowarzyszenia "Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych".

 

Sport:

Piłka siatkowa halowa/plażowa (SEW Eurodrive Polska, Ekstraklasa ŁALS)