kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr inż. Dariusz W. Brzeziński

dr inż. Dariusz W. BrzezińskiPokój: bud. A10 p. 314
Telefon: (+48) 42 631 27 50 w. 314
E-mail:
Godziny przyjęć: 01.07.2020 i 08.07.2020 godz. 12.00-12.45: link do MsTeams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adf401ca9d8cf491bab9080d1fa2e95e8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=236f45d1-05c1-4b72-afd8-42fce331413c&tenantId=67ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b4----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot: Teoretyczne podstawy informatyki ćwiczenia - studia stacjonarne - link:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6b62502a1011407b8f115136219307f9%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=3759718f-3083-40b1-9334-a07608cbb561&tenantId=67ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb

Termin zaliczeniowy II: wtorek 07.07.2020 8.15 na WIKAMPIE.
Proszę zapisać się na przedmiotTeoretyczne Podstawy Informatyki hasło teopodinf2019.
Najpierw jednak spotkamy się krótko na MsTeams o 8.00.

 

Przedmiot: Lingwistyka matematyczna

  • Ćwiczenia - studia stacjonarne - rozmowa zaliczeniowa 8.07.2020 10.00-11.00 - link:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8d17576fce62444a91246ed20be8a71b%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=98b8f44e-1f95-4dee-a6ed-7759b2fee41b&tenantId=67ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb

  • Ćwiczenia - studia niestacjonarne link:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a956bf4c07aef4a60adf3c125d78aad0a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ef55075c-f502-4e89-9a3f-add0eaf7992f&tenantId=67ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb

Termin II zaliczeniowy: SOBOTA 11.07.2020 10.15 na WIKAMPIE.
Proszę zapisać się na przedmiot Lingwistyka Matematyczna hasło linmat2020.
Najpierw jednak spotkamy się krótko na MsTeams o 10.00.

 

  • Wykład (studia niestacjonarne) - link:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af563424cc26a42d2b957304cdfde6d44%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=71fe3c91-e4db-4d56-993d-2ec12ce3e3c3&tenantId=67ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb

Termin II zaliczeniowy: sobota 11.07.2020 8.15 na WIKAMPIE.
Proszę zapisać się na przedmiot Lingwistyka Matematyczna hasło linmat2020.
Najpierw jednak spotkamy się krótko na MsTeams o 8.00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teoretyczne podstawy informatyki:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami informatyki, takimi jak: budowa i działanie komputera, oprogramowanie komputerów osobistych, projektowanie algorytmów, złożoność obliczeniowa, wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń.

Warunki zaliczenia:

Obecność:
Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach. Student mający więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności nie może przystąpić do kolokwium końcowego. Dla studiów niestacjonarnych - nieobecność na dwóch godzinach zajęć.

Kolokwia:
Na ocenę z ćwiczeń składa się aktywność (20%) oraz wyniki dwóch kolokwiów (80%) oceniające efekty kształcenia w zakresie umiejętności.

Możliwe 5-minutowe kartkówki wliczające się do oceny końcowej. Brak obecności na kartkówce może być "odrobione" poprzez dobrowolne wystąpienie na ćwiczeniach i rozwiązanie zadanego problemu na tablicy.

Lektura podstawowa:
C.H. Papadimitriou, Złożoność obliczeniowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
M. M. Sysło, Algorytmy, WSiP S.A., Warszawa 2000.

Lektura dodatkowa:
T. H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, Wyd. IV, WNT, Warszawa 2001.
D. Harel, Klasyka informatyki. Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika., Wyd. II, WNT, Warszawa 2000.

Lingwistyka matematyczna - ćwiczenia i laboratorium:

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami budowy języków i gramatyk formalnych oraz teorią automatów, z wybranymi metodami analizy leksykalnej i składniowej. Wprowadzenie w zagadnienia konstrukcji translatorów i kompilatorów. Doskonalenie umiejętności projektowania algorytmów i programowania.

Warunki zaliczenia:

Obecność:
Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach. Student mający więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności nie może przystąpić do kolokwium końcowego.

Kolokwia:
Na ocenę z ćwiczeń składją wyniki dwóch kolokwiów z wagą 0.4 oraz 0.6 oceniające efekty kształcenia w zakresie umiejętności.

Możliwe 5-minutowe kartkówki wliczające się do oceny końcowej. Brak obecności na kartkówce może być "odrobione" poprzez dobrowolne wystąpienie na ćwiczeniach i rozwiązanie zadanego problemu na tablicy.

Lektura podstawowa:

J.E. Hopcroft, J.D. Ullman: Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń. PWN, W-wa, 2003,
T. Krasiński: Automaty i języki formalne.

Lektura dodatkowa:

 W. Homenda: Elementy lingwistyki matematycznej i teorii automatów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 2005.
Aho A., Sethi R., Ullman D.: Kompilatory. Reguły, metody i narzędzia. WNT, Warszawa, 2002.
Sethi R.: Programming Languages. Concepts & Constructs. Addison-Wesley, USA, 1996.
Waite W., Goos G.: Konstrukcja kompilatorów. WNT, Warszawa, 1989.
Stroustrup B.: Projektowanie i rozwój języka C++. WNT, Warszawa, 1996.

Metody numeryczne, całkowanie numeryczne, rachunek różniczkowy i całkowy dowolnych rzędów,

problematyka precyzji w obliczeniach naukowych.

 

Dorobek naukowy w postaci wykazu publikacji indeksowanych wraz z ilością cytowań:

Google Scholar

ORCID: 0000-0001-7207-5253

ResearcherID U-4184-2018

PBN-ID 3995284