kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr inż. Dariusz W. Brzeziński

dr inż. Dariusz W. BrzezińskiPokój: bud. A10 p. 314
Telefon: (+48) 42 631 27 50 w. 314
E-mail:
Godziny przyjęć: Konsultacje dla Studentów studiów stacjonarnych: poniedziałki 14.00-14.30, czwartki 11.30-12.00. Kod do MsTeams: 5y5a0gl. 

Uwaga! Studenci uczestniczący w przedmiocie Lingwistyka Matematyczna - ćwiczenia (studia stacjonarne) w semestrze letnim 2021 proszeni są o zapisanie się za pomocą MsTeams do zespołu 

21-Lingwistyka Matematyczna - St. Stacjonarne - semestr letni 2021: kod do zespołu 2bdqdye.

 

Uwaga! Studenci uczestniczący w przedmiocieAnaliza matematyczna II (ćwiczenia i wykład, studia niestacjonarne) w semestrze letnim 2021 proszeni są o zapisanie się za pomocą MsTeams do zespołu 

21-Analiza matemtyczna II - st. niestacjonarne - semestr letni 2021: kod do zespołu qh49akm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teoretyczne podstawy informatyki:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami informatyki, takimi jak: budowa i działanie komputera, oprogramowanie komputerów osobistych, projektowanie algorytmów, złożoność obliczeniowa, wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń.

Warunki zaliczenia:

Obecność:
Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach. Student mający więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności nie może przystąpić do kolokwium końcowego. Dla studiów niestacjonarnych - nieobecność na dwóch godzinach zajęć.

Kolokwia:
Na ocenę z ćwiczeń składa się aktywność (20%) oraz wyniki dwóch kolokwiów (80%) oceniające efekty kształcenia w zakresie umiejętności.

Możliwe 5-minutowe kartkówki wliczające się do oceny końcowej. Brak obecności na kartkówce może być "odrobione" poprzez dobrowolne wystąpienie na ćwiczeniach i rozwiązanie zadanego problemu na tablicy.

Lektura podstawowa:
C.H. Papadimitriou, Złożoność obliczeniowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
M. M. Sysło, Algorytmy, WSiP S.A., Warszawa 2000.

Lektura dodatkowa:
T. H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, Wyd. IV, WNT, Warszawa 2001.
D. Harel, Klasyka informatyki. Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika., Wyd. II, WNT, Warszawa 2000.

Lingwistyka matematyczna - ćwiczenia i laboratorium:

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami budowy języków i gramatyk formalnych oraz teorią automatów, z wybranymi metodami analizy leksykalnej i składniowej. Wprowadzenie w zagadnienia konstrukcji translatorów i kompilatorów. Doskonalenie umiejętności projektowania algorytmów i programowania.

Warunki zaliczenia:

Obecność:
Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach. Student mający więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności nie może przystąpić do kolokwium końcowego.

Kolokwia:
Na ocenę z ćwiczeń składją wyniki dwóch kolokwiów z wagą 0.4 oraz 0.6 oceniające efekty kształcenia w zakresie umiejętności.

Możliwe 5-minutowe kartkówki wliczające się do oceny końcowej. Brak obecności na kartkówce może być "odrobione" poprzez dobrowolne wystąpienie na ćwiczeniach i rozwiązanie zadanego problemu na tablicy.

Lektura podstawowa:

J.E. Hopcroft, J.D. Ullman: Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń. PWN, W-wa, 2003,
T. Krasiński: Automaty i języki formalne.

Lektura dodatkowa:

 W. Homenda: Elementy lingwistyki matematycznej i teorii automatów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 2005.
Aho A., Sethi R., Ullman D.: Kompilatory. Reguły, metody i narzędzia. WNT, Warszawa, 2002.
Sethi R.: Programming Languages. Concepts & Constructs. Addison-Wesley, USA, 1996.
Waite W., Goos G.: Konstrukcja kompilatorów. WNT, Warszawa, 1989.
Stroustrup B.: Projektowanie i rozwój języka C++. WNT, Warszawa, 1996.

Metody numeryczne, całkowanie numeryczne, rachunek różniczkowy i całkowy dowolnych rzędów,

problematyka precyzji w obliczeniach naukowych.

 

Dorobek naukowy w postaci wykazu publikacji indeksowanych wraz z ilością cytowań:

Google Scholar

ORCID: 0000-0001-7207-5253

ResearcherID U-4184-2018

PBN-ID 3995284