kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr Joanna Sekulska-Nalewajko

dr Joanna Sekulska-NalewajkoPokój: bud. C6 p. 110a
Telefon: (+48) 42 631 27 54 w. 16
E-mail:
Strona WWW: jsekulska.kis.p.lodz.pl
Godziny przyjęć: Poniedziałek: 12.15-13.00 Środa: 11.15-12.00 Al. Politechniki 11, bud. C6, pok. 110AZakres prac dyplomowych:

 • Przetwarzanie i analiza obrazu w zastosowaniach biologicznych, np. ocena wzrostu roślin, biomasy, kształtu prawidłowego/nieprawidłowego komórek,
 • Zastosowanie tomografii optycznej OCT do badania struktur materiałów i zjawisk oraz odczytywanie informacji z obrazów OCT za pomocą narzędzi informatycznych,
 • Rozwiązywanie problemów badawczych z wykorzystaniem narzedzi analizy obrazu darmowych programów Icy, Fiji, ImageJ,
 • Multimedialne aplikacje mobilne i desktopowe - programowanie i/lub projektowanie w środowiskach graficznych,
 • Interaktywna grafika komputerowa w dydaktyce, nauce i biznesie, identyfikacja wizualna, dynamiczne prezentacje,
 • Aplikacje do zarządzania danymi, np. współdzielone repozytoria plików, system zarządzania procesem recenzowania prac,

Propozycje tematów prac dyplomowych:

 1. Projekt graficzny i funkcjonalny interaktywnej prezentacji wyświetlanej na monitorach dotykowych - inż.
 2. Narzedzia analizy obrazu do badania dynamiki wzrostu biomasy roślin - inż./mgr
 3. Przegląd algorytmów filtracji w kontekście zastosowania do obrazów pochodzących z optycznej tomografii koherentnej- mgr
 4. Algorytm oceny dojrzewania tkanek owoców na podstawie cech tekturalnych w obrazach tomograficznych - mgr
 5. Strona internetowa do rejestrowania aktualnego wsytępowania grzybów jadalnych na terenie Polski - inż.
 6. Atlas popularnych gatunków grzybów jadalnych i trujących w Polsce jako aplikacja mobilna uwzględniająca wybór sezonów i siedlisk - inż.

Wybrane realizacje prac dyplomowych:

 1. Dynamiczna aplikacja sieciowa dla potrzeb zarządzania publikacjami w jednostce naukowej (inż.).
 2. Aplikacja internetowa do zarządzania czasem Scheduler (inż.).
 3. Zastosowanie trójwymiarowej grafii komputerowej do wizualizacji procesów ekohydrologicznych na przykładzie modelu terasy zalewowej (mgr).
 4. Porównanie graficznych środowisk do projektowania aplikacji mobilnych bez użycia kodu (mgr).
 5. Responsywna aplikacja mobilna przedstawiająca udogodnienia w inteligentnych budynkach (inż.) - w toku.
 6. System wspomagający proces recenzowania prac (inż.) - w toku.

Przedmioty:

 1. Oprogramowanie użytkowe (- kierownik przedmiotu), studia I stopnia, sem. I, II, Informatyka (WEEIA), st. stacjonarne i niestacjonarne.
 2. Grafika komputerowa (- kierownik przedmiotu), studia I stopnia, sem. VI, Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami (WEEIA), st. stacjonarne.
 3. Grafika animacyjna (- kierownik przedmiotu), przedmiot obieralny, studia I stopnia, sem. VI, Informatyka (WEEIA), st. stacjonarne.
 4. Projekt PBL (Problem Base Learning) Biomedical Engeenering/Computer Science (IFE), studia I stopnia, sem. IV, st. stacjonarne.
 5. Aplikacje Internetowe, studia I stopnia, sem. VI, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (WZIP), st. stacjonarne.
 6. Podstawy animacji (- kierownik przedmiotu), studia podyplomowe Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne, niestacjonarne, I sem.

Godła grup PBL (od lewej): 1) Application possibilities of OCT imaging technology in biomedical sciences (2013), 2) The assessment of the fungus Mucor growth (2014), 3) How to support agricultural scientist in plant root examination? (2015), 4) The problem of person identification based on fingerprints in the absence of complete fingerprint pattern (2016). Pozostałe: How to compare the greenness level in leaves? (2012), Problems of biomass measurement (2017), How to support environment orientation of the elderly (2019).
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-6540-352X

Funkcje pełnione w PŁ:

Członek zespołu ds. Dokumentacji Studiów Podyplomowych w PŁ (od 2012 r.).

Kierownik studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne, (Z-ca 2005-2013 r.).

Publikacje w latach 2011 - 2019:

 1. Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., Kuźniak E. Computer-assisted image analysis of the distribution and intensity of reactive oxygen species accumulation in plant leaves. In: Reactive Oxygen, Nitrogen and Sulphur Species in Plants: Production, Metabolism, Signalling and Defence Mechanisms. Hasanuzzaman M., Fotopoulos V., Nahar K., Fujita M. [eds.]. John Wiley & Sons Ltd., West Sussex, UK. 2019 - w druku.
 2. Gocławski J., Sekulska-Nalewajko J., Strzelecki B., Romanowska I. Wettability analysis method for assessing the effect of chemical
  pretreatment on brown coal biosolubilization by Gordonia alkanivorans S7. Fuel, 2019, 256: 115927, https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.115927. (IF: 4,908).
 3. Sekulska‑Nalewajko J., Kornaś A., Gocławski J., Miszalski Z., Kuźniak E. Spatial referencing of chlorophyll fluorescence images for quantitative assessment of infection propagation in leaves demonstrated on the ice plant - Botrytis cinerea pathosystem. Plant Methods, 2019, 15:18, https://doi.org/10.1186/s13007-019-0401-4. (IF 4.502).
 4. Korzeniewska E., Walczak M., Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J. Wpływ oddziaływania wiązki laserowej na skłonność tkanin poliestrowych do pilingu. Przegląd Elektrotechniczny, 2019, 95(1): 73:76, ISSN 0033-2097, doi:10.15199/48.2019.01.19.
 5. Gocławski J., Korzeniewska E., Sekulska-Nalewajko J., Sankowski D. Pawlak R. Extraction of the Polyurethane Layer in Textile Composites for Textronics Applications Using Optical Coherence Tomography. Polymers, 2018, 10(469). doi: 10.3390/polym10050469 (IF: 3.364).
 6. Korzeniewska E., Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J. Walczak M. Assessment of pilling effect on the laser modified textile substrates. Konferencja PTZE (Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu) Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine, Racławice, 9-12.09.2018. 2018.
 7. Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., Sankowski D. The detection of internal fingerprint image using optical coherence tomography. Image Processing and Communications, 2017, 22(4): 59-69.
 8. Gocławski J., Sekulska-Nalewajko J., Korzeniewska E., Piekarska A. The use of optical coherence tomography for the evaluation of textural changes of grapes exposed to pulsed electric field. Computers and Electronics in Agriculture, 2017, 142: 29-40 (IF: 2.464).
 9. Gliścińska E., Sankowski D., Krucińska I., Gocławski J., Michalak M., Rowińska Z., Sekulska-Nalewajko J. Optical coherence tomography image analysis of polymer surface layers in sound-absorbing fibrous composite materials. Polymer Testing, 2017, 63: 194-203, (IF: 2.201).
 10. Sekulska-Nalewajko J.; Gocławski J.; Chojak-Koźniewska J.; Kuzniak E. Automated image analysis for quantification of reactive oxygen species in plant leaves. Methods 109 (2016): 114-133 (IF 2016: 3.802).
 11. Gocławski J., Sekulska-Nalewajko J. A new idea of fast three-dimensional median filtering for despeckling of optical coherence tomography images. Image Processing and Communications, 2015, 20(3): 25-34, 2015.
 12. Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J. The computer evaluation of surface colour changes in cultivated plants influenced by different environmental factors. In: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. D. Sankowski, J. Nowakowski [eds.]. Computer Vision Series (3). World Scientific Publishing: 437-471. 2014.
 13. Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., Wielanek M., Gajewska M., Tamborski S. A Method for Thiarubrine Canals Extraction in Optical Coherence Tomography Images of Schkuhria pinnata Roots. Image Processing and Communications, 2014, 19(2-3): 151-160. [PDF]
 14. Kuźniak E., Świercz U., Chojak J., Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J. Automated image analysis for quantification of histochemical detection of reactive oxygen species and necrotic infection symptoms in plant leaves. Journal of Plant Interactions 9(1): 167-174. (2014). [PDF] (IF: 0.87)
 15. Gajewska E., Drobik D., Wielanek M., Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., Mazur J., Skłodowska M. Alleviation of nickel toxicity of wheat seedlings by selenium supplementation. Biological Letters, 2013, 50(2): 65–78. DOI: 10.2478/biolet-2013-0008.
 16. Gocławski J., Sekulska-Nalewajko J., A graph-based approach to the segmentation of images with mould filled foam matrices. Image Processing and Communication, 2012, 17(4): 59-70, 2012.
 17. Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., An image analysis method for the evaluation of green pigment reduction in wheat leaves under the influence of heavy metals. IEEE Proceedings of the VIII-th International Conference of Young Scientists MEMSTECH, Lviv-Polyana, Ukraine 2012, 2012. [PDF]
 18. Kuźniak E., Chojak J., Świercz U., Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J. Interaction between salt stress and angular leaf spot (Pseudomonas syringae pv. lachrymonas) in cucumber. Vegetable Crops Research Bulletin (2012), 77: 5-16. [PDF]
 19. Gajewska E., Drobik D., Wielanek M., Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., Mazur J., Skłodowska M. Protective effect of selenium against nickel toxicity in wheat seedlings. Acta Physiol. Plant (2012) 34 (Suppl 1): 43.
 20. Kuźniak E., Wielanek M., Gajewska E., Kopczewski T., Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., Skłodowska M. Effects of nitrogen nutrition on cucumber growth and its response to Pseudomonas syringae pv lachrymans. Acta Physiol. Plant (2012) 34 (Suppl 1): 57.
 21. Chojak J., Świercz U., Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., Kuźniak E. Crosstalk between biotic and abiotic stress responses in cucumber (Cucumis sativus). Acta Physiol. Plant (2012) 34 (Suppl 1): 88.
 22. Gocławski J., Sekulska-Nalewajko J., Kuźniak E., Neural network segmentation of images from stained cucurbits leaves with colour symptoms of biotic and abiotic stresses. Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 2012, Vol. 22, No. 3, 669–684. [PDF] (IF: 1.008)
 23. Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J. An image analysis method for the automatic measurement of selected morphological features of wheat shoots. Automatyka, 2011, 243-257, ISSN 1429-3447 [PDF]
 24. Gocławski J., Sekulska-Nalewajko J., An image segmentation method to reveal regions of stress manifestation in stained cucurbits’ leaves using LVQ neural network, Automatyka, 2011, 105-118, ISSN 1429-3447 [PDF]
 25. Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., A semi-automatic method for the discrimination of diseased regions in detached leaf images using fuzzy c-means clustering. IEEE Proceedings of the VII-th International Conference of Young Scientists MEMSTECH, Lviv-Polyana 2011, 2011.

        Wybrane z lat 1999-2010:

 1. Goclawski J.; Sekulska-Nalewajko J.; Anioł P. A segmentation method for microscope images of BY-2 tobacco cells in suspension cultures. Proceedings of the 6th International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, MEMSTECH'2010, 2010: 192-196.
 2. Gocławski J., Sekulska-Nalewajko J., Komputerowe przetwarzanie i analiza obrazów w ocenie zjawisk zachodzących w komórkach i tkankach roślin. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Elektryka, 2010, 121: 311-331.
 3. Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., Gajewska E., Wielanek M. An algorithm to extract first and second order venation of apple-tree leaves stained for H2O2 detection. Automatyka, 2010.
 4. Gocławski J., Sekulska-Nalewajko J., Gajewska E., Wielanek M. An automatic segmentation method for scanned images of wheat root systems with dark discolourations. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (2009), vol. 9(4): 831-847 (PDF) (IF: 0,684)
 5. Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., Segmentation and geometry identification of white roots in two-dimensional scanner images, IEEE Proceedings of the V-th International Conference of Young Scientists MEMSTECH, Lviv-Polyana 2009.
 6. Gocławski J.,  Sekulska-Nalewajko J., Gajewska E., Wielanek M. Automatyczny pomiar długości korzeni siewek pszenicy z hodowli hydroponicznej przy wykorzystaniu metod przetwarzania i analizy obrazów. Automatyka, 2009: 831-847.
 7. Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., Algorytm segmentacji obrazów mikroskopowych okrzemek w preparatach z zanieczyszczeniami osadowymi, Automatyka, 2009: 971-986.
 8. Gocławski J., Sekulska-Nalewajko J., Anioł P. Metoda automatycznego wyznaczania indeksu mitotycznego populacji komórek cebuli z wykorzystaniem drzewa decyzyjnego. Automatyka, 2008,12(3): 641-656.
 9. Goclawski J., Sekulska-Nalewajko J., Anioł P. The segmentation of meristematic Allium cell images and extraction of nuclei features for the purpose of mitotic index evaluation. Proceedings of the 4th International IEEE Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design MEMSTECH’2008, May 21-24 (2008), Polyana, Ukraine.
 10. Gocławski J., Sekulska-Nalewajko J., Anioł P. Metoda segmentacji obrazów mikroskopowych komórek roślinnych znakowanych radiograficznie do wyznaczania poziomu syntezy DNA w jądrach komórkowych. Zeszyty Naukowe AGH Nr. 3, Automatyka Tom 11 . Kraków, 2007, s. 75 – 87.
 11. Kaczorowski D., Sekulska-Nalewajko J., Kiedrzyńska E. 2006. Three dimensional model of flooding of the river floodplain – visualization of ecohydrological interactions. MEMSTECH 2006, May 24-27 Lviv-Polyana, Ukraine: 146-148.
 12. Sekulska-Nalewajko J., Jeżewski S., Ambroziak R., Kuzański M. Digital image processing methods in biological structure recognition - a short review. Proceedings of the 2nd International IEEE Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design MEMSTECH’2006, May 24-27 (2006), Polyana, Ukraine.
 13. Ambroziak R., Sekulska-Nalewajko J. Matulski M., 2005. Analiza wymiaru fraktalnego okrzemek [The analysis of diatom fractal measures]. Zeszyty Naukowe AGH Nr. 3, Automatyka 9: 513–52.
 14. Jeżewski S., Sekulska-Nalewajko J., Mencwal A. Algorytmy przetwarzania wstępnego oraz ekstrakcji cech ze zdjęć obiektów przyrody nieożywionej. XIII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne - Teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje. Łódź 2005, s. 427 – 436.
 15. Błażewicz-Paszkowycz M., Sekulska-Nalewajko J. Tanaidacea (Crustacea, Malacostraca) of two polar fjords: Kongsfjorden (Arctic) and Admiralty Bay (Antarctic). Polar Biol. (2004) 27: 222–230 (PDF) (IF: 1.298).
 16. Bieniecki W., Grabowski W., Sekulska-Nalewajko J. 2003. The system for pathomorphological microscopic image analysis. KOSYR, Wrocław 2003: 21-28.
 17. Bieniecki W., Grabowski W., Sekulska-Nalewajko J. 2003. Automatic segmentation and recognition of patomophological microscopic images. Proceedings of the VIIth International Conference CADSM 2003, CADSM Lviv-Slavske, Ukraine 2003: 461-464.
 18. Sekulska-Nalewajko J. Benthic diatoms of the reservoir Mylof on the Brda River in the Tuchola Forests (Northern Poland). Algological Studies 1999, 95: 43–71. (IF: 1.28).
 19. Sekulska-Nalewajko, J. Wykorzystanie okrzemek bentosowych do oceny jakości wody na przykładzie zbiornika zaporowego na rzece Brdzie w Borach Tucholskich. III Konferencja: Bory Tucholskie – Ochrona Biosfery, 1998: 76-82.

Publikacje popularyzatorskie i dydaktyczne

 1. Sankowski D., Sekulska-Nalewajko J., Wojciechowski R. Koncepcja i rozwój studiów podyplomowych w Katedrze Informatyki Stosowanej. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Elektryka, 2010, 121: 29-43.
 2. Sankowski D., Sekulska-Nalewajko J., Kuzański M. Profil kształcenia informatycznego nauczycieli w trzysemestralnym Studium Podyplomowym Katedry Informatyki Stosowanej – wdrożenia i perspektywy. W: Migdałek J., Zając M. (red.). Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Potrzeby, przemiany, perspektywy. Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 2007. 17-24.
 3. Kuzański M., Sekulska-Nalewajko J. Examples of virtual tools in technical equipment designing and education. 8-th International Conference The Experience Of Designing And Application Of Cad Systems In Microelectronics CADSM’2005, Lviv, Ukraine, 2005, s. 474 - 479.

Godziny pracy w semestrze letnim 2018/2019:

I połowa semestru:

Pon.-wt. 9.00-15.00; środa 8.30-15.00; czwartek 9.30-15.00; bud. C6; piątek - praca własna.

II połowa semestru:

Poniedziałek 9.00-15.00; wtorek 10.00-18.00; środa 8.30-15.00; czwartek - praca własna; piątek 10.00-16.00. bud. C6.

 

Zajęcia dydaktyczne:

Wtorek 10.00-12.00, 12.00-14.00, 16.00-18.00 (lab. AI OiZ, A10, sala. E 107, tyg. 9-15),

Środa 12.00-13.30 (projekt PBL, BE IFE, C6, tyg. 1-15),

Czwartek 10.00-12.00 (wykład AI OiZ, B9, tyg. 1-8),

Piątek 10.00-12.00, 14-16 (lab. AI OiZ, A10, sala. E 107, tyg. 9-15), 12-14 (lab. GA GiM I WEEIA, A10, sala E 107/E 108, tyg. 9-15).