kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr Joanna Sekulska-Nalewajko

dr Joanna Sekulska-NalewajkoPokój: bud. C6 p. 110a
Telefon: (+48) 42 631 27 54 w. 16
E-mail:
Strona WWW: jsekulska.kis.p.lodz.pl
Godziny przyjęć: Poniedziałek: 12.15-13.00 Środa: 11.15-12.00 Al. Politechniki 11, bud. C6, pok. 110AAktualności

Wrześniowa sesja egzaminacyjna: dostępność w celach konsultacji i zaliczeń - 9.09.2019 i 18.09.2019. Proszę o wcześniejszy e-mail od osób zainteresowanych konsultacjami/zaliczeniem.

 

Zakres prac dyplomowych:

 • Przetwarzanie i analiza obrazu w zastosowaniach biologicznych, np. ocena wzrostu roślin, biomasy, kształtu prawidłowego/nieprawidłowego komórek,
 • Zastosowanie tomografii optycznej OCT do badania struktur materiałów i zjawisk oraz odczytywanie informacji z obrazów OCT za pomocą narzędzi informatycznych,
 • Rozwiązywanie problemów badawczych z wykorzystaniem narzedzi analizy obrazu darmowych programów Icy, Fiji, ImageJ,
 • Multimedialne aplikacje mobilne i desktopowe - programowanie i/lub projektowanie w środowiskach graficznych,
 • Interaktywna grafika komputerowa w dydaktyce, nauce i biznesie, identyfikacja wizualna, dynamiczne prezentacje,
 • Aplikacje do zarządzania danymi, np. współdzielone repozytoria plików, system zarządzania procesem recenzowania prac,

Propozycje tematów prac dyplomowych:

 1. Projekt graficzny i funkcjonalny interaktywnej prezentacji wyświetlanej na monitorach dotykowych - inż.
 2. Narzedzia analizy obrazu do badania dynamiki wzrostu biomasy roślin - inż./mgr
 3. Przegląd algorytmów filtracji w kontekście zastosowania do obrazów pochodzących z optycznej tomografii koherentnej- mgr
 4. Algorytm oceny dojrzewania tkanek owoców na podstawie cech tekturalnych w obrazach tomograficznych - mgr
 5. Strona internetowa do rejestrowania aktualnego wsytępowania grzybów jadalnych na terenie Polski - inż.
 6. Atlas popularnych gatunków grzybów jadalnych i trujących w Polsce jako aplikacja mobilna uwzględniająca wybór sezonów i siedlisk - inż.

Wybrane realizacje prac dyplomowych:

 1. Dynamiczna aplikacja sieciowa dla potrzeb zarządzania publikacjami w jednostce naukowej (inż.).
 2. Aplikacja internetowa do zarządzania czasem Scheduler (inż.).
 3. Zastosowanie trójwymiarowej grafii komputerowej do wizualizacji procesów ekohydrologicznych na przykładzie modelu terasy zalewowej (mgr).
 4. Porównanie graficznych środowisk do projektowania aplikacji mobilnych bez użycia kodu (mgr).
 5. Responsywna aplikacja mobilna przedstawiająca udogodnienia w inteligentnych budynkach (inż.) - w toku.
 6. System wspomagający proces recenzowania prac (inż.) - w toku.

Przedmioty:

 1. Oprogramowanie użytkowe (- kierownik przedmiotu), studia I stopnia, sem. I, II, Informatyka (WEEIA), st. stacjonarne i niestacjonarne.
 2. Grafika komputerowa (- kierownik przedmiotu), studia I stopnia, sem. VI, Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami (WEEIA), st. stacjonarne.
 3. Grafika animacyjna (- kierownik przedmiotu), przedmiot obieralny, studia I stopnia, sem. VI, Informatyka (WEEIA), st. stacjonarne.
 4. Projekt PBL (Problem Base Learning) Biomedical Engeenering/Computer Science (IFE), studia I stopnia, sem. IV, st. stacjonarne.
 5. Aplikacje Internetowe, studia I stopnia, sem. VI, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (WZIP), st. stacjonarne.
 6. Podstawy animacji (- kierownik przedmiotu), studia podyplomowe Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne, niestacjonarne, I sem.

Godła grup PBL (od lewej): 1) Application possibilities of OCT imaging technology in biomedical sciences (2013), 2) The assessment of the fungus Mucor growth (2014), 3) How to support agricultural scientist in plant root examination? (2015), 4) The problem of person identification based on fingerprints in the absence of complete fingerprint pattern (2016). Pozostałe: How to compare the greenness level in leaves? (2012), Problems of biomass measurement (2017), How to support environment orientation of the elderly (2019).
ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-6540-352X
 

Funkcje pełnione w PŁ:

Członek zespołu ds. Dokumentacji Studiów Podyplomowych w PŁ (od 2012 r.).

Kierownik studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne, (Z-ca 2005-2013 r.).

Publikacje z ostatnich 4 lat (2016 - 2019):

 1. Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., Kuźniak E. Computer-assisted image analysis of the distribution and intensity of reactive oxygen species accumulation in plant leaves. In: Reactive Oxygen, Nitrogen and Sulphur Species in Plants: Production, Metabolism, Signalling and Defence Mechanisms. Hasanuzzaman M., Fotopoulos V., Nahar K., Fujita M. [eds.]. John Wiley & Sons Ltd., West Sussex, UK. 2019: 489-513. https://doi.org/10.1002/9781119468677.ch19
 2. Gocławski J., Sekulska-Nalewajko J., Strzelecki B., Romanowska I. Wettability analysis method for assessing the effect of chemical
  pretreatment on brown coal biosolubilization by Gordonia alkanivorans S7. Fuel, 2019, 256: 115927, https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.115927. (IF: 4,908).
 3. Sekulska‑Nalewajko J., Kornaś A., Gocławski J., Miszalski Z., Kuźniak E. Spatial referencing of chlorophyll fluorescence images for quantitative assessment of infection propagation in leaves demonstrated on the ice plant - Botrytis cinerea pathosystem. Plant Methods, 2019, 15:18, https://doi.org/10.1186/s13007-019-0401-4. (IF 4.502).
 4. Korzeniewska E., Walczak M., Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J. Wpływ oddziaływania wiązki laserowej na skłonność tkanin poliestrowych do pilingu. Przegląd Elektrotechniczny, 2019, 95(1): 73:76, ISSN 0033-2097, doi:10.15199/48.2019.01.19.
 5. Gocławski J., Korzeniewska E., Sekulska-Nalewajko J., Sankowski D. Pawlak R. Extraction of the Polyurethane Layer in Textile Composites for Textronics Applications Using Optical Coherence Tomography. Polymers, 2018, 10(469). doi: 10.3390/polym10050469 (IF: 3.364).
 6. Korzeniewska E., Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J. Walczak M. Assessment of pilling effect on the laser modified textile substrates. Konferencja PTZE (Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu) Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine, Racławice, 9-12.09.2018. 2018.
 7. Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., Sankowski D. The detection of internal fingerprint image using optical coherence tomography. Image Processing and Communications, 2017, 22(4): 59-69.
 8. Gocławski J., Sekulska-Nalewajko J., Korzeniewska E., Piekarska A. The use of optical coherence tomography for the evaluation of textural changes of grapes exposed to pulsed electric field. Computers and Electronics in Agriculture, 2017, 142: 29-40 (IF: 2.464).
 9. Gliścińska E., Sankowski D., Krucińska I., Gocławski J., Michalak M., Rowińska Z., Sekulska-Nalewajko J. Optical coherence tomography image analysis of polymer surface layers in sound-absorbing fibrous composite materials. Polymer Testing, 2017, 63: 194-203, (IF: 2.201).
 10. Sekulska-Nalewajko J.; Gocławski J.; Chojak-Koźniewska J.; Kuzniak E. Automated image analysis for quantification of reactive oxygen species in plant leaves. Methods 109 (2016): 114-133 (IF 2016: 3.802).

Godziny pracy w semestrze letnim 2018/2019:

I połowa semestru:

Pon.-wt. 9.00-15.00; środa 8.30-15.00; czwartek 9.30-15.00; bud. C6; piątek - praca własna.

II połowa semestru:

Poniedziałek 9.00-15.00; wtorek 10.00-18.00; środa 8.30-15.00; czwartek - praca własna; piątek 10.00-16.00. bud. C6.

 

Zajęcia dydaktyczne:

Wtorek 10.00-12.00, 12.00-14.00, 16.00-18.00 (lab. AI OiZ, A10, sala. E 107, tyg. 9-15),

Środa 12.00-13.30 (projekt PBL, BE IFE, C6, tyg. 1-15),

Czwartek 10.00-12.00 (wykład AI OiZ, B9, tyg. 1-8),

Piątek 10.00-12.00, 14-16 (lab. AI OiZ, A10, sala. E 107, tyg. 9-15), 12-14 (lab. GA GiM I WEEIA, A10, sala E 107/E 108, tyg. 9-15).