kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. uczelni, z-ca dyr. d/s d

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. uczelni, z-ca dyr. d/s dPokój: bud. A10 p. 306
Telefon: (+48) 42 631 27 50 w. 306
E-mail:
Godziny przyjęć: Konsultacje poprzez e-mail.Egzamin poprawkowy z Teoretycznych podstaw informatyki odbędzie się w dniu 08.07.2020 r. (środa) w godz. 11:15-13.

Ze względu na zawieszenie zajęć w uczelni w związku zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 forma egzaminu została zmieniona na zdalną. Część egzaminu będzie przeprowadzona na platformie WIKAMP w formie  testu elektronicznego, część w formie rozmowy na MS Teams. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z TPI. Wyniki testu TPI_1 z semestru zimowego zostają zachowane. Więcej informacji nt. egzaminu będzie można znaleźć na platformie WIKAMP w przedmiocie TPI w zakładce Egzamin 08.07. Na egzamin obowiązują zapisy.

Proszę zapisać się na egzamin na MsTeams do dnia 06.07 do godz. 10:00 - link:

 

 https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a72c7d7afe0fd4ce6b85fd947079adc93%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2ddce7d4-02d5-48a4-8ca1-81ed05e47392&tenantId=67ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb

 

Proszę zapisać się również na przedmiot Teoretyczne Podstawy Informatyki na platformie WIKAMP - hasło teopodinf2019.

W przypadku obu zapisów proszę użyć adresu e-mail z domeny edu.p.lodz.pl.

W dniu egzaminu najpierw spotkamy się na krótko na MsTeams i podam Państwu hasło do testu i harmonogram egzaminu.

 

Materiały dydaktyczne dla studentów

ftp://zly.kis.p.lodz.pl/pub/people/L.Jackowska/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/Systemy_Liczbowe/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/WDI2

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/ITCS/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/LM/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/LM_lab/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/parser/

Lidia Jackowska-Strumiłło jest profesorem Politechniki Łódzkiej (PŁ) i zastępcą Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej (PŁ).

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym PŁ w 1986 roku na kierunku Elektrotechnika ze specjalnością Automatyka i metrologia. Uzyskała stopnie naukowe doktora i dr habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ odpowiednio w 1994 i 2010 roku. Od 1986 roku do chwili obecnej pracuje w Politechnice Łódzkiej kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Od 1986 do 1998 roku pracowała w Instytucie Maszyn i Urządzeń Włókienniczych PŁ, a od 1998 roku w Katedrze, a obecnie Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ. W roku akademickim 1990/91 odbyła staż w Industrial Control Unit na Uniwersytecie Strathclyde w Szkocji, gdzie wykonywała badania do pracy doktorskiej w zakresie technik pomiarowych i kontrolnych.

Jej obecne zainteresowania badawcze koncentrują się na informatyce stosowanej, modelowaniu i monitorowaniu obiektów i procesów przemysłowych, przetwarzaniu obrazów, zastosowaniach sztucznej inteligencji w inżynierii i ekonomii, a ostatnio na inteligentnym przetwarzaniu tekstu. Jest autorką lub współautorką ponad 100 publikacji naukowych i 1 patentu. Wypromowała troje doktorów nauk technicznych. Była kierownikiem lub głównym wykonawcą w 6 projektach badawczych, koordynatorem akademickim dwóch projektów UE Erasmus Mundus, a obecnie jest promotorem doktoranta i realizatorem tematu badawczego w projekcie “Smart tomographic sensors for advanced industrial process control (TOMOCON)” w ramach europejskiej sieci szkoleniowej im. Marii Skłodowskiej-Curie z programu Horyzont 2020.

 

ORCID iD QR Code: