kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. uczelni, z-ca dyr. d/s d

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. uczelni, z-ca dyr. d/s dPokój: bud. A10 p. 306
Telefon: (+48) 42 631 27 50 w. 306
E-mail:
Godziny przyjęć: śr. 11:15-12 (MS Teams). 

Materiały dydaktyczne dla studentów

ftp://zly.kis.p.lodz.pl/pub/people/L.Jackowska/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/Systemy_Liczbowe/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/WDI2

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/ITCS/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/LM/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/LM_lab/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/parser/

Lidia Jackowska-Strumiłło jest profesorem Politechniki Łódzkiej (PŁ) i zastępcą Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej (PŁ).

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym PŁ w 1986 roku na kierunku Elektrotechnika ze specjalnością Automatyka i metrologia. Uzyskała stopnie naukowe doktora i dr habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ odpowiednio w 1994 i 2010 roku. Od 1986 roku do chwili obecnej pracuje w Politechnice Łódzkiej kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Od 1986 do 1998 roku pracowała w Instytucie Maszyn i Urządzeń Włókienniczych PŁ, a od 1998 roku w Katedrze, a obecnie Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ. W roku akademickim 1990/91 odbyła staż w Industrial Control Unit na Uniwersytecie Strathclyde w Szkocji, gdzie wykonywała badania do pracy doktorskiej w zakresie technik pomiarowych i kontrolnych.

Jej obecne zainteresowania badawcze koncentrują się na informatyce stosowanej, modelowaniu i monitorowaniu obiektów i procesów przemysłowych, przetwarzaniu obrazów, zastosowaniach sztucznej inteligencji w inżynierii i ekonomii, a ostatnio na inteligentnym przetwarzaniu tekstu. Jest autorką lub współautorką ponad 100 publikacji naukowych i 1 patentu. Wypromowała troje doktorów nauk technicznych. Była kierownikiem lub głównym wykonawcą w 6 projektach badawczych, koordynatorem akademickim dwóch projektów UE Erasmus Mundus, a obecnie jest promotorem doktoranta i realizatorem tematu badawczego w projekcie “Smart tomographic sensors for advanced industrial process control (TOMOCON)” w ramach europejskiej sieci szkoleniowej im. Marii Skłodowskiej-Curie z programu Horyzont 2020.

 

ORCID iD QR Code: