kontakt    mapa strony  
    polski   english

Specjalność: Systemy rozproszone i platformy mobilne

Profil absolwenta

Absolwent specjalności Systemy Rozproszone i Platformy Mobilne posiada wiedzę umożliwiającą budowę złożonych aplikacji biznesowych cechujących się rozproszoną architekturą zorientowaną usługowo i uwzględniających specyfikę interfejsów platform mobilnych.

W swojej pracy potrafi efektywnie wykorzystywać nowoczesne metody i narzędzia inżynierii oprogramowania, tak w zakresie projektowania, jak i konstrukcji systemów dla środowiska rozproszonego i mobilnego.

Zna nowoczesne technologie internetowe, wybrane języki skryptowe oraz mechanizmy działania wyszukiwarek sieciowych.

Potrafi efektywnie współdziałać w ramach zespołu programistycznego oraz dobierać odpowiednie narzędzia i metody dla potrzeb realizacji projektów o małej i średniej złożoności.

Zdobyta wiedza umożliwia mu znalezienie pracy w przemyśle informatycznym lub placówkach badawczych.

Rdzeń specjalności

      sem. I sem. II sem. III
l.p. Nazwa przedmiotu ECTS wyk ćwi lab wyk ćwi lab wyk ćwi lab
1 Programowanie w językach skryptowych 4       15   30      
2 Projektowanie systemów obiektowych i rozproszonych 4 15   30            
3 Programowanie zespołowe 2       15   15      
4 Eksploracja danych w Internecie  (Web-mining) 4             15   30
5 Interfejsy platform mobilnych 2 15   15            

Blok obieralny: Przetwarzanie danych rozproszonych

Opiekun bloku: dr inż. Tomasz Kowalski (tkowals@kis.p.lodz.pl)

Jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na informatycznym rynku pracy w najbliższych lat będą specjaliści w zakresie przetwarzania dużych zbiorów danych. Środowisko biznesowe jest coraz bardziej świadome faktu, że tylko dostęp do technologii pozwalających na tworzenie rozwiązań pozwalających na analizę danych w czasie rzeczywistym jest kluczem do sukcesu. A danych, które produkuje nasza cywilizacja jest coraz więcej.

W ramach bloku student pozna obecny stan wiedzy w zakresie przetwarzania danych i dostępnych narzędzi implementujących najpopularniejsze mechanizmy. Dodatkowo będzie miał okazję poznać zagadnienia wirtualizacji i konteneryzacji niezbędne do budowania platform chmur obliczeniowych - będących podstawowym środowiskiem pracy z dużymi zbiorami danych.

      sem. I sem. II sem. III
l.p. Nazwa przedmiotu ECTS wyk ćwi lab wyk ćwi lab wyk ćwi lab
1 Języki i środowiska przetwarzania danych rozproszonych 2       15   15      
2 Architektura chmur i wirtualizacja 2             15   15

Blok obieralny: Technologie HTML5 na platformach mobilnych

Opiekun bloku: dr inż. Michał Majchrowicz (mmajchrowicz@gmail.com)

Tematyka bloku skupia się na prezentacji wiodących technologii internetowych, takich jak: HTML5, CSS, JavaScript i SVG umożliwiających przyspieszenie procesu tworzenia stron internetowych.

Po zakończeniu kursu student nauczy się jak projektować i budować zaawansowane aplikacje na platformy iOS oraz Windows Phone w oparciu o technologie HTML5 i JavaScript, implementować przechowywać i przetwarzać dane użytkownika z wykorzystaniem Local Storage/Web SQL/IndexedDB, opracowywać aplikacje na platformy mobilne z wykorzystaniem wywołań asynchronicznych oraz wielowątkowości.

W ramach przedmiotu Multimedia, animacje i obsługa urządzeń zewnętrznych w HTML5 studenci będą projektować aplikację wykorzystującą urządzenia peryferyjne (np. GPS i akcelerometr), interfejs dotykowy, animacje oraz tagi audio i video w HTML5. Blok może być realizowany w polskiej lub angielskiej wersji językowej, nazwa angielska - Technologies of Mobile Platforms

      sem. I sem. II sem. III
l.p. Nazwa przedmiotu ECTS wyk ćwi lab wyk ćwi lab wyk ćwi lab
1 HTML5 na platformach IOS i Windows Phone 2       15   15      
2 Multimedia, animacje i obsługa urządzeń zewnętrznych w HTML5 2             15   15

Blok obieralny: Przetwarzanie informacji tekstowej

Opiekun bloku: dr hab. Szymon Grabowski, prof. PŁ (sgrabow@kis.p.lodz.pl)

W ramach bloku przewiduje się zajęcia dotyczące algorytmiki tekstowej i jej zastosowań (Inteligentne przetwarzanie tekstu) oraz standardów i języków zapytań dla XML oraz technologii Internetu Semantycznego (Technologie XML). W ramach "Inteligentnego przetwarzania tekstu" będą poruszane tematy: wyszukiwania dokładnego i przybliżonego w tekście, indeksy pełnotekstowe oraz indeksy na słowach, miary trafności wyszukiwań, PageRank, wybrane skompresowane struktury danych.

Przedmiot "Technologie XML" obejmuje dyskusję m.in. składni XML, rozwiązań walidacyjnych (DTD, XML Schema), języka ścieżek XPath, języków przekształceń i zapytań XSLT i XQuery, cegiełek składowych Internetu Semantycznego (Semantic Web) oraz zastosowań wymienionych technologii.

      sem. I sem. II sem. III
l.p. Nazwa przedmiotu ECTS wyk ćwi lab wyk ćwi lab wyk ćwi lab
1 Technologie XML 2       15   15      
2 Inteligentne przetwarzanie tekstu 2             15   15

Prezentacja bloków (PDF 0,6MB)

powrót do góry