kontakt    mapa strony  
    polski   english

Prof. dr hab. inż Dominik SANKOWSKI

 

prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski

 

Ukończył w 1970 r. studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej, uzyskując dyplom mgr inż. elektryka ze specjalnością automatyka. Dodatkowo ukończył studia matematyczne w 1973 r. W 1979 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, zaś habilitacyjną w 1989 r. Od 1994 roku jest członkiem Sekcji Elektrotermii Polskiej Akademii Nauk. W kwietniu 1998 uzyskał tytuł profesora. Od 2001 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 1995 r., współorganizując kierunek Informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki pełni funkcję kierownika Katedry Informatyki Stosowanej, którą od podstaw zorganizował.  Obecnie zespół liczy ponad 70 osób. W ramach prac badawczych prowadzonych w Katedrze zorganizował zespoły naukowe w dziedzinach: przetwarzania, rozpoznawania i analizy obrazów, tomografii procesowej, inżynierii oprogramowania. Był promotorem 15 obronionych prac doktorskich z których 11 zostało wyróżnionych.


Prof. D. Sankowski został powołany do Grupy Ekspertów ds. kierunku Informatyka Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PaKA) oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA).
Jest członkiem IEEE Computer Society, recenzentem artykułów w periodykach  naukowych z listy filadelfijskiej, w tym: IEE, IEEE
 Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych był wyróżniany nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, odznaczony m. in. srebrnym i złotym krzyżem zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej,  Belgijskim Krzyżem Kawalerskim – Merité de ľ Invention, Medalem Honorowym Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira, dyplomami Ministra Nauki i Przewodniczącego KBN (2002, 2005), oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006, 2007) za działalność innowacyjną.
W październiku 2007 uzyskał tytuł profesora honoris causa Państwowej Akademii Finansów we Lwowie
Hobby: historia (współautor monografii „Z dziejów miasta Radomska”), muzyka klasyczna, turystyka górska, żeglarstwo (w 1986 otrzymał nagrodę Rejs Roku, za przepłynięcie Atlantyku w skrajnie trudnych warunkach na jachcie s/y Stomil).

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa prof. Dominika Sankowskiego koncentruje się głównie na niżej wymienionych zagadnieniach związanych z wykorzystaniem mikrokomputerowych systemów gromadzenia i przetwarzania danych:

Prof. Dominik Sankowski kierował grantem DENIDIA realizowanym w Katedrze Informatyki Stosowanej w latach 2006-2010. W ramach realizacji grantu DENIDIA rezultaty badań przeprowadzonych przez zespół pod jego kierunkiem zostały uhonorowane następującymi nagrodami i wyróżnieniami:

·         Złoty medal na IV Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS za "Czujniki specjalnej konstrukcji dla elektrycznych tomografów pojemnościowych do pomiaru przepływów cieczy"

·         Złoty medal na IV Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS za „Wykorzystanie GPU do obliczeń w tomografii procesowej”

·         Srebrny medal na IV Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS za "Metoda wykrywania awaryjnego zachowania procesu transportu pneumatycznego z użyciem elektrycznej tomografii pojemnościowej przy wykorzystaniu bezpośredniego przetwarzania danych pomiarowych"

·         Dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt "Trójwymiarowa tomografia przepływu grawitacyjnego granulatów przemysłowych".

·         Dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt "Nowatorska metoda poprawy rozdzielczości obrazu elektrycznej tomografii pojemnościowej"

·         Dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt "Zastosowanie bezinwazyjnej tomografii ECT w celu opisu stanów materiałów sypkich podczas procesu opróżniania zbiorników przemysłowych"

·         Wyróżnienie "ŁÓDZKIE EUREKA" 2009 za pracę "Zastosowanie trójwymiarowej tomografii w bezinwazyjnej diagnostyce wybranych procesów przemysłowych".

·         Złoty medal na Wystawie Badań Innowacyjnych oraz Nowych Technologii w Brukseli, Innowa 2008  za projekt pod nazwą "Zastosowanie bezinwazyjnej tomografii ECT w celu opisu stanów materiałów sypkich podczas procesu opróżniania zbiorników przemysłowych"

·         Srebrny medal na Wystawie Badań Innowacyjnych oraz Nowych Technologii w Brukseli, Innova 2008  za projekt "Nowatorska metoda poprawy rozdzielczości obrazu elektrycznej tomografii pojemnościowej"

·         Główna Nagroda - Puchar Arca na Międzynarodowej Wystawie Nowych Pomysłów  Produktów i Technologii ARCA  w Zagrzebiu za "Trójwymiarowa tomografia przepływu grawitacyjnego granulatów przemysłowych

·         Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków  w Suzhou za "Trójwymiarowa tomografia przepływu grawitacyjnego granulatów przemysłowych

·         Brązowy medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Nowych Technologii INVENTIKA w Bukareszcie za "Trójwymiarowa tomografia przepływu grawitacyjnego granulatów przemysłowych

·          

Prof. Dominik Sankowski uczestniczył w następujących podróżach związanych z realizacją projektu:

·         5th World Congress on Industrial Process Tomography (WCIPT5), Bergen, 2007

·         3rd International Workshop on Process Tomography (IWPT-3), Tokyo, 2009

·         The Department of Physics and Technology, University of Bergen, Bergen, 2009, 2010     

·         The School of Materials, University of Manchester, Manchester, 2010

·         6th World Congress on Industrial Process Tomography (WCIPT6) Beijing, 2010

·         Victoria University, Melbourne, Australia, 2010

·         National University Singapore, Singapore, 2010

 Więcej informacji dotyczących sylwetki i dorobku naukowego prof. Sankowskiego jest dostępnych na stronie http://www.kis.p.lodz.pl/staff.3.html

 

powrót do góry


Redakcja:
Edyta Zientalak-Orłowska
Laurent Babout

Ostatnia modyfikacja:
2011-08-08 12:46:53, Arkadiusz Kawczyński