kontakt    mapa strony  
    polski   english

Lista publikacji Instytutu za rok 2015

  Zagranicznych Polskich  
Punkty za publikacje 550   Lista publikacji za rok 2014
Dysertacji 0 2 Lista publikacji za rok 2013
Monografii 0 1 Lista publikacji za rok 2012
Rozdziałów w monografiach 2 16 Lista publikacji za rok 2011
Artykułów w czasopismach wszystkich 22 16 Lista publikacji za rok 2010
Artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej 8 0 Lista publikacji za rok 2009
Redakcji materiałów konferencyjnych 0 0 Lista publikacji za rok 2008
Referatów 12 0 Lista publikacji za rok 2007

Dysertacje

 1. Jaworski Tomasz: Wykorzystanie informacji wizyjnej w cieplnych procesach przemysłowych poprzez rozmyte przetwarzanie obrazów termowizyjnych. Łódź: Politechnika Łódzka, I-24 2015, 137 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Kucharski Jacek, ISBN: , ISSN: <seria: , wolumin , nr > (PHD, DOM) 0/0 p.
 2. Nowotniak Robert: Analiza własności kwantowo inspirowanych algorytmów ewolucyjnych.. Łódź: Politechnika Łódzka, I-24 2015, 150 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Kucharski Jacek, ISBN: , ISSN: <seria: , wolumin , nr > (PHD, DOM) 0/0 p.

Książki

 1. Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing, second edition revised and supplemented. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik, Tadeusiewicz Ryszard. Łódź: Łódź: Wydaw. Politech. 2015, 270 s.; (MONO, DOM, R, -) 5,00/ 5,00 p.

Rozdziały w książkach

 1. Gocławski Jarosław, Węgliński Tomasz, Fabijańska Anna: Accelerating the 3D Random Walker Image Segmentation Algorithm by Image Graph Reduction and GPU Computing. In: Image processing and communications challenges 6 Vol. 313. 2015, p. 45-52. (MONO, INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 2. Urbanek Piotr, Zgraja Jerzy, Kucharski Jacek, Frączyk Andrzej: Analiza możliwości przewidywania temperaturowych zmian impedancji układu grzejnego na podstawie jego charakterystyki częstotliwościowej. W: Procesy elektrotechnologiczne modelowanie i sterowanie.. Kielce 2015, s. 64-72. (MONO, DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 3. Busiakiewicz Mateusz , Romanowski Andrzej: Application of Multitouch Technology for Educational Purposes in Primary School. W: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing, second edition revised and supplemented. Łódź 2015, s. 173-192. (MONO, DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 4. Mosorov Volodymyr: Applications of tomography in reaction engineering (mixing process). In: Industrial tomography. Cambridge 2015, p. 509-528. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 5. Stoliński Sebastian, Bieniecki Wojciech: Computer aided evaluation of selected examination tasks in mathematics using generalized hough transform. W: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing, second edition revised and supplemented. Łódź 2015, s. 233-247. (MONO, DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 6. Wróbel Magdalena , Romanowski Andrzej: Design thinking jako metoda projektowania pozwalajaca na poprawę jakości życia osób "50+" - na przykładzie programu DESTINE. W: Ergonomia niepełnosprawnym - Projekty poprawiające jakość życia. Łódź 2015, s. 124-146. (MONO, DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 7. Zarzycki Maciej, Romanowski Andrzej, Sierszeń Artur, Sturgulewski Łukasz: Generating and modelling network traffic. W: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing, second edition revised and supplemented. Łódź 2015, s. 65-90. (MONO, DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 8. Wróbel Magdalena, Romanowski Andrzej: Implementation of ergonomics assessment methods in designing the hand steering components oriented on the elderly. W: Ergonomics for people with disabilities: social and occupational integration. Łódź 2015, s. 98-115. (MONO, DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 9. Strzecha Krzysztof, Zgraja Jerzy, Koszmider Tomasz: Mechanizmy archiwizacji danych i serwisowej komunikacji zdalnej systemu do nagrzewania indukcyjnego.. W: Procesy elektrotechnologiczne modelowanie i sterowanie.. Kielce 2015, s. 240-250. (MONO, DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 10. Ostalczyk Piotr, Bąkała Marcin, Duch Piotr, Sankowski Dominik: Mobile device path planning basing on the fractional potential. W: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing, second edition revised and supplemented. Łódź 2015, s. 250-270. (MONO, DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 11. Frączyk Andrzej, Kucharski Jacek, Urbanek Piotr: Modelowanie numeryczne nagrzewanego indukcyjnie walca stalowego.. W: Procesy elektrotechnologiczne modelowanie i sterowanie.. Kielce 2015, s. 13-25. (MONO, DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 12. Brzeziński Dariusz, Rowińska Zdzisława, Gocławski Jarosław: Numerical calculations accuracy issues in basic programming teaching. W: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing, second edition revised and supplemented. Łódź 2015, s. 149-171. (MONO, DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 13. Swacha Jakub, Grabowski Szymon: OFR: An Efficient Representation of RDF Datasets. In: Languages, Applications and Technologies. 2015, p. 224-235. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 14. Ostalczyk Piotr, Duch Piotr, Brzeziński Dariusz, Sankowski Dominik: Order Functions Selection in the Variable-, Fractional-Order PID Controller. In: ADVANCES IN MODELLING AND CONTROL OF NON-INTEGER ORDER SYSTEMS. 2015, p. 159-170. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 15. Skuza Michał , Romanowski Andrzej: Processing social networking information using sentiment analysis and big data distributed environment for stock market prediction. W: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing, second edition revised and supplemented. Łódź 2015, s. 127-148. (MONO, DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 16. Grabowski Szymon, Raniszewski Marcin: Sampling the suffix array with minimizers. In: String processing and information retrieval Proceedings Lecture notes in computer science. London 2015, p. 287-298. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 17. Kosiński Tomasz, Grzelak Piotr, Kucharski Przemysław , Romanowski Andrzej, Chaniecki Zbigniew: Tackling the Computer Overuse as a Cause of Chronic Musculoskeletal Disorders with the Concept of a Tangible Personal Persuasive Avatar. W: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing, second edition revised and supplemented. Łódź 2015, s. 211-231. (MONO, DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 18. Ostalczyk Piotr: The Fractional-Order Backward-Difference of a Product of Two Discrete-Variable Functions (Discrete Fractional Leibnitz Rule). In: ADVANCES IN MODELLING AND CONTROL OF NON-INTEGER ORDER SYSTEMS. 2015, p. 59-68. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 19. Duch Piotr, Bąkała Marcin, Sankowski Dominik, Ostalczyk Piotr: Variable-, Fractional-Order Digital Filter – Application. W: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing, second edition revised and supplemented. Łódź 2015, s. 35-50. (MONO, DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 20. Ostalczyk Piotr: Variable-, fractional-order digital filter theoretical background. W: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing, second edition revised and supplemented. Łódź 2015, s. 13-33. (MONO, DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 21. Bąkała Marcin, Duch Piotr, Sankowski Dominik, Ostalczyk Piotr: Variable-fractional-order simple model of the robot arm. W: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing, second edition revised and supplemented. Łódź 2015, s. 51-64. (MONO, DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 22. Cecotka Maria, Dybowski Konrad, Klimek Leszek, Lipa Sebastian, Rylski Adam, Sankowski Dominik, Wojciechowski Rafał, Bąkała Marcin: Wpływ sposobu przygotowania powierzchni blach stalowych na ich zwilżalność ciekłym cynkiem. W: Prace XLIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. 2015, s. 144 - 148. (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 23. Zgraja Jerzy: Wykorzystanie interfejsu api komercyjnego pakietu flux w obliczeniach indukcyjnych układów grzejnych. W: Procesy elektrotechnologiczne modelowanie i sterowanie.. Kielce 2015, s. 251-262. (MONO, DOM, -) 4,00/ 4,00 p.

Artukuły w czasopismach naukowych

 1. Bąkała Anna, Sankowski Dominik: Managing the ERP teaching process.. Polish Journal of Management Studies, 2015, rocznik 12, nr 2, s. 15-25, ISSN: 2081-7452 (DOM, -) 9,00/ 9,00 p.
 2. Brzeziński Dariusz, Ostalczyk Piotr: Accuracy assessment of fractional order derivatives and integrals numerical computations. Journal of Applied Nonlinear Dynamics, 2015, vol. 4, no. 1, p. 53-65, ISSN: 2164-6457 (INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 3. Chudzik Piotr, Lisowski Grzegorz, Zgraja Jerzy, Kazimierski Łukasz: Układy pomiarowe do indentyfikacji obciążenia i wyznaczania mocy w generatorze LLC do nagrzewania indukcyjnego. Zeszyty Naukowe Elektryka, 2015, rocznik , nr 126, s. 209-218, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 4. Cieślak Adam, Lisowski Grzegorz, Zgraja Jerzy: Wykorzystujące nagrzewanie idukcyjne stanowisko do szacowania cieplnych parametrów materiałowych. Zeszyty Naukowe Elektryka, 2015, rocznik , nr 126, s. 21-33, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 5. Darwich Ranya, Babout Laurent: Optimization of 3d local orientation map calculation in the matlab framework. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2015, rocznik , nr 2, s. 22-24, ISSN: 2083-0157 (DOM, -) 7,00/ 7,00 p.
 6. Deorowicz Sebastian , Kokot Marek, Grabowski Szymon, Debudaj-Grabysz Agnieszka: KMC 2: Fast and resource-frugal k-mer counting. BIOINFORMATICS, 2015, vol. 31, no. 10, p. 1569-1576, ISSN: 1367-4803 (INT, PHI: IF = 5,323) 45,00/45,00 p.
 7. Fabijańska Anna: Segmentation of pulmonary vascular tree from 3D CT thorax scans. Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2015, vol. 35, no. 2, p. 106-119, ISSN: 0208-5216 (INT, PHI: IF = 0,208) 15,00/15,00 p.
 8. Fabijańska Anna, Węgliński Tomasz: The quantitative assessment of the pre- and postoperative craniosynostosis using the methods of image analysis. COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS, 2015, vol. 46, no. Part, p. 153-168, ISSN: 0895-6111 (INT, PHI: IF = 1,664) 20,00/20,00 p.
 9. Fabijańska Anna, Gocławski Jarosław: The Segmentation of 3D Images Using the Random Walking Technique on a Randomly Created Image Adjacency Graph. IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING, 2015, vol. 24, no. 2, p. 524-537, ISSN: 1057-7149 (INT, PHI: IF = 3,199) 45,00/45,00 p.
 10. Fiderek Paweł, Jaworski Tomasz, Wajman Radosław, Kucharski Jacek: Fuzzy clustering of raw three dimensional tomographic data for two-phase flows recognition. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2015, rocznik , nr 4, s. 12-15, ISSN: 2083-0157 (DOM, -) 7,00/ 7,00 p.
 11. Fiderek Paweł, Wajman Radosław, Kucharski Jacek: The fuzzy system for recognition and control of the two phase gas-liquid flows. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2015, rocznik , nr 4, s. 7-11, ISSN: 2083-0157 (DOM, -) 7,00/ 7,00 p.
 12. Frączyk Andrzej, Kucharski Jacek, Urbanek Piotr: Algorytmy ruchu wzbudników w indukcyjnym nagrzewaniu powierzchni walcowej.. Zeszyty Naukowe Elektryka, 2015, rocznik , nr 126, s. 51-62, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 13. Gocławski Jarosław, Sekulska-Nalewajko Joanna: A New Idea of Fast Three-Dimensional Median Filtering for Despeckling of Optical Coherence Tomography Images. Image Processing & Communications, 2015, vol. 20, no. 3, p. 25–34, ISSN: 1425-140X (INT, -) 9,00/ 9,00 p.
 14. Grabowski Szymon: A note on the longest common substring with k-mismatches problem. INFORMATION PROCESSING LETTERS, 2015, vol. 115, no. 6-8, p. 640-642, ISSN: 0020-0190 (INT, PHI: IF = 0,488) 15,00/15,00 p.
 15. Grabowski Szymon, Deorowicz Sebastian , Rogulski Łukasz , Deorowicz Sebastian: Disk-based compression of data from genome sequencing. BIOINFORMATICS, 2015, vol. 31, no. 9, p. 1389-1395, ISSN: 1367-4803 (INT, PHI: IF = 5,323) 45,00/45,00 p.
 16. Jaworski Tomasz, Kucharski Jacek: Fuzzy evaluation of visual connectedness in thermography images of cylindrical surface. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2015, rocznik , nr 1, s. 24-28, ISSN: 2083-0157 (DOM, -) 7,00/ 7,00 p.
 17. Koszmider Tomasz, Zgraja Jerzy, Strzecha Krzysztof: Komponent wizyjny systemu komputerowego do nadzorowania pracy stanowiska nagrzewania indukcyjnego. Zeszyty Naukowe Elektryka, 2015, rocznik , nr 126, s. 235-242, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 18. Kowalski Tomasz, Grabowski Szymon, Deorowicz Sebastian : Indexing Arbitrary-Length k-Mers in Sequencing Reads. PLoS One, 2015, vol. 10, no. 7, p. 1-16, ISSN: 1932-6203 (INT, PHI: IF = 3,73) 40,00/40,00 p.
 19. Lisowski Grzegorz, Chudzik Piotr, Zgraja Jerzy: System zabezpieczeń wysokoczęstotliwościowego generatora do nagrzewania indukcyjnego. Zeszyty Naukowe Elektryka, 2015, rocznik , nr 126, s. 79-91, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 20. Majchrowicz Michał, Kapusta Paweł, Jackowska-Strumiłło Lidia, Sankowski Dominik: Analysis of Application of Distributed Multi-Node, Multi-GPU Heterogeneous System for Acceleration of Image Reconstruction in Electrical Capacitance Tomography. Image Processing & Communications, 2015, vol. 20, no. 3, p. 5–14, ISSN: 1425-140X (INT, -) 9,00/ 9,00 p.
 21. Mosorov Volodymyr: Strategy for fitting source strength and reconstruction procedure in radioactive particle tracking. APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, 2015, vol. 103, no. , p. 65-71, ISSN: 0969-8043 (INT, PHI: IF = 1,179) 25,00/25,00 p.
 22. Mosorov Volodymyr, Biedroń Sebastian, Panskyi Taras: Analysis of a new model of low energy adaptive clustering hierarchy protocol in the wireless SENSOR NETWORK. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2015, vol. 5, no. 77, p. 4-8, ISSN: 1729-3774 (INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 23. Mosorov Volodymyr, Biedroń Sebastian, Panskyi Taras: Analysis of an active fingerprinting application of the transport layer. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2015, vol. 5, no. 77, p. , ISSN: 1729-3774 (INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 24. Mosorov Volodymyr, Panskyi Taras, Biedroń Sebastian: Analysis of the modified alternative decision rule in the preclustering. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2015, vol. 5, no. 77, p. 13-18, ISSN: 1729-3774 (INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 25. Mosorov Volodymyr, Biedroń Sebastian, Panskyi Taras: Comparison overview of an active fingerprinting application of the second and the third layer of TCP/IP stack. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2015, vol. 5, no. 77, p. 53-59, ISSN: 1729-3774 (INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 26. Mosorov Volodymyr, Panskyi Taras, Biedroń Sebastian: Development of a stopping rule of clustering performance by using the connected acrylic graph. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2015, vol. 5, no. 77, p. 24-30, ISSN: 1729-3774 (INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 27. Mosorov Volodymyr, Panskyi Taras: New data clustering heuristic algorithm. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2015, vol. 2, no. 74, p. 10-16, ISSN: 1729-3774 (INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 28. Mosorov Volodymyr, Panskyi Taras: New informatics technologies for persons with disabilities. Wistnyk Uniwersytetu Narodowego, 2015, rocznik , nr 803, s. 23-29, ISSN: (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 29. Mosorov Volodymyr, Niedźwiedziński Marian, Szymański Dominik , Biedroń Sebastian: Szacowanie projektów informatycznych za pomocą metody punktów funkcyjnych oraz modelu cocomo II. STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT, 2015, rocznik , nr 79, s. 76-89, ISSN: 1732-324X (DOM, -) 8,00/ 8,00 p.
 30. Mosorov Volodymyr, Biedroń Sebastian, Panskyi Taras: The application of sensor networks within mobile cell networks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2015, vol. 4, no. 76, p. 48-52, ISSN: 1729-3774 (INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 31. Ostalczyk Piotr: On simplified forms of the fractional-order backward difference and related fractional-order linear discrete-time system description. Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 2015, vol. 63, no. 2, p. 423-433, ISSN: 0239-7528 (INT, PHI: IF = 0,98) 20,00/20,00 p.
 32. Panskyi Taras, Mosorov Volodymyr, Biedroń Sebastian: Robust verification and analysis of the pre-clustering algorithm with a-priori non-specification of the number of clusters. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2015, vol. 4, no. 76, p. 43-48, ISSN: 1729-3774 (INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 33. Przyłucki Sławomir, Sierszeń Artur: Gradation of Video Quality in Dash Services Using the H.264/SVC Coding. Image Processing & Communications, 2015, vol. 20, no. 3, p. 15-24, ISSN: 1425-140X (INT, -) 9,00/ 9,00 p.
 34. Puchała Dariusz, Szczepaniak Bartłomiej, Yatsymirskyy Mykhaylo: Lattice structure for parallel calculation of orthogonal wavelet transform on GPUs with CUDA architecture. Przegląd Elektrotechniczny, 2015, rocznik 91, nr 7, s. 52-54, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 14,00/14,00 p.
 35. Ślot Krzysztof, Adamiak Krzysztof , Duch Piotr, Żurek Dominik : Supervised kernel principal component analysis by most expressive feature reordering. Journal of Telecommunications and Information Technology, 2015, vol. , no. 2, p. 3-10, ISSN: 1509-4553 (INT, -) 12,00/12,00 p.
 36. Urbanek Piotr, Kucharski Jacek, Frączyk Andrzej: Symulacja nagrzewania dielektrycznego wilgotnej wstęgi papieru. Zeszyty Naukowe Elektryka, 2015, rocznik , nr 126, s. 265-272, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 37. Urbanek Piotr, Kucharski Jacek, Frączyk Andrzej: Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji charakterystyk obciążenia układu wzbudnik-wsad. Zeszyty Naukowe Elektryka, 2015, rocznik , nr 126, s. 251-263, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 38. Wajman Radosław, Banasiak Robert: Inteligentny monitoring rurociągów.. Forum Akademickie, 2015, rocznik 22, nr 5, s. 10, ISSN: 1233-0930 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 39. Wajman Radosław, Banasiak Robert: Warsztaty dla technologów przemysłowych. Życie Uczelni, 2015, rocznik , nr 131, s. 14-15, ISSN: 1425-4344 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 40. Waktola Selam , Grudzień Krzysztof, Babout Laurent: 3D Reconstruction of Funnel Flow Boundary Using Automatic Point Set Extraction. Image Processing & Communications, 2015, vol. 20, no. 3, p. 35–43, ISSN: 1425-140X (INT, -) 9,00/ 9,00 p.
 41. Zgraja Jerzy: Obliczenia cieplne chłodzonych wodą radiatorów flowników do nagrzewania indukcyjnego. Zeszyty Naukowe Elektryka, 2015, rocznik , nr 126, s. 151-161, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 42. Zgraja Jerzy: Wykorzystanie analogii elektryczno-cieplnych w komercyjnych programach do analizy zjawisk cieplnych. Zeszyty Naukowe Elektryka, 2015, rocznik , nr 126, s. 279-282, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 43. Zgraja Jerzy, Zgraja Magdalena: Wykorzystanie komercyjnego pakietu Flux jako programu osadzonego w budowanych aplikacjach do nagrzewania indukcyjnego. Zeszyty Naukowe Elektryka, 2015, rocznik , nr 126, s. 273-278, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.

Referaty w materiałach konferencyjnych

 1. Saoud Ayoub, Mosorov Volodymyr, Grudzień Krzysztof: Flow swirl measurement using Electrical Capacitance Tomography, p. 1-2. < Ed. Komitet Konferencyjny . 7th International Symposium on Process Tomography. Niemcy, 1-3.09. 2015. Dresden: 2015, ISBN: > (INT, REF) 0/0 p.
 2. Puchała Dariusz , Stokfiszewski Kamil, Yatsymirskyy Mykhalyo, Szczepaniak Bartłomiej: Effectiveness of fast fourier transform implementations on GPU and CPU, p. 162-164. < Ed. Konferencji Organizator. CPEE'2015, Proceedings 2015 16th International conference on computational problems of electrical engineering. Ukraina, . Lwów: 2015, ISBN: 978-617-607-8> (INT, REF) 0/0 p.
 3. Adamiak Krzysztof , Żurek Dominik , Ślot Krzysztof: Liveness detection in remote biometrics based on gaze direction estimation, p. 225-230. < Ed. Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin. Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS). Łódź, 13-16 September 2015. Warszawa: 2015, ISBN: 978-83-60810-> (INT, REF) 0/0 p.
 4. Adamiak Krzysztof , Duch Piotr, Żurek Dominik, Ślot Krzysztof: Modifications of most expressive feature reordering criteria for supervised kernel principal component analysis, p. 507-511. < Ed. Jędrzejowicz Piotr, Nguyen Tri , Hong Tzung-Pei, Czarnowski Ireneusz. 2015 IEEE 2nd International Conference on Cybernetics (CYBCONF). Gdynia, 24-26.06.2015. Gdynia: 2015, ISBN: 978-1-4799-83> (INT, REF) 0/0 p.
 5. Babout Laurent, Borrego Claveria A., Garcia Oroczo J., Hoogterp B., Teixeira D., Grudzień Krzysztof, Chaniecki Zbigniew: Visualization of concentration changes during concentric/eccentric silo discharging using Electrical Capacitance Tomography, p. 1-2. < Ed. Komitet Konferencyjny . 7th International Symposium on Process Tomography. Niemcy, 1-3.09. 2015. Dresden: 2015, ISBN: > (INT, REF) 0/0 p.
 6. Jackowska-Strumiłło Lidia, Bieniecki Wojciech, Bani Saad Marwah: A web system for assessment of students knowledge, p. 20-26. < Ed. Komitet Konferencyjny . 2015 8th International Conference on Human System Interaction (HSI). Polska, 25 - 27 June, 2015. Warszawa: 2015, ISBN: 978-1-4673-69> (INT, REF) 0/0 p.
 7. Niedostatkiewicz M, Haras Jacek, Grudzień Krzysztof: The use of X-ray radiography in the diagnosis of bonded anchors, p. 1-2. < Ed. Komitet Konferencyjny . 7th International Symposium on Process Tomography. Niemcy, 1-3.09. 2015. Dresden: 2015, ISBN: > (INT, REF) 0/0 p.
 8. Paluch Michał, Jackowska-Strumiłło Lidia: Intelligent information system for stock exchange data processing and presentation, p. 238-243. < Ed. Komitet Konferencyjny . 2015 8th International Conference on Human System Interaction (HSI). Polska, 25 - 27 June, 2015. Warszawa: 2015, ISBN: 978-1-4673-69> (INT, REF) 0/0 p.
 9. Skuza Michał , Romanowski Andrzej: Sentiment Analysis of Twitter Data within Big Data Distributed Environment for Stock Prediction, p. 1349-1354. < Ed. Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin. Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS). Łódź, 13-16 September 2015. Warszawa: 2015, ISBN: 978-83-60810-> (INT, REF) 0/0 p.
 10. Zych Marcin, Hanus Robert , Kozak Krzysztof, Zaorski Tomasz , Mosorov Volodymyr, Mazur Jadwiga, Petryka Leszek, Zych Piotr, Strzępowicz Anna : Comparision of methods for noise reduction of gamma energy spectra, p. 7. < Ed. Komitet Konferencyjny . IMEKO XXI World Congress. Czechy, 30.08-04.09.2015. Praga: 2015, ISBN: 978-80-01-057> (INT, REF) 0/0 p.
 11. Adamus Radosław, Kowalski Tomasz, Wiślicki Jacek: A step towards genuine declarative language -integrated queries, p. 935-946. < Ed. Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin. Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS). Łódź, 13-16 September 2015. Warszawa: 2015, ISBN: 978-83-60810-> (INT, REF) 0/0 p.

Wnioski patentowe

 1. PAT_WLA. UE, nr EP 2416127. A method and a device for measuring component fractions in a multi-phase flow. Int. Cl. G01F1/56; G01F1/58; G01F1/64; G01F1/74;. Instytut Informatyki Stosowanej. Twórcy: Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek, Hammer Erling, Babout Laurent, Banasiak Robert, Chaniecki Zbigniew, Grudzień Krzysztof, Janaszewski Marcin, Mosorov Volodymyr, Romanowski Andrzej, Wajman Radosław. Złoż. 14.07.2010.
 2. PAT_WLA. PL, nr . Rozmyty regulator do sterowania typem przepływu dwufazowego. Int. Cl. . . Twórcy: Wajman Radosław, Banasiak Robert, Fiderek Paweł, Jaworski Tomasz, Nowakowski Jacek, Fidos Henryk, Kucharski Jacek, Sankowski Dominik. Złoż. 02.09.2015.
 3. PAT_WLA. PL, nr . Układ dwuczęstotliwościowego nagrzewania indukcyjnego z samoczynnym statycznym i dynamicznym kompensowaniem zmian impedancji wsadu oraz sposób dwuczęstotliwościowego nagrzewania indukcyjnego z samoczynnym statycznym i dynamicznym kompensowaniem zmian imped. Int. Cl. . Instytut Informatyki Stosowanej. Twórcy: Zgraja Jerzy, Kobos Witold. Złoż. 01.09.2015.

powrót do góry


Redakcja:
Edyta Zientalak-Orłowska

Ostatnia modyfikacja:
2017-10-30 21:28:15, Wojciech Bieniecki