kontakt    mapa strony  
    polski   english

Publikacje 2014

  Zagranicznych Polskich  
Punkty za publikacje 729   Lista publikacji za rok 2013
Dysertacji 0 4 Lista publikacji za rok 2012
Monografii 1 1 Lista publikacji za rok 2011
Rozdziałów w monografiach 29 8 Lista publikacji za rok 2010
Artykułów w czasopismach wszystkich 17 8 Lista publikacji za rok 2009
Artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej 13 0 Lista publikacji za rok 2008
Redakcji materiałów konferencyjnych 0 0 Lista publikacji za rok 2007
Referatów 15 0 Lista publikacji za rok 2006

Dysertacje

 1. Duch Piotr: Optymalizacja algorytmów numerycznych wykorzystujących równania różnicowe całkowitych i niecałkowitych rzędów. Łódź: Politechnika Łódzka, I-24 2014, 166 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Ostalczyk Piotr, ISBN: , ISSN: (PHD, DOM) 0/0 p.
 2. Jopek Łukasz: „Algorytmy segmentacji rentgenowskich obrazów mikrotomograficznych stopów tytanu. Łódź: Politechnika Łódzka, I-24 2014, 199 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Sankowski Dominik, Babout Laurent, ISBN: , ISSN: (PHD, DOM) 0/0 p.
 3. Kapusta Paweł: Algorytmy równoległego przetwarzania danych pomiarowych i obrazów w wybranych systemach tomografii przemysłowej. Łódź: Politechnika Łódzka, I-24 2014, 166 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Sankowski Dominik, ISBN: , ISSN: (PHD, DOM) 0/0 p.
 4. Majchrowicz Michał: Algorytmy przetwarzania danych w rozproszonych środowiskach heterogenicznych dla potrzeb tomografii. Łódź: Politechnika Łódzka, I-24 2014, 163 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Jackowska-Strumiłło Lidia, ISBN: , ISSN: (PHD, DOM) 0/0 p.

Książki

 1. Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik, Tadeusiewicz Ryszard. Łódź: Łódź: Wydaw. Politech. 2014, 199 s.;  (MONO, DOM, R, -)  5,00/ 5,00 p.
 2. Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.;  (MONO, INT, R, -)  5,00/ 5,00 p.

Rozdziały w książkach

 1. Jackowska-Strumiłło Lidia, Strumiłło Paweł, Nowakowski Jacek, Tomczak P.: A Case Study on Implementation of an Audience Response System in the Fundamentals of Computer Science Course. In: Human-Computer Systems Interaction: Backgrounds and Applications 3. Berlin 2014, p. 129-140. (MONO, INT, -) 6,67/10,00 p.
 2. Wulkiewicz Adam, Błaszczyk Sylwester, Duch Piotr, Łaski Maciej, Sankowski Dominik, Ostalczyk Piotr, Jachowicz Rafał: Advanced vision systems in detection and analysis of characteristic features of objects. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. 93-115. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 3. Kapusta Paweł, Majchrowicz Michał, Banasiak Robert: Algorytm nieliniowej rekonstrukcji obrazu dla potrzeb elektrycznej tomografii pojemnościowej 3D z wykorzystaniem obliczeń na procesorach graficznych.. W: Badania młodych naukowców : portfolia i artykuły stypendystów projektu "Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii". T. 1. Łódź 2014, s. 216-222. (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 4. Deorowicz Sebastian , Grabowski Szymon: Algorytmy kompresji danych bioinformatycznych. W: Bioinformatyka. T.10.. [Warszawa] 2014, s. 15-40. (MONO, DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 5. Majchrowicz Michał, Kapusta Paweł, Jackowska-Strumiłło Lidia: Analiza możliwości przyspieszenia rekonstrukcji obrazów w elektrycznej tomografii pojemnościowej 3D poprzez zastosowanie rozproszonego systemu heterogenicznego.. W: Badania młodych naukowców : portfolia i artykuły stypendystów projektu "Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii". T. 1. Łódź 2014, s. 427-434. (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 6. Majchrowicz Michał, Kapusta Paweł, Jackowska-Strumiłło Lidia: Analiza narzutu czasowego rozproszonego systemu heterogenicznego podczas rekonstrukcji obrazów w elektrycznej tomografii pojemnościowej 3D.. W: Badania młodych naukowców : portfolia i artykuły stypendystów projektu "Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii". T. 1. Łódź 2014, s. 420-426. (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 7. Błaszczyk Sylwester, Jachowicz Rafał, Duch Piotr, Łaski Maciej, Wulkiewicz Adam, Ostalczyk Piotr, Sankowski Dominik: Application of fractional-order derivative for edge detection in mobile robot system. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. 159-171. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 8. Majchrowicz Michał, Kapusta Paweł, Wąs Łukasz, Wiak Sławomir: Application of General-Purpose computing on Graphics Processing Units for acceleration of basic linear algebra operations and Principal Components Analysis Method. In: Man-Machine Interactions 3. 2014, p. 519-527. (MONO, INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 9. Busiakiewicz Mateusz , Romanowski Andrzej: Application of multitouch technology for educational purposes in primary school. In: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing. Łódź 2014, p. 134-152. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 10. Fabijańska Anna, Węgliński Tomasz, Gocławski Jarosław, Mikołajczyk-Wieczorek Wanda, Zakrzewski Krzysztof, Nowosławska Emilia: Automatic Assessment of Skull Circumference in Craniosynostosis. In: COMPUTER VISION AND GRAPHICS, ICCVG 2014. 2014, p. 179-186. (MONO, INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 11. Stoliński Sebastian, Bieniecki Wojciech: Computer Aided Evaluation of Selected Examination Tasks in Mathematics Using Generalized Hough Transform. In: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing. Łódź 2014, p. 185-199. (MONO, INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 12. Bąkała Marcin, Wojciechowski Rafał, Sankowski Dominik: Computer systems for studying dynamic properties of materials at high temperatures. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. 537-558. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 13. Raniszewski Marcin: Data set preparation for k-NN classifier using the measure of representativeness. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. 3-21. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 14. Babout Laurent, Janaszewski Marcin: Dedicated 3D image processing methods for the analysis of X-ray tomography data: case study of materials science. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. 309-338. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 15. Węgliński Tomasz, Fabijańska Anna: Enhancement of Low-Dose CT Brain Scans Using Graph-Based Anisotropic Interpolation. In: Image Processing and Communications Challenges 5. 2014, p. 29-36. (MONO, INT, -) 5,00/10,00 p.
 16. Susik Robert, Grabowski Szymon, Deorowicz Sebastian : Fast and Simple Circular Pattern Matching. In: Man-Machine Interactions 3. 2014, p. 537-544. (MONO, INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 17. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik, Tadeusiewicz Ryszard: Foreword.. In: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing. Łódź 2014, p. 9. (MONO, INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 18. Zarzycki Maciej, Romanowski Andrzej, Sierszeń Artur, Sturgulewski Łukasz: Generating and modelling network traffic. In: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing. Łódź 2014, p. 33-58. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 19. Kapusta Paweł, Majchrowicz Michał, Sankowski Adam: Heterogeniczny, rozproszony system multi-GPU do celów przyspieszania rekonstrukcji obrazów w elektrycznej tomografii pojemnościowej 3D.. W: Badania młodych naukowców : portfolia i artykuły stypendystów projektu "Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii". T. 1. Łódź 2014, s. 209-215. (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 20. Fabijańska Anna, Węgliński Tomasz: Image processing and analysis algorithms for assessment and diagnosis of brain diseases.. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. 513-535. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 21. Kucharski Jacek, Jaworski Tomasz, Frączyk Andrzej, Urbanek Piotr: Infra-red thermovision in surface temperature control system.. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. 411-435. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 22. Ostalczyk Piotr: Line Fractional-Order Difference/Sum, Its Properties and an Application in Image Processing. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. 49-69. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 23. Łaski Maciej, Błaszczyk Sylwester, Duch Piotr, Jachowicz Rafał, Wulkiewicz Adam, Sankowski Dominik, Ostalczyk Piotr: Management Software for Distributed Mobile Robot System. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. 73-91. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 24. Duch Piotr, Łaski Maciej, Błaszczyk Sylwester: Nowatorska metoda wykrywania krawędzi oparta na rachunku różnicowym niecałkowitych rzędów. W: Badania młodych naukowców : portfolia i artykuły stypendystów projektu "Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii". T. 1. Łódź 2014, s. 88-95. (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 25. Brzeziński Dariusz W., Rowińska Zdzisława, Gocławski Jarosław: Numerical calculations accuracy issues in basic programming teaching. In: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing. Łódź 2014, p. 109-131. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 26. Duch Piotr, Jachowicz Rafał, Błaszczyk Sylwester, Łaski Maciej, Wulkiewicz Adam, Ostalczyk Piotr, Sankowski Dominik: Partial fractional-order difference in the edge detection. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. 139-157. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 27. Jachowicz Rafał, Błaszczyk Sylwester, Duch Piotr, Łaski Maciej, Wulkiewicz Adam, Sankowski Dominik, Ostalczyk Piotr: Pattern recognition algorithms for the navigation of mobile platform. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. 117-137. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 28. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek: Preface. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. V-VII. (MONO, INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 29. Skuza Michał , Romanowski Andrzej: Processing Financial Data in Big Data Distributed Environment Using Sentiment Analysis. In: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing. Łódź 2014, p. 95-107. (MONO, INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 30. Duch Piotr, Ostalczyk Piotr: Regulator PID zmiennych, niecałkowitych rzędów różnicowania i sumowania w sterowaniu ramieniem robota mobilnego. W: Badania młodych naukowców : portfolia i artykuły stypendystów projektu "Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii". T. 1. Łódź 2014, s. 96-100. (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 31. Łaski Maciej: Rozproszony system sterowania silnikami napędowymi platformy mobilnej. W: Badania młodych naukowców : portfolia i artykuły stypendystów projektu "Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii". T. 1. Łódź 2014, s. 390-397. (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 32. Łaski Maciej, Błaszczyk Sylwester, Duch Piotr, Wulkiewicz Adam: Rozproszony system zarządzania platformą mobilną. W: Badania młodych naukowców : portfolia i artykuły stypendystów projektu "Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii". T. 1. Łódź 2014, s. 384-389. (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 33. Fabijańska Anna, Sankowski Dominik: Segmentation methods in the selected industrial computer vision application. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. 23-48. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 34. Strzecha Krzysztof, Fabijańska Anna, Koszmider Tomasz, Sankowski Dominik: Selected algorithms of quantitative image analysis for measurements of properties characterizing interfracial interactins at high temperatures. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. 339-382. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 35. Deorowicz Sebastian , Grabowski Szymon: Subcubic Algorithms for the Sequence Excluded LCS Problem. In: Man-Machine Interactions 3. 2014, p. 503-510. (MONO, INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 36. Woźniak Paweł , Kaczorowicz Bartosz, Fjeld Morten , Romanowski Andrzej: SubRosa: Supporting a proper learning atmosphere through subtle cues with immediate feedback. In: Lecture Notes in Computer Science, Persuasive Technology. 2014, p. 279-290. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 37. Błaszczyk Sylwester, Łaski Maciej, Duch Piotr: System sterowania robotem mobilnym z poziomu konsoli operatora. W: Badania młodych naukowców : portfolia i artykuły stypendystów projektu "Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii". T. 1. Łódź 2014, s. 75-78. (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 38. Kosiński Tomasz , Grzelak Piotr, Romanowski Andrzej, Chaniecki Zbigniew: Tackling the Computer Overuse Cause of Chronic Musculoskeletal Problems with the Concept of a Tangible Personal Persuasive Avatar. In: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing. Łódź 2014, p. 171-183. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 39. Fabijańska Anna, Gocławski Jarosław, Mikołajczyk-Wieczorek Wanda : The Assessment of Brain Volume in the Postoperative Craniosynostosis. In: Information Technologies in Biomedicine - Advances in Intelligent Systems and Computing 283, Volume 3. 2014, p. 127-138. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 40. Sekulska-Nalewajko Joanna, Gocławski Jarosław: The computer evaluation of surface color changes in cultivated plants influenced by different environmental factors. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. 439-473. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 41. Wajman Radosław, Grudzień Krzysztof, Banasiak Robert, Romanowski Andrzej, Chaniecki Zbigniew, Sankowski Dominik: Theoretical introduction to image reconstruction for capacitance process tomography. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. 383-410. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 42. Chaniecki Zbigniew, Grudzień Krzysztof, Romanowski Andrzej: Tomographic visualization of dynamic industrial solid transporting and storage systems. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. 257-280. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 43. Grudzień Krzysztof, Chaniecki Zbigniew, Romanowski Andrzej, Nowak Grzegorz, Sankowski Dominik: Tomography data processing for multiphase industrial process monitoring. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. 281-308. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 44. Banasiak Robert, Wajman Radosław, Jaworski Tomasz, Nowakowski Jacek, Fidos Henryk, Fiderek Paweł: Two-phase gas-liquid flow structures and phase distribution determination based on 3D electrical capacitance tomography visualization. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. 231-255. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 45. Duch Piotr, Bąkała Marcin, Sankowski Dominik, Ostalczyk Piotr: Variable-, Fractional-Order Digital Filter - Application. In: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing. Łódź 2014, p. 23-32. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 46. Ostalczyk Piotr: Variable-, Fractional-Order Digital Filter Theoretical Background. In: Modelling and identification algorithms for emerging applications in data and signal processing. Łódź 2014, p. 11-21. (MONO, INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 47. Bieniecki Wojciech, Grabowski Szymon: Various approaches to processing and analysis of images obtained from immunoenzymatic visualization of secretory activity with Elispot method. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. 475-512. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 48. Ślot Krzysztof, Owczarek Agnieszka, Janczyk Maria : Vision based human-machine interfaces: visem recognition. In: Computer vision in robotics and industrial applications. Singapur 2014, p. 173-194. (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 49. Błaszczyk Sylwester: Wielowarstwowy system kontroli robotem mobilnym pola walki z poziomu interfejsu użytkownika.. W: Badania młodych naukowców : portfolia i artykuły stypendystów projektu "Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii". T. 1. Łódź 2014, s. 79-84. (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 50. Jachowicz Rafał, Sankowski Dominik: Zastosowanie algorytmów opartych na rachunku różniczkowym niecałkowitego rzędu do wyznaczania ścieżki ruchu platformy mobilnej.. W: Łódzkie intelektualne - naukowcy dla przedsiębiorców.. Łódź 2014, s. 59-63. <Łódzkie intelektualne - naukowcy dla przedsiębiorców.. Praca zbiorowa red. . Łódź: Urząd Marszał. Woj. Łódz. 2014, 63 s. s.; 21 cm, ISBN: 978-83-60901-> (Inne, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.

Artukuły w czasopismach naukowych

 1. Babout Laurent, Jopek Łukasz, Preuss M.: 3D characterization of trans- and inter-lamellar fatigue crack in (alpha plus beta) Ti alloy. MATERIALS CHARACTERIZATION, 2014, vol. 98, no. , p. 130-139, ISSN: 1044-5803 (INT, PHI: IF = 1,88) 45,00/45,00 p.
 2. Banasiak Robert, Wajman Radosław, Jaworski Tomasz, Fiderek Paweł, Fidos Henryk, Nowakowski Jacek, Sankowski Dominik: Study on two-phase flow regime visualization and identification using 3D electrical capacitance tomography and fuzzy-logic classification. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW, 2014, vol. 58, no. , p. 1-14, ISSN: 0301-9322 (INT, PHI: IF = 1,715) 40,00/40,00 p.
 3. Brzeziński Dariusz W., Ostalczyk Piotr: High-accuracy numerical integration methods for fractional order derivatives and integrals computations. Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 2014, vol. 62, no. 2, p. 723-733, ISSN: 0239-7528 (INT, PHI: IF = 0,98) 25,00/25,00 p.
 4. Cieślak Adam, Zgraja Jerzy: Pulse method for estimation thermal diffusivity of induction heated charge. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, rocznik 90, nr 2, s. 9-11, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.
 5. Danek Agnieszka, Deorowicz Sebastian , Grabowski Szymon: Indexes of Large Genome Collections on a PC. PLoS One, 2014, vol. 9, no. 10, p. 1-7, ISSN: 1932-6203 (INT, PHI: IF = 3,73) 40,00/40,00 p.
 6. Deorowicz Sebastian , Grabowski Szymon: Efficient algorithms for the longest common subsequence in k-length substrings. INFORMATION PROCESSING LETTERS, 2014, vol. 114, no. 11, p. 634-638, ISSN: 0020-0190 (INT, PHI: IF = 0,488) 15,00/15,00 p.
 7. Fabijańska Anna, Węgliński Tomasz, Zakrzewski Krzysztof, Nowosławska Emilia: ASSESSMENT OF HYDROCEPHALUS IN CHILDREN BASED ON DIGITAL IMAGE PROCESSING AND ANALYSIS. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2014, vol. 24, no. , p. 299-312, ISSN: 1641-876X (INT, PHI: IF = 1,008) 25,00/25,00 p.
 8. Fabijańska Anna, Gocławski Jarosław: New Accelerated Graph-Based Method of Image Segmentation Applying Minimum Spanning Tree. IET Image Processing, 2014, vol. 8, no. 4, p. 239-251, ISSN: 1751-9659 (INT, PHI: IF = 0,895) 20,00/20,00 p.
 9. Fiderek Paweł, Wajman Radosław, Kucharski Jacek: Fuzzy clustering based algorithm for determination of the two-phase gas-liquid flows similarity level. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, rocznik 90, nr 2, s. 52-55, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.
 10. Frączyk Andrzej, Kucharski Jacek: Algorytm regulacji dwuwymiarowego pola temperatury powierzchni obracającego się walca stalowego. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, rocznik 90, nr 2, s. 28-31, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.
 11. Frączyk Andrzej, Jaworski Tomasz, Urbanek Piotr, Kucharski Jacek: Projekt inteligentnego generatora w.cz. do indukcyjnego nagrzewania wsadów. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, rocznik 90, nr 2, s. 20-23, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.
 12. Giaquinta Emanuele , Fredrikson Kimmo, Grabowski Szymon, Tomescu Alexandru, Ukkonen Esko: Motif matching using gapped patterns. THEORETICAL COMPUTER SCIENCE, 2014, vol. 548, no. , p. 1-13, ISSN: 0304-3975 (INT, PHI: IF = 0,489) 20,00/20,00 p.
 13. Grabowski Szymon, Bieniecki Wojciech: Tight and simple Web graph compression for forward and reverse neighbor queries. DISCRETE APPLIED MATHEMATICS, 2014, vol. 163, no. , p. 298-306, ISSN: 0166-218X (INT, PHI: IF = 0,718) 25,00/25,00 p.
 14. Grudzień Krzysztof: Analysis of the Granular Material Concentration Changes During Silo Discharging Process Based on X-Ray Image Analysis. Image Processing & Communications, 2014, vol. 19, no. 2-3, p. 107–117, ISSN: 1425-140X (INT, -) 8,00/ 8,00 p.
 15. Ilska Anita, Kowalski Krzysztof, Kłonowska Magdalena, Kowalski Tomasz: Influence of Stress and Relaxation Characteristics of Knitted Fabrics on the Unit Pressure of Compression Garments Supporting External Treatment. FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, 2014, vol. 22, no. 4, p. 87-92, ISSN: 1230-3666 (INT, PHI: IF = 0,801) 20,00/20,00 p.
 16. Kobos Witold, Zgraja Jerzy: Pasywne układy LLC i LCCL dopasowania impedancji obciążenia indukcyjnie nagrzewanego wsadu. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, rocznik 90, nr 2, s. 40-43, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.
 17. Kuźniak Elżbieta, Świercz U., Chojak J., Sekulska-Nalewajko Joanna, Gocławski Jarosław: Automated image analysis for quantification of histochemical detection of reactive oxygen species and necrotic infection symptoms in plant leaves. Journal of Plant Interactions, 2014, vol. 9, no. 1, p. 167-174, ISSN: 1742-9145 (INT, PHI: IF = 0,897) 20,00/20,00 p.
 18. Mosorov Volodymyr: System USOS – informacyjno-edukacyjne środowisko uczelni wyższych w Polsce. Wistnyk Uniwersytetu Narodowego, 2014, rocznik 775, nr 2013, s. 3-7, ISSN: (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 19. Mosorov Volodymyr, Tomczak Łukasz: Image Texture Defect Detection Method Using Fuzzy C-Means Clustering for Visual Inspection Systems. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, 2014, vol. 39, no. 4, p. 3013-3022, ISSN: 1319-8025 (INT, PHI: IF = 0,385) 20,00/20,00 p.
 20. Ostalczyk Piotr: Remarks on five equivalent forms of the fractional - order backward - difference. Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 2014, vol. 62, no. 2, p. 271-278, ISSN: 0239-7528 (INT, PHI: IF = 0,98) 25,00/25,00 p.
 21. Pietruszewska Renata , Kowalski Krzysztof, Kłonowska Magdalena, Kowalski Tomasz: Modelling of the Knitting Process during the Knitting-in of Elastomeric Threads Using Knitting Machines with Relanit and Classic Knitting Zone. FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, 2014, vol. 22, no. 4, p. 73-80, ISSN: 1230-3666 (INT, PHI: IF = 0,801) 10,00/20,00 p.
 22. Postolski Michał, Cuprie Michel, Janaszewski Marcin: Scale filtered Euclidean medial axis and its hierarchy. COMPUTER VISION AND IMAGE UNDERSTANDING, 2014, vol. 129, no. , p. 89-102, ISSN: 1077-3142 (INT, PHI: IF = 1,232) 35,00/35,00 p.
 23. Romanowski Andrzej, Wróbel Magdalena: DESTINE: innowacyjny międzynarodowy program edukacyjny. Życie Uczelni, 2014, rocznik , nr 129, s. 46-49, ISSN: 1425-4344 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 24. Rudyanto Rina, Kerkstra Sjoerd, van Rikxoort Eva , Fetita Catalin , Brillet Pierre-Yves, Lefevre Christophe , Xue Wenzhe, Zhu Xiangjun, Liang Jianming, Oksuz Ilkay, Unay Devrim , Kadipasaoglu Kamuran, Estepar Raul, Fabijańska Anna, Smistad Erik, Elster Anne, Lindseth Frank, Foruzan Amir, Kiros Ryan, Popuri Karteek, Cobzas Dana , Jimenez-Carretero Daniel, Santos Andres, Ledesema-Carbayo Maria , Helmberger Michael, Urschler Martin, Pienn Michael, Bosboom Dennis, Campo Arantza, Prokop Mathias, de Jong Pim, de Solorzano Carlos, Munoz-Barrutia Arrate , van Ginneken Bram: Comparing algorithms for automated vessel segmentation in computed tomography scans of the lung: The VESSEL12 study. MEDICAL IMAGE ANALYSIS, 2014, vol. 18, no. 7, p. 1217-1232, ISSN: 1361-8415 (INT, PHI: IF = 4,087) 45,00/45,00 p.
 25. Rybak Grzegorz, Chaniecki Zbigniew, Grudzień Krzysztof, Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik: Nieinwazyjne metody kontrolno-pomiarowe w zastosowaniach przemysłowych.. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2014, rocznik , nr 3, s. 41-45, ISSN: 2083-0157 (DOM, -) 3,00/ 3,00 p.
 26. Rybak Grzegorz, Chaniecki Zbigniew, Grudzień Krzysztof, Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik: Non-invasive methods of industrial processes control. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2014, rocznik , nr 3, s. 41-45, ISSN: 2083-0157 (DOM, -) 3,00/ 3,00 p.
 27. Sekulska-Nalewajko Joanna, Gocławski Jarosław, Wielanek Marzena, Gajewska Ewa, Tamborski Szymon: A Method for Thiarubrine Canals Extraction in Optical Coherence Tomography Images of Schkuhria Pinnata Roots. Image Processing & Communications, 2014, vol. 19, no. 2-3, p. 151–160, ISSN: 1425-140X (INT, -) 8,00/ 8,00 p.
 28. Strzecha Krzysztof, Zgraja Jerzy: Estymacja kąta przesunięcia fazowego przy nagrzewaniu indukcyjnym w.cz. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, rocznik 90, nr 2, s. 56-59, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.
 29. Ślot Krzysztof, Strzecha Krzysztof, Nowak Grzegorz: Image Analysis-Based Estimation of Metallic and Pearl Add-Ons Concentrations in Automotive Paints. Image Processing & Communications, 2014, vol. 19, no. 2-3, p. 119–126, ISSN: 1425-140X (INT, -) 8,00/ 8,00 p.
 30. Wajman Radosław, Banasiak Robert: Tunnel-based method of sensitivity matrix calculation for 3D-ECT imaging. Sensor Review, 2014, vol. 34, no. 3, p. 273-283, ISSN: 0260-2288 (INT, PHI: IF = 0,658) 20,00/20,00 p.
 31. Waktola Selam , Babout Laurent, Grudzień Krzysztof: 3D Segmentation of Funnel Flow Boundary During Silo Emptying. Image Processing & Communications, 2014, vol. 19, no. 2-3, p. 141–149, ISSN: 1425-140X (INT, -) 8,00/ 8,00 p.
 32. Węgliński Tomasz, Fabijańska Anna, Gocławski Jarosław: A Competitive Study of Graph Reduction Methods for Min S-T Cut Image Segmentation. Image Processing & Communications, 2014, vol. 19, no. 2-3, p. 97–105, ISSN: 1425-140X (INT, -) 8,00/ 8,00 p.
 33. Zgraja Jerzy: Computer simulation of induction heating process for system powered from series inverter. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, rocznik 90, nr 2, s. 48-51, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.

Referaty w materiałach konferencyjnych

 1. Cisłak Aleksander, Grabowski Szymon: Experimental evaluation of selected tree structures for exact and approximate k-nearest neighbor classification, p. 93-100. < Ed. Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin. FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS, 2014. Warszawa, 7-10. 09.2014. Warszawa: 2014, ISBN: 978-83-60810-> (INT, REF) 0/0 p.
 2. Fabijańska Anna: Assessment of brain ventricular volumes from MRI images, p. 269-273. < Ed. Komitet Konferencyjny . 2014 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST). Santorini, 14-17 październik 20. Santorini: 2014, ISBN: 978-1-4799-67> (INT, REF) 0/0 p.
 3. Fabijańska Anna: Gaussian-Based Approach to Subpixel Detection of Blurred and Unsharp Edges, p. 641-650. < Ed. Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin. FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS, 2014. Warszawa, 7-10. 09.2014. Warszawa: 2014, ISBN: 978-83-60810-> (INT, REF) 0/0 p.
 4. Sierszeń Artur: Reduction of reference set for network data analyzing using the bubble algorithm, p. 319-328. < Ed. Choraś Ryszard S.. Image Processing and Communications Challenges 6. [The 6th International Image Processing and Communications Conference (IPandC 2014).. Bydgoszcz, 2014. Cham: 2014, ISBN: 978-3-319-106> (INT, REF) 0/0 p.
 5. Brzeziński Dariusz, Ostalczyk Piotr: Accuracy Evaluation of Classical Integer Order and Direct Non-integer Order Based Numerical Algorithms of Non-integer Order Derivatives and Integrals Computations, p. 553-560. < Ed. Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin. FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS, 2014. Warszawa, 7-10. 09.2014. Warszawa: 2014, ISBN: 978-83-60810-> (INT, REF) 0/0 p.
 6. Puchała Dariusz, Szczepaniak Bartłomiej, Yatsymirskyy Mykhaylo: Lattice structure for parallel wave clustering on GPU using CUDA architecture, p. 39-40. < Ed. Komitet Konferencyjny . CPEE 2014. 15th International conference "Computational Problems of Electrical Engineering". Proceedings of abstracts. Vratna Valley, 9-12.09.2014. Żilina: 2014, ISBN: 978-80-554-09> (INT, REF) 0/0 p.
 7. Garbaa Hela , Jackowska-Strumiłło Lidia, Grudzień Krzysztof, Romanowski Andrzej: Neural network approach to ECT inverse problem solving for estimation of gravitational solids flow, p. 19-26. < Ed. Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin. FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS, 2014. Warszawa, 7-10. 09.2014. Warszawa: 2014, ISBN: 978-83-60810-> (INT, REF) 0/0 p.
 8. Nowakowski Jacek, Ostalczyk Piotr, Sankowski Dominik, Banasiak Robert, Wajman Radosław, Fiderek Paweł: Modelling of two-phase gas liquid flow system using fractional calculus, p. 7-8. < Ed. Komitet Konferencyjny . 5th International Workshop on Process Tomography. Jeju Island, September 16-18, 201. Jeju National Univer: 2014, ISBN: > (INT, REF) 0/0 p.
 9. Zgraja Jerzy: Wykorzystanie interfejsu API w personalizacji komercyjnego pakietu Flux do obliczeń indukcyjnych układów grzejnych, s. 159-166. < Praca zbiorowa red. Komitet Konferencyjny . Konferencja Naukowo-Techniczna Modelowanie i sterowanie procesów elektrotechnologicznych. Kielce, 15-17.09.2014. Kielce: 2014, ISBN 978-83-63792-> (DOM, REF) 0/0 p.
 10. Strzecha Krzysztof, Zgraja Jerzy, Koszmider Tomasz: Serwisowa komunikacja zdalna systemu do nagrzewania indukcyjnego, s. 153-158. < Praca zbiorowa red. Komitet Konferencyjny . Konferencja Naukowo-Techniczna Modelowanie i sterowanie procesów elektrotechnologicznych. Kielce, 15-17.09.2014. Kielce: 2014, ISBN 978-83-63792-> (DOM, REF) 0/0 p.
 11. Strzecha Krzysztof, Zgraja Jerzy: System bazodanowy wspomagający sterowanie i archiwizację procesu nagrzewania indukcyjnego, s. 145-152. < Praca zbiorowa red. Komitet Konferencyjny . Konferencja Naukowo-Techniczna Modelowanie i sterowanie procesów elektrotechnologicznych. Kielce, 15-17.09.2014. Kielce: 2014, ISBN 978-83-63792-> (DOM, REF) 0/0 p.
 12. Paluch Michał, Jackowska-Strumiłło Lidia: The influence of using fractal analysis in hybrid MLP model for short-term forecast of close prices on Warsaw Stock Exchange, p. 111-118. < Ed. Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin. FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS, 2014. Warszawa, 7-10. 09.2014. Warszawa: 2014, ISBN: 978-83-60810-> (INT, REF) 0/0 p.
 13. Urbanek Piotr, Zgraja Jerzy, Kucharski Jacek: Analiza możliwości przewidywania temperaturowych zmian impedancji układu grzejnego na podstawie jego charakterystyki częstotliwościowej, s. 63-72. < Praca zbiorowa red. Komitet Konferencyjny . Konferencja Naukowo-Techniczna Modelowanie i sterowanie procesów elektrotechnologicznych. Kielce, 15-17.09.2014. Kielce: 2014, ISBN 978-83-63792-> (DOM, REF) 0/0 p.
 14. Woźniak Paweł , Romanowski Andrzej: Notes from the front lines: lessons learnt from designing for improving medical imaging data sharing, p. 381-390. < Ed. Komitet Konferencyjny . Proceedings of the NordiCHI '14: The 8th Nordic Conference on Human-Computer. Helsinki, 26-30.10.2014. Helsinki: 2014, ISBN: 978-1-4503-25> (INT, REF) 0/0 p.
 15. Hanus Robert , Zych M, Petryka Leszek, Mosorov Volodymyr, Hanus Paweł: Application of the phase method in radioisotope measurements of the liquid - solid particles flow in the vertical pipeline, p. 164-168. < Ed. Komitet Konferencyjny . EFM14. Experimental Fluid Mechanics 2014.. Cesky Krumlov, 2014. Liberec: 2014, ISBN: > (INT, REF) 0/0 p.
 16. Nowotniak Robert, Kucharski Jacek: Higher-Order Quantum-Inspired Genetic Algorithms, p. 465-470. < Ed. Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin. FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS, 2014. Warszawa, 7-10. 09.2014. Warszawa: 2014, ISBN: 978-83-60810-> (INT, REF) 0/0 p.
 17. Susik Robert, Grabowski Szymon, Fredrikson Kimmo: Multiple pattern matching revisited, p. 59-70. < Ed. Holub Jan, Zdarek Jan. Proceedings of the Prague Stringology Conference 2014. Prague, 1-3.09.2014. Prague: 2014, ISBN: 978-80-01-055> (INT, REF) 0/0 p.
 18. Grabowski Szymon: New Tabulation and Sparse Dynamic Programming Based Techniques for Sequence Similarity Problems, p. 202-211. < Ed. Holub Jan, Zdarek Jan. Proceedings of the Prague Stringology Conference 2014. Prague, 1-3.09.2014. Prague: 2014, ISBN: 978-80-01-055> (INT, REF) 0/0 p.
 19. Grabowski Szymon, Raniszewski Marcin: Two Simple Full-Text Indexes Based on the Suffix Array, p. 179-191. < Ed. Holub Jan, Zdarek Jan. Proceedings of the Prague Stringology Conference 2014. Prague, 1-3.09.2014. Prague: 2014, ISBN: 978-80-01-055> (INT, REF) 0/0 p.
 20. Stoliński Sebastian, Bieniecki Wojciech, Stasiak-Bieniecka Magdalena: Computer aided assessment of linear and quadratic function graphs using least-squares fitting, p. 651-658. < Ed. Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin. FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS, 2014. Warszawa, 7-10. 09.2014. Warszawa: 2014, ISBN: 978-83-60810-> (INT, REF) 0/0 p.
 21. Bieniecki Wojciech, Stoliński Sebastian, Stasiak-Bieniecka Magdalena: Computer-aided recognition and assessment of sketched function graphs consisiting of straight lines and parabolas using least-squares fitting., s. 79-80. < Praca zbiorowa red. Sikora Jan. Współczesne zagadnienia modelowania matematycznego. [WD 2014. Warsztaty doktoranckie]. Biały Dunajec, 8-10.09.2014. : 2014, ISBN 978-83-61956-> (DOM, REF) 0/0 p.
 22. Kobos Witold, Zgraja Jerzy, Chudzik Piotr: Analysis of dual-frequency generators structures for induction heating, p. 261-268. < Ed. Komitet Konferencyjny . ACODS 2014. 3rd International Conference on Advances in Control and Optimization of Dynamical Systems Systems. Kanpur, . Kanpur: 2014, ISBN: > (INT, REF) 0/0 p.

Patenty - złożone wnioski

 1. PAT_WLA. PL, nr . Sposób dopasowania nadążnego układu impedancji falownika do indukcyjnego nagrzewania oraz układu nadążnego dopasowania impedancji falownika do indukcyjnego nagrzewania.. Int. Cl. . . Twórcy: Kobos Witold, Zgraja Jerzy. Złoż. 2014-08-25.

powrót do góry


Redakcja:
Wojciech Bieniecki
Edyta Zientalak-Orłowska

Ostatnia modyfikacja:
2017-10-30 21:18:33, Wojciech Bieniecki