kontakt    mapa strony  
    polski   english

Publikacje 2013

  Zagranicznych Polskich  
Punkty za publikacje 597    
Dysertacji 0 3 Lista publikacji za rok 2012
Monografii 0 1 Lista publikacji za rok 2011
Rozdziałów w monografiach 2 5 Lista publikacji za rok 2010
Artykułów w czasopismach wszystkich 25 14 Lista publikacji za rok 2009
Artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej 16 7 Lista publikacji za rok 2008
Redakcji materiałów konferencyjnych 1 0 Lista publikacji za rok 2007
Referatów 24 0 Lista publikacji za rok 2006

Dysertacje

 1. Fabijańska Anna: Nowoczesne metody segmentacji obrazów w wybranych przemysłowych i medycznych systemach wizyjnych.. Łódź: Politechnika Łódzka 2013, 228 s.; . Rozprawa habilitacyjna. , ISBN: , ISSN: 0137-4834 <seria: , wolumin , nr 1134> (HAB, DOM) 0/0 p.
 2. Matusiak Bartosz: Algorytmy obliczeń równoległych z użyciem procesorów graficznych (GPU) do przetwarzania i wizualizacji danych pomiarowych z przemysłowych systemów tomograficznych.. : Politechnika Łódzka, I-24 2013, 117 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Sankowski Dominik, Romanowski Andrzej, ISBN: , ISSN:  <seria: , wolumin , nr > (PHD, DOM) 0/0 p.
 3. Postolski Michał: Discrete topology and geometry algorithms for quantitative human airway trees analysis based on computed tomography images. (Algorytmy topologii i geometrii dyskretnej do ilościowej analizy drzew oskrzelowych człowieka na podstawie obrazów tomografii komp.. Łódź: Politechnika Łódzka, I-24 2013, 184 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Sankowski Dominik, Cuprie Michel, ISBN: , ISSN:  <seria: , wolumin , nr > (PHD, INT) 0/0 p.

Książki

 1. Advances in Informatics and Control Engineering.. Praca zbiorowa red. Jackowska-Strumiłło Lidia, Kucharski Jacek, Ostalczyk Piotr. Łódź: Politechnika Łódzka 2013, 201 s.;  (MONO, DOM, R, -)  5,00/ 5,00 p.

Rozdziały w książkach

 1. Chodyka Marta, Mosorow Włodzimierz: Video Stream Transmission Blocking Method for Internet TV.. W: Advances in Informatics and Control Engineering.. Łódź 2013, s. 94-107. <Advances in Informatics and Control Engineering.. Praca zbiorowa red. Jackowska-Strumiłło Lidia, Kucharski Jacek, Ostalczyk Piotr. Łódź: Politechnika Łódzka 2013, 201 s.; , ISBN: 978-83-7283-4> (MONO, DOM, -)  0,00/ 0,00 p.
 2. Giaquinta Emanuele, Fredrikson Kimmo, Grabowski Szymon, Ukkonen Esko: Motif Matching Using Gapped Patterns.. In: Combinatorial Algorithms.  2013, p. 448-452. <Combinatorial Algorithms Ed. Lecroq Thierry, Mouchard Laurent. : Springer 2013, 472 p.; , ISBN: 978-3-642-452> (MONO, INT, -)  0,00/ 0,00 p.
 3. Jackowska-Strumiłło Lidia: Computer Modelling of Nonlinear Dymanic Properties of Temperature Sensors.. W: Advances in Informatics and Control Engineering.. Łódź 2013, s. 108-132. <Advances in Informatics and Control Engineering.. Praca zbiorowa red. Jackowska-Strumiłło Lidia, Kucharski Jacek, Ostalczyk Piotr. Łódź: Politechnika Łódzka 2013, 201 s.; , ISBN: 978-83-7283-4> (MONO, DOM, -)  6,00/ 6,00 p.
 4. Kucharski Jacek, Urbanek Piotr, Frączyk Andrzej, Jaworski Tomasz: Computer-based Measurement and Control System for Induction Heating of Rotating Steel Cylinder.. W: Advances in Informatics and Control Engineering.. Łódź 2013, s. 133-174. <Advances in Informatics and Control Engineering.. Praca zbiorowa red. Jackowska-Strumiłło Lidia, Kucharski Jacek, Ostalczyk Piotr. Łódź: Politechnika Łódzka 2013, 201 s.; , ISBN: 978-83-7283-4> (MONO, DOM, -)  6,00/ 6,00 p.
 5. Ostalczyk Piotr: On a Variable-,Fractional-Order Backward Differ-Sum Transient Properties and Its Applications.. W: Advances in Informatics and Control Engineering.. Łódź 2013, s. 175-199. <Advances in Informatics and Control Engineering.. Praca zbiorowa red. Jackowska-Strumiłło Lidia, Kucharski Jacek, Ostalczyk Piotr. Łódź: POlitechnika Łódzka 2013, 201 s.; , ISBN: 978-83-7283-4> (MONO, DOM, -)  6,00/ 6,00 p.
 6. Romanowski Andrzej, Woźniak Paweł, Jaworski Tomasz, Fiderek Paweł, Kucharski Jacek: Modelling Interpersonal Relations in Surgical Teams with Fuzzy Logic.. In: Advances in Artificial Intelligence. MICAI 2012. Berlin 2013, p. 469-479. <Advances in Artificial Intelligence. MICAI 2012 Ed. Batyrshin Ildar, Mendoza Miguel. Berlin: Springer 2013, 483 p.; , ISBN: 978-3-642-378> (MONO, INT, -)  0,00/ 0,00 p.
 7. Thorn Richard, Hammer Erling, Hjertaker B.T., Johansen G.A.: Multiphase Flow Measurement in the Petroleum Industry - What is the Potential for Tmomographic Methods?. W: Advances in Informatics and Control Engineering.. Łódź 2013, s. 67-93. <Advances in Informatics and Control Engineering.. Praca zbiorowa red. Jackowska-Strumiłło Lidia, Kucharski Jacek, Ostalczyk Piotr. Łódź: POlitechnika Łódzka 2013, 201 s.; , ISBN: 978-83-7283-4> (MONO, DOM, -)  6,00/ 6,00 p.

Artukuły w czasopismach naukowych

 1. Babout Laurent, Grudzień Krzysztof, Maire Eric, Withers P.J.: Influence of wall roughness and packing density on stagnate zone formation during funnel flow discharge from a silo: An X-ray imaging study.. CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 2013, vol. 97, no. , p. 210-224, ISSN: 0009-2509 (INT, PHI) 35,00/35,00 p.
 2. Banasiak Robert, Wajman Radosław, Jaworski Tomasz, Fiderek Paweł, Fidos Henryk, Nowakowski Jacek, Sankowski Dominik: Study on two-phase flow regime visualization and identification using 3D electrical capacitance tomography and fuzzy-logic classification.. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW, 2013, vol. 58, no. , p. 1-14, ISSN: 0301-9322 (INT, PHI) 40,00/40,00 p.
 3. Banasiak Robert, Wajman Radosław, Fidos Henryk, Fiderek Paweł, Jaworski Tomasz, Nowakowski Jacek, Sankowski Dominik: System trójwymiarowej tomografii pojemnościowej w zastosowaniu do wyznaczania udziału faz oraz identyfikacji struktur w przepływach mieszanin gaz-ciecz.. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2013, rocznik 3, nr , s. 28-31, ISSN: 2083-0157 (DOM, -)  3,00/ 3,00 p.
 4. Chojak J., Kuźniak Elżbieta, Świercz U., Sekulska-Nalewajko Joanna, Gocławski Jarosław: Interaction between salt stress and angular leaf spot (Pseudomonas Syringae pv Lachrymas) in cucumber.. VEGETABLE CROPS RESEARCH BULLETIN, 2012, vol. 77, no. , p. 5-16, ISSN: 1506-9427 (INT, -)  0,00/ 0,00 p.
 5. Cieślak Adam, Zgraja Jerzy: Wykorzystanie impulsywnej metody flash do określania dyfuzyjności cieplnej indukcyjnie nagrzewanych próbek wsadu.. Elektryka, 2013, rocznik , nr 125, s. 9-16, ISSN: 0374-4817 (DOM, -)  0,00/ 0,00 p.
 6. Deorowicz Sebastian, Grabowski Szymon: Data compression for sequencing data.. ALGORITHMS FOR MOLECULAR BIOLOGY, 2013, vol. 8, no. , p. 8-25, ISSN: 1748-7188 (INT, PHI) 20,00/20,00 p.
 7. Deorowicz Sebastian, Debudaj-Grabysz Agnieszka, Grabowski Szymon: Disk-based k-mer counting on a PC.. BMC BIOINFORMATICS, 2013, vol. 14, no. , p. 1-12, ISSN: 1471-2105 (INT, PHI) 35,00/35,00 p.
 8. Deorowicz Sebastian, Danek Agnieszka, Grabowski Szymon: Genome compression: a novel approach for large collections.. BIOINFORMATICS, 2013, vol. 29, no. 20, p. 2572-2578, ISSN: 1367-4803 (INT, PHI) 45,00/45,00 p.
 9. Draus Cezary, Nowak Grzegorz: Visualization of the color distance as a function of the ingredients proportions of color recipe. Image  Processing  &  Communications, 2013, vol. 18, no. 2-3, p. 7-10, ISSN: 1425-140X (INT, -)  8,00/ 8,00 p.
 10. Fabijańska Anna, Gocławski Jarosław: New accelerated graph-based method of image segmentation applying minium spanning tree.. IET IMAGE PROCESSING, 2013, vol. , no. , p. 1-13, ISSN: 1751-9659 (INT, PHI) 20,00/20,00 p.
 11. Frączyk Andrzej: On-off control algorithms for temperature control of steel cylinder with moving inductors.. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, rocznik 2013, nr 2b, s. 327-330, ISSN: 0033-2097 (DOM, PHI) 10,00/10,00 p.
 12. Fredrikson Kimmo, Grabowski Szymon: Exploiting word-level parallelism for fast convolutions and their applications in approximate string matching.. EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS, 2013, vol. 34, no. , p. 38-51, ISSN: 0195-6698 (INT, PHI) 25,00/25,00 p.
 13. Gajewska Ewa, Drobik D., Wielanek Marzena, Sekulska-Nalewajko Joanna, Gocławski Jarosław, Mazur Janusz, Skłodowska M.: Allevation of nickel toxicity in wheat (Triticum aeativum L.) seedlings by selenium supplementation.. BIOLOGICAL LETTERS, 2013, vol. 50, no. 2, p. 65-78, ISSN: 1644-7700 (INT, -)  8,00/ 8,00 p.
 14. Giaquinta Emanuele, Grabowski Szymon, Fredrikson Kimmo: Approximate pattern matching with k-mismatches in packed text.. INFORMATION PROCESSING LETTERS, 2013, vol. 113, no. , p. 693-697, ISSN: 0020-0190 (INT, PHI) 20,00/20,00 p.
 15. Giaquinta Emanuele, Grabowski Szymon, Ukkonen Esko: Fast Matching of Transcription Factor Motifs Using Generalized Position Weight Matrix Models.. JOURNAL OF COMPUTATIONAL BIOLOGY, 2013, vol. 20, no. 9, p. 621-630, ISSN: 1066-5277 (INT, PHI) 25,00/25,00 p.
 16. Giaquinta Emanuele, Grabowski Szymon: New algorithms for binary jumbled pattern matching.. INFORMATION PROCESSING LETTERS, 2013, vol. 113, no. , p. 538-542, ISSN: 0020-0190 (INT, PHI) 20,00/20,00 p.
 17. Grudzień Krzysztof, Gonzales M.: Detection of tracer particles in tomography images foranalysis of gravitational flow in silo. Image  Processing  &  Communications, 2013, vol. 18, no. 2-3, p. 11-22, ISSN: 1425-140X (INT, -)  8,00/ 8,00 p.
 18. Jaworski Tomasz, Kucharski Jacek: An algorithm for finding visual markers in an infrared camera images based on Fuzzy Spatial Relations.. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, rocznik 2013, nr 2b, s. 276-279, ISSN: 0033-2097 (DOM, PHI) 10,00/10,00 p.
 19. Jaworski Tomasz, Kucharski Jacek: An algorithm for reconstruction of temperature distribution on rotating cylinder surface from a thermal camera video stream.. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, rocznik 2013, nr 2a, s. 91-94, ISSN: 0033-2097 (DOM, PHI) 10,00/10,00 p.
 20. Jaworski Tomasz, Fiderek Paweł, Wajman Radosław, Banasiak Robert: Identyfikacja przepływu dwufazowego gaz-ciecz oparta na ocenie rozmytej obrazów tomograficznych 3D.. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2013, rocznik 3, nr , s. 41-48, ISSN: 2083-0157 (DOM, -)  3,00/ 3,00 p.
 21. Jaworski Tomasz, Kucharski Jacek, Frączyk Andrzej, Urbanek Piotr: Surface temperature control using thermal image processing. Image  Processing  &  Communications, 2013, vol. 18, no. 2-3, p. 23-32, ISSN: 1425-140X (INT, -)  8,00/ 8,00 p.
 22. Kapusta Paweł, Majchrowicz Michał, Sankowski Dominik, Jackowska-Strumiłło Lidia, Banasiak Robert: Distributed multi-node, multi-GPU, heterogeneous system for 3D image reconstruction in Electrical Capacitance Tomography- network performance and applications analysis.. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, rocznik 2013, nr 2b, s. 339-342, ISSN: 0033-2097 (DOM, PHI) 10,00/10,00 p.
 23. Kobos Witold, Zgraja Jerzy: Pasywne układy dopasowania impedancji obciążenia nagrzewanego wsadu.. Elektryka, 2013, rocznik , nr 125, s. 71-77, ISSN: 0374-4817 (DOM, -)  0,00/ 0,00 p.
 24. Kobos Witold, Kucharski Jacek: Wireless power supply of mobile inductors for inductive heating of rotating cylinder.. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, rocznik 2013, nr 2b, s. 299-302, ISSN: 0033-2097 (DOM, PHI) 10,00/10,00 p.
 25. Kuźniak Elżbieta, Chojak J., Świercz Urszula, Sekulska-Nalewajko Joanna, Gocławski Jarosław: Automated image analysis for quantyfication of histochemical detection of reactive oxygen species and necrotic infection symptoms in plant leaves.. Journal of Plant Interactions, 2013, vol. , no. , p. 1-8, ISSN: 1742-9145 (INT, PHI) 20,00/20,00 p.
 26. Majchrowicz Michał, Kapusta Paweł, Jackowska-Strumiłło Lidia: Analysis of application of distributed multi-node, multi-gpu heterogeneous system for acceleration of image reconstruction in electrical capacitance tomography. Image  Processing  &  Communications, 2013, vol. 18, no. 2-3, p. 109-118, ISSN: 1425-140X (INT, -)  8,00/ 8,00 p.
 27. Mosorow Włodzimierz: An iterative position reconstruction algorithm for radioactive particle techniques.. APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, 2013, vol. 79, no. , p. 56-61, ISSN: 0969-8043 (INT, PHI) 25,00/25,00 p.
 28. Mosorow Włodzimierz: Image texture defect detection method using fuzzy c means clustering for visual inspection system. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, 2013, vol. , no. , p. , ISSN: 1319-8025 (INT, PHI) 20,00/20,00 p.
 29. Muszyńska Armina, Kapusta Paweł: Projekt gry na telefony typu smartphone propagującej wiedze o Polsce i kulturze polskiej wsód cudzoziemnców. Homo Ludens, 2013, vol. 4, no. 1, p. 184-193, ISSN: 2080-4555 (INT, -)  5,00/ 5,00 p.
 30. Ostalczyk Piotr, Brzeziński Dariusz, Duch Piotr, Łaski Maciej, Sankowski Dominik: The variable, fractional-order discrete-time PD controller in the IISv1.3 robot arm control.. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, 2013, vol. , no. , p. 1-10, ISSN: 1895-1082 (INT, PHI) 20,00/20,00 p.
 31. Sankowski Dominik, Bąkała Marcin, Wojciechowski Rafał: Automation of selected brazes’ dynamic properties in high-temperatures’ measurement process. Image  Processing  &  Communications, 2013, vol. 18, no. 2-3, p. 33-42, ISSN: 1425-140X (INT, -)  8,00/ 8,00 p.
 32. Urbanek Piotr: Correction of changing emissivity of induction heated rotating steel cylinder.. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, rocznik 2013, nr 2a, s. 95-97, ISSN: 0033-2097 (DOM, PHI) 10,00/10,00 p.
 33. Wajman Radosław, Jaworski Tomasz, Fiderek Paweł, Banasiak Robert: Algorytm dystrybucji znaczników czasowych dla potrzeb synchronizacji danych z róznych systemów pomiarowych.. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2013, rocznik 3, nr , s. 38-40, ISSN: 2083-0157 (DOM, -)  3,00/ 3,00 p.
 34. Wajman Radosław, Fiderek Paweł, Fidos Henryk, Nowakowski Jacek, Sankowski Dominik, Banasiak Robert: Metrological evaluation of 3D electrical capacitance tomography measurement system for two-phase flow fraction determination.. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY, 2013, vol. 24, no. , p. 1-11, ISSN: 0957-0233 (INT, PHI) 35,00/35,00 p.
 35. Wajman Radosław, Banasiak Robert: Nowa metoda tunelowego wyznaczania macierzy wrażliwości dla potrzeb procesu rekonstrukcji obrazów dla trójwymiarowej tomografii pojemnościowej.. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2013, rocznik 3, nr , s. 32-37, ISSN: 2083-0157 (DOM, -)  3,00/ 3,00 p.
 36. Wajman Radosław, Fidos Henryk, Fiderek Paweł, Jaworski Tomasz, Nowakowski Jacek, Sankowski Dominik, Banasiak Robert: Ocena metrologiczna systemu pomiarowego dla potrzeb wyznaczania udziału faz w przepływie mieszanin gaz-ciecz metodą tomografii pojemnościowej 3D.. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2013, rocznik 3, nr , s. 49-54, ISSN: 2083-0157 (DOM, -)  3,00/ 3,00 p.
 37. Ye Z., Banasiak Robert, Soleimani M.: Planar Array 3D Electrical Capacitive Tomography.. INSIGHT, 2013, vol. , no. , p. , ISSN: 1354-2575 (INT, PHI) 20,00/20,00
 38. Zgraja Jerzy: Wpływ częstotliwości na równomierność nagrzewania, wzbudnikiem cylindrycznym, wsadu wklęsło-wypukłego.. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, rocznik 2013, nr 2b, s. 288-291, ISSN: 0033-2097 (DOM, PHI) 10,00/10,00 p.
 39. Zgraja Jerzy: Współpraca indukcyjnego układu grzejnego z szeregowym falownikiem rezonansowym.. Elektryka, 2013, rocznik , nr 125, s. 175-181, ISSN: 0374-4817 (DOM, -)  0,00/ 0,00 p.

Referaty w materiałach konferencyjnych

 1. Babout Laurent, Jopek Łukasz, Janaszewski Marcin: A New Directional Filter for 3D Texture Segmentation: Application to Lamellar Microstructure in Titanium Alloys., p. 419-422. < Ed. Komitet Konferencyjny . Proceedings of MVA 2013 (Machine Vision Applications). Japonia, 20-23.05.2013. Kyoto: 2013, ISBN: 978-4-901122-> (INT, REF) 0/0 p.
 2. Babout Laurent, Jopek Łukasz, Janaszewski Marcin: Extraction of complex microstructural patterns in X-ray microtomography images: application to lamellar titanium alloy, p. 703-718. < Ed. Babout Laurent, Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. 7th World Congress on Industrial Process Tomography (WCIPT7). Kraków, 2-5.09.2013. Łódź: 2013, ISBN: 978-0-85316-3> (INT, REF) 0/0 p.
 3. Banasiak Robert, Wajman Radosław, Fidos Henryk, Jaworski Tomasz, Fiderek Paweł, Kapusta Paweł, Majchrowicz Michał, Sankowski Dominik: Fusion of three-dimensional electrical capacitance tomography and fuzzy logic inference for phases fraction and flow structures identification in horizontal and vertical gas-liquid flow pipelines, p. 818-827. < Ed. Babout Laurent, Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. 7th World Congress on Industrial Process Tomography (WCIPT7). Kraków, 2-5.09.2013. Łódź: 2013, ISBN: 978-0-85316-3> (INT, REF) 0/0 p.
 4. Chaniecki Zbigniew, Grudzień Krzysztof, Sankowski Dominik: Tomographic Raw Data – measurement and analysis, fundamental terms, p. 210-215. < Ed. Babout Laurent, Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. 7th World Congress on Industrial Process Tomography (WCIPT7). Kraków, 2-5.09.2013. Łódź: 2013, ISBN: 978-0-85316-3> (INT, REF) 0/0 p.
 5. Chodyka Marta, Mosorow Włodzimierz: Logo identification algorithm for TV Internet., p. 535-540. < Ed. Konferencji Komitet. Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems .. Kraków, 8-11.09.2013. : 2013, ISBN: 978-1-4673-44> (INT, REF) 0/0 p.
 6. Duch Piotr, Błaszczyk Sylwester, Łaski Maciej, Krzeszewski Roman, Ostalczyk Piotr: Likewise - Radar Fractional-Order Edge Detector., p. 647-652. < Ed. Konferencji Komitet. 6th Workshop on Fractional Differentiation and Its Applications.. Francja, 4-6.02.2013. Grenoble: 2013, ISBN: 978-3-902823-> (INT, REF) 0/0 p.
 7. Fiderek Paweł, Jaworski Tomasz, Wajman Radosław, Kucharski Jacek: The fuzzy inference algorithm based on a measurement of 3D raw ECT data for two-phase gas-liquid flow nature identification, p. 641-649. < Ed. Babout Laurent, Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. 7th World Congress on Industrial Process Tomography (WCIPT7). Kraków, 2-5.09.2013. Łódź: 2013, ISBN: 978-0-85316-3> (INT, REF) 0/0 p.
 8. Grudzień Krzysztof, Chaniecki Zbigniew, Rybak Grzegorz, Niedostatkiewicz M, Matusiak Bartosz, Romanowski Andrzej: Multi-measurement system of gravitational flow process in slim large-scale silo, p. 859-868. < Ed. Babout Laurent, Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. 7th World Congress on Industrial Process Tomography (WCIPT7). Kraków, 2-5.09.2013. Łódź: 2013, ISBN: 978-0-85316-3> (INT, REF) 0/0 p.
 9. Jackowska-Strumiłło Lidia, Nowakowski Jacek, Strumiłło Paweł, Tomczak P.: Interactive question based learning methodology and clickers: Fundamentals of Copmuter Science course case study., p. 439-442. < Ed. Komitet Konferencyjny . 2013 6th International Conference on Human System Interaction (HSI). Polska, 6-8.06.2013. Sopot: 2013, ISBN: 978-1-4673-56> (INT, REF) 0/0 p.
 10. Kobos Witold, Zgraja Jerzy, Chudzik Piotr: Analysis of dual-frequency generators structures for induction heating, p. 261 - 268. < Ed. Komitet Konferencyjny . Heating by Electromagnetic Sources. Padua, Italia, 21 - 24 maj 2013. Padua: 2013, ISBN: 978-88-89884-> (INT, REF) 0/0 p.
 11. Matusiak Bartosz, Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik, Grudzień Krzysztof: Forward problem solution acceleration with graphical processing units (GPU) for electrical tomography imaging, p. 375-384. < Ed. Babout Laurent, Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. 7th World Congress on Industrial Process Tomography (WCIPT7). Kraków, 2-5.09.2013. Łódź: 2013, ISBN: 978-0-85316-3> (INT, REF) 0/0 p.
 12. Mosorow Włodzimierz, Abdullah J.: Radioactive particle position reconstruction algorithm, p. 712-718. < Ed. Babout Laurent, Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. 7th World Congress on Industrial Process Tomography (WCIPT7). Kraków, 2-5.09.2013. Łódź: 2013, ISBN: 978-0-85316-3> (INT, REF) 0/0 p.
 13. Niedostatkiewicz M, Grudzień Krzysztof: Comparison of experimental results of X-ray tomography and DEM simulations for mass flow process in silo, p. 770-779. < Ed. Babout Laurent, Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. 7th World Congress on Industrial Process Tomography (WCIPT7). Kraków, 2-5.09.2013. Łódź: 2013, ISBN: 978-0-85316-3> (INT, REF) 0/0 p.
 14. Nowakowski Jacek, Banasiak Robert, Wajman Radosław, Sankowski Dominik: A versatile electrical tomography system and gas/liquid flow facilities, p. 926-931. < Ed. Babout Laurent, Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. 7th World Congress on Industrial Process Tomography (WCIPT7). Kraków, 2-5.09.2013. Łódź: 2013, ISBN: 978-0-85316-3> (INT, REF) 0/0 p.
 15. Romanowski Andrzej, Skuza Michał, Woźniak Paweł, Grudzień Krzysztof, Chaniecki Zbigniew: Big data computational environment for tomography measurement data, p. 537-546. < Ed. Babout Laurent, Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. 7th World Congress on Industrial Process Tomography (WCIPT7). Kraków, 2-5.09.2013. Łódź: 2013, ISBN: 978-0-85316-3> (INT, REF) 0/0 p.
 16. Romanowski Andrzej, Grudzień Krzysztof, Woźniak Paweł: Contextual processing of ECT measurement information towards detection of process emergency states., p. 292-298. < Ed. Komitet Konferencyjny . 2013 Thirteenth International Conference on Hybdrid Intelligent Systems (HIS 2013). Tunezja, 4-6.12.2013. : 2013, ISBN: 978-1-4799-24> (INT, REF) 0/0 p.
 17. Romanowski Andrzej, Chaniecki Zbigniew: Design and implementation of pervasive occupancy dsplaying system in an academic environment, p. 299-305. < Ed. Komitet Konferencyjny . 2013 Thirteenth International Conference on Hybdrid Intelligent Systems (HIS 2013). Tunezja, 4-6.12.2013. : 2013, ISBN: 978-1-4799-24> (INT, REF) 0/0 p.
 18. Sierszeń Artur, Sturgulewski Łukasz: Tracking the node path in wireless ad-hoc network., p. 1309-1313. < Ed. Konferencji Komitet. Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems .. Kraków, 8-11.09.2013. : 2013, ISBN: 978-1-4673-44> (INT, REF) 0/0 p.
 19. Sierszeń Artur, Sturgulewski Łukasz, Ciążyński Karol: User Positioning System for Mobile Devices, p. 1315-1318. < Ed. Konferencji Komitet. Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems .. Kraków, 8-11.09.2013. : 2013, ISBN: 978-1-4673-44> (INT, REF) 0/0 p.
 20. Węgliński Tomasz, Fabijańska Anna: Enhancement of Low-Dose CT Brain Scans Using Graph-based Anisotropic Interpolation, p. 29-36. < Ed. Choraś Ryszard. 5th International Conference on Image Processing & Communications. Bydgoszcz, 11-13.09.2013. : 2013, ISBN: 978-3-319-016> (INT, REF) 0/0 p.
 21. Woźniak Paweł, Romanowski Andrzej: Vertoid: Exploring the Persuasive Potential of Location-aware Mobile Cues, p. 1327-1330. < Ed. Konferencji Komitet. Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems .. Kraków, 8-11.09.2013. : 2013, ISBN: 978-1-4673-44> (INT, REF) 0/0 p.
 22. Woźniak Paweł, Jaworski Tomasz, Fiderek Paweł, Kucharski Jacek, Romanowski Andrzej: Clinical Activity and Schedule Management with a Fuzzy Social Preference System, p. . < Ed. Nguyen Ngoc Thanh, Trawiński Bogdan, Katarzyniak Radosław, Jo Geun-Sik. 4th International Conference on Computational Collective Inteligence Technologies and Applications (ICCCI 2012).. Vietnam, 28-30.11.2012. : 2013, ISBN: 978-3-642-342> (INT, REF) 0/0 p.
 23. Zgraja Jerzy: Computer simulation of induction heating of the flaning die, p. 601-608. < Ed. Dughiero F., Forzan M., Sieni E.. International Conference on Heating by Electromagnetic Sources. Padwa, 21-24.05.2013. Padwa: 2013, ISBN: 978-88-89884-> (INT, REF) 0/0 p.
 24. Zhang M., Ma L., Ye Z., Yang C.L., Wei H.Y., Banasiak Robert, Soleimani M.: Near subsurface 3D imaging using planar array: EIT, ECT, MIT, p. 18-24. < Ed. Babout Laurent, Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. 7th World Congress on Industrial Process Tomography (WCIPT7). Kraków, 2-5.09.2013. Łódź: 2013, ISBN: 978-0-85316-3> (INT, REF) 0/0 p.

Redakcja materiałach konferencyjnych

 1. 7th World Congress on Industrial Process Tomography (WCIPT7). Ed. Babout Laurent, Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Łódź: Instytut Informatyki Stosowanej 2013, 931 p.; , ISBN: 978-0-85316-3 (INT)  5,00/ 5,00 p.

Patenty - złożone wnioski

 1. PAT_WLA. PL, nr . Sposób przekazywania ukrytych treści z potwierdzeniem odbioru.. Int. Cl. . Instytut Informatyki Stosowanej. Twórcy: Mosorow Włodzimierz, Biedroń Sebastian. Złoż. 2013-07-08.

powrót do góry