kontakt    mapa strony  
    polski   english

Publikacje 2011

  Zagranicznych Polskich  
Monografii 0 2 Lista publikacji za rok 2010
Rozdziałów w monografiach 1 10 Lista publikacji za rok 2009
Artykułów w czasopismach wszystkich 19 44 Lista publikacji za rok 2008
Artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej 11 6 Lista publikacji za rok 2007
Redakcji materiałów konferencyjnych 1 0 Lista publikacji za rok 2006
Referatów 29 3  

Dysertacje

 1. Babout Laurent: Study of degradation processes in engineering materials using x-ray (micro)tomography and dedicated volumetric image processing and analysis. Łódź: Politechnika Łódzka 2011, 124 s.; . Rozprawa habilitacyjna. , ISBN: , ISSN: 0137-4834 <seria: , wolumin , nr 1087> (HAB, DOM) 0/0 p.

Książki

 1. Sankowski Dominik, Mosorow Włodzimierz, Strzecha Krzysztof: Przetwarzanie i analiza obrazów w systemach przemysłowych. Warszawa: PWN 2011, 154 s.; (MONO, DOM, A, -) 12,00/12,00 p.
 2. Ćwiczenia laboratoryjne z bezpieczeństwa systemów sieciowych. Praca zbiorowa red. Szmit Maciej, Adamus Sławomir, Bugała Sebastian. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2011, 256 s.; (NOTE, DOM, R, -) 0,00/ 0,00 p.
 3. Elementy informatyki sądowej. Praca zbiorowa red. Szmit Maciej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne 2011, 120 s.; (MONO, DOM, R, -) 5,00/ 5,00 p.

Rozdziały w książkach

 1. Grudzień Krzysztof, Chaniecki Zbigniew, Romanowski Andrzej, Betiuk Jakub: Tomografia przemysłowa - narzędzie diagnostyki i monitorowania systemów przepływu grawitacyjnego materiałów sypkich. W: Metrologia dziś i jutro. Białystok. 2011, s. 249-262. <Metrologia dziś i jutro. Praca zbiorowa red. Walendziuk Wojciech, Jakubiec Jerzy, Świercz Mirosław. Białystok.: Oficyna wydawnicza Politechniki Białostockiej. 2011, 372 s.; , ISBN: 978-83-62582-> (MONO, DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 2. Lewandowski Sławomir, Sankowski Dominik, Włodarczyk Jarosław: New approach to image reconstruction for gamma-ray tomography. W: Some Aspects of Computer Science. Warszawa 2011, s. 258-263. <Some Aspects of Computer Science. Praca zbiorowa red. Rutkowska Danuta, Kacprzyk Janusz, Cader Andrzej, Przybyszewski Krzysztof. Warszawa: EXIT 2011, 424 s.; , ISBN: 978-83-60434-> (MONO, DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 3. Mencwal Adam, Kucharski Jacek, Jeżewski Sławomir: Autmated tomography system for optical microscopy visualization. W: Some Aspects of Computer Science. Warszawa 2011, s. 224-233. <Some Aspects of Computer Science. Praca zbiorowa red. Rutkowska Danuta, Kacprzyk Janusz, Cader Andrzej, Przybyszewski Krzysztof. Warszawa: EXIT 2011, 424 s.; , ISBN: 978-83-60434-> (MONO, DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 4. Misztela Jakub, Kucharski Jacek: Noisereduction by fuzzy signal filtering using fuzzy transform. W: Some Aspects of Computer Science. Warszawa 2011, s. 320-327. <Some Aspects of Computer Science. Praca zbiorowa red. Rutkowska Danuta, Kacprzyk Janusz, Cader Andrzej, Przybyszewski Krzysztof. Warszawa: EXIT 2011, 424 s.; , ISBN: 978-83-60434-> (MONO, DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 5. Ostalczyk Piotr: Analiza dynamiki układów elektromechanicznych. W: Mechatronika tom 2. Łódź 2011, s. 3-55. <Mechatronika tom 2. Praca zbiorowa red. Wiak Sławomir. Łódź: Politechnika Łódzka 2011, 746 s.; , ISBN: 978-83-60434-> (MONO, DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 6. Ostalczyk Piotr: Wybrane elementy syntezy zamkniętych układów sterowania. W: Mechatronika tom 2. Łódź 2011, s. 57-96.<Mechatronika tom 2. Praca zbiorowa red. Wiak Sławomir. Łódź: Politechnika Łódzka 2011, 746 s.; , ISBN: 978-83-60434->(MONO, DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 7. Raniszewski Marcin: Database reduction using double sorting and the modified condensed nearest nearest neighbor rule. W: Some Aspects of Computer Science. Warszawa 2011, s. 390-400. <Some Aspects of Computer Science. Praca zbiorowa red. Rutkowska Danuta, Kacprzyk Janusz, Cader Andrzej, Przybyszewski Krzysztof. Warszawa: EXIT 2011, 424 s.; , ISBN: 978-83-60434-> (MONO, DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 8. Stefanowski Stanisław, Kowalski Tomasz, Adamus Radosław, Wiślicki Jacek: B-tree indices in object - oriented database management system odra. W: Integracja systemów informatycznych - Nowe wyzwania. Gdańska 2011, s. 273-280. <Integracja systemów informatycznych - Nowe wyzwania. Praca zbiorowa red. Górski Janusz, Orłowski Cezary. Gdańska: PWNT 2011, 446 s.; , ISBN: 978-83-926806> (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 9. Stoliński Sebastian, Bieniecki Wojciech: Application of OCR systems to processing and digitization of paper documents. In: Information systems in management VIII. Warszawa 2011, p. 102-112. <Information systems in management VIII. Ed. Jałowiecki Piotr, Łukasiewicz Piotr, Orłowski Arkadiusz. Warszawa: WULS Press 2011, 120 p.; , ISBN: 978-83-7583-2> (MONO, INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 10. Szmit Anna, Szmit Maciej: Wykorzystanie arkusza Microsoft Excel do budowy modeli Holta-Wintersa w dydaktyce prognozowania i symulacji. W: Edukacja bez barier. Zabrze 2011, s. 100-104. <Edukacja bez barier. Praca zbiorowa red. Vogt Beata. Zabrze: Digicorp s.c. 2011, 354 s.; , ISBN: 987-83-929835> (TEXB, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 11. Szmit Maciej: O nauczaniu o bezpieczeństwie informacji. Wybrane problemy. W: Edukacja bez barier. Zabrze 2011, s. 105-111. <Edukacja bez barier. Praca zbiorowa red. Vogt Beata. Zabrze: Digicorp s.c. 2011, 354 s.; , ISBN: 987-83-929835> (TEXB, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 12. Szmit Maciej: Specyfika informatyki sądowej. Uwagi terminologiczne i metodologiczne. W: Elementy informatyki sądowej. warszawa 2011, s. 20-41. <Elementy informatyki sądowej. Praca zbiorowa red. Szmit Maciej. warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne 2011, 120 s.; , ISBN: 978-83-60810-> (MONO, DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 13. Szmit Maciej: Wykorzystanie maszyn wirtualnych w dydaktyce przedmiotu Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych. W: Edukacja bez barier. Zabrze 2011, s. 112-115. <Edukacja bez barier. Praca zbiorowa red. Vogt Beata. Zabrze: Digicorp s.c. 2011, 354 s.; , ISBN: 987-83-929835> (TEXB, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 14. Włodarczyk Jarosław, Sankowski Dominik, Lewandowski Sławomir: An reconstruction algorithm for dual modality tomography. W: Some Aspects of Computer Science. Warszawa 2011, s. 114-121. <Some Aspects of Computer Science. Praca zbiorowa red. Rutkowska Danuta, Kacprzyk Janusz, Cader Andrzej, Przybyszewski Krzysztof. Warszawa: EXIT 2011, 424 s.; , ISBN: 978-83-60434-> (MONO, DOM, -) 6,00/ 6,00 p.

Artukuły w czasopismach naukowych

 1. Adamus Radosław, Kowalski Tomasz, Wiślicki Jacek: Implementation of Updateable object Views in the ODRA OODBMS. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, 2011, vol. , no. 7045, p. 734-746, ISSN: 0302-9743 (INT, PHI) 13,00/13,00 p.
 2. Babout Laurent, Janaszewski Marcin, Marrow J., Withers P.J.: A method for the 3-D quantification of bridging ligaments during crack propagation. SCRIPTA MATERIALIA, 2011, vol. 65, no. , p. 131-134, ISSN: 1359-6462 (INT, PHI) 32,00/32,00 p.
 3. Bakavos D., Chen Yingchun, Babout Laurent, Prangnell P.B.: Material Interactions in a Novel Pinless Tool Approach to Friction Stir Spot Welding Thin Aluminium Sheet. METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE, 2011, vol. 42A, no. , p. 1266-1282, ISSN: 1073-5623 (INT, PHI) 32,00/32,00 p.
 4. Brzeziński Dariusz: Ocena przydatności kwadratur Gaussa w analizie sygnału. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 73-82, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 5. Brzeziński Dariusz: Selected problems of numerical calculations of differ-integrals of non-integer orders. PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI, 2011, rocznik , nr 251, s. 169-182, ISSN: 0032-6216 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 6. Chodyka Marta, Mosorow Włodzimierz: Logotype detection for child lock on internet television. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. INFORMATYKA, 2011, rocznik , nr 7, s. 31-45, ISSN: 1644-0331 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 7. Deorowicz Sebastian, Grabowski Szymon: Compression of DNA sequence reads in FASTQ format. BIOINFORMATICS, 2011, vol. 27, no. 21, p. 860-862, ISSN: 1367-4803 (INT, PHI) 32,00/32,00 p.
 8. Deorowicz Sebastian, Grabowski Szymon: Robust relative compression of genomes with random access. BIOINFORMATICS, 2011, vol. 27, no. 21, p. 2979-2986, ISSN: 1367-4803 (INT, PHI) 32,00/32,00 p.
 9. Fabijańska Anna: Grafowa segmentacja obrazu. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 93-104, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 10. Fabijańska Anna: Modified Ranked Order Adaptive Median Filter for Impulse Noise Removal. Advances in Intelligent and Soft Computing, 2011, vol. 95, no. , p. 73-82, ISSN: 1867-5662 (INT, -) 2,00/ 2,00 p.
 11. Fabijańska Anna: Yarn image segmentation using the region growing algorithm. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY, 2011, vol. 22, no. , p. 1-9, ISSN: 0957-0233 (INT, PHI) 32,00/32,00 p.
 12. Fiderek Paweł, Kucharski Jacek: Komputerowy system wizyjny do rozpoznawania struktur przepływów dwufazowych za pomocą metod rozmytych. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 505-520, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 13. [13] Fiderek Paweł, Kucharski Jacek: Two-phase gas liquid flows recognition using image processing and fuzzy logic algorithms. INFORMATYKA AUTOMATYKA POMIARY w gospodarce i ochronie środowiska, 2011, rocznik 3, nr , s. 39-45, ISSN: 2083-0157 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 14. Frączyk Andrzej, Kucharski Jacek, Urbanek Piotr: Cyfrowa stablizacja mocy grzejnej w układzie nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, rocznik 87, nr 7, s. 16-19, ISSN: 0033-2097 (DOM, PHI) 13,00/13,00 p.
 15. Frączyk Andrzej, Kucharski Jacek, Jaworski Tomasz, Urbanek Piotr: regulacja prędkosci obrotowej w komputerowym stanowisku pomiarowo-sterującym. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 331-338, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p
 16. Gocławski Jarosław, Sekulska-Nalewajko Joanna: Metoda segmentacji obrazu do wykrywania obszarów ujawniania się stresu w wybarwionych liściach roślin dyniowatych przy użuciu sieci neuronowej LVQ. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 105-118, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 17. Grabowski Szymon, Bieniecki Wojciech: Merging Adjacency Lists for Efficient Web Graph Compression. Advances in Intelligent and Soft Computing, 2011, vol. , no. , p. 385-392, ISSN: 1867-5662 (INT, -) 2,00/ 2,00 p.
 18. Grabowski Szymon, Swacha Jakub: Oszczędna reprezentacja kolekcji URL z szybkim dostepem do danych. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 349-356, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 19. Grabowski Szymon, Faro Simone, Giaquinta Emanuele: String matching with inversions and translocations in linear average time (most of the time). INFORMATION PROCESSING LETTERS, 2011, vol. , no. 111, p. 516-520, ISSN: 0020-0190 (INT, PHI) 20,00/20,00 p.
 20. Grudzień Krzysztof, Chaniecki Zbigniew, Romanowski Andrzej, Betiuk Jakub, Matusiak Bartosz, Sankowski Dominik: Monitorowanie przemysłowych systemów przepływu grawitacyjnego materiałów sypkich w silosach o dużych gabarytach z użyciem tomografii ECT - badania wstępne. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 561-570, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 21. Jachowicz Rafał, Duch Piotr: Algorytm wyszukiwania i śledzenia prostych wzorców w czasie rzeczywistym. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 357-364, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 22. Jackowska-Strumiłło Lidia: Hybrid Analytical and ANN-based Modelling of Temperature Sensors Nonlinear Dynamic Properties. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2011, rocznik , nr 1, s. 356-363, ISSN: 0302-9743 (DOM, PHI) 13,00/13,00 p.
 23. Janaszewski Marcin, Postolski Michał, Babout Laurent, Jopek Łukasz: Zamykanie topologicznych i wolumetrycznych otworów w obiektach 3D. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 131-142, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 24. Jaworski Tomasz, Kucharski Jacek: Klasteryzacja obrazów termowizyjnych stalowego walca nagrzewanedo indukcyjnie. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 143-160, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 25. Jeżewski Sławomir, Błaszczyk Sylwester: Realizacja systemu Picture in Picture z użyciem procesora sygnałowego TMS320DM642. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 365-376, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/6,00 p.
 26. Jopek Łukasz, Babout Laurent, Janaszewski Marcin, Postolski Michał: Nowa metoda segmentacji obrazów stopów tytanowych, wykonanych za pomocą tomografii rentgenowskiej, wykorzystująca transformatę Contourlet. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 161-176, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 27. Kobos Witold, Zgraja Jerzy: Obwodowy model rezonansowego falownika prądu współpracujacego z indukcyjnym układem grzejnym. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, rocznik 87, nr 7, s. 28-31, ISSN: 0033-2097 (DOM, PHI) 13,00/13,00 p
 28. Koszmider Tomasz, Strzecha Krzysztof, Fabijańska Anna, Bąkała Marcin: Algorithm for Accurate Determination of Contact Angles in Vision System for High-Temperature Measurements of Metals and Alloys Surface Properties. Advances in Intelligent and Soft Computing, 2011, vol. 95, no. , p. 441-448, ISSN: 1867-5662 (INT, -) 2,00/ 2,00 p.
 29. Kowalski Tomasz, Chromiak Michał, Kuliberda Kamil, Wiślicki Jacek, Adamus Radosław, Subieta Kazimierz: Query optimization by Indexing in the ODRA OODBMS. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO AI: INFORMATICA, 2011, vol. 9/2009, no. , p. 77-97, ISSN: 1732-1360 (INT, -) 6,00/ 6,00 p.
 30. Kucharski Jacek, Zgraja Jerzy, Urbanek Piotr, Frączyk Andrzej: Trójwymiarowe modelowanie zjawisk elektromagnetyczno-cieplnych w nagrzewaniu indukcyjnym obracającego się walca stalowego. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 403-412, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 31. Lisiak-Felicka Dominika, Szmit Maciej: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu urzędami - wybrane zagadnienia. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 2011, rocznik , nr 68, s. 232-240, ISSN: 1640-6818 (DOM, -) 9,00/ 9,00 p.
 32. Lisiak-Felicka Dominika, Szmit Maciej: O informatyzacji administracji w roku 2010. STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, 2011, rocznik 45, nr , s. 156-165, ISSN: 1723-324X (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 33. Ludwig W., King A., Herbig M., Reischig P., Marrow J., Babout Laurent, Proudhon H., Lauridsen E.M, Buffiere Jean-Yves: La microstructure 3D des materiaux polycristallins vue sous la lumiere synchrotron. ACTUALITE CHIMIQUE, 2011, vol. , no. , p. 62-67, ISSN: 2105 2409 (INT, PHI) 13,00/13,00 p.
 34. Mosorow Włodzimierz, Abdullah J.: MCNP5 code in radioactive particle tracking. APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, 2011, vol. , no. 69, p. 1287-1293, ISSN: 0969-8043 (INT, PHI) 32,00/32,00 p.
 35. Mosorow Włodzimierz, Johansen G.A., Maad R., Sankowski Dominik: Monte Carlo simulation for multi-channel gamma-ray process tomography. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY, 2011, vol. 22, no. , p. 1-10, ISSN: 0957-0233 (INT, PHI) 32,00/32,00 p.
 36. Nowak Maciej, Nowak Grzegorz: Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 413-418, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 37. Nowotniak Robert, Kucharski Jacek: Implementacja metaheurystyk poszukiwania w środowisku obliczeń masowo równoległych na kartach graficznych. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 595-612, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 38. Ostalczyk Piotr, Duch Piotr, Sankowski Dominik: Analiza dokładności obliczeń uproszczonych postaci Grunwalda - Letnikowa oraz Hornera róznicy wstecznej niecałkowitego rzędu. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 443-454, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 39. Ostalczyk Piotr, Brzeziński Dariusz: Numerical evaluation of fractional differ-integral of some elementary functions via inverse transformation. Acta Mechanica et Automatica, 2011, rocznik 5, nr 2, s. 86-95, ISSN: 1898-4088 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 40. Ostalczyk Piotr, Brzeziński Dariusz: Ocena numerycznego obliczania zmiennych pochodno-całek ułamkowych rzędów. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 431-442, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 41. Ostalczyk Piotr, Maciaszczyk Katarzyna, Pajor Anna: Prosta metoda detekcji asymetrii przebiegów przejściowych. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 455-466, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 42. Ostalczyk Piotr: Variable, Fractional - Orders Closed - Loop Systems description. Acta Mechanica et Automatica, 2011, rocznik 5, nr 2, s. 79-85, ISSN: 1898-4088 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 43. Postolski Michał, Janaszewski Marcin, Jopek Łukasz, Babout Laurent: Wyznaczanie kierunku stycznej do dowolnego punktu trójwymiarowej krzywej wolumetrycznej w ilościowej analizie ludzkich drzew oskrzelowych. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 219-234, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 44. Raniszewski Marcin: Prototype Extraction of a Single - Class Area for the Condensed 1-NN Rule. Advances in Intelligent and Soft Computing, 2011, vol. 95, no. , p. 119-125, ISSN: 1867-5662 (INT, -) 2,00/ 2,00 p.
 45. Sankowski Dominik, Albrecht Andrzej, Wojciechowski Rafał, Bąkała Marcin: Nowa koncepcja konfiguracji sprzętowej i programowej dla systemu zwilżalności i napięcia powierzchniowego. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 467-474, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 46. Sankowski Dominik: Recenzja książki pt "Pozyskiwanie obrazów medycznych oraz ich przetwarzanie, analiza, automatyczne rozpoznawanie i diagnostyczna interpertacja autorstwa prof. Ryszarda Tadeusiewicza. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 69-72, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 47. Sekulska-Nalewajko Joanna, Gocławski Jarosław: Metoda analizy obrazu dla automatycznego pomiaru wybranych cech morfologicznych pedów przenicy. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 249-258, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 48. Sierszeń Artur, Sturgulewski Łukasz: Analizator ruchu sieciowego działający na podstawie wzorców przepływu danych. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 693-702, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 49. Sierszeń Artur, Sturgulewski Łukasz: Evaluation of Reliability of a Decision-Making Process Based on Pattern Recoginition. Advances in Intelligent and Soft Computing, 2011, vol. 95, no. , p. 110-118, ISSN: 1867-5662 (INT, -) 2,00/ 2,00 p.
 50. Sima Michał, Bieniecki Wojciech, Grabowski Szymon: Wizualizator grafu webowego. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 259-270, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 51. Simińska Joanna, Kucharski Jacek: Fuzzy modeling of thermal systems with distributed parameters. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, rocznik , nr , s. 1-4, ISSN: 0033-2097 (DOM, PHI) 13,00/13,00 p.
 52. Simińska Joanna, Kucharski Jacek: Modelowanie rozmyte układów cieplnych o stałych rozłozonych. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 613-624, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 53. Stoliński Sebastian, Bieniecki Wojciech: Algorytm automatycznego oceniania wybranych zadań egzaminacyjnych z geometrii. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 551-560, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 54. Sturgulewski Łukasz, Sierszeń Artur: System pomiaru odległości i lokalizacji urządzęń bezprzewodowych komunikujących sie za pomocą technologii Wi-Fi. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 703-708, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 55. Szmit Maciej, Szmit Anna: DNS Pseudo-Random Number Generators Weakness. COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE, 2011, vol. 160, no. , p. , ISSN: 1865-0929 (INT, -) 6,00/ 6,00 p.
 56. Szmit Maciej, Szmit Anna: Use of Holt-Winters Method in the Analysis of Network Traffic: Case Study. COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE, 2011, vol. 160, no. , p. 224-231, ISSN: 1865-0929 (INT, -) 6,00/ 6,00 p.
 57. Urbanek Piotr, Kucharski Jacek, Frączyk Andrzej: Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej do modelowania wybranych nieliniowości w indukcyjnie nagrzewanych obiektach przemysłowych. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 625-636, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 58. Wajman Radosław, Fidos Henryk, Jaworski Tomasz, Banasiak Robert: Trójwymiarowy czujnik pojemnościowy dla systemu pomiarowego elektrycznej tomografii pojemnościowej z elektrodami wewnętrznymi. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 571-582, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 59. Węgliński Tomasz, Fabijańska Anna: Algorytmy segmentacji obrazów na potrzeby wspomagania diagnostyki wodogłowia u dzieci. AUTOMATYKA, 2011, rocznik 15, nr 3, s. 309-319, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 60. Węgliński Tomasz: The concept of image processing algorithms for assesment and diagnosis of hydrocephalus in children. PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI, 2011, rocznik , nr 251, s. 155-177, ISSN: 0032-6216 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 61. Zgraja Jerzy: Eksperymentalne szacowanie materiałowych parametrów cieplnych w procesie posredniego wyznaczania charakterystyk materiałowych indukcyjnie nagrzewanego wsadu. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, rocznik 87, nr 7, s. 72-75, ISSN: 0033-2097 (DOM, PHI) 13,00/13,00 p.
 62. Zgraja Jerzy: The standard for determining of thermal - electrical proprrties of induction heated charge. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2011, vol. 30, no. 5, p. 1487-1498, ISSN: 0332-1649 (INT, PHI) 13,00/13,00 p.
 63. Zgraja Jerzy: Uproszczony model do symulacji chłodzenia mokrą wstegą papieru nagrzewanych indukcyjnie walców kalandrujacych. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, rocznik , nr 11, s. 85-88, ISSN: 0033-2097 (DOM, PHI) 13,00/13,00 p.

Referaty w materiałach konferencyjnych

 1. Banasiak Robert: Fast 3D ECT nonlinear problem solving using CUDA-based Matlab Jacket toolbox, p. 10-20. <Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 2. Boldt Jacek, Chaniecki Zbigniew: Communication interface of teaching Robot controller Read., p. 101-102. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 3. Brzeziński Dariusz, Ostalczyk Piotr: Numerical Evaluation of Fractional Differ-Integral of Some Elementary Functions via The IMT Transformation, p. 1-5. < Ed. Komitet Konferencyjny . XIV International Conference System Modeling and Control - SMC'2011. Łódź, 27-29.06.2011. : 2011, ISBN: 978-83-927875> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 4. Brzeziński Dariusz: Selected problems of numerical calculations of differ-integrals of non-integer variable orders., p. 23-24. < Ed. Sikora Jan, Wójcik W., Wójtowicz S. II International Interdisciplinary PhD Workshop, 2011. Zielona Góra, 28-31.08.2011. Warszawa: 2011, ISBN: 978-83-61956-> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 5. Brzeziński Dariusz, Ostalczyk Piotr: The Analysis of "The Calculation Tail" Lenght on The Fractional-Order Backward Difference/Sum Calculations Accuracy: Grunwald-Letnikov vs. Horners Formulas., s. . < Praca zbiorowa red. Komitet Konferencyjny . II Ogólnopolskie Seminarium Forum Innowacji Młodych Badaczy, FIMB 2011. Łódź, . : 2011, ISBN 2082-4831> (DOM, REF) 0/0 p.
 6. Chaniecki Zbigniew: Practical application of Informatics Science – Informatics is needed for Robotics?, p. 99-100. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 7. Fabijańska Anna, Węgliński Tomasz: Brain tumor segmentationfrom MRI data sets using regon growing approach., p. 185-188. < Ed. Komitet Konferencyjny . MEMSTECH'2011 Perspectiv Technologies and Methods in Mems Design. Lwów, 11-14.05.2011. Polyana: 2011, ISBN: 978-966-2191-> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 8. Fabijańska Anna: Variance filter for edge detection and edge-based image segmentation., p. 151-154. < Ed. Komitet Konferencyjny . MEMSTECH'2011 Perspectiv Technologies and Methods in Mems Design. Lwów, 11-14.05.2011. Polyana: 2011, ISBN: 978-966-2191-> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 9. Grudzień Krzysztof: Image processing for X-ray radography analysis in industrial tomography systems, p. 84-90. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 10. Kochowicz Piotr, Romanowski Andrzej, Grudzień Krzysztof, Matusiak Bartosz, Woźniak Paweł, Żarkowska Alicja, Foryś Sebastian, Janiak Katarzyna, Liberska-Respondek Maria: A distributed data sharing platform for medical professionals., p. 103-107. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 11. Kosowski Andrzej, Mosorow Włodzimierz: Nessi2 simulator for large-scale Ddos attack analysis., p. 157-159. < Ed. Komitet Konferencyjny . MEMSTECH'2011 Perspectiv Technologies and Methods in Mems Design. Lwów, 11-14.05.2011. Polyana: 2011, ISBN: 978-966-2191-> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 12. Koszmider Tomasz, Bąkała Marcin, Fabijańska Anna, Strzecha Krzysztof: An improved method for contact angles determination from images of heat-emitting objects., p. 133-134. < Ed. Komitet Konferencyjny . MEMSTECH'2011 Perspectiv Technologies and Methods in Mems Design. Lwów, 11-14.05.2011. Polyana: 2011, ISBN: 978-966-2191-> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 13. Majchrowicz Michał, Kapusta Paweł: Analysis of user passwords security on Windows systems., p. 95-98. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 14. Majchrowicz Michał: Security as one of the pillars of e-commerce., p. 91-94. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 15. Matusiak Bartosz, Kurpińska Małgorzata, Romanowski Andrzej: Safety Standards for Electronic Medical Records., p. 65-68. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 16. Nowakowski Jacek: National Instruments system application for multiphase flow control, p. 61-64. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 17. Nowotniak Robert, Draus Cezary, Nowak Maciej, Rybak Grzegorz: Modelling reality in Visual Python., p. 41-50. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 18. Pawluk Piotr, Fabijańska Anna: Edge detection in images of heat-emitting objects, p. 56-60. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 19. Romanowski Andrzej, Kalisiak Jakub, Matusiak Bartosz, Jaworski Tomasz: Methods for water surface photo-realistic emulation in real time, p. 76-83. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 20. Rowińska Zdzisława, Sekulska-Nalewajko Joanna, Gocławski Jarosław: The applying of geographical information system (GIS) for multidimentional analysis of environmental, p. 51-53. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bechatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 21. Sekulska-Nalewajko Joanna, Gocławski Jarosław: A semi-automatic method for the discrimination of diseased regions in detached leaf images using fuzzy C-means clustering., p. 172-175. < Ed. Komitet Konferencyjny . MEMSTECH'2011 Perspectiv Technologies and Methods in Mems Design. Lwów, 11-14.05.2011. Polyana: 2011, ISBN: 978-966-2191-> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 22. Sierszeń Artur, Sturgulewski Łukasz: Simulation of Frame-Relay in GNS3 environment., p. 27-50. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 23. Strzecha Krzysztof, Zarebski Damian: Auto-focus algorithm for redusingimage distortions caused by gas flow in high-temperature measurements of surface phenomena., p. 67-69. < Ed. Komitet Konferencyjny . MEMSTECH'2011 Perspectiv Technologies and Methods in Mems Design. Lwów, 11-14.05.2011. Polyana: 2011, ISBN: 978-966-2191-> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 24. Sturgulewski Łukasz, Sierszeń Artur: Education in network technologies essential for proper functioning of LAN network and its connection with, p. 21-26. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 25. Szmit Anna, Szmit Maciej: DNS requesters’ Pseudo-Random Number Generators Weakness, p. 36-40. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 26. Szmit Maciej: ABOUT CERTAIN VULNERABILITIES OF PSEUDO-M-ROUTERS, p. 36-40. < Ed. Komitet Konferencyjny . SECURITATEA INFORMATIONALA 2011. Mołdawia, 04.05.2011. Chisinau: 2011, ISBN: 978-9975-75-5> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 27. Szmit Maciej: Kilka uwag, nie tylko o dokumentach elektronicznych., s. 193-200. < Praca zbiorowa red. Gajos Malgorzata. Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Katowice, 2011. Katowice: 2011, ISBN 978-83-933705> (DOM, REF) 0/0 p.
 28. Thorn Richard, Simcock Alec, Shi Juan: Problem Based Learning in Practice: A 2nd year undergraduate degree case study, p. 69-75. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 29. Władysiak Michał, Banasiak Robert: Application of CUDA technology for efficient solving of set of linear equations in 3D ECT, p. 1-9. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 30. Woźniak Paweł, Romanowski Andrzej: Reducing domestic carbon footprint with mobile technology., p. 31-32. <Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 31. Woźniak Paweł, Romanowski Andrzej: The suitability of the Android mobile platform for ubiquitous computing prototyping., p. 33-35. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Bełchatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.
 32. Zgraja Jerzy: Uproszczona metoda symulacji chłodzenia mokrą wstegą papieru nagrzewanych indukcyjnie walców papierniczych., s. 123-126. < Praca zbiorowa red. Komitet Konferencyjny . Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Modelowanie, Symulacja i zastosowania w Technice. Kościelisko, 13-17.06.2011. Koscielisko: 2011, ISBN 978-83-927653> (DOM, REF) 0/0 p.

Redakcja materiałach konferencyjnych

 1. The 2nd International Conference NOTICE. Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. k/Bełchatowa: Politechnika Łódzka 2011, 110 p.; , ISBN: 978-83-7283-4 (INT) 5,00/ 5,00 p.

Patenty

 1. B1. PL, nr 209630. Sposób i tester do określania lutowności materiałów. Int. Cl. G01N 13/00 (2006.01). Politechnika Łódzka. Twórcy: Sankowski Dominik, Gozdecki Tomasz, Łobodziński W, Senkara . Opubl. 2011-09-30.

powrót do góry