kontakt    mapa strony  
    polski   english

Dysertacje

Habilitacje

 1. Jóźwik Adam: Minimalno - odległościowe i inne metody konstrukcji klasyfikatorów odcinkowo - liniowych - 2006 r.
 2. Mosorow Włodzimierz: Przetwarzanie i analiza informacji wizyjnej o wybranych obiektach i procesach przemysłowych z wykorzystaniem kamery wideo oraz tomografii procesowej - 2007 r.
 3. Grabowski Szymon: New algorithms for exact and approximate text matching, 2009.
 4. Jackowska-Strumiłło Lidia: Modelowanie i korekcja wybranych systemów nieliniowych z zastosowaniem metod analitycznych i aproksymatorów neuronowych, 2009
 5. Babout Laurent: Study of degradation processes in engineering materials using x-ray (micro)tomography and dedicated volumetric image processing and analysis. Łódź: Politechnika Łódzka 2011.
 6. Anna Fabijańska: Nowoczesne metody segmentacji obrazów w wybranych przemysłowych i medycznych systemach wizyjnych, 2013.

Prace doktorskie

 1. Zdzisława Rowińska: Automatyczne metody określania charakterystycznych punktów przemian temperaturowych niektórych ciał stałych - 2001 r., promotor: prof. D. Sankowski.
 2. Krzysztof Strzecha: Statystyczne metody rozpoznawania obrazów w identyfikacji i diagnostyce - 2002 r., promotor: prof. D. Sankowski. Praca wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej.
 3. Szymon Grabowski: Konstrukcja klasyfikatorów minimalno­odległościowych o strukturze sieciowej - 2003 r., promotor: prof. D. Sankowski. Praca wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Elektroniki, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki AGH w Krakowie.
 4. Andrzej Frączyk: Wielowymiarowy model matematyczny pieca do dyfuzji półprzewodników dla celów precyzyjnej regulacji temperatury - 2004 r., promotor: prof. M. Orzyłowski.
 5. Wojciech Bieniecki: Nowoczesne algorytmy przetwarzania obrazów w wizyjnych systemach komputerowych wspomagających diagnostykę patomorfologiczną - 2005 r., promotor: prof. D. Sankowski. Praca wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
 6. Zofia Stawska: Minimalnoodległościowe klasyfikatory kaskadowe i ich właściwości - 2006 r., promotor: prof. D. Sankowski.
 7. Radosław Wajman: Modyfikacja algorytmów rekonstrukcji obrazów dla potrzeb pojemnościowej tomografii procesowej - 2006 r., promotor: prof. D. Sankowski. Praca wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
 8. Zbigniew Chaniecki: Algorytmy przetwarzania i analizy danych pomiarowych elektrycznej tomografii pojemnościowej w diagnostyce wybranych procesów przemysłowych - 2006 r., promotor: prof. D. Sankowski. Praca wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
 9. Sławomir Jeżewski: Model oświetlenia wysokotemperaturowego w zagadnieniach przetwarzania obrazu próbek na granicy fazy stałej i ciekłej - 2006r., promotor: prof. D. Sankowski. Praca wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Obrona na AGH.
 10. Radosław Adamus: Programowanie w aspektowych bazach danych - 2006 r., promotor: prof. K. Subieta.
 11. Łukasz Mazurkiewicz: Tomograficzna rekonstrukcja obrazów i jej zastosowanie do pomiaru i diagnostyki wybranych procesów przemysłowych - 2007 r., promotor: prof. J. Sikora. Praca wyróżniona.
 12. Krzysztof Grudzień: Algorytmy segmentacji dla potrzeb wizualizacji parametrów diagnostycznych przepływów wielofazowych w wybranych systemach przemysłowych - 2007 r., promotor: prof. D. Sankowski. Praca wyróżniona.
 13. Banasiak Robert: Algorytmy wizualizacji 3D w przemysłowych systemach elektrycznej tomografii procesowej - 2007 r., promotor: prof. D. Sankowski.
 14. Bąkała Anna: Telepraca osób niepełnosprawnych i zarządzanie telepracownikami w polskich realiach ekonomiczno-społecznych - 2007 r., promotor prof. M. Niedzwiedziński. Obrona na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ.
 15. Bąkała Marcin: Wyznaczanie wybranych parametrów lutowności w wysokich temperaturach z wykorzystaniem metody płytkowej - 2007r., promotor prof. Z. Litkiewicz. Obrona na Politechnice Częstochowskiej.
 16. Fabijańska Anna: Algorytmy poprawy jakości obrazów w wysokotemperaturowych pomiarach właściwości fizykochemicznych wybranych metali i ich stopów - 2007r., promotor: prof. D. Sankowski.
 17. Łukasz Sturgulewski: Algorytmy badania ścisłej rodzielności liniowej dwóch zbiorów - 2008r., promotor dr hab. A. Jóźwik.
 18. Rafał Wojciechowski: Zastosowanie obliczeń rozproszonych do celów modelowania i optymalnej korekcji końcowej stacjonarnych systemów liniowych w czasie rzeczywistym - 2008r., promotor dr. hab. inż Grzegorz Ciesielski.
 19. Andrzej Romanowski: Algorytmy modelowania przestrzennego i czasowego dla potrzeb przetwarzania danych w systemach procesowej tomografii pojemnościowej - 2008r., promotor prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski. Praca wyróżniona uchwałą Rady Wydziału EEIiA Politechniki Łódzkiej.
 20. Albrecht Andrzej: Modelowanie i optymalna korekcja końcowa wielowejściowych systemów statycznych za pomocą iloczynów tensorowych B-splajnów w rozproszonym, 2009
 21. Kowalski Tomasz: Przezroczyste indeksowanie w rozproszonych obiektowych bazach danych. (Transparent indexing in distributed object-oriented databases), 2009.
 22. Raniszewski Marcin: Metody silnej redukcji i edycji zbioru odniesienia dla reguły typu najbliższy sąsiad, 2009, promotor: dr hab. inż. Adam Jóźwik.  Praca wyróżniona uchwałą Rady Wydziału EEIiA Politechniki Łódzkiej.
 23. Sierszeń Artur: Metody kondensacji zbioru odniesienia dla reguł decyzyjnych opartych na funkcji odległości, 2009.
 24. Koszmider Tomasz: Zintegrowany system komputerowy do pomiaru cech geometrycznych próbek metali i ich stopów znajdujących się w wysokich temperaturach, 2010.
 25. Kuliberda Kamil: Przezroczysta integracja rozproszonych zasobów wewnątrz obiektowego bazodanowego gridu. (Transparent Integration of Distributed Resources within Object-Oriented Database Grid.), 2010.,promotor prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta.  Praca wyróżniona uchwałą Rady Wydziału EEIiA
  Politechniki Łódzkiej.
 26. Bartosz Matusiak: Algorytmy obliczeń równoległych z użyciem procesorów graficznych (GPU) do przetwarzania i wizualizacji danych pomiarowych z przemysłowych systemów tomograficznych, 2013. Promotorzy: prof. Dominik Sankowski, dr inż. Andrzej Romanowski.
 27. Michał Postolski: Discrete topology and geometry algorithms for quantitative human airway trees analysis based on computed tomography images. (Algorytmy topologii i geometrii dyskretnej do ilościowej analizy drzew oskrzelowych człowieka na podstawie obrazów tomografii komp.) 2013. Promotorzy: prof. Dominik Sankowski, prof. Michel Cuprie.
 28. Piotr Duch: Optymalizacja algorytmów numerycznych wykorzystujących równania różnicowe całkowitych i niecałkowitych rzędów, 2014. Promotor: prof. Piotr Ostalczyk.
 29. Paweł Kapusta: Algorytmy równoległego przetwarzania danych pomiarowych i obrazów w wybranych systemach tomografii przemysłowej, 2014. Promotor: prof. Dominik Sankowski
 30. Michał Majchrowicz: Algorytmy przetwarzania danych w rozproszonych środowiskach, 2014.
 31. Tomasz Jaworski: Wykorzystanie informacji wizyjnej w cieplnych procesach przemysłowych poprzez rozmyte przetwarzanie obrazów termowizyjnych, 2015, promotor dr hab. inż. Jacek Kucharski
 32. Robert Nowotniak: Analiza własności kwantowo inspirowanych algorytmów ewolucyjnych, 2015. Promotor: dr hab. inż. Jacek Kucharski.
 33. Brzeziński Dariusz: Problems of Numerical Calculation of Derivatives and Differential Equations of Fractional Orders. 2016, promotor: Ostalczyk Piotr
 34. Garbaa Hela : Gravitational solids flow parameters estimation by the use of electrical capacitance tomography and artificial neural networks, 2016Jackowska-Strumiłło Lidia.

powrót do góry