kontakt    mapa strony  
    polski   english

Inżynieria oprogramowania i bazy danych

 

 W dziedzinie inżynierii oprogramowania i baz danych prowadzone są badania pod kierunkiem prof. Kazimierza Subiety. Dotyczą one następujących obszarów:

 

Współczesne systemy komputerowe współdziałają ze sobą za pomocą komunikacji sieciowej, a różnorodność danych przetwarzanych przez te systemy wymusza opracowanie skutecznych sposobów prezentacji i zarządzania różnorodnymi danymi. Jednym z najbardziej obiecujących sposobów komunikacji, jest architektura sieci każdy-z-każdym (ang. peer-to-peer – p2p), która znakomicie sprawdza się przy współdzieleniu sformalizowanych danych w postaci dokumentów binarnych. Technologia umożliwia pokonanie trudności jakie obecnie są związane z wykorzystaniem Internetu działającego w oparciu o architekturę TCP/IP. Ma to szczególne znaczenie przy znacznym przyroście liczby komputerów współpracujących przez sieć. Badania prowadzone w Instytucie Informatyki Stosowanej mają na celu opracowanie nowej architektury komunikacyjnej opartej o technologie p2p, dzięki której możliwe będzie nieograniczone komunikowanie się i przetwarzanie danych w rozproszonej, heterogenicznej, obiektowej bazie danych.

 

Nieodłącznym aspektem pracy nad technologami rozproszonymi jest optymalizacja przetwarzania zapytań. W dużych środowiskach bazodanowych szczególną rolę odgrywa indeksowanie. Jest to mechanizm, który ma na celu, przeźroczyste dla użytkownika, znaczące zmniejszenie ilości danych przetwarzanych przez zapytanie. Indeks jako pomocnicza struktura powinien w minimalnym stopniu obciążać przestrzeń bazy danych, a czas  związany z obsługą indeksu powinien być znacząco mniejszy niż zysk z czasowy wynikający z jego użycia. Prace badawcze wykonywane w Instytucie Informatyki Stosowanej obejmują indeksację zasobów w oparciu o technologię zwaną Liniowym Hashingiem.

 

 Generyczne osłony dla relacyjnych baz danych opracowywane w Instytucie Informatyki Stosowanej pozwalają na włączenie zasobu relacyjnego do obiektowego gridu bazodanowego zapewniającego prezentację i dwukierunkowe przetwarzanie danych (wyszukiwanie i aktualizacja) zgodnie ze schematem obiektowym. Poza w pełni przeźroczystym działaniem osłony pozwalają również na transformację zapytań obiektowych (pojawiających się po stronie gridu) mającą na celu wyodrębnienie z nich pod-zapytań umożliwiający wykorzystanie potencjału optymalizacyjnego języka SQL (indeksy, szybkie złączenia, itp.).

W skład zespołu wchodzą: 
prof. dr hab. Kazimierz Subieta

dr inż. Radosław Adamus
dr inż. Jacek Wiślicki
dr inż. Tomasz Kowalski
 

powrót do góry


Redakcja:
Radosław Adamus
Tomasz Kowalski

Ostatnia modyfikacja:
2015-04-15 14:48:11, Radosław Adamus