kontakt    mapa strony  
    polski   english

Publikacje 2008

  Zagranicznych Polskich
Monografii 0 1
Rozdziałów w monografiach 1 7
Artykułów w czasopismach wszystkich 25 16
Artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej 40 0
Redakcji materiałów konferencyjnych 1 0
Referatów 34 6

Dysertacje

[1] Romanowski Andrzej: Algorytmy modelowania przestrzennego i czasowego dla potrzeb przetwarzania danych w systemach procesowej tomografii pojemnościowej. Łódź: Katedra Informatyki Stosowanej 2008, 199 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Sankowski Dominik, ISBN: , ISSN:  <seria: , wolumin , nr > (PHD, DOM)  8,00/ 8,00 p. 

[2] Sturgulewski Łukasz: Algorytmy badania ścisłej rozdzielności liniowej dwóch zbiorów.. Łódź: Katedra Informatyki Stosowanej PŁ 2008, 108 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Jóźwik Adam, ISBN: , ISSN:  <seria: , wolumin , nr > (PHD, DOM)  8,00/ 8,00 p. 

[3] Wiślicki Jacek: Obiektowa osłona do relacyjnych baz danych z uwzględnieniem optymalizacji zapytań. Łódź: Katedra Informatyki Stosowanej 2008, 235 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Subieta Kazimierz, ISBN: , ISSN:  <seria: , wolumin , nr > (PHD, DOM)  8,00/ 8,00 p.

[4] Wojciechowski Rafał: Zastosowanie  obliczeń rozproszonych do celów modelowania i optycznej korekcji końcowej stacjonarnych systemów liniowych w czasie rzeczywistym. Łódź: Katedra Informatyki Stosowanej 2008, 217 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Ciesielski Grzegorz, ISBN: , ISSN:  <seria: , wolumin , nr > (PHD, DOM)  8,00/ 8,00 p. 

Książki

[1]13 Najpopularniejszych sieciowych ataków na twój komputer. Wykrywanie, usuwanie skutków i zapobieganie.. Praca zbiorowa red. Szmit Maciej, Tomaszewski Mariusz, Lisiak-Felicka Dominika, Politowska Izabela. Gliwice: Helion 2008, 206 s.;  (MONO, DOM, R, -)  2,50/ 5,00 p.

 Rozdziały w książkach

[1] Bąkała Anna: Gradacyjna analiza odpowiedniości w badaniach dotyczących telepracy osób niepełnosprawnych.. W: Ergonomia niepełnosprawnych w projektowaniu form przemysłowych.. Łódź 2008, s. . <Ergonomia niepełnosprawnych w projektowaniu form przemysłowych.. Praca zbiorowa red. Komitet Organizacyjny . Łódź: Politechnika Łódzka 2008, 330 s.; , ISBN: 978-83-7283-2> (MONO, DOM, -)  4,00/ 4,00 p. 

[2] Chodyka Marta, Mosorow Włodzimierz: Możliwości wykorzystania metody SI_StillImage SQL/MM Still Image do wykorzystywania operacji na obrazach w bazach danych.. W: Przetwarzanie informacji w społeczeństwie informacyjnym.. Biala Podlaska 2008, s. 13-16. <Przetwarzanie informacji w społeczeństwie informacyjnym.. Praca zbiorowa red. Grudniewski Tomasz, Olchowiak Jan M.. Biala Podlaska: PWSZ im. Papieża Jana Pawła II 2008, 194 s.; B5, ISBN: 978-83-61044-> (MONO, DOM, -)  0,00/ 0,00 p. 

[3] Ciesielski Grzegorz: Analiza funkcjonalna, a analiza numeryczna. Od twierdzenia Weierstrassa do aproksymacji średniokwadratowej.. W: Dziedziny zastosowań informatyki. Włocławek 2008, s. 9-46. <Dziedziny zastosowań informatyki. Praca zbiorowa red. Kęsy A.. Włocławek: WSHe we Włocławku 2008, 98 s.; , ISBN: > (MONO, DOM, -)  0,00/ 0,00 p. 

[4] Lisiak-Felicka Dominika, Szmit Maciej: Kluczowe problemy w realizacji projektów informatycznych w administracji publicznej.. W: Systemy wspomagania w zarzadzaniu środowiskiem..  2008, s. 157-163. <Systemy wspomagania w zarzadzaniu środowiskiem.. Praca zbiorowa red. Kaźmierczak Jan. : Zabrze 2008, 327 s.; A5, ISBN: 83-919777-3-0> (MONO, DOM, -)  4,00/ 4,00 p. 

[5] Lisiak-Felicka Dominika, Politowska Izabela, Szmit Maciej: Źródła i czynniki wykonalności prawnej wybranych projektów informatycznych w administracji rządowej.. W: Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji.. Łódź 2008, s. 265-274. <Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji.. Praca zbiorowa red. Lachiewicz Stefan, Zakrzewska-Bielawska Agnieszka. Łódź: Politechnika Łódzka 2008, 482 s.; , ISBN: 978-83-7283-2> (MONO, DOM, -)  2,67/ 4,00 p. 

[6] Skibiński Przemysław, Swacha Jakub, Grabowski Szymon: A Highly Efficient XML Compression Scheme for the Web.. In: SOFSEM 2008: Theory and Practice of Computer Science.. Berlin 2008, p. 766-777. <SOFSEM 2008: Theory and Practice of Computer Science. Ed. Geffert Viliam, Karhumaki Juhani, Bertoni Alberto, Preneel Bart, Navrat Pavol, Bielikova Maria. Berlin: Springer 2008, 791 p.; B5, ISBN: > (MONO, INT, -)  3,33/10,00 p. 

[7] Szmit Maciej: Bezpieczeństwo informatyczne.. W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym.. Warszawa 2008, s. 201-228. <Zarządzanie ryzykiem operacyjnym.. Praca zbiorowa red. Staniec I, Zawiła-Niedźwiecki Janusz. Warszawa: C.H.Beck 2008, 304 s.; , ISBN: 978-83-255-02> (MONO, DOM, -)  4,00/ 4,00 p. 

[8] Szmit Maciej, Szmit Anna: Prediction models of the labour market and unemployment in Poland.. W: Identification of factors affecting personnel demand.. Łódź 2008, s. 24-34. <Identification of factors affecting personnel demand.. Praca zbiorowa red. Lewandowski Jerzy, Wodziński Piotr. Łódź: Politechnika Łódzka 2008, 105 s.; , ISBN: 978-83-7283-2> (MONO, DOM, -)  3,00/ 6,00 p.

Artykuły w czasopismach naukowych

[1] Adamus Radosław, Falda Grzegorz, Habela Piotr, Kaczmarski Krzysztof, Stencel Krzysztof, Subieta Kazimierz: Project VIDE: Challenges of Executable Modelling of Business Applications. Genie Logiciel., 2008, vol. , no. 85, p. 53-56, ISSN: 0295-6322 (INT, -)  0,67/ 2,00 p.

[2] Babout Laurent, Marrow T.J, Mummery P.M., Marsden B.J: Three -dimensional characterization and thermal property modeling of thermally oxidized nuclear graphite.. ACTA MATERIALIA, 2008, vol. , no. , p. 4242-4254, ISSN: 0956-7151 (INT, PHI) 24,00/24,00 p.

[3] Babout Laurent, Jopek Łukasz, Janaszewski Marcin, Preuss Michael, Buffiere Jean-Yves: Towards the texture segmentation of X-ray tomography images of lamellar mcrostructure in titanium based alloys.. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN: 0374-4817 (DOM, -)  0,80/ 2,00 p.  

[4] Banasiak Robert, Wajman Radosław, Betiuk Jakub, Soleimani M.: An efficient Nodal Jacobian method for 3D electrical capacitance image reconstruction.. INSIGHT, 2008, vol. , no. , p. , ISSN: 1354-2575 (INT, PHI) 11,25/15,00 p.  

[5] Banasiak Robert, Wajman Radosław, Betiuk Jakub, Soleimani M.: Feasibility study of dielectric permittivity inspection using a 3D capacitance CT method. NDT & E INTERNATIONAL, 2008, vol. , no. , p. , ISSN: 0963-8695 (INT, PHI) 24,00/24,00 p.

[6] Banasiak Robert, Wajman Radosław, Soleimani M.: SYSTEM TOMOGRAFU POJEMNOŚCIOWEGO DO NIEINWAZYJNEJ TRÓJWYMIAROWEJ WIZUALIZACJI CZASU RZECZYWISTEGO.. AUTOMATYKA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN: 1429-3447 (DOM, -)  2,67/ 4,00 p.  

[7] Banasiak Robert, Wajman Radosław, Chaniecki Zbigniew, Grudzień Krzysztof, Romanowski Andrzej, Betiuk Jakub: WIZUALIZACJA 4D ECT W CZASIE RZECZYWISTYM PRZEMYSŁOWYCH PROCESÓW PRZEPLYWU GRAWITACYJNEGO. AUTOMATYKA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN: 1429-3447 (DOM, -)  4,00/ 4,00 p.  

[8] Bąkała Marcin, Koszmider Tomasz: SKOMPUTERYZOWANY SYSTEM WYZNACZANIA WYBRANYCH PARAMETRÓW LUTOWNOŚCI. AUTOMATYKA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN: 1429-3447 (DOM, -)  4,00/ 4,00 p.  

[9] Bieniecki Wojciech, Węgrzyn Michał, Grabowski Szymon, Kościeliska-Kasprzak Katarzyna, DRULIS-FAJDASZ Dominika, Mazanowska Oktawia, Klinger Marian: ZASTOSOWANIE ALGORYTMÓW PROGOWANIA ADAPTACYJNEGO DO SEGMENTACJI BARWNYCH OBRAZÓW MIKROSKOPOWYCH. AUTOMATYKA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN: 1429-3447 (DOM, -)  1,14/ 4,00 p.

[10] Bieniecki Wojciech, Gródecki Artur, Grabowski Szymon, Kościelska-Kasprzak Katarzyna, DRULIS-FAJDASZ Dominika, Mazanowska Oktawia, Klinger Marian: ZASTOSOWANIE ALGORYTMU HIT-MISS DO SEGMENTACJI BARWNYCH OBRAZÓW MIKROSKOPOWYCH W BADANIU METODĄ ELISPOT. AUTOMATYKA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN: 1429-3447 (DOM, -)  1,14/ 4,00 p.

[11] Ciesielski Grzegorz, Albrecht Andrzej, Wojciechowski Rafał: Projekt środowiska rozproszonego do badania systemów nieliniowych z wykorzystaniem technologii Java RMI.. AUTOMATYKA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN: 1429-3447 (DOM, -)  4,00/ 4,00 p.

[12] Deorowicz Sebastian, Grabowski Szymon: Efficient preprocessing for web log compression.. International Scientific Journal of Computing, 2008, vol. 7, no. 1, p. 35-42, ISSN: 1727-6209 (INT, -)  1,00/ 2,00 p.  

[13] Fabijańska Anna, Sankowski Dominik: Computer vision system for high temperature measurements of surface properties. MACHINE VISION AND APPLICATIONS, 2008, vol. , no. , p. , ISSN: 0932-8092 (INT, PHI) 20,00/20,00 p.  

[14] Fabijańska Anna, Sankowski Dominik: Filtry optyczne w systemie wizyjnym do wysokotemperaturowych pomiarów właściwości powierzchniowych metali i ich stopów. AUTOMATYKA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN: 1429-3447 (DOM, -)  4,00/ 4,00 p.

[15] Fabijańska Anna: Image enhancement algorithms for high-temperature measurements of surface properties of selected metals and alloys.. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, 2008, rocznik , nr 113, s. 45-55, ISSN: 0374-4817 (DOM, -)  2,00/ 2,00 p.  

[16] Frączyk Andrzej, Rzepka Andrzej: Komputerowy system identyfikacji i regulacji temperatury pieca do dyfuzji półprzewodników.. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2008, rocznik 84, nr 11, s. 70-72, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.

[17] Fredriksson Kimmo, Grabowski Szymon: Average-optimal string matching.. Journal of Discrete Algorithms, 2008, vol. 7, no. , p. , ISSN:  (INT, -)  1,00/ 2,00 p.

[18] Fredriksson Kimmo, Grabowski Szymon: Efficient algorithms for (? ? ?) and (???) - matching.. International Journal of Foundations of Computer Science, 2008, vol. 19, no. 1, p. 163-183, ISSN: 0129-0541 (INT, -)  1,00/ 2,00 p.

[19] Fredriksson Kimmo, Grabowski Szymon: Efficient algorithms for pattern matching with general gaps, character classes and transposition invariance.. INFORMATION RETRIEVAL, 2008, vol. 11, no. 4, p. 335-357, ISSN:  (INT, PHI) 24,00/24,00 p.

[20] Gocławski Jarosław, Sekulska-Nalewajko Joanna, Anioł Patryk: Metoda automatycznego wyznaczania indeksu mitotycznego populacji komórek cebuli z wykorzystaniem drzewa decyzyjnego. AUTOMATYKA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN: 1429-3447 (DOM, -)  2,67/ 4,00 p.

[21] Gocławski Jarosław, Urbaniak-Domagała Wiesława: The Measurement of Wetting Angle by Applying ADSA Model of Sessile Drop on Selected Txtile Surfaces.. FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, 2008, vol. 16, no. 2, p. 84-88, ISSN: 1230-3666 (INT, PHI)  7,50/15,00 p.

[22] Grabowski Szymon, Fredrikson Kimmo: Bit-parallel string matching under Hamming distance in O (n m/ w)worst case time.. INFORMATION PROCESSING LETTERS, 2008, vol. 105, no. , p. 182-187, ISSN: 0020-0190 (INT, PHI)  7,50/15,00 p.

[23] Grabowski Szymon: MAKING DENSE CODES EVEN DENSER. AUTOMATYKA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN: 1429-3447 (DOM, -)  4,00/ 4,00 p.

[24] Grabowski Szymon, Petersen Holger: Range Mode and Range Median Queries in Constant Time and Sub-Quadratic Space. INFORMATION PROCESSING LETTERS, 2008, vol. 105, no. , p. , ISSN: 0020-0190 (INT, PHI)  7,50/15,00 p.

[25] Grudzień Krzysztof, Niedostatkiewicz M, Chaniecki Zbigniew: DIAGNOSTYKA PRZEPŁYWU MATERIAŁU SYPKIEGO PODCZAS GRAWITACYJNEGO OPRÓŻNIANIA SILOSU SMUKŁEGO. AUTOMATYKA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN: 1429-3447 (DOM, -)  2,67/ 4,00 p.

[26] Grudzień Krzysztof, Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik, Williams R.: Gravitational Granular Flow Dynamics Study Based on Tomographic Data Processing. PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2008, vol. 26, no. 1, p. 67-82, ISSN: 0272-6351 (INT, PHI)  7,50/10,00 p.

[27] Grudzień Krzysztof: The segmentation algorithms for diagnosis parameters visualization of multiphase flows in chosen industrial systems.. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, 2008, rocznik 1011, nr 113, s. 35-44, ISSN: 0374-4817 (DOM, -)  2,00/ 2,00 p.

[28] Jabłoński Mariusz: Automatyka przemysłowa bazująca na rozwiązaniach firmy SIEMENS.. MASZYNY, TECHNOLOGIE, MATERIAŁY, 2008, rocznik , nr , s. 21-25, ISSN: 0137-3730 (DOM, -)  0,00/ 0,00 p.

[29] Jabłoński Mariusz, Machtałowicz S., Krajewski P.: Rola i znaczenie profili aplikacyjnych PROFIdrive w świetle nowoczesnych rozwiązań przeznaczonych do zastosowania w systemach napędów urządzeń górnictwa odkrywkowego.. GÓRNICTWO ODKRYWKOWE, 2008, rocznik , nr , s. 70-75, ISSN: 0043-2075 (DOM, -)  1,33/ 4,00 p.

[30] Jackowska-Strumiłło Lidia, Cyniak Danuta, Czekalski Jerzy, Jackowski Tadeusz: N eural Model of the Spinning Process Dadicated to Predicting Properties of Cotton-Polyester Blended Yarns on the Basisi of the Characteristics of Feedinf Streams.. FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, 2008, vol. 16, no. 1, p. 28-32, ISSN:  (INT, PHI)  3,75/15,00 p.

[31] Jeżewski Sławomir, Jaros Michał: SKANOWANIE TRÓJWYMIAROWEJ PRZESTRZENI POMIESZCZEŃ. AUTOMATYKA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN: 1429-3447 (DOM, -)  4,00/ 4,00 p.

[32] Kośla Paweł, Raniszewski Marcin: NOWE METODY SELEKCJI CECH I REDUKCJI ZBIORÓW ODNIESIENIA DLA KLASYFIKATORA TYPU 1-NN. AUTOMATYKA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN: 1429-3447 (DOM, -)  4,00/ 4,00 p.

[33] Kucharski Jacek: Fuzzy modelling of chosen electroheat systems.. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2008, rocznik 84, nr 11, s. 189-192, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.

[34] Kucharski Jacek, Łobodziński , Sankowski Dominik: Komputerowe metody identyfikacji obieków elektrotermicznych.. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2008, rocznik 84, nr 7, s. 73-76, ISSN: 0033-2097 (DOM, -)  6,67/10,00 p.

[35] Kuliberda Kamil, Adamus Radosław, Wiślicki Jacek, Kaczmarski Krzysztof, Kowalski Tomasz, Subieta Kazimierz: A generic proposal for a transparent integration of distributed data by an autonomous layer in a virtual repository.. Multiagent and Grid Systems, 2008, vol. 3, no. 4, p. 393-410, ISSN: 1574-1702 (INT, -)  1,67/ 2,00 p.

[36] Lisiak-Felicka Dominika, Politowska Izabela, Szmit Maciej: IGNORANTIA IURIS NOCET. ŚWIADOMOŚĆ PRAWNYCH ASPEKTÓW UŻYTKOWANIA KOMPUTERÓW WŚRÓD INFORMATYKÓW. AUTOMATYKA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN: 1429-3447 (DOM, -)  2,67/ 4,00 p.

[37] Liu Z, Babout Laurent, Banasiak Robert, Sankowski Dominik: Design of a new ECT sensor for improved resolution.. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN: 0374-4817 (DOM, -)  1,50/ 2,00 p.

[38] Matusiak Bartosz, Poźniak Łukasz, Stępień Mikołaj: DNS inSecure.. Haking, 2008, vol. , no. 3, p. 34-39, ISSN: 1731-7150 (INT, -)  0,00/ 0,00 p.

[39] Mosorow Włodzimierz: Flow Pattern Tracing for Mass Flow Rate Measurement in Pneumatic Conveying Using Twin Plane Electrical Capacitance Tomography. PARTICLE & PARTICLE SYSTEMS CHARACTERIZATION, 2008, vol. 25, no. 3, p. , ISSN: 0934-0866 (INT, PHI) 24,00/24,00 p.

[40] Niedostatkiewicz M, Chaniecki Zbigniew, Grudzień Krzysztof, Tejchman J: Determination of bulk solid concentration changes during granular flow in a model silo with ECT sensors. CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, 2008, vol. , no. , p. , ISSN: 0009-2509 (INT, PHI) 24,00/24,00 p.

[41] Niedźwiedziński Marian, Bąkała Anna: Elastyczne formy pracy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.. ACTA UNIVERITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA, 2008, vol. , no. 211, p. , ISSN: 0208-6018 (INT, -)  3,00/ 6,00 p.

[42] Nitkiewicz Z, Bąkała Marcin, Wojciechowski Rafał, Koszmider Tomasz, Albrecht Andrzej, Rylski Adam: Ocena wybranych parametrów lutowności lutu L-Ag5p.. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN:  (DOM, -)  4,00/ 6,00 p.

[43] Petersen Holger, Grabowski Szymon: Range mode and range median queries in constant time and sub-quadratic space.. INFORMATION PROCESSING LETTERS, 2008, vol. 109, no. , p. 225-228, ISSN: 0020-0190 (INT, PHI)  7,50/15,00 p.

[44] Politowska Izabela, Szmit Maciej: Kiedy zawiadomić o przestępstwie.. iT w administracji, 2008, rocznik , nr , s. 44-47, ISSN: 1898-3227 (DOM, -)  0,00/ 0,00 p.

[45] Politowska Izabela, Szmit Maciej: Status prawny poczty elektronicznej.. iT w administracji, 2008, rocznik , nr 2, s. 48-49, ISSN: 1898-3227 (DOM, -)  0,00/ 0,00 p.

[46] Raniszewski Marcin: Double Sort Algorithm Resulting in Reference Set of the Desired Size.. BIOCIBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING, 2008, vol. 28, no. 4, p. 43-50, ISSN:  (INT, -)  6,00/ 6,00 p.

[47] Romanowski Andrzej: Spatial and Temporary Modelling Algorithms for Electrical Capacitance Tomography Data Processing.. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, 2008, rocznik 115, nr 1024, s. 105-110, ISSN: 0374-4817 (DOM, -)  2,00/ 2,00 p.

[48] Rząsa M.R., Błaszczak - Gawlik Anna, Wajman Radosław: POJEMNOŚCIOWE METODY WYZNACZANIA UDZIAŁU OBJĘTOŚCIOWEGO W BADANIU PRZEPŁYWÓW DWUFAZOWYCH GAZ-CIECZ. AUTOMATYKA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN: 1429-3447 (DOM, -)  1,33/ 4,00 p.

[49] Sankowski Dominik, YONG-BO HE , HUA-XIANG WANG : ANALYSIS OF ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY SENSITIVE FIELD BASED ON MULTI-TERMINAL NETWORK. AUTOMATYKA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN: 1429-3447 (DOM, -)  1,33/ 4,00 p.

[50] Sankowski Dominik, Bąkała Marcin, Albrecht Andrzej, Koszmider Tomasz, Wojciechowski Rafał, Rylski Adam: Metodologia automatycznego pomiaru dynamicznych własności powierzchni-lutowności oraz zwilzalności.. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN:  (DOM, -)  5,00/ 6,00 p.

[51] Sankowski Dominik, Jeżewski Sławomir, Krzeszewski Roman, Nowakowski Jacek: Zintegrowany system informatyczny do obsługi dzia-łalności turystycznej w regionie. AUTOMATYKA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN: 1429-3447 (DOM, -)  4,00/ 4,00 p.

[52] Skibiński Przemysław, Grabowski Szymon, Swacha Jakub: Effective asymmetric XML compression.. SOFTWARE-PRACTICE & EXPERIENCE, 2008, vol. 38, no. 10, p. 1027-1047, ISSN: 0038-0644 (INT, PHI)  3,33/10,00 p.

[53] Sokołowska B, Czerwosz L., Szczepek E., Jóźwik Adam, Jurkiewicz J., Czernicki Z.: Recognition of gait disturbances in patients with normal pressure hydrocephalus using the Computer Dyno Graphy System.. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, 2008, vol. , no. , p. , ISSN: 0867-5910 (INT, PHI)  3,33/20,00 p.

[54] Soleimani M., Mitchell CN, Wajman Radosław, Banasiak Robert, Dai T, Adler R: Four-dimensional electrical capacitance tomography imaging using experimental data.. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY, 2008, vol. , no. , p. , ISSN:  (INT, PHI) 24,00/24,00 p.

[55] Sturgulewski Łukasz: Algorithms for Investigation of Strict Linear Separability of Two Sets.. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, 2008, rocznik 115, nr 1024, s. 139-146, ISSN: 0374-4817 (DOM, -)  2,00/ 2,00 p.

[56] Szmit Maciej: Caveat Emptor. Host4Business, 2008, rocznik , nr 1, s. 7-9, ISSN: 1899-2242 (DOM, -)  0,00/ 0,00 p.

[57] Szmit Maciej, Politowska Izabela: Czy skanery sieciowe to narzędzia hackerskie.. IT w administracji., 2008, rocznik 4, nr 3, s. 42-45, ISSN: 1898-3227 (DOM, -)  0,00/ 0,00 p. 

[58] Szmit Maciej, Politowska Izabela: O zabezpieczaniu śladów.. iT w administracji, 2008, rocznik , nr , s. 20-21, ISSN: 1898-3227 (DOM, -)  0,00/ 0,00 p.

[59] Szmit Maciej: Routing cebulowy.. Haking, 2008, vol. , no. 3, p. 14-17, ISSN: 1731-7150 (INT, -)  0,00/ 0,00 p.

[60] Urbanek Piotr, Kucharski Jacek: Algorytm korekcji zmienności emisyjności powierzchni wysokopołyskliwych w ruchu obrotowym dla potrzeb układów automatycznej regulacji temperatury.. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2008, rocznik 84, nr 7, s. 100-102, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.

[61] Urbanek Piotr, Frączyk Andrzej, Kucharski Jacek: ALGORYTMY ELIMINACJI WPŁYWU ZMIAN EMISYJNOŚCI POWIERZCHNI W BEZSTYKOWYCH POMIARACH TEMPERATURY WIRUJĄCEGO WALCA STALOWEGO. AUTOMATYKA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN: 1429-3447 (DOM, -)  4,00/ 4,00 p.

[62] Urbanek Piotr, Kucharski Jacek, Frączyk Andrzej: Methods of determination of dynamic properties of induction heated multi input - multi output system.. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2008, rocznik 84, nr 11, s. 180-183, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.

[63] Wiślicki Jacek: An Object-Oriented Wrapper to Relational Databases with Query Optimisation.. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, 2008, rocznik 115, nr 1024, s. 163-168, ISSN: 0374-4817 (DOM, -)  2,00/ 2,00 p.

[64] Wojciechowski Rafał: Application of distribited computing for modeling and optimal past-correction of linear time -invariant systems in real-time.. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, 2008, rocznik , nr 115, s. , ISSN:  (DOM, -)  2,00/ 2,00 p.

[65] ZHIJIAN LIU , Babout Laurent, Banasiak Robert, Sankowski Dominik: IMAGE RECONSTRUCTION BASED ON ROTATABLE ECT SENSOR. AUTOMATYKA, 2008, rocznik , nr , s. , ISSN: 1429-3447 (DOM, -)  3,00/ 4,00 p.

Referaty w materiałach konferencyjnych

[1] Adamus Radosław, Kowalski Tomasz, Subieta Kazimierz, Wiślicki Jacek, Stencel Krzysztof, Letner M, Habela Piotr, Daczkowski , Pieciurkiewicz , Trzaska , Wardziak : Overview of the Project ODRA., p. 179-197. < Ed. Paterson James, Edlich Stefan. ICOODB Proceedings of the First International Conference on Object Databases.. Niemcy, 13-14.03.2008. Berlin: 2008, ISBN: 978-80-7399-4> (INT, REF)  1,09/ 3,00 p.

[2] Adamus Radosław, Kaczmarski Krzysztof, Stencel Krzysztof, Subieta Kazimierz: SBQL Object Views - Unlimited Mapping and Updatability., p. 119-141. < Ed. Paterson James, Edlich Stefan. ICOODB Proceedings of the First International Conference on Object Databases.. Niemcy, 13-14.03.2008. Berlin: 2008, ISBN: 978-80-7399-4> (INT, REF)  1,50/ 3,00 p.

[3] Adamus Radosław, Habela Piotr, Kaczmarski Krzysztof, Letner M, Stencel Krzysztof, Subieta Kazimierz: Stack-Based Architecture and Stack -Based Query Language., p. 77-95. < Ed. Paterson James, Edlich Stefan. ICOODB Proceedings of the First International Conference on Object Databases.. Niemcy, 13-14.03.2008. Berlin: 2008, ISBN: 978-80-7399-4> (INT, REF)  1,00/ 3,00 p.

[4] Babout Laurent, Jopek Łukasz, Janaszewski Marcin, Preuss Michael, Buffiere Jean-Yves: Towards the texture segmentation of X-ray tomography images of lamellar microstructure in titanium based alloys., p. . < Ed. Sankowski Dominik, Babout Laurent, Nowakowski Jacek. PROCTOM, 5th International Symposium on Process Tomography.. Polska, 25-26.08.2008. Zakopane: 2008, ISBN: 978-83-7283-2> (INT, REF)  1,20/ 3,00 p.

[5] Bieniecki Wojciech, Krupiński Michał, Grabowski Szymon, Kościelska-Kasprzak Katarzyna, DRULIS-FAJDASZ Dominika, Mazanowska Oktawia, Klinger Marian: Unsupervised two-color ELISPOT image segmentation based on l-means clustering., p. 368-372. < Ed. Komitet Konferencyjny . TCSET'2008. Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science.. Ukraina, 19-23.02.2008. Lwów: 2008, ISBN: 978-966-553-6> (INT, REF)  0,86/ 3,00 p.

[6] Chodyka Marta, Mosorow Włodzimierz: Image database retrieval using SQL/MM Still Image function implementation ., p. 299-301. < Ed. Komitet Konferencyjny . TCSET'2008. Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science.. Ukraina, 19-23.02.2008. Lwów: 2008, ISBN: 978-966-553-6> (INT, REF)  1,50/ 3,00 p.

[7] Chodyka Marta, Mosorow Włodzimierz: Metoda zabezpieczająca na oglądanie programów telewizyjnych zgodnych z wiekiem widza., s. . < Praca zbiorowa red. Komitet Konferencyjny . XVI Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Teoria, projekty, wdrozenia, aplikacje.. Polska, 23-24.10.2008. Łódź: 2008, ISBN 978-83-909161> (DOM, REF) 0/0 p.

[8] Chodyka Marta, Mosorow Włodzimierz: SQL/MM Still Image Methods for image processing., p. 340-341. < Ed. Komitet Konferencyjny . TCSET'2008. Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science.. Ukraina, 19-23.02.2008. Lwów: 2008, ISBN: 978-966-553-6> (INT, REF)  1,50/ 3,00 p.

[9] Deorowicz Sebastian, Grabowski Szymon: Sub-Atomic Field Processing For Improved Web Log Compression., p. 551-556. < Ed. Komitet Konferencyjny . TCSET'2008. Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science.. Ukraina, 19-23.02.2008. Lwów: 2008, ISBN: 978-966-553-6> (INT, REF)  1,50/ 3,00 p.

[10] Fabijańska Anna, Sankowski Dominik: Algorithm of Optical Filter Self-Acting Change for High Temperature Applications of Vision Systems., p. 363-366. < Ed. Konferencyjny Komitet. IEEE International Conference on Signals and Electronic Systems ICSES'2008. Polska, . Kraków: 2008, ISBN: 978-83-88309-> (INT, REF)  3,00/ 3,00 p.

[11] Fabijańska Anna, Kuzański Marcin, Sankowski Dominik, Jackowska-Strumiłło Lidia: Application of Image Processing and Analysis in Slected Industrial Computer Vision Systems., p. 27-31. < Ed. Komitet Konferencyjny . MEMSTECH -Perspective Technologies and Methods in Mems Design.. Ukraina, 21-24.05.2008. Polyana: 2008, ISBN: 978-966-2191-> (INT, REF)  3,00/ 3,00 p.

[12] Fabijańska Anna, Sankowski Dominik: Edge detection in Brain Images., p. 60-62. < Ed. Komitet Konferencyjny . MEMSTECH -Perspective Technologies and Methods in Mems Design.. Ukraina, 21-24.05.2008. Polyana: 2008, ISBN: 978-966-2191-> (INT, REF)  3,00/ 3,00 p. 

[13] Fabijańska Anna, Sankowski Dominik: Preprocessing of images obtained from high temeperature vision system., p. 204-207. < Ed. Komitet Konferencyjny . XVI International UIE Conference on Electricity Applications in Modern World.. Polska, 19-21.05.2008. : 2008, ISBN: 83-88415-80-8> (INT, REF)  3,00/ 3,00 p. 

[14] Frączyk Andrzej, Urbanek Piotr, Kucharski Jacek: Computer -based system for non-contact temperature measurement of high-glittering induction -heated rotating steel cylinder., p. 46-48. < Ed. Komitet Konferencyjny . MEMSTECH -Perspective Technologies and Methods in Mems Design.. Ukraina, 21-24.05.2008. Polyana: 2008, ISBN: 978-966-2191-> (INT, REF)  3,00/ 3,00 p. 

[15] Frączyk Andrzej, Kucharski Jacek, Urbanek Piotr: Optymalna regulacja temepratury wirujących stalowych walców nagrzewanych indukcyjnie., p. 211-212. < Ed. Komitet Konferencyjny . XII Conference Computer Applications in Electrical Engineering.. Polska, 14-16.04.2008. Poznań: 2008, ISBN: 978-83-89333-> (INT, REF)  3,00/ 3,00 p. 

[16] Grabowski Szymon, Deorowicz Sebastian: Nice to be a chimera: A hybrid algorithm for the longest common transposition-invariant subsequence problem., p. 50-54. < Ed. Komitet Konferencyjny . TCSET'2008. Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science.. Ukraina, 19-23.02.2008. Lwów: 2008, ISBN: 978-966-553-6> (INT, REF)  1,50/ 3,00 p.

[17] Grudzień Krzysztof, Chaniecki Zbigniew, Niedostatkiewicz M, Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik: Description of the dynamic silo discharging in tomographical process diagnosis., p. . < Ed. Sankowski Dominik, Babout Laurent, Nowakowski Jacek. PROCTOM, 5th International Symposium on Process Tomography.. Polska, 25-26.08.2008. Zakopane: 2008, ISBN: 978-83-7283-2> (INT, REF)  2,40/ 3,00 p. 

[18] Janaszewski Marcin, Babout Laurent, Marrow T.J: Detekcja otworów w skomplikowanych obiektach 3D., s. 33-35. < Praca zbiorowa red. Komitet Konferencyjny . VI Sympozjum Modelowanie i symulacja komputerowa w technice.. Polska, . Łódź: 2008, ISBN 978-83-60282-> (DOM, REF) 0/0 p. 

[19] Koszmider Tomasz, Bąkała Marcin: New algorithm of metal's drop images segmentation from Thermo-Wet system., p. . < Ed. Komitet Konferencyjny . 4rd Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science.. Polska, Maj 19-21,2008. Smardzewice: 2008, ISBN: > (INT, REF)  3,00/ 3,00 p. 

[20] Koszmider Tomasz, Strzecha Krzysztof: New segmentation algorithms of metals drop images from Thermo-Wet system., p. 81-83. < Ed. Komitet Konferencyjny . MEMSTECH -Perspective Technologies and Methods in Mems Design.. Ukraina, 21-24.05.2008. Polyana: 2008, ISBN: 978-966-2191-> (INT, REF)  3,00/ 3,00 p. 

[21] Kowalski Tomasz, Wiślicki Jacek, Kuliberda Kamil, Adamus Radosław, Subieta Kazimierz: Optimization by Indices in ODRA., p. 97-117. < Ed. Paterson James, Edlich Stefan. ICOODB Proceedings of the First International Conference on Object Databases.. Niemcy, 13-14.03.2008. Berlin: 2008, ISBN: 978-80-7399-4> (INT, REF)  3,00/ 3,00 p.

[22] Kucharski Jacek: Fuzzy modelling of chosen electroheat systems., p. 77-78. < Ed. Komitet Konferencyjny . XVI International UIE Conference on Electricity Applications in Modern World.. Polska, 19-21.05.2008. : 2008, ISBN: 83-88415-80-8> (INT, REF)  3,00/ 3,00 p.

[23] Kuliberda Kamil, Meina Michał, Wiślicki Jacek, Kowalski Tomasz, Adamus Radosław, Kaczmarski Krzysztof, Subieta Kazimierz: On distributed data processing in data grid architecture for a virtual repository., s. . < Praca zbiorowa red. Komitet Konferencyjny . XVI Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Teoria, projekty, wdrozenia, aplikacje.. Polska, 23-24.10.2008. Łódź: 2008, ISBN 978-83-909161> (DOM, REF) 0/0 p. 
   
[24] Kuzański Marcin, Fabijańska Anna, Sankowski Dominik, Jackowska-Strumiłło Lidia: Mchine Vision -Automation of Selected Measurement System., p. 65-68. < Ed. Komitet Konferencyjny . MEMSTECH -Perspective Technologies and Methods in Mems Design.. Ukraina, 21-24.05.2008. Polyana: 2008, ISBN: 978-966-2191-> (INT, REF)  3,00/ 3,00 p.

[25] Kuzański Marcin: The algorithms of the yarn shape detection and calculation of the protruding fibres lengh., p. 98-100. < Ed. Komitet Konferencyjny . MEMSTECH -Perspective Technologies and Methods in Mems Design.. Ukraina, 21-24.05.2008. Polyana: 2008, ISBN: 978-966-2191-> (INT, REF)  3,00/ 3,00 p.

[26] Lisiak-Felicka Dominika: Wpływ programów zapewniających anonimowość na szybkość surfowania w sieci., s. . < Praca zbiorowa red. Komitet Konferencyjny . XVI Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Teoria, projekty, wdrozenia, aplikacje.. Polska, 23-24.10.2008. Łódź: 2008, ISBN 978-83-909161> (DOM, REF) 0/0 p.

[27] Matusiak Bartosz, Grudzień Krzysztof, Romanowski Andrzej, Jackowska-Strumiłło Lidia: iMCMC as a user-friendly ECT tool for MCMC method investigation., p. . < Ed. Sankowski Dominik, Babout Laurent, Nowakowski Jacek. PROCTOM, 5th International Symposium on Process Tomography.. Polska, 25-26.08.2008. Zakopane: 2008, ISBN: 978-83-7283-2> (INT, REF)  3,00/ 3,00 p.

[28] Matusiak Bartosz, Romanowski Andrzej, Grudzień Krzysztof, Jackowska-Strumiłło Lidia: Tomographic image reconstruction on for MAC OS X Platform., p. . < Ed. Komitet Konferencyjny . 4rd Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science.. Polska, Maj 19-21,2008. Smardzewice: 2008, ISBN: > (INT, REF)  3,00/ 3,00 p.

[29] Mencwal Adam, Kucharski Jacek, Jeżewski Witold: Point spread function determination and visualization for olympus BX50 optical microscope., s. . < Praca zbiorowa red. Komitet Konferencyjny . XVI Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Teoria, projekty, wdrozenia, aplikacje.. Polska, 23-24.10.2008. Łódź: 2008, ISBN 978-83-909161> (DOM, REF) 0/0 p.

[30] Mosorow Włodzimierz, Sankowski Dominik, Lewandowski Sławomir: Gamma Tomography with Limited Number of Gamma Beams., p. 310-311. < Ed. Komitet Konferencyjny . TCSET'2008. Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science.. Ukraina, 19-23.02.2008. Lwów: 2008, ISBN: 978-966-553-6> (INT, REF)  3,00/ 3,00 p.

[31] Mosorow Włodzimierz, Sankowski Dominik: Weighted-mean phases method study for time delay estimation using a twin plane electrical capacitance tomography., p. . < Ed. Sankowski Dominik, Babout Laurent, Nowakowski Jacek. PROCTOM, 5th International Symposium on Process Tomography.. Polska, 25-26.08.2008. Zakopane: 2008, ISBN: 978-83-7283-2> (INT, REF)  3,00/ 3,00 p.

[32] Niedostatkiewicz M, Chaniecki Zbigniew, Grudzień Krzysztof, Romanowski Andrzej, Banasiak Robert, Betiuk Jakub: ECT application to bulk solid flow investigations during rectangular silo discharging., p. . < Ed. Sankowski Dominik, Babout Laurent, Nowakowski Jacek. PROCTOM, 5th International Symposium on Process Tomography.. Polska, 25-26.08.2008. Zakopane: 2008, ISBN: 978-83-7283-2> (INT, REF)  2,50/ 3,00 p. 

[33] Niedostatkiewicz M, Chaniecki Zbigniew, Sankowski Dominik: Non-invasive methods of diagnosis of bulk solid flow during silo emptying process., p. . < Ed. Sankowski Dominik, Babout Laurent, Nowakowski Jacek. PROCTOM, 5th International Symposium on Process Tomography.. Polska, 25-26.08.2008. Zakopane: 2008, ISBN: 978-83-7283-2> (INT, REF)  2,00/ 3,00 p.

[34] Sekulska-Nalewajko Joanna, Gocławski Jarosław, Anioł Patryk: The segmentation of meristematic Allium cell images and extraction of nuclei features for the purpose of mitotic index evaluation., p. 123-128. < Ed. Komitet Konferencyjny . MEMSTECH -Perspective Technologies and Methods in Mems Design.. Ukraina, 21-24.05.2008. Polyana: 2008, ISBN: 978-966-2191-> (INT, REF)  2,00/ 3,00 p.

[35] Soleimani M., Mitchell CN, Wajman Radosław, Banasiak Robert, Dai T, Adler R: Robust 4D electrical capacitance tomography  imaging using experimental data., p. . < Ed. Sankowski Dominik, Babout Laurent, Nowakowski Jacek. PROCTOM, 5th International Symposium on Process Tomography.. Polska, 25-26.08.2008. Zakopane: 2008, ISBN: 978-83-7283-2> (INT, REF)  1,00/ 3,00 p.

[36] Strzecha Krzysztof, Koszmider Tomasz: Drop shape analysis for measurements of surface tension and wetting angle of metals at high temperatures., p. 57-59. < Ed. Komitet Konferencyjny . MEMSTECH -Perspective Technologies and Methods in Mems Design.. Ukraina, 21-24.05.2008. Polyana: 2008, ISBN: 978-966-2191-> (INT, REF)  3,00/ 3,00 p.

[37] Sturgulewski Łukasz, Bojańczyk Bartosz: Testowanie zabezpieczeń sieci za pomocą narzędzi open-source., s. . < Praca zbiorowa red. Komitet Konferencyjny . XVI Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Teoria, projekty, wdrozenia, aplikacje.. Polska, 23-24.10.2008. Łódź: 2008, ISBN 978-83-909161> (DOM, REF) 0/0 p.

[38] Urbanek Piotr, Kucharski Jacek: Methods of determination of dynamic properties of induction heated multi input-multi output systems., p. . < Ed. Komitet Konferencyjny . XVI International UIE Conference on Electricity Applications in Modern World.. Polska, 19-21.05.2008. : 2008, ISBN: 83-88415-80-8> (INT, REF)  3,00/ 3,00 p.

[39] Wiślicki Jacek, Kuliberda Kamil, Kowalski Tomasz, Adamus Radosław, Subieta Kazimierz: Implementation and Testing of SBQL Object-Ralational Wrapper Supporting Query Optimisation., p. 39-57. < Ed. Paterson James, Edlich Stefan. ICOODB Proceedings of the First International Conference on Object Databases.. Niemcy, 13-14.03.2008. Berlin: 2008, ISBN: 978-80-7399-4> (INT, REF)  3,00/ 3,00 p. 

[40] ZHIJIAN LIU , Babout Laurent, Banasiak Robert, Sankowski Dominik: Design of a new ECT sensor for improved resolution., p. . < Ed. Sankowski Dominik, Babout Laurent, Nowakowski Jacek. PROCTOM, 5th International Symposium on Process Tomography.. Polska, 25-26.08.2008. Zakopane: 2008, ISBN: 978-83-7283-2> (INT, REF)  2,25/ 3,00 p.

Redakcja materiałach konferencyjnych

[1] PROCTOM, 5th International Symposium on Process Tomography.. Ed. Sankowski Dominik, Babout Laurent, Nowakowski Jacek. Zakopane: Politechnika Łódzka 2008, 200 p.; , ISBN: 978-83-7283-2 (INT)  5,00/ 5,00 p.
   

powrót do góry