kontakt    mapa strony  
    polski   english

Przetwarzanie i analiza obrazów w ekologii

Wspólnie z Katedrą Ekologii Stosowanej UŁ i Międzynarodowym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, w KIS prowadzono badania nad metodami automatycznego rozpoznawania struktury szaty roślinnej dolin rzecznych. Główny nacisk położono na dane pochodzące z dolin rzecznych i zbiorników zaporowych Polski środkowej (Pilicy i Zbiornika Sulejowskiego). Wykonano oprogramowanie do rozpoznawania i analizy ilościowej szaty roślinnej z obrazu zdjęcia lotniczego w oparciu o autorskie algorytmy bazujące na statystycznych metodach rozpoznawania obrazu. Opracowane metody mogą być zastosowane do oceny możliwości wykorzystania zbiorowisk roślinnych dla poprawy jakości zasobów wodnych zlewni, poprzez ocenę wpływu roślinności na retencję wody i fosforu. W Instytucie realizowano również naukowo-dydaktyczny projekt przestrzennego modelowania fragmentu doliny Pilicy dla obrazowania określonych procesów ekohydrologicznych.

Zespół:
dr Joanna Sekulska-Nalewajko
mgr inż. Daniel Kaczorowski

powrót do góry


Redakcja:
Joanna Sekulska-Nalewajko
Krzysztof Strzecha

Ostatnia modyfikacja:
2013-02-19 22:08:38,