kontakt    mapa strony  
    polski   english

Przetwarzanie i analiza obrazów dla potrzeb pomiarów własności fizykochemicznych w wysokich temperaturach

Prace naukowo-badawcze z tej grupy bazują na analizie obrazów próbek uzyskanych za pomocą kamery CCD obserwującej wnętrze komory grzejnej pieca, w której przebiegają procesy wysokotemperaturowe.

Efektem badań nad przetwarzaniem i analizą obrazów dla potrzeb pomiarów wybranych wielkości fizycznych jest zautomatyzowane stanowisko badawcze TERMO-WET do pomiarów kąta zwilżania i napięcia powierzchniowego wybranych materiałów w wysokich temperaturach (do 1700°C) opracowane we współpracy z Politechniką Warszawską i Przemysłowym Instytutem Elektroniki.

Urządzenie to, jako jedno z czterech w Polsce, zakwalifikowane zostało przez Komitet Badań Naukowych na wystawę Information Society Technologies for All 2000 (IST 2000) w Nicei, na której były prezentowane najlepsze osiągnięcia informatyczne. Stanowisko to zdobyło również Złotą Dyskietkę na V Krajowych Targach Komputerowych Infobit w Łodzi (2000), Złoty Medal na 50.Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii Brussels Eureka 2001, Genius Prize na międzynarodowej wystawie wynalazków w Budapeszcie (2001), Srebrny Medal na Internationale Ausstellung „Ideen – Erfindungen – Neuheiten” w Norymberdze (2002) oraz Złoty Medal na Internationale Invention Fair SIIF'2006 w Seulu.

Aktualnie prowadzone badania koncentrują się głównie na opracowaniu algorytmów przetwarzania wstępnego (poprawy jakości) i segmentacji uwzględniających zarówno specyfikę obrazów stanowiących podstawę systemu pomiarowego (np. świecenie krawędzi obiektów widocznych na scenie, nasycenie elementów światłoczułych przetwornika CCD), jak również charakter zakłóceń wnoszonych do obrazów przez poszczególne elementy składowe systemu wizyjnego.

 Zespół:
prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski
dr inż. Jarosław Gocławski
dr inż. Sławomir Jeżewski
dr inż. Krzysztof Strzecha
mgr inż. Anna Fabijańska
mgr inż. Tomasz Koszmider

powrót do góry


Redakcja:
Krzysztof Strzecha
Jarosław Gocławski
Anna Fabijańska, czł. AMU PAN

Ostatnia modyfikacja:
2012-07-23 21:20:08, Wojciech Bieniecki