kontakt    mapa strony  
    polski   english

Biometria

Podstawowe kierunki bieżących prac naukowych dotyczą problemu automatycznego rozstrzygania autentyczności danych biometrycznych (tzw. aliveness testing), czyli detekcji prób oszukania systemu autoryzacji poprzez podstawienie cudzych lub spreparowanych charakterystyk biometrycznych. Rozważany problem pojawia się w sytuacji zdalnego logowania się do systemu autoryzacji biometrycznej, gdy proces akwizycji charakterystyki biometrycznej nie może być nadzorowany przez człowieka.
 
Metody zapewnienia automatycznej oceny autentyczności danych biometrycznych są ściśle powiązane ze specyfiką konkretnych cech używanych w rozpoznawaniu. Przykładowo, w rozpoznawaniu tęczówki powszechnie rozważanym testem prawdziwości danych pozyskiwanych przez system jest badanie reakcji źrenicy na zmienne natężenie oświetlenia fotografowanego oka (system w losowy sposób moduluje natężenie oświetlenia i jedynie wystąpienie oczekiwanej reakcji powoduje przejście do realizacji analiz biometrycznych).
 
Prowadzone prace koncentrują się na zagadnieniu oceny prawdziwości danych pozyskiwanych w systemie weryfikacji biometrycznej, bazującej na obrazach twarzy, a ich wspólnym mianownikiem jest wykorzystanie w weryfikacji schematu 'wymuszenie-reakcja' (ang. challenge-response). Idea zaproponowanych w ramach badań metod polega na żądaniu wykonania określonej czynności, a następnie sprawdzeniu reakcji użytkownika. W pierwszym z przypadków rozważanych w badaniach, czynnością jest wypowiadanie zadanych sylab (celem algorytmu detekcji jest 'odczytanie' zadanych sylab z ruchu warg ), w drugim - śledzenie wzrokiem wyświetlanego na ekranie obiektu (celem algorytmu detekcji jest śledzenie linii wzroku użytkownika).
 
 
 
Publikacje
 
1. Ślot K., Owczarek A. Janczyk M. "VISION BASED HUMAN-MACHINE INTERFACES: VISEM RECOGNITION", 173-196, in Computer Vision in Robotics and Industrial Applications, World Scientific, 2014.
 
 
2. Adamiak K., Żurek D., Ślot K.: "Liveness detection in remote biometrics based on gaze direction estimation", Proc. of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 225--230, 2015.  doi={10.15439/2015F307},url={http://dx.doi.org/10.15439/2015F307. (Best Paper Award)
 
 
   
 
 
 
 
 
Zespół badawczy:
mgr inż. Krzysztof Adamiak
mgr inż. Dominik Żurek
dr inż. Agnieszka Owczarek
Krzysztof Ślot

powrót do góry


Redakcja:
Krzysztof Ślot

Ostatnia modyfikacja:
2015-11-13 01:04:45, Krzysztof Ślot