kontakt    mapa strony  
    polski   english

Prace dyplomowe

Aby przystąpić do obrony pracy końcowej należy spełnić poniższe wymagania formalne:
 
- w trakcie semestru dyplomowego należy wybrać opiekuna pracy i złożyć stosowny formularz do sekretariatu studiów,
- uzyskać zaliczenia z wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów,
- złożyć pisemną i elektroniczną wersję pracy końcowej oraz projekt w postaci plików źródłowych (płyta CD, DVD) do sekretariatu studiów nie później niż 3 dni robocze przed dniem obrony,
- przygotować 10-minutowe wystąpienie (prezentacja w PowerPoint lub ekwiwalentna, wzór strony tytułowej) z treścią zatwierdzoną przez opiekuna.

 
Dokumenty przydatne do przygotowania pracy końcowej:
 
Strona tytułowa pracy
Wytyczne edycyjne do przygotowania pracy końcowej
Formularz wyboru tematu pracy końcowej
Oświadczenie o oryginalności pracy

 
 

 

powrót do góry


Redakcja:
Robert Banasiak
Joanna Sekulska-Nalewajko
Marta Ciabiada

Ostatnia modyfikacja:
2019-10-25 10:34:50, Marta Ciabiada