kontakt    mapa strony  
    polski   english

Zasady rekrutacji

Informujemy, że prowadzimy nabór na studia podyplomowe: Grafika komputerowa i techniki multimedialne, edycja 29, rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021, w semetrze zimowym.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora PŁ dot. realizacji zajęć warunkach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19. Zarządzenie

Osoby zainteresowane udziałem w studiach prosimy o kontakt mailowy: gkitm@iis.p.lodz.pl lub telefoniczny: 042 631 27 50.

Jak zapisać się na studia:

Nabór na studia prowadzimy dwa razy w roku akademickim - na semestry zimowy i letni.

Uruchomienie każdej z grup następuje po wpłynięciu wymaganej liczby zgłoszeń. Minimalna liczba osób w jednej grupie - 16, maksymalna liczba osób w grupie - 18.

Warunkiem wpisania na listę słuchaczy jest:

Przyjmujemy zgłoszenia nadesłane pocztą na adres Instytutu: 

Instytut Informatyki Stosowanej
Ul. Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódz
nabór 30, rozpoczynający się w październiku 2020 roku. 
 
Prosimy o składanie dokumentów w białych, wiązanych teczkach. Kierownikiem 29 edycji jest Pani dr Joanna Sekulska - Nalewajko

 Cena dwóch semestrów nauki (GKiTM) wynosi 4.800,00 + 30 zł. - opłata za wydanie świadectwa.

Dane do przelewu (Grafika komputerowa i techniki multimedialne - I semestr)

Politechnika Łódzka
Pekao SA II o/Łódź
03 1240 3028 1111 0010 3741 8675
tytułem: 3294 I-24 STUDIA PODYPLOMOWE Grafika komputerowa, edycja 29,

 

UWAGA: Prosimy nie dokonywać wpłaty za I semestr nauki przed otrzymaniem informacji o przyjęciu na studia.

UWAGA: W przypadku zebrania się grupy liczącej więcej osób, niż przewidziane kosztorysem minimum słuchaczy - 16 osób, pracownikom uczelni wyższych oraz studentom studiów doktoranckich przyznajemy 25% zniżkę.

Opłatę za wydanie świadectwa wnosimy na to samo konto przed odbiorem świadectwa:

Bank Pekao S.A. II Oddział Łódź
03 1240 3028 1111 0010 3741 8675
tytułem: I-24/1001, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (W-2),
opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych - Grafika komputerowa

 

Szczegółowe informacje dotyczące płatności i terminów naboru uzyskacie Państwo w sekretariacie Instytutu.

Instytut Informatyki Stosowanej
Ul. Stefanowskiego 18/22
Budynek A10
sekretariat
poniedziałek - piątek, od 8:30 do 15:30.

tel: 42 631 27 50.

Dokumenty do pobrania

powrót do góry


Redakcja:
Marta Ciabiada
Robert Banasiak
Joanna Sekulska-Nalewajko

Ostatnia modyfikacja:
2020-09-22 09:14:49, Marta Ciabiada