kontakt    mapa strony  
    polski   english

PLATOM

 

 

Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej jako lider konsorcjum utworzonego z firmą NETRIX S.A. realizuje projekt badawczy PLATOM zgodnie z umową POIR.04.01.02-00-0089/17-00 p.t.: 

"Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi"

w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie nowoczesnej, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom Przemysłu 4.0, inteligentnej platformy diagnostycznej PLATOM o architekturze otwartej, z możliwością swobodnej konfiguracji i współpracy z systemami zewnętrznymi.  Rozwijana w ramach projektu platforma będzie rozwiązaniem unikalnym w skali światowej, przez zastosowanie najnowszych osiągnięć diagnostycznych (tomografia przemysłowa) i algorytmicznych.

Główne funkcje budowanego rozwiązania, to:

 

Efektem prowadzonych prac badawczych będzie oszczędność energii do 25% i polepszenie jakości produktu.
Wartość projektu: 4 066 367.60 PLN
Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski

powrót do góry


Redakcja:
Laurent Babout

Ostatnia modyfikacja:
2020-01-31 15:36:04, Wojciech Bieniecki