kontakt    mapa strony  
    polski   english

pDMP – platforma do zarządzania i przetwarzania danych konsumenckich w marketingu cyfrowym

Projekt realizowany przez Instytut Informatyki Stosowanej jako Partnera Konsorcjum utworzonego z firmą NVT sp. z o.o.zgodnie z umową RLPD.01.02.02-10-0006/19-00 w ramach Osi Priorytetowej I: Badania rozwój i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek nowego produktu w postaci rozwiązania informatycznego (system teleinformatyczny dostępny w formule SaaS) dla branży marketingu i reklamy cyfrowej. Cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie przez konsorcjum Spółki NVT i Politechniki Łódzkiej badań przemysłowych i prac rozwojowych, zmierzających do opracowania unikalnej platformy – pDMP do zarządzania danymi konsumenckimi (dane opisujące konsumentów np. poprzez określenie preferencji, zainteresowań, intencji, motywacji) oraz ich przetwarzania na potrzeby marketingu cyfrowego. Platforma umożliwi generowane danych jakościowych w postaci profili marketingowych (danych opisujących pojedynczego użytkownika), spełniających najwyższe standardy etyczne.

Innowacyjność opracowywanej platformy opierać się będzie na wykorzystaniu mechanizmów uczenia głębokiego, rozszerzonych o logikę rozmytą i wnioskowanie przybliżone do analizy danych o użytkownikach (typu Big Data), w celu opracowania optymalnego algorytmu klasyfikacji i selekcji danych, tak, aby powstające profile (dane jakościowe) cechowała najwyższa użyteczność. Dodatkowym wyróżnikiem budującym przewagę konkurencyjną oraz wzrost jakościowy będzie zastosowanie psychograficznej segmentacji użytkowników, która pozwoli na serwowanie treści marketingowych dopasowanych pod względem osobowości odbiorcy, zgodnych z wyznawanym systemem wartości. Segmentacja grup docelowych pod względem psychologicznym wpłynie na pozytywny odbiór treści reklamowych serwowanych przy ich użyciu eliminując negatywne odczucia spowodowane stykiem z niedopasowanym przekazem reklamowym. Jednocześnie znacząco ograniczy negatywny wpływ upływu czasu względem jakości danych.

W porównaniu do dostępnych na rynku platform DMP, rezultat projektu będą charakteryzować następujące funkcjonalności:

Całkowita wartość projektu: 5 028 528 zł

Kierownik prac B+R: prof. dr hab. inż. Krzysztof Ślot

powrót do góry