kontakt    mapa strony  
    polski   english

Dr inż. Jacek NOWAKOWSKI

Dr inż. Jacek Nowakowski ukończył z wyróżnieniem Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej w 1976 roku, a w czerwcu 1980 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych również na tym Wydziale i został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Obrabiarek i TBM na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej
W 1996 roku podjął pracę w „Common” SA na stanowisku Głównego Specjalisty ds. komputerowego wspomagania projektowania (Manager of a CAD Group). W 1998 objął stanowisko Prorektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. W latach 1999 – 2002 pracował w Katedrze Automatyki i Biomechaniki na Wydziale Mechanicznym i od tego roku jest adiunktem w Katedrze Informatyki Stosowanej.
W ramach projektu DENIDIA zajmował się projektowaniem, testowaniem, uruchomieniem i oprogramowaniem system do pomiaru przepływów wielofazowych. W 2009 prowadził badania w Katedrze Fizyki i Technologii Uniwersytetu w Bergen.
W ramach prac przygotowawczych w Łodzi została zaprojektowana i wykonana stalowa obudowa tomografu zapewniająca ochronę przed promieniowaniem. Podczas realizacji prac badawczych w Bergen został zbudowany i przebadany multimodalny tomograf do badania przepływów trójfazowych. Urządzenie to łączy w sobie możliwości pomiarów tomograficznych realizowanych przy wykorzystaniu tomografii pojemnościowej, rezystancyjnej oraz tomografii promieniowania gamma. Schemat czujnika jest przedstawiony na rysunku 1.

Na rurze PCV o średnicy 90mm umieszczony został czujnik pojemnościowy składający się z 8 miedzianych elektrod (1) o szerokości 25mm, pomiędzy którymi rozmieszczono szpilkowe elektrody rezystancyjne (2) o średnicy 3 mm wykonane ze stali kwasoodpornej. W stalowej obudowie (5) zapewniającej ochronę przed promieniowaniem gamma, w ołowianych uchwytach (3) z kolimatorami zostały umieszczone źródła promieniowania 241Am. Po przeciwległych stronach uchwytów są umieszczone sensory promieniowania gamma (4) Evaluator eV1000 firmy Evproducts. Widok czujnika zamontowanego w instalacji pomiaru przepływu przedstawiony jest na  rysunku 2.
Badania tomografu multimodalnego zostały przeprowadzone na instalacji do przepływów wielofazowych wykonanej w układzie poziomym. Instalacja o pojemności 35,6l jest wykonana z rur PCV o średnicy 90 mm. Jeden z segmentów jest wykonany ze stali w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych z instalacji PCV.

 


Rysunek 2  Widok stanowiska pomiarowego. 1 – liczniki impulsów, 2 – Oscyloskop kontrolny, 3 – Napęd pompy odśrodkowej, 4 – Falownik napędu pompy,
5 –karta pomiarowa National Instruments, 6 – Zasilacz do czujników eV1000, 7 – Czujnik tomograficzny

Publikacje

Jacek Nowakowski,  Radosław Wajman, Robert Banasiak, Application of ECT/ERT/GRT tomography for multi phase liquid flow measurements, SIS XVII International Conference on Information Technology Systems, Lodz 2010

Jacek Nowakowski, Erling Hammer, Dominik Sankowski, Darius Styra, Radosław Wajman, Robert Banasiak, Andrzej Romanowski New concept of ECT/ERT/GRT tomography for multi phase flow measurements Przetwarzanie i analiza obrazów w systemach wizji i sterowania Słok 2010

Jacek Nowakowski, Erling Hammer, Dominik Sankowski, Darius Styra, Radosław Wajman, Robert Banasiak, Andrzej Romanowski Multimodality measurement data fusion in image reconstruction for multi phase flow measurements – Przetwarzanie i analiza obrazów w systemach wizji i sterowania Słok 2010

Jacek Nowakowski, Erling Hammer, Dominik Sankowski, Darius Styra, Radosław Wajman, Robert Banasiak, Andrzej Romanowski Application of multimodality tomography for multi phase flow measurements 6th World Congress on Industrial Process Tomography, Beijing 2010

Jacek Nowakowski, Erling Hammer, Dominik Sankowski, Darius Styra, Radosław Wajman, Robert Banasiak, Andrzej Romanowski Application of ECT/ERT/gamma ray image reconstruction algorithm for multi phase flow measurements 6th World Congress on Industrial Process Tomography, Beijing 2010

Jacek Nowakowski, Dominik Sankowski, Robert Banasiak Radosław Wajman Opracowanie wielomodalnego systemu tomograficznego (Gamma, ECT, ERT) do wizualizacji wielofazowych procesów przepływowych Scientific Notes of technical University of Łódź, Elektryka, vol. 121, 2010, (in Polish).

Radosław Wajman, Jacek Nowakowski, Darius Styra Improvement of electrical capacitance tomograph hardware, Scientific Notes of technical University of Łódź, Elektryka, vol. 121, 2010, (in Polish).

EP10461526.5 A method and a device for measuring component fractions in a multi-phase flow. European Patent Application.

powrót do góry


Redakcja:
Laurent Babout
Jacek Nowakowski

Ostatnia modyfikacja:
2013-03-19 14:04:30, Jacek Nowakowski