kontakt    mapa strony  
    polski   english

Nowe programy studiów na WEEIA

Szanowni Maturzyści,

zapraszamy na studia na naszym Wydziale.

Od roku akademickiego 2017/18 ruszył zaktualizowany program kształcenia na kierunku INFORMATYKA, z jeszcze większą liczbą godzin programowania.

Teraz zajęcia obejmują m.in. programowanie:

Zapewniamy nowoczesne programy studiów oraz wysoką jakość kształcenia, zapewnioną przez kompetentną kadrę i wysokiej klasy laboratoria, które pozwolą na zdobycie kompetencji aktualnie cenionych przez pracodawców z branży IT już po pierwszych dwóch latach studiów.

Skrócony wykaz zmian w programie kierunku Informatyka (3 lipca 2017 r)

 1. Usunięcie z programu studiów następujących przedmiotów:
  • Komputerowa analiza układów elektrycznych
  • Fizyka 2 (Inżynieria materiałowa)
  • Wstęp do elektroniki
  • Komputerowe techniki pomiarowe
 2. Wprowadzenie nowych przedmiotów
  • Podstawy elektrotechniki i elektroniki (st. stacjonarne: wykład: 30h, laboratorium: 30h, 4 pkt ECTS, st. niestacjonarne: wykład: 20h, laboratorium: 20h, 4 pkt ECTS) - w zastępstwie przedmiotów z pkt 1;
  • Przetwarzanie sygnałów i obrazów (st. stacjonarne: wykład: 30h, laboratorium: 15h, 3 pkt ECTS, st. niestacjonarne: wykład: 20h, laboratorium: 10h, 3 pkt ECTS)
  • Programowanie skryptowe (st. stacjonarne: wykład: 15h, laboratorium: 15h, 2 pkt ECTS, st. niestacjonarne: wykład: 10h, laboratorium: 10h, 2 pkt ECTS).
 3. Uaktualnienie istniejących przedmiotów:
  • Zmiana nazwy przedmiotu Metody probabilistyczne na Metody probabilistyczne w informatyce (st. stacjonarne: wykład: 15h, laboratorium: 15h, 3 pkt ECTS, st. niestacjonarne: wykład: 10h, laboratorium: 10h, 3 pkt ECTS) Uaktualnienie treści programowych i kart przedmiotu.
  • Zmiana nazwy przedmiotu Wstęp do techniki cyfrowej i mikroelektroniki na Wstęp do techniki cyfrowej (st. stacjonarne: wykład: 15h, laboratorium: 15h, 3 pkt ECTS, st. niestacjonarne: wykład: 10h, laboratorium: 10h, 3 pkt ECTS). Uaktualnienie treści programowych i kart przedmiotu.
  • Zwiększenie liczby godzin dydaktycznych i punktów ECTS dla przedmiotu Programowanie obiektowe II (Java). Nowy wymiar to: st. stacjonarne - wykład: 30h, laboratorium: 30h, 5 pkt ECTS, st. niestacjonarne - wykład: 20h, laboratorium: 20h, 5 pkt ECTS. Uaktualnienie treści programowych i kart przedmiotu.
  • Przeniesienie przedmiotu Systemy Operacyjne I z 4 semestru na 2 semestr (zmiana wynika z konieczności zbilansowania punktów ECTS na wymienionych semestrach).
 4. Uaktualnienie bloku dyplomowania Systemy Sieciowe:
  • Usunięcie przedmiotu Podstawy teorii sygnałów. Wprowadzenie nowego przedmiotu Technologie bezprzewodowe i zarządzanie w ruchem w sieciach (st. stacjonarne: wykład: 15h, laboratorium: 20h, 2 pkt ECTS, st. niestacjonarne: wykład: 10h, laboratorium: 15h, 2 pkt ECTS)
 5. Uaktualnienie bloku obieralnego Zaawansowane programowanie sieciowe:
  • W miejsce przedmiotów Programowanie sieciowe I i Programowanie sieciowe II został wprowadzony nowy przedmiot Programowanie Komunikacji Internetowej.

powrót do góry