kontakt    mapa strony  
    polski   english

Dr inż. Włodzimierz MOSOROW

Dr inż Wolodymyr Mosorow został zatrudniony w Katedrze Informatyki Stosowanej w październiku 2000 r. Tytuł doktora uzyskał w 1998 na Politechnice Lwowskiej, Ukraina. Pracę habilitacyjną obronił na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskując tytuł dr hab. nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

Jego interesy naukowe leżą w dziedzinie materiałoznawstwa oraz informatyki stosowanej.

W ramach projektu DENIDIA zajmuje się:

Bieżące pracy związane z budową dualnego tomografu zawierającego ECT oraz źródła promieni gamma we współpracy z profesorem E.Hammerem. In przyszłości jest przewidywany jego wyjazd na 6-iu miesięczny staż do Malajskiej Agencji Atomowej gdzie zaplanowano pracę nad budową dualnego systemu składającego się ECT tomografu oraz tomografu optycznego.

Publikacji:


Room: 317 (KIS - ul. Stefanowskiego 18/22)

Telephone: (+48)42 631 2750 (ext. 317)

Email:

powrót do góry


Redakcja:
Volodymyr Mosorov
Laurent Babout

Ostatnia modyfikacja:
2010-11-30 13:37:44, Volodymyr Mosorov