kontakt    mapa strony  
    polski   english

Dr inż. Marcin JANASZEWSKI

Marcin Janaszewski uzyskał tytuł doktora informatyki we wrześniu 2003 roku. Jest zatrudniony w KIS od października 2005 roku.
Jego zainteresowania naukowe obejmują:

Trening dr inż. Marcina Janaszewskiego w ESIEE polegał na studiowaniu i stosowaniu w praktyce komputerowych algorytmów przetwarzania obrazów 3D zbudowanych na bazie topologii dyskretnej. Główne zadanie polegało na stworzeniu nowatorskiego algorytmu wypełniania otworów w wolumetrycznych obiektach 3D. W ramach treningu brał udział w trzech konferencjach międzynarodowych i kilkunastu seminariach organizowanych w ESIEE.

Rezultatem prowadzonych badan naukowych przy współpracy z prof. Michel Couprie (ESIEE) i dr Laurent Babout (KIS) jest oryginalny algorytm wypełniania otworów w wolumetrycznych obiektach 3D. Wyniki prac nad algorytmem zostały opisane w artykule wysłanym do czasopisma Pattern Recognition.


Room: 318 (KIS - ul. Stefanowskiego 18/22)

Telephone: (+48)42 631 2750

Email:

powrót do góry


Redakcja:
Laurent Babout

Ostatnia modyfikacja:
2010-11-16 14:42:04, Marcin Janaszewski