kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kronika Instytutu

Najnowsze wydarzenia

2009r. Dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt "Wizyjny system do analizy cech geometrycznych próbek metali i ich stopów w wysokich temperaturach"
2009r. Dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt "Wysokotemperaturowy analizator lutowności."
2009r. Dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt "Wspomagany komputerowo system optymalizacji stron internetowych pod kątem osób niepełnosprawnych wzrokowo".
2009r. Dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt "Trójwymiarowa tomografia przepływu grawitacyjnego granulatów przemysłowych".
2009r. Dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt "Nowatorska metoda poprawy rozdzielczości obrazu elektrycznej tomografii pojemnościowej".
2009r. Dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt "Zastosowanie bezinwazyjnej tomografii ECT w celu opisu stanów materiałów sypkich podczas procesu opróżniania zbiorników przemysłowych".
2009r. Dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt "Samorekonfigurujący system wizyjny do analizy ilościowej obrazów przedstawiających obiekty emitujące promieniowanie termiczne".
2009r. Wyróżnienie "ŁÓDZKIE EUREKA" 2009 dla zespołu pod kierunkiem Prof. Dominika Sankowskiego za pracę "Zastosowanie trójwymiarowej tomografii w bezinwazyjnej diagnostyce wybranych procesów przemysłowych".
2 IV 2009r. Obrona pracy doktorskiej Pana dr Artura Sierszenia "Metody kondensacji zbioru odniesienia dla reguł decyzyjnych opartych na funkcjach odległości."
18 VI 2009r.

Obrona pracy doktorskiej Pana dr Marcina Raniszewskiego "Metody silnej redukcji i edycji zbioru odniesienia dla reguły typu najbliższy sąsiad", promotor: dr hab. inż. Adam Jóźwik. Praca została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału EEIiA Politechniki Łódzkiej.
Data zatwierdzenia stopnia przez Radę: 23 czerwca 2009r.

15.X.2009r. Obrona pracy habilitacyjnej dr hab. inż. Włodzimierza Mosorowa "Przetwarzanie i analiza informacji wizyjnej o wybranych obiektach i procesach przemysłowych z wykorzystaniem kamery wideo oraz tomografii procesowej." na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Uzyskany tytuł: dr hab. inż. nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.
2009r. "Zautomatyzowany system wyznaczania napięcia powierzchniowego ciekłych metali metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku" (dr inż. Marcin Bąkała, prof. Dominik Sankowski, dr inż. Rafał Wojciechowski, dr inż. Adam Rylski) zdobył aż trzy nagrody podczas zakończonej 21 listopada wystawy Brussels Innova 2009. W konkursie głównym, Brussels Eureka wynalazek ten otrzymał złoty medal z wyróżnieniem, natomiast dodatkowo został wyróżniony przez Ukraińską organizację wynalazców złotym medalem oraz wyróżnieniem przyznanym przez Rumuńskiego Ministra Edukacji, Badań Naukowych oraz Innowacji. W trakcie wystawy Innova 2009 odbyła się również uroczystość uhonorowania medalami i odznaczeniami osób szczególnie zasłużonych dla wynalazczości. W tym roku wśród wyróżnionych znalazł się J.M. Rektor PŁ prof. S. Bielecki.
23-25 VI 2010r. Konferencja SŁOK - Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania, połączona w tym roku z warsztatami NOTCIE.
17.IX.2010r. Obrona pracy doktorskiej Pana dr Kamila Kuliberdy "Przezroczysta integracja rozproszonych zasobów wewnątrz obiektowego bazodanowego gridu." (Transparent Integration of Distributed Resources within Object-Oriented Database Grid.), promotor prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta. Praca wyróżniona uchwałą Rady Wydziału EEIiA Politechniki Łódzkiej. Data zatwierdenia przez Radę 28.IX.2010r.
28.IX.2010r. Obrona rozprawy habilitacyjnej dr inż. Lidii Jackowskiej-Strumiłło "Modelowanie i korekcja wybranych systemów nieliniowych z zastosowaniem metod analitycznych i aproksymatorów neuronowych" na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Uzyskany tytuł: dr hab. inż. nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika ze specjalnością Informatyka Stosowana.

powrót do góry