kontakt    mapa strony  
    polski   english

2004-2005

 

VI 2004 r. Złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu była Modernizacja i wyposażenie Katedry Informatyki Stosowanej jako Informatycznego Ośrodka Szkoleniowego. W wyniku realizacji wymienionego wyżej projektu, przeprowadzono modernizację istniejących już pomieszczeń i wyposażono nowe pomieszczenia Katedry przy ul. Stefanowskiego 18/22 w Łodzi.

Modernizacja objęła adaptację 730 m2 III piętra budynku nr 23 w 19 pomieszczeniach dydaktycznych. Zakupiono i zainstalowano nowy sprzęt komputerowy i nowe meble, niezbędne do prowadzenia zajęć. Dzięki temu powstały: laboratorium sieci komputerowych, laboratorium systemów operacyjnych, laboratorium grafiki komputerowej, sala wykładowa z przeznaczeniem dla 40 osób, pracownia tomografii pojemnościowej, pracownia przetwarzania i analizy obrazów oraz pracowania przetwarzania sygnałów wizyjnych i dźwiękowych.

Wyposażenie Katedry m.in. w nowe laboratoria umożliwia rozszerzenie zakresu szkoleń takich jak: kursy przygotowujące do zdobycia tytułów CNA (Certified Novell Administrator) oraz CNE (Certifed Novell Engineer) i dla szkoleń Akademii Cisco (Cisco Networking Academy).

W wyniku tych inwestycji zapewniono poprawę jakości kształcenia i dostępu do wiedzy oraz zwiększono potencjał badawczy Politechniki Łódzkiej. Na szczeblu wojewódzkim oznacza to: podniesienie poziomu kształcenia i poprawę pozycji konkurencyjnej województwa.
IX 2004 r. W połowie okresu między kongresami poświęconymi tomografii procesowej, Katedra Informatyki stosowanej zorganizowała międzynarodowe sympozjum poświęcone tym zagadnieniom. Uczestniczyło w nim m.in. 40 naukowców z Chin, Grecji, Japonii, Norwegii, Polski, Ukrainy oraz Wlk. Brytanii.
XI 2004 r. Wielki sukces na Światowej Wystawie Wynalazczości w Brukseli Eureka 2004.

21 listopada zakończyła się w Brukseli trwająca sześć dni 53. Światowa Wystawa Wynalazków, Badań i Nowych Technologii - Eureka 2004, zwana Targami Wynalazczości. Przyciągnęła ona ponad 800 wystawców z 32 krajów świata. Polacy zaprezentowali w sumie 58 wynalazków. Politechnika Łódzka przedstawiła na targach 8 rozwiązań.

Jednym z nich był Wysokotemperaturowy Tester Lutowności do zastosowań przemysłowych.

Tester ten opracowany został w ramach grantu KBN przez trzy zespoły naukowe:
  • Katedry Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej,
  • Zakładu Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej,
  • Przemysłowego Instytutu Elektroniki w Warszawie.
Opracowany tester otrzymał jedną z trzech głównych nagród Festiwalu Eureka 2004, Nagrodę Specjalną Premiera Belgii. Ponadto tester ten uzyskał złoty medal z wyróżnieniem oraz Nagrodę specjalną Urzędu Patentowego w Macedonii. Szczególnie prestiżową jest nagroda specjalna Premiera Belgii.
Za zasługi dla wynalazczości prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski - Kierownik Katedry Informatyki Stosowanej został odznaczony Belgijskim Krzyżem Kawalerskim - Merité de l'Invention.

Katedra Informatyki Stosowanej, we współpracy z UMIST Manchester w Wielkiej Brytanii, bierze udział w grancie przyznanym przez Royal Society, dotyczącym tomografii procesowej "Application of Tomographic Methods for Modelling Multi-phase Flows".
W ramach współpracy naukowej z UMIST Manchester i University of Leeds pracownicy KIS wyjeżdżają na kilkumiesięczne staże, w celu prowadzenia wspólnych badań naukowych.
III 2005 r. Wystawa Archimedes 2005 rok w Moskwie.
Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, przy udziale Zakładu Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej i Przemysłowego Instytut Elektroniki Politechniki Warszawskiej, wzięła udział w zorganizowanej w Moskwie w dniach 15 - 18 marca 2005 roku, Wystawie Archimedes 2005, obejmującej 8 Międzynarodowy Salon Wynalazczości.
Do udziału w wystawie zgłoszono opracowany przez wyżej wymienione jednostki Wysokotemperaturowy Analizator Lutowności.

Na wystawie tej autorzy prezentowanego rozwiązania otrzymali Dyplom Grand Prix, jako wyróżnienie zgłoszonego do udziału w wystawie Wysokotemperaturowego Analizatora Lutowności.
V 2005 r. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości w Paryżu.
Katedra Informatyki Stosowanej, przy udziale Zakładu Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej i Przemysłowego Instytutu Elektroniki Politechniki Warszawskiej, otrzymała Złoty Medal za Wysokotemperaturowy Analizator Lutowności, zgłoszony na 103 Międzynarodowy Salon Wynalazczości "Concours - Lepine", przy Międzynarodowych Targach "Foire de Paris".
VI 2005 r. Konferencja w Bronisławowie, 22 - 24 czerwca 2005 roku
Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania


Jak co roku Katedra Informatyki Stosowanej przy udziale Katedry Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, zorganizowała konferencję poświęconą zagadnieniom "Przetwarzania i analizy sygnałów w systemach wizji i sterowania".
Dwudniowy program seminarium przewidywał zorganizowanie czterech sesji plakatowych po 20 referatów każda oraz jednej plenarnej sesji referatowej, w której zostały wygłoszone referaty osób reprezentujących Katedrę Informatyki Stosowanej i Katedry Automatyki Górniczo - Hutniczej organizujące seminarium oraz gości zaproszonych z innych jednostek naukowych (między innymi z Politechniki Warszawskiej i Politechniki Częstochowskiej). W wystąpieniach plenarnych przewidziany był również czas na krótką dyskusję.
Każda praca przedstawiona na seminarium została wydrukowana w formie artykułu. Treści merytoryczne artykułów oceniał zespół w składzie:
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz,
Prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski,
Prof. dr hab. inż Witold Byrski.
X 2005 r. W dniach 13 i 14 października 2005 roku, jednostki Politechniki Łódzkiej: Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych, Centrum Komputerowe, Katedra Informatyki Stosowanej jako główny organizator oraz Instytut Informatyki, pod patronatem J. M. Rektora PŁ. prof. dr. hab. inż. Jana Krysińskiego, zorganizowały XIII Konferencję Sieci i Systemy Informatyczne - teoria, projekt, wdrożenia, aplikacje.
Konferencję przeprowadzono w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, przy ulicy Piotrkowskiej 282.
Program konferencji poświęcono następującej tematyce:
  1. sieci komputerowe i systemy teleinformatyczne,
  2. systemy informatyczne i bazy danych,
  3. przetwarzanie i analiza sygnałów,
  4. informatyka w medycynie i ekologii,
  5. inżynieria oprogramowania,
  6. nauczanie informatyki i zdalna edukacja.
X 2005 r. Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej wraz z Katedrą Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej oraz Instytutem Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej, otrzymała dnia 21 października 2005 roku dyplom, a także złoty medal w kategorii Elektronika i Informatyka, za zgłoszenie na 6 Międzynarodową Wystawę Wynalazków INNOWACJE 2005, "Wykorzystanie elektrycznej pojemnościowej tomografii procesowej do analizy i diagnozowania stanów dynamicznych w silosach".
XI 2005 r. Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej wraz z Katedrą Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej oraz Instytutem Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej, otrzymała dnia 19 listopada 2005 roku, dyplom i złoty medal w kategorii Procesy Przemysłowe na 54. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii "Eureka 2005" w Brukseli za opracowanie "Wykorzystanie elektrycznej pojemnościowej tomografii procesowej do analizy i diagnozowania stanów dynamicznych w silosach".

powrót do góry