kontakt    mapa strony  
    polski   english

2001-2003

Historia Katedry:

VII 2001 r. Przystosowanie pomieszczeń Katedry Informatyki Stosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
VIII 2001 r. Zorganizowanie kursu komputerowego dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Internetowej Społeczności Osób Niepełnosprawnych (SISON).
XI 2001 r. Katedra Informatyki Stosowanej otrzymała Złoty Medal na 50 Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii "Brussels Eureka 2001" za opracowanie i zbudowanie urządzenia Thermo-Wet.
IV 2002 r. Nagroda GENIUS Prize za opracowanie i zbudowanie urządzenia Thermo-Wet na międzynarodowej wystawie wynalazków w Budapeszcie, na której prezentowanych było ponad 300 osiągnięć z 80 krajów świata.
VI 2002 r. Zorganizowanie wraz z Katedrą Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej dwudniowego seminarium nt. "Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania". Miejscem obrad był Słok k/Bełchatowa.
IX 2002 r. Zorganizowanie pierwszych Mistrzostw Polski Programów Szachowych, konkursu zatwierdzonego oficjalnie przez Polski Związek Szachowy przy aprobacie Międzynarodowego Stowarzyszenia Gier Komputerowych (International Computer Games Association).
X 2002 r. Współorganizacja wraz z Centrum Komputerowym i Samodzielnym Zakładem Sieci Komputerowych X Jubileuszowej Konferencji Sieci i Systemy Informatyczne.
XI 2002 r. Srebrny Medal na Internationale Ausstellung "Ideen - Erfindungen-Neuheiten" w Norymberdze za opracowanie i zbudowanie urządzenia Thermo-Wet.
XII 2002 r. W celu rozszerzenia zakresu działalności Katedry nad interpretacją i analizą obrazów tomograficznych, zakupiono nowoczesny Elektryczny Tomograf Pojemnościowy, zbudowany w ramach współpracy, w Politechnice Warszawskiej.
III 2003 r. Pomiędzy Katedrą Informatyki Stosowanej PŁ a International Atomic Energy Agency z Wiednia, została podpisana umowa na realizację grantu (Co-ordinated Research Project) dotyczącego zastosowania dwóch komplementarnych technik tomograficznych.
W projekcie tym biorą udział zespoły badawcze z USA, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Polski, Brazylii, Malezji oraz Meksyku. Projekt dotyczący zastosowania gammatomografii i elektrycznej tomografii pojemnościowej do badań złóż fluidalnych. Celem projektu jest opracowanie oprogramowania do analizy szeregów czasowych obrazów tomograficznych, reprezentujących procesy przemysłowe.
IX 2003 r. Powołanie prof. Dominika Sankowskiego do składu Międzynarodowych Komitetów Doradczych Kongresów Tomografii Procesowej - 3., który odbył się w dniach 2-5 września 2003r. w Banff (Kanada) i 4. który odbędzie się w Aizu (Japonia) w 2005 roku.

powrót do góry