kontakt    mapa strony  
    polski   english

1995-1997

Historia Katedry:

27 IV 1994 r. Powołanie kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechnikii Elektroniki.
18 V 1995 r. Decyzją JM Rektora powołano Katedrę Informatyki Stosowanej. Kierownikiem Katedry zostaje dr hab. Dominik Sankowski, prof. PŁ.
25 V 1995 r. Przyznano katedrze pomieszczenia zwolnione przez Zakład remontowo-budowlany (stolarnia, warsztat szklarski, hydrauliczny). Większość z nich wymagała przeprowadzenia gruntownych prac remontowo-budowlanych w celu przystosowania ich dla potrzeb laboratoriów komputerowych a także pomieszczeń dla pracowników.
V-VI 1995 r. Opracowano ramowy i szczegółowy program pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku Informatyka. Program ten uwzględnia specyfikę naszego wydziału. Został opracowany na podstawie dostępnych programów czołowych uczelni krajowych i zagranicznych.
1 X 1995 r. Przyjęcie pierwszych pracowników naukowo-dydaktycznych.
X 1995 - II 1996 r. Wyremontowano pomieszczenia dla pracowników oraz dwie sale komputerowe.
IX 1996 r. Dokonano zakupu serwera i wyposażenia dwóch laboratoriów komputerowych, a następnie uruchomiono sieć LAN (100 Mb/s), opartą na serwerze pracującym pod kontrolą systemu UNIX (Sun Solaris) oraz MS Windows 95 na stacjach roboczych. Laboratoria te służą zarówno prowadzonym zajęciom dydaktycznym w Katedrze, a także mają wspomagać Wydziałową Pracownię Komputerową w wielu płaszczyznach zastosowań komputerów i informatyki poprzez udostępnienie studentom.
III - XI 1996 r. Dalszy ciąg remontów (pracownia naukowa i przygotowanie dalszych dwóch pomieszczeń w celu zorganizowania następnych pracowni komputerowych).
I 1997 r. Podłączenie do Internetu przez modem asynchroniczny 115 kb/s.
X 1997 r. Zakończono remont parteru budynku Katedry. Powstaje trzecie laboratorium komputerowe.

powrót do góry