kontakt    mapa strony  
    polski   english

Prof. Erling HAMMER

Prof. Erling Hammer jest emerytowanym Profesorem Uniwersytetu w Bergen w Norwegii. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w1983 roku. Tytuł ten został nadany na Uniwersytecie Victoria w Manchesterze w Wielkiej Brytanii, a pracę doktorską Prof. Hammer napisał współpracując z departamentem Instrumentation and Analytical Science (UMIST). W ramach swojej aktywności naukowej Prof. Hammer zajmował się takimi dziedzinami jak: inżynieria procesowa, wielofazowe procesy przepływowe głównie dla potrzeb przemysłu rafineryjnego. Jest wybitnym specjalistą w zakresie tomografii procesowej w tym czujników pojemnościowych, czujników pola magnetycznego o wysokiej częstotliwości, czujników ultradźwiękowych, optycznych, promieni gamma oraz czujników jedno- i dwu-modalnych.

Prof. Erling Hammer dołączył do zespołu naukowców projektu DENIDIA w październiku 2008 roku. Jego uczestnictwo w projekcie to łącznie 4 miesiące. Podstawowym zadaniem naukowym Profesora było wykonanie i koordynacja prac nad projektem dwu-modalnego systemu tomograficznego opartego na połączeniu technik pojemnościowej i promieni gamma. Profesor poświęcił również znaczącą część swojej pracy na przygotowaniu cyklu wykładów dla pracowników KIS. Wykłady dotyczyły specyfiki pomiarowej urządzeń tomograficznych ze szczególnym ukierunkowaniem na techniki pojemnościowe i promieni gamma. Profesor Hammer nadzorował również pracę nad budową nowych czujników pojemnościowych do bieżących badań w KIS.


Room: 14 (KIS - al. Politechniki 11)

Telephone: (+48)42 631 2753 (ext. 14)

Email:

powrót do góry


Redakcja:
Laurent Babout

Ostatnia modyfikacja:
2010-10-28 19:53:45, Laurent Babout