kontakt    mapa strony  
    polski   english

Dr inż. Krzysztof GRUDZIEN

 

Krzysztof Grudzień uzyskał tytuł doktora informatyki w czerwcu 2007 roku. Jest zatrudniony w Katedrze Informatyki Stosowanej od grudnia 2001 roku, obecnie jako adiunkt.

Prowadzone przez  Krzysztofa Grudnia prace naukowe dotyczą zastosowania bezinwazyjnych technik obrazowania i identyfikacji parametrów dynamicznych procesów przemysłowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują:

 

W 2009 roku dr Krzysztof Grudzień odbył 6 miesięczny staż naukowy we Francji na uczelni INSA Lyon. Trening dr inż. Krzysztofa Grudnia polegał na studiowaniu systemów tomografii promieni X oraz zastosowaniu w praktyce tomografu promieni X do wizualizacji i przetwarzania informacji wizyjnej dotyczącej grawitacyjnego procesu opróżniania zbiorników na materiał sypki (rys.1).  Rezultatem prowadzonych prac przy współpracy z dr Eric Maire oraz dr Jerome Adrien były opracowane algorytmy przetwarzania zarówno sekwencji obrazów 2D (radiografów promieni X) jak również obrazów 3D (wolumetrycznych).

 

a)        b)

 c)

 Rys. 1. Zastosowanie tomografu X do badania zmian koncentracji materiału sypkiego w trakcie procesu grawitacyjnego opróżniania silosu, a) schemat modelu silosu, b) zdjęcie systemu pomiarowego, c) wizualizacja procesu opróżniania zbiornika w formie sekwencji 3D obrazów tomograficznych

Wynikiem prowadzonych prac jest porównanie dwóch technik tomograficznych (tomografu promieni X oraz elektrycznego tomografu pojemnościowego), różniących się znacznie możliwościami pomiarowymi. Tomograf pojemnościowy dostarcza słabej jakości obraz, ale z dużą częstotliwością pomiarową, natomiast tomograf X obraz o dobrej jakości jednak pry znacznie niższej częstotliwości pomiarowej.

powrót do góry


Redakcja:
Laurent Babout
Krzysztof Grudzień

Ostatnia modyfikacja:
2010-11-30 13:48:11, Krzysztof Grudzień