kontakt    mapa strony  
    polski   english

Struktura zarządzania

Struktura organizacyjna zespołu realizującego projekt DENIDIA składa się z 3 zespołów naukowych wykazanych na poniższym schemacie. Kierownikiem każdego z w/w zespołów jest pracownik ze stażem naukowym min. 10 lat.

Naukowcy Katedry zaangażowani w działalność w ramach projektu DENIDIA:

Kierownik projektu: Prof. D. Sankowski.

Zastępca kierownika: Dr L. Babout.

Koordynatorzy: Prof. D. Sankowski, Dr L. Babout, Dr. M. Janaszewski, Dr. W. Mosorow and Dr J. Nowakowski.

Doradcy naukowi: Prof. A, Plaskowski, Dr R. Szabatin


Redakcja:
Laurent Babout
Radosław Wajman

Ostatnia modyfikacja:
2009-04-17 11:59:37, Laurent Babout