kontakt    mapa strony  
    polski   english

O projekcie

  Międzynarodowy projekt pt. „Development of Excellence in Non-Invasive Diagnostic System for Industrials and Scientific Applications” o akronimie: DENIDIA, prowadzony jest w ramach 6. PR - Mobility - Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge na podstawie kontraktu zawartego z Commission of the European Communities – Research Directorate-General o nr MTKD-CT-2006-039546
  Równolegle prowadzony jest projekt naukowo – badawczego pt. „Uzyskanie doskonałości w badaniach naukowych i przemysłowych zastosowaniach bezinwazyjnych systemów diagnostycznych” nr 167/6, PR UE/2007/7. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP i wspomaga realizację projektu DENIDIA.

  Celem projektu DENIDIA jest osiągnięcie przez Katedrę Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej doskonałości w badaniach i przemysłowym zastosowaniu bez-inwazyjnych systemów diagnostycznych. Wspomniane techniki bez-inwazyjne w ramach omawianego projektu „transferu wiedzy” tyczą się przedmiotu tomografii procesowej. Wspomnianemu celowi służy intensywna wymiana wiedzy pomiędzy Katedrą a 5-cioma współpracującymi z nią ośrodkami zagranicznymi w zakresie pozyskiwania danych, tworzenia obrazów i wizualizacji dla potrzeb elektrycznej tomografii pojemnościowej (ang. Electrical Capacitance Tomography – ECT) oraz praktycznego zastosowania do przemysłowych systemów pomiarowych czasu rzeczywistego, jak np. przepływ wielofazowy w transporcie pneumatycznym. Katedra Informatyki Stosowanej będzie kontynuowała badania w dziedzinie ECT. W badaniach będą wykorzystane pozostające w posiadaniu Katedry dwa nowoczesne systemy elektrycznej tomografii pojemnościowej zaopatrzone w dwa czujniki 12-to i 16-to elektrodowe do pomiarów 2D oraz 12-to elektrodowy czujnik do pomiarów 3D, a także rozwijaną w Katedrze aplikację do zbierania danych pomiarowych i tworzenia obrazów.

 

  Celem tych badań będzie rozwój systemu pomiarowego ECT ze szczególnym uwzględnieniem

 

  Do realizacji programu niezbędna będzie rozbudowa istniejącego laboratorium badawczego tomografii procesowej o nowe stanowiska pomiarowe. Zamiarem Katedry jest zrealizowanie projektów nowych zaawansowanych systemów pomiarowych ECT na poziomie przemysłowym oraz znaczące poszerzenie wiedzy w zakresie rozwoju oprogramowania do wizualizacji, przetwarzania i analizy danych pomiarowych. Przyczyni się to z pewnością do wzrostu potencjału naukowego Katedry jako partnera bardziej atrakcyjnego dla przemysłu. Postawiony cel może zostać zrealizowany poprzez zdobywanie wiedzy od innych ośrodków badawczych. Przyjeżdżający pracownicy naukowi (w tym eksperci), włączeni w realizację programu, podczas pobytu w Łodzi będą przekazywać swoją wiedzę pracownikom naukowym Katedry z zakresu stosowania technik bez-inwazyjnych w swoich ośrodkach (np. inżynieria chemiczna, materiałoznawstwo oraz medycyna). Pracownicy Katedry, wysłani na staże do laboratoriów w ośrodkach partnerskich, będą mieli okazję nie tylko odbyć przeszkolenie na takich systemach pomiarowych jak tomografia optyczna, promieni gamma, rentgena oraz techniki tomografii dwu-modalnej ale również poznać te ośrodki od wewnątrz i ich organizację pracy.

  Realizacja programu jest przewidziana na 4 lata akademickie: od 2006/2007 do 2009/2010. W ramach projektu z Katedry informatyki Stosowanej wyjedzie 3 pracowników naukowych na okres 2 lat i 3 na okres 6 miesięcy. Dodatkowo do Katedry Informatyki Stosowanej przyjedzie 7 pracowników naukowych na okres 6 miesięcy każdy.

powrót do góry


Redakcja:
Laurent Babout
Radosław Wajman

Ostatnia modyfikacja:
2010-06-19 23:07:58, Laurent Babout