kontakt    mapa strony  
    polski   english

2006-2008

2006r. Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej wraz, otrzymała w roku 2006 roku w Warszawie, dyplomy Ministerstwa Edukacji i Nauki za projekty: „Zastosowanie elektrycznej tomografii pojemnościowej do analizy i diagnostyki stanów dynamicznych w silosach” oraz „Wysokotemperaturowy Analizator Lutowności”
07-11 XII 2006r. Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej otrzymała złote medale na Międzynarodowych Targach Wynalazków "S11F2006" w Seulu za projekty "Wykorzystanie elektrycznej pojemnościowej tomografii procesowej do analizy i diagnozowania stanów dynamicznych w silosach" oraz "Wykorzystanie elektrycznej pojemnościowej tomografii procesowej do analizy i diagnozowania stanów dynamicznych w silosach".
2007r. Dyplom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze za projekt pod nazwą "Wysokotemperaturowy Tester Lutowności"
30 V 2007r. Przyznanie przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dyplomu oraz Srebrnego Medalu dla Katedry Informatyki Stosowanej oraz School of Process, Environmental & Materials Engineering University of Leeds za udział w Międzynarodowych Targach Wynalazczości – 30 maja 2007 roku, za Projekt pod nazwą "Zastosowanie bezinwazyjnej tomografii ECT w celu opisu stanów materiałów sypkich podczas procesu opróżniania zbiorników przemysłowych".
2007r. Przyznanie Panu dr inż. Zbigniewowi Chanieckiemu, przez Prezydium Odziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi oraz Konferencję Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych w Łodzi, nagrody w dziedzinie nauk technicznych, za całokształt osiągnięć badawczych dotyczących bezinwazyjnego monitorowania transportu materiałów sypkich.
2007r. Pobyt studentów Państwowej Akademii Finansów we Lwowie na praktykach studenckich, w Katedrze Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej oraz pogłębianie współpracy i wymiany między Uczelniami.
2007r. Wręczenie Panu prof. dr hab. inż. Dominikowi Sankowskiemu - Kierownikowi Katedry Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, przez Pana prof. Petro Y. Buyraka – Rektora Państwowej Akademii Finansów we Lwowie, dyplomu Profesora Honoris Causa, za wybitne zasługi w dziedzinie edukacji, ekonomii, nauki i kultury, jak również za znaczący wkład w budowę międzynarodowej współpracy oraz indywidualnego wsparcia, w osobistym rozwoju Państwowej Akademii Finansów we Lwowie oraz Ministra Finansów Ukrainy.
29 IX 2007 r. Otrzymanie przez Katedrę Informatyki Stosowanej specjalnego wyróżnienia na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Taipei, za wkład w wynalazczość w dziedzinie ulepszania jakości życia rodzinnego, za elektryczny, pojemnościowy system tomografii dla wizualizacji 3D, dla potrzeb przepływu w instalacjach przemysłowych.
24 XI 2007r. Otrzymanie przez Katedrę Informatyki Stosowanej dyplomu oraz złotego medalu na Wystawie Badań Innowacyjnych oraz Nowych Technologii w Brukseli, Innowa 2007 za Projekt pod nazwą "Zastosowanie bezinwazyjnej tomografii ECT w celu opisu stanów materiałów sypkich podczas procesu opróżniania zbiorników przemysłowych".
V 2008r. Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Innowacji i Technologii – ITEX 2008, Kuala Lumpur, Malezja.
25-26 VIII 2008r. Organizacja Piątego Międzynarodowego Sympozjum Tomografii Procesowej – Zakopane.
IX 2008r. Złoty medal (wręczona przez South-Pacific Innovation Transfer Society Australia) na Międzynarodowej Wystawie Nowych Pomysłów, Produktów i Technologii ARCA za "System wizyjny do analizy cech geometrycznych próbek metali i ich stopów w wysokich temperaturach" Zagrzeb, Chorwacja.
IX 2008r. Złoty medal (wręczona przez Arca) na Międzynarodowej Wystawie Nowych Pomysłów, Produktów i Technologii ARCA za projekt "System wizyjny do analizy parametrów geometrycznych próbek metali i ich stopów w wysokich temperaturach" Zagrzeb, Chorwacja.
IX 2008r. Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Nowych Pomysłów, Produktów i Technologii ARCA za "Wspomagany komputerowo system optymalizacji zawartości stron internetowych pod kątem osób niepełnosprawnych wzrokowo" Zagrzeb, Chorwacja.
IX 2008r. Główna Nagroda - Puchar Arca na Międzynarodowej Wystawie Nowych Pomysłów Produktów i Technologii ARCA za "Trójwymiarowa tomografia przepływu grawitacyjnego granulatów przemysłowych" Zagrzeb, Chorwacja.
IX 2008r. Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INST za "Samorekonfigurujący system wizyjny do analizy ilościowej obrazów przedstawiających obiekty emitujące promieniowanie termiczne" Taipei.
IX 2008r. Nagroda specjalna – Iranian Elite Academy z Iranu na 10 Międzynarodowych Targach Wynalazków i Techniki za "System wizyjny do analizy cech geometrycznych próbek metali i ich stopów w wysokich temperaturach" Taipei.
IX 2008r. Złoty medal od Tajwańskiego Stowarzyszenia Wynalazców z rozwiązanie "Wysokotemperaturowy tester lutowności" Taipei.
X 2008r. Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków (6th International Exhibition of Inventions - New Techniques and Products) za "Wysokotemperaturowy tester lutowności" Suzhou, Chiny.
X 2008r. Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków (6th International Exhibition of Inventions - New Techniques and Products) za "Trójwymiarowa tomografia przepływu grawitacyjnego granulatów przemysłowych" Suzhou, Chiny.
X 2008r. Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków (6th International Exhibition of Inventions - New Techniques and Products) za "System wizyjny do analizy cech geometrycznych próbek metali i ich stopów w wysokich temperaturach" Suzhou, Chiny.
X 2008r. Brązowy medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Nowych Technologii INVENTIKA za "Trójwymiarowa tomografia przepływu grawitacyjnego granulatów przemysłowych" Bukareszt, Rumunia.
28 X 2008r. Uroczyste otwarcie laboratorium Tomografii Procesowej imienia Profesora Tomasza Dyakowskiego, Współtwórcy łódzkiej szkoły tomografii procesowej.
15 XI 2008r. 3 medale z Brukseli dla Katedry Informatyki Stosowanej. Katedra Informatyki Stosowanej wystawiała 15 listopada 2008 roku, na 57 Wystawie Badań Innowacyjnych oraz Nowych Technologii w Brukseli, Innowa 2008 trzy innowacyjne projekty. Projekt pod nazwą "Zastosowanie bezinwazyjnej tomografii ECT w celu opisu stanów materiałów sypkich podczas procesu opróżniania zbiorników przemysłowych" został uhonorowany złotym medalem, natomiast "Nowatorska metoda poprawy rozdzielczości obrazu elektrycznej tomografii pojemnościowej" otrzymała, podobnie jak "Wspomagany komputerowo system optymalizacji stron internetowych pod kątem osób niepełnosprawnych wzrokowo", medal srebrny.

powrót do góry