kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr inż. Dariusz W. Brzeziński

dr inż. Dariusz W. BrzezińskiPokój: bud. A10 p. 314
Telefon: (+48) 42 631 27 50 w. 314
E-mail:
Godziny przyjęć: 06.02.2019-12.15-13.15, 07.02.2019-11.15-12.15, 08.02.2019-10.30-11.30, 9.02.2019 - 15.15-16.15. Inne terminy - via e-mail.Terminy zaliczeń i poprawek w sesji egzaminacyjnej zima 2018/2019:

Poprawki na studiach niestacjonarnych: 
LM ćwiczenia/TPI ćwiczenia: 02.02.2019 sala E1 w godzinach 14.15-15.45, 23.02.2019 sala E105 w godzinach 14.15-15.45.
PP1 - 02.02.2019 12.30-13.30 sala 311, 23.02.2019 12.30-13.30 sala 311.
 
Poprawki na studiach stacjonarnych: 
TPI ćwiczenia / LM Ćwiczenia:
I. 29.01.2019 sala E5 w godzinach 12.15-13.45
II. 06.02.2019 sala E5 w godzinach 10.15-11.45 <--- uwaga! zmiana
III. 18.02.2019 sala E105 w godzinach 12.15-13.45.
Uwaga! Można podejść tylko do jednej poprawki w każdej części sesji.
 
 
Godziny pracy w czasie sesji I:
 
Poniedzialek 28.01.2019: 10.00-14.00, Godziny przyjęć dla studentów: 10.30-11.30
Wtorek 29.01.2019: 10.00-17.00
Środa - 30.01.2019: 11.00-18.00, Godziny przyjęć dla studentów: 11.30-12.45
Czwartek - 31.01.2019 - praca własna
Piątek - 01.02.2019 - 10.00-14.00, Godziny przyjęć dla studentów: 11.30-12.30
Sobota 02.02.2019 - 12.00 - 16.00, Godziny przyjęć dla studentów: 12.15-13.15  
Wtorek 05.02.2019: praca własna
Środa - 06.02.2019: 8.30-14.00, Godziny przyjęć dla studentów: 12.15-13.15
Czwartek - 07.02.2019: 9.00-14.00, Godziny przyjęć dla studentów: 11.15-12.15
Piątek - 08.02.2019 - 8.00-12.00, Godziny przyjęć dla studentów: 10.30-11.30
Sobota - 09.02.2019 - 15.00-18.00, Godziny przyjęć dla studentów: 15.15-16.15.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teoretyczne podstawy informatyki:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami informatyki, takimi jak: budowa i działanie komputera, oprogramowanie komputerów osobistych, projektowanie algorytmów, złożoność obliczeniowa, wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń.

Warunki zaliczenia:

Obecność:
Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach. Student mający więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności nie może przystąpić do kolokwium końcowego. Dla studiów niestacjonarnych - nieobecność na dwóch godzinach zajęć.

Kolokwia:
Na ocenę z ćwiczeń składa się aktywność (20%) oraz wyniki dwóch kolokwiów (80%) oceniające efekty kształcenia w zakresie umiejętności.

Możliwe 5-minutowe kartkówki wliczające się do oceny końcowej. Brak obecności na kartkówce może być "odrobione" poprzez dobrowolne wystąpienie na ćwiczeniach i rozwiązanie zadanego problemu na tablicy.

Lektura podstawowa:
C.H. Papadimitriou, Złożoność obliczeniowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
M. M. Sysło, Algorytmy, WSiP S.A., Warszawa 2000.

Lektura dodatkowa:
T. H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, Wyd. IV, WNT, Warszawa 2001.
D. Harel, Klasyka informatyki. Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika., Wyd. II, WNT, Warszawa 2000.

Instrukcja schemat blokowy/pseudo-kod

Instrukcja automaty skończone

Lingwistyka matematyczna - ćwiczenia:

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami budowy języków i gramatyk formalnych oraz teorią automatów. Zapoznanie z wybranymi metodami analizy leksykalnej i składniowej. Wprowadzenie w zagadnienia konstrukcji translatorów i kompilatorów. Doskonalenie umiejętności projektowania algorytmów i programowania.

Warunki zaliczenia:

Obecność:
Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach. Student mający więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności nie może przystąpić do kolokwium końcowego.

Kolokwia:
Na ocenę z ćwiczeń składją wyniki dwóch kolokwiów z wagą 0.4 oraz 0.6 oceniające efekty kształcenia w zakresie umiejętności.

Możliwe 5-minutowe kartkówki wliczające się do oceny końcowej. Brak obecności na kartkówce może być "odrobione" poprzez dobrowolne wystąpienie na ćwiczeniach i rozwiązanie zadanego problemu na tablicy.

Instrukcja automaty skończone

First/follow przykłady

Analiza składniowa - przykład

Lingwistyka matematyczna - laboratorium:

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 6

Lektura podstawowa:

J.E. Hopcroft, J.D. Ullman: Wprowadzenie do teorii automatów , języków i obliczeń. PWN, W-wa, 2003,
T. Krasiński: Automaty i języki formalne.

Lektura dodatkowa:

 W. Homenda: Elementy lingwistyki matematycznej i teorii automatów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 2005.
Aho A., Sethi R., Ullman D.: Kompilatory. Reguły, metody i narzędzia. WNT, Warszawa, 2002.
Sethi R.: Programming Languages. Concepts & Constructs. Addison-Wesley, USA, 1996.
Waite W., Goos G.: Konstrukcja kompilatorów. WNT, Warszawa, 1989.
Stroustrup B.: Projektowanie i rozwój języka C++. WNT, Warszawa, 1996.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metody numeryczne, całkowanie numeryczne, rachunek różniczkowy i całkowy dowolnych rzędów,

problematyka precyzji w obliczeniach naukowych.

 

Dorobek naukowy w postaci wykazu publikacji indeksowanych wraz z ilością cytowań:

Google Scholar

ORCID: 0000-0001-7207-5253

ResearcherID U-4184-2018