contact    site map  
    polski   english

Publications 2009

 

  International Polish  
Monographs 0 0 publication list for 2008
Chapters monographs 10 10 publication list for 2007
All articles in scientific journals 16 56 publication list for 2006
Articles in ISI Master List 9 1  
Edition of conference proceedings 0 0  
Articles in conference proceedings 24 0  

Dissertations

 1. Albrecht Andrzej: Modelowanie i optymalna korekcja końcowa wielowejściowych systemów statycznych za pomocą iloczynów tensorowych B-splajnów w rozproszonym.. Łódź: Katedra Informatyki Stosowanej 2009, 153 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Ciesielski Grzegorz, ISBN: , ISSN:  <seria: , wolumin , nr > (PHD, DOM) 0/0 p.
 2. Grabowski Szymon: New algorithms for exact and approximate text matching.. Łódź: Politechnika Łódzka 2009, 243 s.; A5. Rozprawa habilitacyjna. , ISBN: , ISSN: 0137-4834 <seria: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, wolumin , nr 1051> (HAB, DOM) 0/0 p.
 3. Jackowska-Strumiłło Lidia: Modelowanie i korekcja wybranych systemów nieliniowych z zastosowaniem metod analitycznych i aproksymatorów neuronowych.. Łódź: Politechnika Łódzka 2009, 207 s.; A5. Rozprawa habilitacyjna. , ISBN: , ISSN: 0137-4834 <seria: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, wolumin , nr 1043> (HAB, DOM) 0/0 p.
 4. Kowalski Tomasz: Przezroczyste indeksowanie w rozproszonych obiektowych bazach danych. (Transparent indexing in distributed object-oriented databases). : Ktedra Informatyki Stosowanej 2009, 181 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Subieta Kazimierz, ISBN: , ISSN:  <seria: , wolumin , nr > (PHD, DOM) 0/0 p.
 5. Raniszewski Marcin: Metody silnej redukcji i edycji zbioru odniesienia dla reguły typu najbliższy sąsiad. Łódź: Katedra Informatyki Stosowanej 2009, 124 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Jóźwik Adam, ISBN: , ISSN:  <seria: , wolumin , nr > (PHD, DOM) 0/0 p.
 6. Sierszeń Artur: Metody kondensacji zbioru odniesienia dla reguł decyzyjnych opartych na funkcji odległości. Łódź: Katedra Informatyki Stosowanej 2009, 141 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Jóźwik Adam, ISBN: , ISSN:  <seria: , wolumin , nr > (PHD, DOM) 0/0 p.

Chapters in books

 1. Bąkała Anna, Chaniecki Zbigniew: E-learning in the process of serving internet portal by people with disabilities.. W: Ergonomics for the Disabled.. Łódź 2009, s. 30-35. <Ergonomics for the Disabled.. Praca zbiorowa red. Lecewicz-Bartoszewska Joanna, Lewandowski Jerzy. Łódź: Technical University of Lodz Press 2009, 193 s.; , ISBN: 978-83-7283-3> (MONO, DOM, -)  6,00/ 6,00 p.   
 2. Bąkała Anna, Chaniecki Zbigniew: Nauczanie na odległość (e-learning) w procesie obsługi portalu internetowego przez osoby niepełnosprawne.. W: Ergonomia niepełnosprawnym. W organizacji pracy i zarządzaniu- badania, oceny, wytyczne.. Łódź 2009, s. 29-35. <Ergonomia niepełnosprawnym. W organizacji pracy i zarządzaniu- badania, oceny, wytyczne.. Praca zbiorowa red. Lewandowski Jerzy, Boczkowska Katarzyna. Łódź: Media Press 2009, 189 s.; , ISBN: 978-83-61215-> (MONO, DOM, -)  4,00/ 4,00 p.
 3. Bąkała Anna, Chaniecki Zbigniew, Bąkała Marcin: Wybrane niestandardowe bloki i moduły platformy edukacyjnej "Moodle".. W: Wybrane problemy zastosowania platformy elektronicznej.. Łodź 2009, s. 43-52. <Wybrane problemy zastosowania platformy elektronicznej.. Praca zbiorowa red. Niedźwiedziński Marian, Lange-Sadzińska Katarzyna. Łodź: CONSULTING 2009, 142 s.; B5, ISBN: 978-83-925617> (MONO, DOM, -)  4,00/ 4,00 p.   
 4. Deorowicz Sebastian, Grabowski Szymon: On two variants of the longest increasing subsequence problem.. In: Man-Machine Interactions.. Berlin 2009, p. 541-549. <Man-Machine Interactions. Ed. Cyran K.A., Kozielski Stanisław, Peters James, Stańczyk U., Wakulicz-Deja A.. Berlin: Springer-Verlag, seria AISC 2009, 712 p.; , ISBN: 978-3-642-005> (MONO, INT, -)  5,00/10,00 p.   
 5. Fabijańska Anna: A Fuzzy Segmentation Method for Images of Heat-Emitting Objects.. In: Progress in Pattern Recognition, Image Analysis, Computer Vision, and Applications.. Berlin 2009, p. 217-224. <Progress in Pattern Recognition, Image Analysis, Computer Vision, and Applications. Ed. Bayro-Corrochano Eduardo, Eklundh Jan-Olof. Berlin: Springer-Verlag 2009, 1082 p.; A4, ISBN: 3-642-10267-0> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 6. Fabijańska Anna, Janaszewski Marcin, Postolski Michał, Babout Laurent: Airway tree segmentation from CT scans using gradient - guided 3D region growing.. In: Progress in Pattern Recognition, Image Analysis, Computer Vision, and Applications.. Berlin 2009, p. 247-254. <Progress in Pattern Recognition, Image Analysis, Computer Vision, and Applications. Ed. Bayro-Corrochano Eduardo, Eklundh Jan-Olof. Berlin: Springer-Verlag 2009, 1082 p.; A4, ISBN: 3-642-10267-0> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.   
 7. Fabijańska Anna: Results of Applying Two-Pass Region Growing Algorithm for Airway Tree Segmentation to MDCT Chest Scans rom EXACT Database.. In: The Second International Workshop on Pulmonary Image Analysis..  2009, p. . <The Second International Workshop on Pulmonary Image Analysis. Ed. Brown Matthew. : CreateSpace 2009, 410 p.; , ISBN: 978-1-4486-80> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.   
 8. Fredrikson Kimmo, Grabowski Szymon: Fast convolutions and their applications in approximate string matching.. In: Combinatorial Algorithms. Berlin 2009, p. 254-265. <Combinatorial Algorithms Ed. Fiala Jiri, Kratochvil Jan, Miller Mirka. Berlin: Springer-seria LNCS 2009, 480 p.; , ISBN: 978-3-642-102> (MONO, INT, -)  5,00/10,00 p.   
 9. Fredrikson Kimmo, Grabowski Szymon: Nested Counters in Bit-Parallel String Matching.. In: Language and Automata Theory and Applications.. Berlin 2009, p. 338-349. <Language and Automata Theory and Applications. Ed. Dediu Adrian Horia, Ionescu Armand-Mihai, Vide Carlos Martin. Berlin: Springer, seria LNCS 2009, 772 p.; , ISBN: 978-3-642-009> (MONO, INT, -)  5,00/10,00 p.
 10. Grudzień Krzysztof, Niedostatkiewicz M, Chaniecki Zbigniew, Romanowski Andrzej: Analiza zmian porowatości materiałów sypkich z zastosowaniem tomografii pojemnosciowej.. W: Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego.. Lublin 2009, s. 79-81. <Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego.. Praca zbiorowa red. Frąc Magdalena, Lipiec Jerzy. Lublin: Wydawnictwo muzyczne POLIHYMNIA 2009, 136 s.; , ISBN: 978-83-89969-> (MONO, DOM, -)  3,00/ 4,00 p.
 11. Janaszewski Marcin, Couprie Michel, Babout Laurent: Geometric approach to hole segmentation and hole closing in 3D volumetric objects.. In: Progress in Pattern Recognition, Image Analysis, Computer Vision, and Applications.. Berlin 2009, p. 255-262. <Progress in Pattern Recognition, Image Analysis, Computer Vision, and Applications. Ed. Bayro-Corrochano Eduardo, Eklundh Jan-Olof. Berlin: Springer-Verlag 2009, 1082 p.; A4, ISBN: 3-642-10267-0> (MONO, INT, -)  6,67/10,00 p.
 12. Jóźwik Adam, Dulewicz Anna Monika, Jaszczak Paweł, Piętka Bogusław D.: Recogintion of neoplastic changes in digital images of exfoliated nuclei of urinary bladder - a new approach to classification method.. In: Computer recognition Systems 3. Berlin 2009, p. 479-487. <Computer recognition Systems 3 Ed. Kurzyński Marek, Woźniak Michał. Berlin: Springer - Verlag 2009, 612 p.; , ISBN: 978-3-540-939> (MONO, INT, -)  2,50/10,00 p.   
 13. Lisiak-Felicka Dominika, Szmit Maciej: Czy istnieje technologia informacyjna?. W: Multimedia w biznesie i zarządzaniu.. Warszawa 2009, s. 95-104. <Multimedia w biznesie i zarządzaniu.. Praca zbiorowa red. Kiełtyka Leszek. Warszawa: Difin 2009, 524 s.; , ISBN: 978-83-7641-1> (MONO, DOM, -)  4,00/ 4,00 p.   
 14. Postolski Michał, Janaszewski Marcin, Fabijańska Anna, Babout Laurent, Couprie Michel, Jędrzejczyk Mariusz, Stefanczyk L.: Reliable Airway Tree Segmentation Based on Hole Closing in Bronchial Walls.. In: Computer recognition Systems 3. Berlin 2009, p. 389-396. <Computer recognition Systems 3 Ed. Kurzyński Marek, Woźniak Michał. Berlin: Springer - Verlag 2009, 612 p.; , ISBN: 978-3-540-939> (MONO, INT, -)  5,71/10,00 p.   
 15. Raniszewski Marcin: The sequential reduction algorithm for nearest neighbor rule based on double sorting.. In: Computer Recognition Sys. Advances in Intelligent and Soft Computing.. Berlin 2009, p. 221-229. <Computer Recognition Sys. Advances in Intelligent and Soft Computing. Ed. Kurzyński Marek, Woźniak Michał. Berlin: Springer - Verlag 2009, 612 p.; , ISBN: 978-3-540-939> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.   
 16. Romanowski Andrzej, Romanowski Stanisław, Światła-Wójcik Dorota: Metoda Monte Carlo (MC) i algorytm Metropolisa oraz metoda Monte Carlo Łańcuchów Markowa (MCMC). Całkowanie metodą MC. Liczba ? obliczana metodą MC jako test generatorów pseudolosowych.. W: Symulacje komputerowe w Fizyce i Chemii.. Łódź 2009, s. 43-66. <Symulacje komputerowe w Fizyce i Chemii.. Praca zbiorowa red. Światła-Wójcik Dorota, Romanowski Stanisław. Łódź: AHE 2009, 155 s.; , ISBN: 978-83-7405-4> (TEXB, DOM, -)  1,33/ 4,00 p.   
 17. Sankowski Dominik, Chaniecki Zbigniew: Ergonomic organization of work of a computer science student afflicted with limb dysfunction.. W: Ergonomics for the Disabled.. Łódź 2009, s. 138-144. <Ergonomics for the Disabled.. Praca zbiorowa red. Lecewicz-Bartoszewska Joanna, Lewandowski Jerzy. Łódź: Technical University of Lodz Press 2009, 193 s.; , ISBN: 978-83-7283-3> (MONO, DOM, -)  6,00/ 6,00 p.   
 18. Sankowski Dominik, Chaniecki Zbigniew: Ergonomiczna organizacja pracy studenta informatyki dotknietego dysfunkcją czterech kończyn.. W: Ergonomia niepełnosprawnym. W organizacji pracy i zarządzaniu- badania, oceny, wytyczne.. Łódź 2009, s. 135-144. <Ergonomia niepełnosprawnym. W organizacji pracy i zarządzaniu- badania, oceny, wytyczne.. Praca zbiorowa red. Lewandowski Jerzy, Boczkowska Katarzyna. Łódź: Media Press 2009, 189 s.; , ISBN: 978-83-61215-> (MONO, DOM, -)  4,00/ 4,00 p.
 19. Sankowski Dominik, Mosorow Włodzimierz, Staszewski Witold: Globalne zagrożenia w cyberprzestrzeni.. W: Wybrane problemy budowy aplikacji dla gospodarki elektronicznej.. Łódź 2009, s. 69-81. <Wybrane problemy budowy aplikacji dla gospodarki elektronicznej.. Praca zbiorowa red. Niedźwiedziński Marian, Lange-Sadzińska Katarzyna. Łódź: CONSULTING 2009, 121 s.; , ISBN: 978-83-925617> (MONO, DOM, -)  4,00/ 4,00 p.   
 20. Sankowski Dominik, Jeżewski Sławomir, Krzeszewski Roman, Nowakowski Jacek: System informatyczny poprawiający bezpieczeństwo świadczenia usług turystycznych i turystów.. W: Wybrane problemy budowy aplikacji dla gospodarki elektronicznej.. Łódź 2009, s. 113-121. <Wybrane problemy budowy aplikacji dla gospodarki elektronicznej.. Praca zbiorowa red. Niedźwiedziński Marian, Lange-Sadzińska Katarzyna. Łódź: CONSULTING 2009, 121 s.; , ISBN: 978-83-925617> (MONO, DOM, -)  4,00/ 4,00 p.
 21. Sierszeń Artur, Sturgulewski Łukasz, Janicka Joanna: GNS3 Environment in the aspect of testing software for management and monitoring of computer networks.. W: Information Systems Architecture and Technology.. Wrocław 2009, s. 293-302. <Information Systems Architecture and Technology.. Praca zbiorowa red. Grzech Adam, Borzemski Leszek, Świątek Jerzy, Wilimowska Zofia. Wrocław: Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2009, 402 s.; , ISBN: 978-83-7493-4> (MONO, DOM, -)  4,00/ 6,00 p.

Articles in scientific journals

 1. Anuszczyk Jan, Jabłoński Mariusz: Badania elektromechanicznych zespołów napędowych zwałowarki ZGOT.. GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIA: KWARTALNIK AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, 2009, rocznik 33, nr 2, s. 43-52, ISSN: 1732-6702 (DOM, -) 2,00/ 4,00 p.
 2. Babout Laurent, Janaszewski Marcin: Analiza wiązadeł mostowych w obrazach wolumetrycznych z użyciem metod topologii dyskretnej.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 771-781, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 3. Babout Laurent, Jopek Łukasz, Janaszewski Marcin, Preuss Michael, Buffiere Jean-Yves: Wavelet-based texture segmentation of titanium based alloy lamellar microstructure: application to images from optical microscope and X-ray microtomography.. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, 2009, rocznik , nr 114, s. 181-187, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 1,20/ 2,00 p.
 4. Banasiak Robert: Walidacja modelu numerycznego czujnika pojemnościowego 3D.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1245-1256, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 5. Bąkała Marcin, Sankowski Dominik, Albrecht Andrzej, Wojciechowski Rafał: Wyznaczanie napięcia powierzchniowego z wykorzystaniem metody maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku zaimplementowanej w wysokotemperatutrowym analizatorze lutowności.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1051-1058, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 6. Bieniecki Wojciech, Stoliński Sebastian, Stańdo J.: Analiza wymagań dla systemu elektronicznego oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1397-1406, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 2,67/ 4,00 p.
 7. Bieniecki Wojciech, Martinez Gonzalez Wiktor , Grabowski Szymon: Precyzyjne wykrywanie plamek na obrazach ELISPOT.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 781-793, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 2,67/ 4,00 p.
 8. Birosca S., Buffiere J-Y, Garcia-Pastor F.A., Karadge M., Babout Laurent, Preeuss M.: Corrigendum to "Tree-dimensional characterization of fatigue cracks in Ti-6246 using X-ray tomography and electron backscatter diffraction" [Acta Materialia 54(2009) 5834-58
 9. . ACTA MATERIALIA, 2009, vol. , no. , p. , ISSN: 1359-6454 (INT, PHI) 24,00/24,00 p.
 10. Chaniecki Zbigniew, Grudzień Krzysztof, Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik: Wyznaczanie charakterystyki instalacji transportu pneumatycznego materiałów sypkich przy zastosowaniu dwupłaszczyznowego systemu tomgrafii pojemnościowej.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1257-1268, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 11. Chodyka Marta, Mosorow Włodzimierz: Metoda zapobiegania oglądania nieodpowiednich programów telewizyjnych przez osoby małoletnie.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1069-1074, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 2,00/ 4,00 p.
 12. Czekurin Wasyl, Postolaki L.I: A variational method for the solution of biharmonic problems for a rectangular domain.. Journal of Mathematical Sciences, 2009, vol. , no. 3, p. 386-399, ISSN: 1072-3374 (INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 13. Czekurin Wasyl, Postolaki L.I: Acoustielasticity model for inhomogeneously strained solid.. Mechanics of Solid, 2009, vol. 44, no. 5, p. 781-791, ISSN: 781-791 (INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 14. Czekurin Wasyl, Postolaki L.I: Mathematical model for impurity diffusion in a semiconductor with accounting of stress-strained state influence.. Physical-Mathematical Modeling and Informational Technologies, 2009, vol. 10, no. , p. 138-148, ISSN: 1816-1545 (INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 15. Czekurin Wasyl, Postolaki L.I: Theoretical-experimental determination of residual stresses in plane joints.. MATERIALS SCIENCE, 2009, vol. , no. , p. 318-328, ISSN: 1068-820X (INT, PHI) 5,00/10,00 p.
 16. Czekurin Wasyl, Postolaki L.I: Variational method for solving of inverse biharmonic problems in rectangle.. Physical-Mathematical Modeling and Informational Technologies, 2009, vol. 8, no. , p. 145-159, ISSN: 1816-1545 (INT, -) 0,00/ 0,00 p.
 17. Deorowicz Sebastian, Grabowski Szymon: A hybrid algorithm for the longest common transposition-invariant subsequence problem.. COMPUTING AND INFORMATICS, 2009, vol. 28, no. , p. 729-744, ISSN: 1335-9150 (INT, PHI) 5,00/10,00 p.
 18. Fabijańska Anna, Postolski Michał, Janaszewski Marcin, Babout Laurent: Analiza porównawcza algorytmów segmentacji drzewa oskrzelowego.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 821-830, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 19. Fabijańska Anna: Dwu-etapowy filtr medianowy do usuwaniaszumu impulsowego.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 807-820, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 20. Fabijańska Anna, Sankowski Dominik: Improvement of the image quality of a high-temperature vision system.. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY, 2009, vol. 20, no. 10, p. 1-9, ISSN: 0957-0233 (INT, PHI) 24,00/24,00 p.
 21. Fabijańska Anna: Two-pass region growing algorithm for segmenting airway tree from MDCT chest scans.. COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS, 2009, vol. 33, no. 7, p. 537-546, ISSN: 0895-6111 (INT, PHI) 15,00/15,00 p.
 22. Frączyk Andrzej, Urbanek Piotr, Kucharski Jacek: Algorytm sterowania ruchem wzbudnika i mocą zapewniający równomierny rozkład temeperatury nagrzewanego indukcyjnie obracajacego się walca stalowego.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1075-1084, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 23. Gocławski Jarosław, Sekulska-Nalewajko Joanna, Gajewska Ewa, Wielanek Marzena: An automatic segmentation method for scanned images of wheat root systems with dark discolourations.. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS & COMPUTER SCIENCE, 2009, vol. 19, no. 4, p. 679-689, ISSN: 1641-876X (INT, -) 3,00/ 6,00 p.
 24. Gocławski Jarosław, Sekulska-Nalewajko Joanna, Gajewska Ewa, Wielanek Marzena: Automatyczny pomiar długości korzeni siewek przenicy z hodowli hydroponicznej przy wykorzystaniu metod przetwarzania i analizy obrazów.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 831-840, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 2,00/ 4,00 p.
 25. Grudzień Krzysztof, Niedostatkiewicz M, Romanowski Andrzej, Chaniecki Zbigniew, Sankowski Dominik: Analiza koncentracji materiału sypkiego w silosie z zastosowaniem Elektrycznej Tomografii Pojemnościowej (ECT). AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. , ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 3,20/ 4,00 p.
 26. Grudzień Krzysztof, Adrien Jerome, Babout Laurent, Romanowski Andrzej, Chaniecki Zbigniew: Ilościowa analiza porowatości materiału sypkiego z zastosowaniem systemu tomografii promieniowania X.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1269-1284, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 3,20/ 4,00 p.
 27. Grudzień Krzysztof, Chaniecki Zbigniew, Niedostatkiewicz M, Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik: Measurement of dynamic pulsations in bulk solid during silo discharging using ECT method.. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, 2009, rocznik , nr 114, s. 35-40, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 1,60/ 2,00 p.
 28. Grudzień Krzysztof, Niedostatkiewicz M, Chaniecki Zbigniew, Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik: Wyznaczanie gęstosci upakowania materiału w silosie na podstawie danych pomiarowych elektrycznej tomografii pojemnościowej (ETC).. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1285-1296, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 3,20/ 4,00 p.
 29. Janaszewski Marcin, Babout Laurent, Postolski Michał, Jopek Łukasz: Segmentacja otworów w obiektach wolumetrycznych.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 855-864, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 30. Janaszewski Marcin, Babout Laurent, Postolski Michał, Jopek Łukasz: Zamykanie otworów w trójwymiarowych obiektach wolumetrycznych.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 865-878, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 31. Jaworski Tomasz, Wajman Radosław: Projekt interfejsu graficznego do generowania przestrzennych rozkładów elektrod w trójwymiarowych czujnikach pojemnosciowych.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1297-1310, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 32. Jeżewski Sławomir, Duch Piotr: Algorytmy segmentacji obrazów barwnych w rozpoznawaniu obiektów na obrazach satelitarnych i lotniczych.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 891-900, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 33. Jeżewski Sławomir, Sankowski Dominik, Dadan Wojciech: Koncepcja autonomicznego robota pola walki przeznaczonego do zadań zwiadu i wykrywania min.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1107-1116, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 34. Jeżewski Sławomir, Błaszczyk Sylwester: Porównywanie algorytmów wykrywania krawędzi do zadań rekonstrukcji trójwymiarowego kształtu obiektu.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1311-1320, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 35. Jeżewski Sławomir, Łaski Maciej: Przegląd i porównanie środowis symulacji robotów mobilnych.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1095-1106, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 36. Jeżewski Sławomir, Wulkiewicz Adam: Wizualizacja przestrzeni percepcyjnej robota mobilnego.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1321-1328, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 37. Jopek Łukasz, Nowotniak Robert, Postolski Michał, Babout Laurent, Janaszewski Marcin: Zastosowanie kwantowych algorytmów genetycznych do selekcji cech.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1219-1232, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 38. Koszmider Tomasz, Bąkała Marcin: Nowe algorytmy analizy kształtu kropli w pomiarach napięcia powierzchniowego oraz kąta zwilżania metali w wysokich temeperaturach.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 901-910, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 39. Kościelska-Kasprzak Katarzyna, DRULIS-FAJDASZ Dominika, Kamińska D., Mazanowska Oktawia, Krajewska M., Gdowska W., Bieniecki Wojciech, Chudoba P., Polak W., Janczak D., Patrzałek D., Klinger Marian: Pretransplantation cellular alloreactivity is predictive of acute graft rejection and 1-year graft function in kidney transplant recipients.. TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, 2009, vol. , no. 41, p. 3006-3008, ISSN: 0041-1345 (INT, PHI) 1,25/15,00 p.
 40. Kowalski Tomasz, Cebula Paweł, Draus Cezary, Kuliberda Kamil, Wiślicki Jacek, Adamus Radosław: Metody optymalizacji przez indeksowanie dla obiektowego języka zapytań.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1529-1544, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 3,33/ 4,00 p.
 41. Kowalski Tomasz, Kuliberda Kamil, Draus Cezary, Adamus Radosław, Wiślicki Jacek: Uogólnione podejście do aktualizacji indeksów w obiektowej bazie danych.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1545-1562, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 3,20/ 4,00 p.
 42. Kuliberda Kamil, Kowalski Tomasz, Wiślicki Jacek, Adamus Radosław, Meina Michał: Integracja oraz indeksowanie rozproszonych zasobów danych w technologii "data grid".. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1563-1570, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 3,20/ 4,00 p.
 43. Kuliberda Kamil, Wiślicki Jacek, Koszmider Tomasz, Adamus Radosław, Meina Michał: Integracja spadkowych danych relacyjnych do gridu obiektowego typu "data grid".. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1571-1588, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 3,20/ 4,00 p.
 44. Lesiak B, Zemek J., Houdkova J., Jiricek P., Jóźwik Adam: XPS and XAES of polyethylenes aided by line shape analysis: The effect of electron irradiation.. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, 2009, vol. 94, no. , p. 1714-1721, ISSN: 0141-3910 (INT, PHI) 24,00/24,00 p.
 45. Lisiak-Felicka Dominika: Anonimowość w sieci.. HAKING, 2009, rocznik , nr 1, s. 48-51, ISSN: 1731-7150 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 46. Lisiak-Felicka Dominika, Szmit Maciej: Kilka wyimków o informatyzacji.. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 2009, rocznik 5, nr 712, s. 326-333, ISSN: 0860-6846 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 47. Lisiak-Felicka Dominika, Szmit Maciej: Porównanie wybranych wskaźników dla niektórych samorządowych przedsięwzięć infomatycznych zrealizowanych w latach 2006-2008.. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 2009, rocznik 5, nr 712, s. 334-342, ISSN: 0860-6846 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 48. Lisiak-Felicka Dominika, Szmit Maciej: Projekty informatyczne w administracji publicznej.. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 2009, rocznik 6, nr 701, s. 1-9, ISSN: 0860-6846 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 49. Lisiak-Felicka Dominika: Wybrane aspekty informattyzacji jednostek samorządu terytorialnego.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1435-1444, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 50. Liu Zhijian, Babout Laurent, Banasiak Robert, Sankowski Dominik: Design of a new sensor to improve accuracy of ECT images.. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, 2009, rocznik , nr 114, s. 93-97, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 2,00/ 2,00 p.
 51. Matusiak Bartosz, Grudzień Krzysztof, Romanowski Andrzej, Jackowska-Strumiłło Lidia: Tomography MCMC Method Exploration Software Package.. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, 2009, rocznik , nr 114, s. 127-133, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 2,00/ 2,00 p.
 52. Matusiak Bartosz, Romanowski Andrzej, Grudzień Krzysztof: Wykorzystanie ETC do badania rozkładu ciechy w reaktorach trójfazowych.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1329-1344, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 53. Mosorow Włodzimierz, Sankowski Dominik: Non-Flow-Pattern Dependent Method Study For Velocity Profile Estimation Using A Electrical Capacitance Tomography.. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, 2009, rocznik , nr 114, s. 57-61, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 2,00/ 2,00 p.
 54. Niedostatkiewicz M, Chaniecki Zbigniew, Grudzień Krzysztof, Romanowski Andrzej, Banasiak Robert, Betiuk Jakub: Monitoring of solids bahaviour during gravitional flow in rectangular silo.. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, 2009, rocznik , nr 114, s. 63-68, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 1,67/ 2,00 p.
 55. Niedostatkiewicz M, Chaniecki Zbigniew, Sankowski Dominik: Silo emptying in aspect of the non-desctructive detection methods application.. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, 2009, rocznik , nr 114, s. 155-159, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 1,33/ 2,00 p.
 56. Nowak Grzegorz, Mosorow Włodzimierz: Metoda recepturowania barw metalicznych na podstawie analizy danych widmowych koloru i informacji wizyjnej.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 931-940, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 57. Postolski Michał, Janaszewski Marcin, Fabijańska Anna, Babout Laurent, Jędrzejczyk Mariusz, Stefańczyk Ludomir: Segmentacja drzewa oskrzelowego z wykorzystaniem algorytmu zamykania otworów.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 949-948, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 2,67/ 4,00 p.
 58. Romanowski Andrzej, Grudzień Krzysztof, Sankowski Dominik: Przegląd możliwości wykorzystania łańcuchów Markowa w rozwiązaniu tomograficznego problemu odwrotnego metodami Monte Carlo.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1345-1360, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 59. Rowińska Zdzisława: Wdrażanie systemu Microsoft Windows 2003 Server i active Directory w dużej firmie o zasięgu międzynarodowym.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1445-1454, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 60. Rząsa M.R., Wajman Radosław: Dobór metody wyznaczania mapy czułości dla tomografu pojemnościowego o zwiekszonej czułości przy ściance.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1361-1368, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 2,00/ 4,00 p.
 61. Sankowski Dominik, Mosorow Włodzimierz: zastosowanie Wireless Sensor Network Simulatora dla badń sieci sensorowych.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1189-1196, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 62. Sekulska-Nalewajko Joanna, Gocławski Jarosław: Algorytm segmentacji mikroskopowymch obrazów okrzemek w perparatach z zanieczyszczeniami osadowymi.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 971-986, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 63. Sierszeń Artur: kaskadowy algorytm redukcji zbioru odniesienia.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 995-1008, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 64. Sierszeń Artur: Methods of reference set condensation for decision rules based on distance functions.. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, 2009, rocznik , nr 117, s. 45-53, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 2,00/ 2,00 p.
 65. Sierszeń Artur: Reduction of reference set with the method of cutting hyperplanes.. JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS & TECHNOLOGIES, 2009, vol. 13, no. , p. 215-220, ISSN: 1642-6037 (INT, -) 4,00/ 4,00 p.
 66. Sierszeń Artur: Redukcja liczebności dużych zbiorów odniesienia z zastosowaniem zmodyfikowanego algorytmu Changa.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1009-1020, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 67. Sokołowska B, Jóźwik Adam, Niebroj-Dobosz I., Janik P., Kwieciński H.: Analysis of matrix metalloproteinases (MMPS) in cerebrospinal fluid of patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS).. JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS & TECHNOLOGIES, 2009, vol. 13, no. , p. 147-150, ISSN: 1642-6037 (INT, -) 0,80/ 4,00 p.
 68. Sokołowska B, Jóźwik Adam, Niebroj-Dobosz I., Janik P., Kwieciński H.: Evaluation of matrix matalloproteinases in serum of patients with amyotrophic lateral sclerosis with pattern recognition methods.. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, 2009, vol. , no. , p. , ISSN: 0867-5910 (INT, PHI) 24,00/24,00 p.
 69. Soleimani M., Mitchell CN, Banasiak Robert: Four-dimensional electrical capacitance tomography imaging using experimental data.. PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH-PIER, 2009, vol. , no. , p. 171-186, ISSN: 1559-8985 (INT, PHI) 24,00/24,00 p.
 70. Stoliński Sebastian, Grabowski Szymon, Bieniecki Wojciech: O efektywnych implementacjach filtrów medianowych w teorii i praktyce.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1021-1032, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 71. Szmit Maciej: Hakowanie SSL. HAKING, 2009, rocznik , nr 10, s. 24-27, ISSN: 1731-7150 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 72. Urbanek Piotr, Frączyk Andrzej, Kucharski Jacek: Kształtowanie profilu pola temperatury nagrzewanego indukcyjnie wsadu za pomocą ruchu wzbudnika.. AUTOMATYKA, 2009, rocznik , nr , s. 1197-1206, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.
 73. Zgraja Jerzy: Bazujące na metodologii powierzchni odpowiedzi optymalizacyjne wyznaczanie parametrów materiałowych indukcyjnie nagrzewanego wsadu.. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2009, rocznik , nr 12, s. 212-215, ISSN: 0033-2097 (DOM, PHI) 6,00/ 6,00 p.

Articles in conference proceedings

 1. Banasiak Robert, Wajman Radosław, Soleimani M., Betiuk Jakub: Inspection of Dielectric Materials Using a 3D ECT., p. . < Ed. Komitet Konferencyjny . 3rd International Workshop on Process Tomography (IWPT-3).. Japonia, 17-19.04.2009. Tokyo: 2009, ISBN: 5-906497-83-5> (INT, REF) 2,25/ 3,00 p.
 2. Bleja Michał, Kowalski Tomasz, Adamus Radosław, Subieta Kazimierz: Optimization of Object-Oriented Queries Involving Weakly Dependent Subqueries, p. 77-94. < Ed. Norrie Moira C., Grossniklaus Michael. 2nd International Conference, ICOODB 2009.. Szwajcaria, 1-3.07.2009. : 2009, ISBN: 978-3-909386-> (INT, REF) 2,25/ 3,00 p.
 3. Chodyka Marta, Mosorow Włodzimierz: Method for preventing potential viewers from viewing inappropriate TV programs., p. 127-129. < Ed. Komitet Konferencyjny . MEMSTECH'2009 Perspective technologies and methods in mems design.. Ukraina, 22-24.04.2009. Lwów-Polyana: 2009, ISBN: 978-966-2191-> (INT, REF) 1,50/ 3,00 p.
 4. Ciesielski Grzegorz, Albrecht Andrzej, Wojciechowski Rafał: Concept of distributed environments for system research and control purposes, p. płyta CD. < Ed. komitet organizacyjny . XIII International Conference - System Modelling and Control SMC'2009. Zakopane, 12-14.10.2009. Łódź: 2009, ISBN: 978-83-927875> (INT, REF) 2,00/ 3,00 p.
 5. Ciesielski Grzegorz, Albrecht Andrzej, Wojciechowski Rafał: Usage of distributed computing for linear time-invariant system's modeling and optimal past-correction, p. płyta CD. < Ed. komitet organizacyjny . XIII International Conference - System Modelling and Control SMC'2009. Zakopane, 12-14.10.2009. Łódź: 2009, ISBN: 978-83-927875> (INT, REF) 2,00/ 3,00 p.
 6. Czekurin Wasyl, Sankowski Dominik: Mathematical Problems for Stress Tensor Fields Optical Tomography. Variational FEM Approach., p. 73-75. < Ed. Ambrosio Jorge A.C., Silva Miguel P.T.. ESMC2009, Proceedings of the 7th EUROMECH Solid.. Portugalia, 7-11.09.2009. Lisbona: 2009, ISBN: 978-989-96264> (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.
 7. Czekurin Wasyl: Photoelasticity ray integrals and problems for polarized-optical tomography of tensor fields in solids., p. 282-285. < Ed. Komitet Konferencyjny . Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory.. Ukraina, 21-24.09.2009. : 2009, ISBN: 978-966-02-51> (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.
 8. Fabijańska Anna: The influence of preprocessing of CT images on airway tree segmentation using 3D region growing., p. 85-88. < Ed. Komitet Konferencyjny . MEMSTECH'2009 Perspective technologies and methods in mems design.. Ukraina, 22-24.04.2009. Lwów-Polyana: 2009, ISBN: 978-966-2191-> (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.
 9. Fabijańska Anna: The recursive approach to segmentation of images presenting heat-emitting objects., p. 53-55. < Ed. Komitet Konferencyjny . MEMSTECH'2009 Perspective technologies and methods in mems design.. Ukraina, 22-24.04.2009. Lwów-Polyana: 2009, ISBN: 978-966-2191-> (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.
 10. Grudzień Krzysztof, Chaniecki Zbigniew, Niedostatkiewicz M, Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik: Application of ECT method for detection of bulk solid vibration during silo emptying process using raw data and reconstructed images., p. . < Ed. Komitet Konferencyjny . 3rd International Workshop on Process Tomography (IWPT-3).. Japonia, 17-19.04.2009. Tokyo: 2009, ISBN: 5-906497-83-5> (INT, REF) 2,40/ 3,00 p.
 11. Koszmider Tomasz, Strzecha Krzysztof: 3D Reconstruction of lungs from computed tomography images., p. 89-92. < Ed. Komitet Konferencyjny . MEMSTECH'2009 Perspective technologies and methods in mems design.. Ukraina, 22-24.04.2009. Lwów-Polyana: 2009, ISBN: 978-966-2191-> (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.
 12. Kowalski Tomasz, Kuliberda Kamil, Wiślicki Jacek, Adamus Radosław: Auto-updatable Index Approach for OODBMSs., p. 15-16. < Ed. Meersman Robert, Herrero Pilar, Dillon Tharam. OTM 2009 Workshops. On the Move to Meaningful Interenet Systems.. Portugalia, . Vilamoura: 2009, ISBN: 978-3-642-052> (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.
 13. Kowalski Tomasz, Kuliberda Kamil, Wiślicki Jacek, Adamus Radosław: Generic approach to automatic index updating in oodbms., p. 255-260. < Ed. Komitet Konferencyjny . ICEIS 2009, Proceedings Databases and Information Systems Integration.. Włochy, 6-10.05.2009. Mediolan: 2009, ISBN: 978-989-8111-> (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.
 14. Liu Zhijian, Babout Laurent, Banasiak Robert, Sankowski Dominik: Effectiveness of Roatable Sensor to Improve Spatial Resolution of ECT System., p. . < Ed. Komitet Konferencyjny . 3rd International Workshop on Process Tomography (IWPT-3).. Japonia, 17-19.04.2009. Tokyo: 2009, ISBN: 5-906497-83-5> (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.
 15. Matusiak Bartosz, da Silva Marco Jose, Grudzień Krzysztof, Hampel Uwe: Capacitance Wire Mesh Sensor and Electrical Capacitance Tomography Study of Tricle-Bed Reactor Hydrodynamics., p. . < Ed. Komitet Konferencyjny . 3rd International Workshop on Process Tomography (IWPT-3).. Japonia, 17-19.04.2009. Tokyo: 2009, ISBN: 5-906497-83-5> (INT, REF) 1,50/ 3,00 p.
 16. Mosorow Włodzimierz, Johansen G.A., Maad R., Sankowski Dominik: Monte Carlo Based Approach as a Tool for Modelling and Simulation Gamm-Ray Tomography System., p. . < Ed. Komitet Konferencyjny . 3rd International Workshop on Process Tomography (IWPT-3).. Japonia, 17-19.04.2009. Tokyo: 2009, ISBN: 5-906497-83-5> (INT, REF) 1,50/ 3,00 p.
 17. Niedostatkiewicz M, Sankowski Dominik: Discussion about the possibility of application of the non-intrusive methods to detect concentration changes during silo flow., p. . < Ed. Komitet Konferencyjny . 3rd International Workshop on Process Tomography (IWPT-3).. Japonia, 17-19.04.2009. Tokyo: 2009, ISBN: 5-906497-83-5> (INT, REF) 1,50/ 3,00 p.
 18. Romanowski Andrzej, Niedostatkiewicz M, Grudzień Krzysztof, Chaniecki Zbigniew, Wajman Radosław, Betiuk Jakub, Sankowski Dominik: Description of the Shear Localization in Bulk Solid during emptying of the Rectangular Silo Using ECT Method., p. . < Ed. Komitet Konferencyjny . 3rd International Workshop on Process Tomography (IWPT-3).. Japonia, 17-19.04.2009. Tokyo: 2009, ISBN: 5-906497-83-5> (INT, REF) 2,57/ 3,00 p.
 19. Sekulska-Nalewajko Joanna, Gocławski Jarosław: Segmentation and geometry identification of white roots in two-dimensional scanner images., p. 73-75. < Ed. Komitet Konferencyjny . MEMSTECH'2009 Perspective technologies and methods in mems design.. Ukraina, 22-24.04.2009. Lwów-Polyana: 2009, ISBN: 978-966-2191-> (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.
 20. Soleimani M., Banasiak Robert, Wajman Radosław: Level set reconstruction algorithm for 3D ECT., p. . < Ed. Komitet Konferencyjny . 3rd International Workshop on Process Tomography (IWPT-3).. Japonia, 17-19.04.2009. Tokyo: 2009, ISBN: 5-906497-83-5> (INT, REF) 2,00/ 3,00 p.
 21. Strzecha Krzysztof: New approach to the disturbet pixels map creation for noised images., p. 103-109. < Ed. Komitet Konferencyjny . MEMSTECH'2009 Perspective technologies and methods in mems design.. Ukraina, 22-24.04.2009. Lwów-Polyana: 2009, ISBN: 978-966-2191-> (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.
 22. Wajman Radosław, Niedostatkiewicz M, Banasiak Robert, Grudzień Krzysztof, Chaniecki Zbigniew, Sankowski Dominik, Romanowski Andrzej: 3d visualization of the bulk solid flow in slender silo using ECT method., p. . < Ed. Komitet Konferencyjny . 3rd International Workshop on Process Tomography (IWPT-3).. Japonia, 17-19.04.2009. Tokyo: 2009, ISBN: 5-906497-83-5> (INT, REF) 2,57/ 3,00 p.
 23. YONG-BO HE , Yu-Guo Shao, Meng Xu, Sankowski Dominik: Analysis of Electrical Tomography Sensitive Field Based on Multi Terminal Network., p. . < Ed. Komitet Konferencyjny . 3rd International Workshop on Process Tomography (IWPT-3).. Japonia, 17-19.04.2009. Tokyo: 2009, ISBN: 5-906497-83-5> (INT, REF) 0,75/ 3,00 p.
 24. YONG-BO HE , Wajman Radosław, Banasiak Robert, Meng Xu, Sankowski Dominik: Design of TCP/IP Based Flexible Three Dimensional Electrical Capacitance Tomography., p. . < Ed. Komitet Konferencyjny . 3rd International Workshop on Process Tomography (IWPT-3).. Japonia, 17-19.04.2009. Tokyo: 2009, ISBN: 5-906497-83-5> (INT, REF) 1,80/ 3,00 p.

return to the top