contact    site map  
    polski   english

Papers 2006

Dissertations

 1. Jóźwik Adam: MINIMALNO-ODLEGŁOSCIOWE I INNE METODY KONSTRUKCJI KLASYFIKATORÓW ODCINKOWO-LINIOWYCH. : PAN 2006, 316 s.; . Rozprawa habilitacyjna. , ISBN: , ISSN: <seria: , wolumin , nr > (HAB, DOM) 12,00/12,00p.
 2. Adamus Radosław: Programming in Aspect Oriented Databases.(Programowanie w aspektowych bazach danych). : Katedra Informatyki Stosowanej 2006, 154 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: , ISBN: , ISSN: <seria: , wolumin , nr > (PHD, DOM) 6,00/6,00p.
 3. Chaniecki Zbigniew: Algorytmy przetwarzania i analizy danych pomiarowych elektrycznej tomografii pojemnościowej w diagnostyce wybranych procesów przemysłowych.. : Katedra Informatyki Stosowanej 2006, 210 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: , ISBN: , ISSN: <seria: , wolumin , nr > (PHD, DOM) 6,00/6,00p.
 4. Jeżewski Sławomir: Konstrukcja oprogramowania dla przemysłowych systemów analizy i przetwarzania obrazów.. : Katedra Informatyki Stosowanej 2006, 187 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: , ISBN: , ISSN: <seria: , wolumin , nr > (PHD, DOM) 6,00/6,00p.
 5. Stawska Zofia: Konstrukcja klasyfikatorów minimalnoodległościowych z oceną wiarygodności decyzji zależną od cech rozpoznawanego obiektu. : Katedra Informatyki Stosowanej 2006, 116 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: , ISBN: , ISSN: <seria: , wolumin , nr > (PHD, DOM) 6,00/6,00p.
 6. Wajman Radosław: Nowa metoda rekonstrukcji obrazów dla potrzeb pojemnościowej tomografii procesowej. : Katedra Informatyki Stosowanej 2006, 145 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: , ISBN: , ISSN: <seria: , wolumin , nr > (PHD, DOM) 6,00/6,00p.

Books

 1. Szmit Maciej: Delphi. Szybki start.. : Helion 2006, 224 s.; B5, ISBN: 83-246-0226-7 (MONO, DOM, A, -) 12,00/12,00p.

Book chapters

 1. Fredrikson Kimmo, Grabowski Szymon: Efficient Bit-parallel Algorithms for (... ) -matching. In: 5th Workshop on Experimental Algorithms (WEA 2006). 2006, p. 170-181. <5th Workshop on Experimental Algorithms (WEA 2006) Ed. Praca zbiorowa . : Spinger 2006, 330 p.; , ISBN: > (MONO, INT, PHI) 4,00/8,00p.
 2. Fredriksson Kimmo, Grabowski Szymon: Efficient Algorithms for Pattern Matching with General Gaps and Character Classes.. In: String Processing and Information Retrieval.SPIRE 2006. 2006, p. 267-278. <String Processing and Information Retrieval.SPIRE 2006 Ed. Crestani Fabio, Ferragina Paolo, Sanderson Mark. : Springer 2006, 370 p.; , ISBN: 3-540-45774-7> (MONO, INT, PHI) 4,00/8,00p.
 3. Kuliberda Kamil, Adamus Radosław, Wiślicki Jacek, Kaczmarski Krzysztof, Kowalski Tomasz, Subieta Kazimierz: Autonomous Layer for Data Integration in a Virtual Repository.. In: On the Move to Meaningful Internet Systems 2006:CoopIS, DOA, GADA and ODBASE.. 2006, p. 1290-1304. <On the Move to Meaningful Internet Systems 2006:CoopIS, DOA, GADA and ODBASE. Ed. Meersman Robert, Tari Zahir. : Springer 2006, 752 p.; , ISBN: 3-540-48274-1> (MONO, INT, PHI) 6,67/8,00p.
 4. Kuliberda Kamil, Wiślicki Jacek, Kowalski Tomasz, Adamus Radosław, Kaczmarski Krzysztof, Subieta Kazimierz: Procedures of Integration of Fragmented Data in a P2P Data Grid Virtual Repository. In: Service-Oriented Computing - ICSOC 2006. 2006, p. 557-568. <Service-Oriented Computing - ICSOC 2006 Ed. Dan Asit, Lamersdorf Winfried. : Springer 2006, 653 p.; , ISBN: 3-540-68147-7> (MONO, INT, PHI) 6,67/8,00p.
 5. Majewicz M., Sankowski Dominik, Bąkała Anna: Narzędzia platformy edukacyjnej R5 generation w służbie osób niepełnosprawnych.. W: Ergonomia niepełnosprawnym w zmieniającym sie otoczeniu i w rehabilitacji.. Łódź 2006, s. 237-244. <Ergonomia niepełnosprawnym w zmieniającym sie otoczeniu i w rehabilitacji.. Praca zbiorowa red. Lewandowski Jerzy, Lecewicz-Bartoszewska Joanna. Łódź: Polietchniki Łódzkiej 2006, 361 s.; 17x23,, ISBN: 83-7283-178-5> (MONO, DOM, -) 2,67/4,00p.
 6. Pindor Małgorzata, Szmit Maciej: Ocena jakości wybranych usług dostępowych. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi - koncepcje i metody. Tom 2. 2006, s. 543-550. <Zarządzanie organizacjami gospodarczymi - koncepcje i metody. Tom 2. Praca zbiorowa red. Lewandowski Jerzy. : Politechnika Łódzka 2006, 644 s.; , ISBN: 83-7283-186-6> (TEXB, DOM, -) 1,50/3,00p.
 7. Sankowski Dominik, Mosorow Włodzimierz, Staszewski Witold: Nośniki reklamy w sieci internet.. W: Wybrane Problemy Elektronicznej Gospodarki. Łódź 2006, s. 193-212. <Wybrane Problemy Elektronicznej Gospodarki. Praca zbiorowa red. Niedźwiedziński Marian, Lange-Sadzińska Katarzyna. Łódź: Marian Niedźwiedziński - CONSULTING 2006, 321 s.; 208x14, ISBN: 83-904185-9-2> (MONO, DOM, -) 4,00/4,00p.
 8. Sankowski Dominik, Mosorow Włodzimierz, Staszewski Witold: Elektroniczna wymiana danych w systemie tachografów cyfrowych. W: Wybrane Problemy Elektronicznej Gospodarki. Łódź 2006, s. 193-212. (MONO, DOM, -) 4,00/4,00p.
 9. Szmit Maciej: Czy managerowi potrzebna jest algorytmika?. W: Edukacja matematyczna na studiach ekonomicznych. Kielce 2006, s. 105-113. <Edukacja matematyczna na studiach ekonomicznych. Praca zbiorowa red. Treliński Gustaw. Kielce: WSEiA 2006, 311 s.; , ISBN: 83-60056-06-4> (MONO, DOM, -) 4,00/4,00p. 
 10. Szmit Maciej: O pomiarach prędkości transmisji w sieciach komputerowych.. W: Nowe technologie sieci komputerowych tom 1. 2006, s. 471-478. (MONO, DOM, -) 4,00/4,00p.
 11. Tomaszewski Mariusz, Szmit Maciej: IGMP- snooping i testy odpowiedzi. W: Nowe technologie sieci komputerowych tom 1. 2006, s. 459-464. (MONO, DOM, -) 4,00/4,00p.

Articles in scientific journals

 1. Babout Laurent, Marrow T.J, Engelberg D., Withers P.J.: X-ray microtomographic observation of intergranular stress corrosion cracking in sensitised austenitic stainless steel.. Materials Science and Technology, 2006, vol. 22, no. 9, p. 1068-1075, ISSN: 0267-0836 (INT, PHI) 2,50/10,00p.
 2. Babout Laurent: X-Ray Tomography Imaging: a necessary tool for Materials Science.. Automatyka, 2006, rocznik 10, nr 2, s. 117-124, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/4,00p.
 3. Banasiak Robert, Wajman Radosław, Mazurkiewicz Łukasz: Rozwój czujników w trójwymiarowej tomografii pojemnościowej.. Automatyka, 2006, rocznik 10, nr 2, s. 221-228, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/4,00p.
 4. Bąkała Marcin, Koszmider Tomasz: Wpływ rozdzielczości kamery na dokładność wyznaczania napięcia powierzchniowego.. Automatyka, 2006, rocznik 10, nr 2, s. 485-490, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/4,00p.
 5. Bieniecki Wojciech: New image processin algorithms in computer vision systems for pathomorphologic diagnostics.. Elektryka, 2006, rocznik , nr 109, s. 5-14, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 4,00/4,00p.
 6. Chaniecki Zbigniew, Dyakowski Tomasz, Niedostatkiewicz M, Sankowski Dominik: Application of Electrical Capacitance Tomography for Bulk Solids Flow Analysis in Silos.. Particle & Particle Systems Characterization., 2006, vol. 23, no. 3-4, p. 306-312, ISSN: 0934-0866 (INT, PHI) 7,50/10,00p.
 7. Dyakowski Tomasz, Johansen G.A., Hjertaker B.T., Sankowski Dominik, Mosorow Włodzimierz: A Dual Modality Tomography System for Imaging Gas/Solids Flow.. Particle & Particle Systems Characterization., 2006, vol. 23, no. 3-4, p. 260-260, ISSN: 0934-0866 (INT, PHI) 6,00/10,00p.
 8. Fredrikson Kimmo, Grabowski Szymon: A general compression algorithm that supports fast searching. Information Processing Letters, 2006, vol. , no. 6, p. 226-232, ISSN: 0020-0190 (INT, PHI) 5,00/10,00p. 
 9. Gocławski Jarosław, Anioł Patryk: Metoda segmentacji obrazów jąder komórkowych roślin w cytometrii DNA z heterogenicznym rozkładem wewnątrz jądra.. Automatyka, 2006, rocznik 10, nr 2, s. 299-311, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 2,00/4,00p.
 10. Grabowski Szymon, Navarro Gonzalo, Salinger Alejandro, Makinen Veli, Przywarski Rafał: A simple alphabet - independent fm -index.. International Journal of Foundations of Computer Science., 2006, vol. 17, no. 6, p. 1365-1384, ISSN: (INT, PHI) 2,00/10,00p.
 11. Grudzień Krzysztof, Sztuka Paweł, Romanowski Andrzej: Oprogramowanie wspomagające analizę i przetwarzanie obrazów tomograficznych.. Automatyka, 2006, rocznik 10, nr 2, s. 209-219, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 2,67/4,00p.
 12. Jabłoński Mariusz, Grasewicz P.: Modernizacja sterowników SIMATIC S5-135/155. Maszyny Technologie Materiały, 2006, rocznik , nr , s. 28-30, ISSN: 0137-3730 (DOM, -) 2,00/4,00p.
 13. Jóźwik Adam, Lesiak B, Jiricek P., Zemek J.: Investigation of CoPd alloys by XPS and EPES using the pattern recognition method.. Journal of Alloys and Compuunds, 2006, vol. , no. , p. , ISSN: 0925-8388 (INT, PHI) 2,50/10,00p.
 14. Jóźwik Adam, Lesiak B, Biliński A: Investigations of Au Segregation in AuNi Alloys by the Line Shape Analysis of Photoelectron Spectra.. Acta Physica Polonica A, 2006, vol. 109, no. , p. 701-713, ISSN: 0587-4246 (INT, PHI) 3,33/10,00p.
 15. Jóźwik Adam, Lesiak B, Zemek J., Jiricek P.: Studies of AuNi alloys by electron spectroscopies with the aid of the line shape analysis by the pattern recognition method.. Surface and Interface Analysis, 2006, vol. 38, no. , p. 1204-1210, ISSN: 0142-2421 (INT, PHI) 2,50/10,00p.
 16. Kuliberda Kamil, Wiślicki Jacek, Kowalski Tomasz, Adamus Radosław, Błaszczyk Piotr, Balcerzak Grzegorz: Implementacyjne aspekty otwartej platformy transportowej opartej o Peer-to-Peer.. Automatyka, 2006, rocznik 10, nr 2, s. 579-589, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 2,67/4,00p.
 17. Kuliberda Kamil, Wiślicki Jacek, Kowalski Tomasz, Błaszczyk Piotr, Balcerzak Grzegorz, Adamus Radosław: Zastosowanie otwartej platformy transportowej Peer - to - Peer do połączenia i integracji obiektowych baz danych w architekturze DataGrid.. Automatyka, 2006, rocznik 10, nr 2, s. 603-613, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 2,67/4,00p.
 18. Kuzański Marcin, Sankowski Dominik: Algorytm detekcji krawędzi w zastosowaniu do komputerowej oceny jakości przędzy.. Automatyka, 2006, rocznik 10, nr 2, s. 313-321, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/4,00p.
 19. Lesiak B, Biliński A, Jóźwik Adam: Segregation in CuPd Alloys Studied by X-ray Photoelectron.. Polish Journal of Chemistry, 2006, vol. 79, no. , p. 1365-1378, ISSN: (INT, PHI) 3,33/10,00p
 20. Lewandowski Sławomir, Włodarczyk Jarosław: Generowanie macierzy wag na potrzeby rekonstrukcji obrazu w przemysłowej tomografii gamma.. Automatyka, 2006, rocznik 10, nr 2, s. 189-193, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/4,00p.
 21. Mosorow Włodzimierz, Sankowski Dominik, Mohd Zain Rasif: A dual modality reconstruction algorithm for optical and electrical capacitance tomography.. Automatyka, 2006, rocznik 10, nr 2, s. 195-202, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 2,67/4,00p.
 22. Mosorow Włodzimierz: A method of transit time measurement using twin-plane electrical tomography.. Measurement Science and Technology, 2006, vol. 17, no. , p. 753-760, ISSN: 0957-0233 (INT, PHI) 10,00/10,00p.
 23. Mosorow Włodzimierz: Phase spectrum method for time delay estimatin using twin-plane electrical capacitance tomography.. Chemical Engineering and Processing, 2006, vol. 45, no. , p. , ISSN: 0255-2701 (INT, PHI) 10,00/10,00p.
 24. Mosorow Włodzimierz, Tomczak Łukasz, Berthiaux H., Gatumel C., Demeyre J.F.: Principal component analysis for charakterisisng homogeneity in powder mixixng using image processing techniques.. Chemical Engineering and Processing, 2006, vol. 45, no. , p. 397-403, ISSN: 0255-2701 (INT, PHI) 4,00/10,00p.
 25. Nowakowski Jacek: Datection of Obstacles Motion in a Mobile Robot Environment.. Automatyka, 2006, rocznik 10, nr 2, s. 491-495, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/4,00p.
 26. Nowakowski Jacek, Kaczorowski Daniel, Tomczak Łukasz: Image processing Algorithms Application for 3D Multi Phase Flow Model Reconstruction.. Automatyka, 2006, rocznik 10, nr 2, s. 395-398, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/4,00p.
 27. Raniszewski Marcin: Stratna kompresja obrazu z wykorzystaniem aproksymacji liniowej.. Automatyka, 2006, rocznik 10, nr 2, s. 455-470, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/4,00p.
 28. Romanowski Andrzej, Grudzień Krzysztof, Aykroyd R., Williams R.: Advanced Statistical Analysis as a Novel Tool to Pneumatic Conveying Monitoring and Control Strategy Development.. Particle & Particle Systems Characterization., 2006, vol. 23, no. 3-4, p. 289-296, ISSN: 0934-0866 (INT, PHI) 5,00/10,00p.
 29. Romanowski Andrzej, Grudzień Krzysztof, Williams R.: Analysis and Interpretation of Hopper Flow Behaviour Using Electrical Capacitance Tomography.. Particle & Particle Systems Characterization., 2006, vol. 23, no. 3-4, p. 297-305, ISSN: 0934-0866 (INT, PHI) 6,67/10,00p.
 30. Romanowski Andrzej, Grudzień Krzysztof: Probabilistyczne algorytmy estymacji parametrów wybranych procesów przemysłowych.. Automatyka, 2006, rocznik 10, nr 2, s. 239-249, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/4,00p.
 31. Sankowski Dominik: Wiedza pomaga żyć. Przegląd techniczny, 2006, rocznik , nr , s. 6, ISSN: 0137-8783 (DOM, -) 4,00/4,00p.
 32. Sankowski Dominik, Chaniecki Zbigniew, Dyakowski Tomasz, Pląskowski A., Niedostatkiewicz M, Szabatin R.: Wykorzystanie elektrycznej pojemnościowej tomografii procesowej do analizy i diagnozowania stanów dynamicznych w silosach.. Wynalazcy - Biuletyn specjalny, 2006, rocznik , nr , s. 11, ISSN: (DOM, -) 2,00/4,00p.
 33. Sankowski Dominik, Strzecha Krzysztof, Kołodziejski Hubert, Albrecht Andrzej, Wojciechowski Rafał, Łobodziński W, Senkara : Wysokotemperaturowy tester lutów twardych do zastosowań przemysłowych. Wynalazcy - Biuletyn specjalny, 2006, rocznik , nr , s. 13, ISSN: (DOM, -) 2,86/4,00p.
 34. Serafiński Tomasz: Repozytorium konfiguracji oprogramowania jako podstawa zaawansowanych rozwiązań zarządzania procesem wytwórczym oprogramowania.. Automatyka, 2006, rocznik 10, nr 2, s. 591-602, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/4,00p.
 35. Sierszeń Artur, Sturgulewski Łukasz: Kondensacja zbioru odniesienia matodą punktów wzajemnie najdalszych jako system sterowania pomiędzy szybkością i jakością klasyfikacji.. Automatyka, 2006, rocznik 10, nr 2, s. 447-454, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/4,00p.
 36. Strzecha Krzysztof, Fabijańska Anna, Sankowski Dominik: Nowe algorytmy segmentacji w wysokotemperaturowym przemysłowym systemie analizy obrazów.. Automatyka, 2006, rocznik 10, nr 2, s. 283-297, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/4,00p.
 37. Szmit Maciej, Tomaszewski Mariusz, Szmit Anna: Domain Name Servers ' Pseudo-Random Number generators and DNS Cache Poisoning Attack. Polish Journal of Environmental studies, 2006, vol. 15, no. 4c, p. 184-187, ISSN: 1230-1485 (INT, PHI) 6,67/10,00p.
 38. Szmit Maciej: Niebezpieczna polityka, czyli o polityce bezpieczeństwa dla pracowników urzędów państwowych.. Boston IT Security Review, 2006, rocznik , nr 1, s. 26-27, ISSN: (DOM, -) 4,00/4,00p.
 39. Tomaszewski Mariusz, Szmit Maciej: Huby w pajeczynach i złośliwe m-routery.. Hakin9, 2006, vol. , no. 1, p. 36-40, ISSN: (INT, -) 5,00/5,00p.
 40. Tomczak Łukasz, Mosorow Włodzimierz, Kaczorowski Daniel: Nowa metoda detekcji defektów tekstury w automatycznej inspekcji wizyjnej.. Automatyka, 2006, rocznik 10, nr 2, s. 471-475, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/4,00p.
 41. Wajman Radosław, Rząsa Mariusz: Nowa koncepcja czujnika tomgrafu pojemnościowego do badania przeciprądowych przepływów gaz-ciecz.. Automatyka, 2006, rocznik 10, nr 2, s. 229-238, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 2,00/4,00p.
 42. Wajman Radosław, Banasiak Robert, Mazurkiewicz Łukasz, Dyakowski Tomasz, Sankowski Dominik: Spatial imaging with 3D capacitance measurements.. Measurement Science and Technology, 2006, vol. 17, no. , p. 2113-2118, ISSN: 0957-0233 (INT, PHI) 10,00/10,00p.
 43. Wendler Bogdan, Pawlak Wojciech, Senkara , Sankowski Dominik, Kubiak Andrzej, Jachowicz Marcin, Rylski Adam, Grzelczyk Dariusz: Nowy kompozyt metalowo-ceramiczny w układzie Ti6A14V/TiN. Inżynieria Materiałowa, 2006, rocznik 153, nr 5, s. 1248-1254, ISSN: 0208-6247 (DOM, -) 0,50/4,00p.
 44. Włodarczyk Jarosław, Lewandowski Sławomir: Analiza wpływu szumów na jakość rekonstrukcji w dualnym systemie tomograficznym.. Automatyka, 2006, rocznik 10, nr 2, s. 203-208, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/4,00p.

Articles in conference proceedings

 1. Adamus Radosław, Kuliberda Kamil, Wiślicki Jacek, Subieta Kazimierz: Wrapping Relational Data Structures to Object-Oriented Databases in the Data Grid Architecture.. In: SOFSEM 2006: Theory and Practice of Computer Science. Praga 2006, p. 54-63. <SOFSEM 2006: Theory and Practice of Computer Science. Ed. Wiedermann Jiri, Tel Gerard, Pokorny Jaroslav, Bielikova Maria, Stuller Julius. SOFSEM 2006: Theory and Practice of Computer Science. Czechy-Merin, 21-27.01.2006. Praga: Institute of Computer Science 2006, 173 p.; , ISBN: > (INT, REF) 4,00/4,00p.
 2. Babout Laurent: A novel computational approach to detect isolated and continuous phase in structured materials.. In: Perspective technologies and methods in mems design. MEMSTECH. Lwów 2006, p. 39-42. MEMSTECH. Ed. Komitet organizacyjny . Perspective technologies and methods in mems design. MEMSTECH. Lviv-Polyana, 24-27.05.2006. Lwów: Politechnika Lwowska 2006, 162 p.; A4, ISBN: 966-533-517-X> (INT, REF) 4,00/4,00p.
 3. Babout Laurent, Marrow T.J, Preeuss M.: Sequntial X-ray Topmography Studies of Damage Assesment in Materials Science. In: 4th International Symposium on Process Tomography in Poland.. Warszawa 2006, p. 159-162. <4th International Symposium on Process Tomography in Poland.. Ed. Pląskowski A., Dyakowski Tomasz, Sankowski Dominik, Zaremba Krzysztof. 4th International Symposium on Process Tomography in Poland.. Polska, 14-15 wrzesień. Warszawa: Elektronik, Magazyn elektroniki profesjonalnej 2006, 182 p.; 296x210, ISBN: 83-60660-01-8> (INT, REF) 1,33/4,00p.
 4. Banasiak Robert, Wajman Radosław, Mazurkiewicz Łukasz: Study of electrodes layout for three-dimensional electrical capacitance tomography sensors. In: 4th International Symposium on Process Tomography in Poland.. Warszawa 2006, p. 147-150. <4th International Symposium on Process Tomography in Poland.. Ed. Pląskowski A., Dyakowski Tomasz, Sankowski Dominik, Zaremba Krzysztof. 4th International Symposium on Process Tomography in Poland.. Polska, 14-15 wrzesień. Warszawa: Elektronik, Magazyn elektroniki profesjonalnej 2006, 182 p.; 296x210, ISBN: 83-60660-01-8> (INT, REF) 4,00/4,00p.
 5. Bieniecki Wojciech, Kiedrzycka Edyta: The Study Reguirements for the System of Automatic Measurement of Vegetation in River Catchments. In: Modern problems of radio engineering and computer science.. Lwów 2006, p. 355-356. Lwów - Ukraina, 28.02.06-04.03.06. Lwów: Politechnika Lwowska 2006, 731 p.; A4, ISBN: 966-553-507-2> (INT, REF) 2,00/4,00p.
 6. Frączyk Andrzej: MBS signal dedicated to the identification of dynamic properties of electric resistance furnaces.. In: Perspective technologies and methods in mems design. MEMSTECH. Lwów 2006, p. 79-80. MEMSTECH. Ed. Komitet organizacyjny . Perspective technologies and methods in mems design. MEMSTECH. Lviv-Polyana, 24-27.05.2006. Lwów: Politechnika Lwowska 2006, 162 p.; A4, ISBN: 966-533-517-X> (INT, REF) 4,00/4,00p.
 7. Frączyk Andrzej: Wpływ okresu próbkowania sygnału MBS na wyniki identyfikacji parametrów dynamicznych pieców oporowych.. W: XI Konferencja Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice. Przeźmirowo 2006, s. 307-308. (DOM, REF) 3,00/3,00p.
 8. Fredriksson Kimmo, Grabowski Szymon: Efficient Algorithms for ()- Matching.. In: Proceedings of the Prague Stringology Conference'06. Praga 2006, p. 29-40. <Proceedings of the Prague Stringology Conference'06. Ed. Komitet organizacyjny . Proceedings of the Prague Stringology Conference'06. Praga, 29-31.08.2006. Praga: Uniwersytet w Pradze 2006, 240 p.; , ISBN: 80-01-03533-6> (INT, REF) 2,00/4,00p.
 9. Gocławski Jarosław, Anioł Patryk: Selected segmentation methods applied for DNA image cytometry.. In: Perspective technologies and methods in mems design.
 10. Grabowski Szymon, Bieniecki Wojciech: Simple techniques for plagiarism detection in student programming projects.. W: XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Łódź 2006, s. 225-228. (DOM, REF) 3,00/3,00p.
 11. Grudzień Krzysztof, Romanowski Andrzej, Sztuka Paweł: Tomographic image processing and analysis software.. In: 4th International Symposium on Process Tomography in Poland.. Warszawa 2006, p. 60-63. <4th International Symposium on Process Tomography in Poland.. Ed. Pląskowski A., Dyakowski Tomasz, Sankowski Dominik, Zaremba Krzysztof. 4th International Symposium on Process Tomography in Poland.. Polska, 14-15 wrzesień. Warszawa: Elektronik, Magazyn elektroniki profesjonalnej 2006, 182 p.; 296x210, ISBN: 83-60660-01-8> (INT, REF) 2,67/4,00p.
 12. Jóźwik Adam: Combining reference set condensation and reduction algorithms for controlling the compromise between the reference set size and classification quality.. W: XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Łódź 2006, s. 213-215. (DOM, REF) 3,00/3,00p.
 13. Kaczorowski Daniel, Sekulska-Nalewajko Joanna, Kiedrzycka Edyta: Three-dimensional model of flooding of the river floodplain - visualization of ecohydrological interactions.. In: Perspective technologies and methods in mems design. MEMSTECH. Lwów 2006, p. 146-148. MEMSTECH. Ed. Komitet organizacyjny . Perspective technologies and methods in mems design. MEMSTECH. Lviv-Polyana, 24-27.05.2006. Lwów: Politechnika Lwowska 2006, 162 p.; A4, ISBN: 966-533-517-X> (INT, REF) 2,67/4,00p.
 14. Koszmider Tomasz, Strzecha Krzysztof: 3D Lungs Surface Reconstruction from Computed Tomography Images.. In: VIII IMEKO World Congress. Rio de Janeiro 2006, p. 4. <VIII IMEKO World Congress. Ed. Komitet organizacyjny . VIII IMEKO World Congress. Brazylia, 17.09-22.09.2006. Rio de Janeiro: Congrex do Brasil 2006, 2800 p.; CD, ISBN: > (INT, REF) 4,00/4,00p.
 15. Kośla Paweł: Zastosowanie regresji nieliniowej do selekcji cech.. W: XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Łódź 2006, s. 217-220. (DOM, REF) 3,00/3,00p.
 16. Kowalski Tomasz, Kuliberda Kamil, Wiślicki Jacek, Adamus Radosław, Murlewski Jan: Lokalne i globalne strategie indeksowania oraz struktury danych indeksu w rozproszonych zorientowanych obiektowo bazach danych.. W: XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Łódź 2006, s. 153-156. (DOM, REF) 2,40/3,00p.
 17. Kuliberda Kamil, Wiślicki Jacek, Kowalski Tomasz, Błaszczyk Piotr, Balcerzak Grzegorz, Adamus Radosław: Implementacja platformy transportowej opartej na JXTA dla obiektowego gridu bazodanowego.. W: XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Łódź 2006, s. 261-264. (DOM, REF) 2,00/3,00p.
 18. Kuliberda Kamil, Wiślicki Jacek, Adamus Radosław: Object-Oriented Wrapper for Semistructured Data in a Data Grid Architecture.. In: 9th International Conference on Business Information Systems (BIS 2006). 2006, p. 528-542. <9th International Conference on Business Information Systems (BIS 2006). Ed. Abramowicz Witold, Mayr Heinrich C.. 9th International Conference on Business Information Systems (BIS 2006). Austria-Klagenfurt, 31.05-02.06.2006. : Lecture Notes in Informatics 2006, 601 p.; , ISBN: 3-88579-179-X> (INT, REF) 4,00/4,00p.
 19. Kuliberda Kamil, Wiślicki Jacek, Kowalski Tomasz, Adamus Radosław: Podstawy architektury gridu bazodanowego dla przetwarzania danych obiektowych.. W: XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Łódź 2006, s. 269-272. <XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Praca zbiorowa red. Konferencyjny Komitet. XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Łódź, 19-20.10.2006. Łódź: Piątek Trzynastego 2006, 293 s.; 203-290, ISBN 83-7415-132-3> (DOM, REF) 3,00/3,00p. 
 20. Kuliberda Kamil, Wiślicki Jacek, Kowalski Tomasz, Błaszczyk Piotr, Balcerzak Grzegorz, Adamus Radosław: Protokół komunikacyjny w architekturze datagrid typu peer-to peer.. W: XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Łódź 2006, s. 265-268. <XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Praca zbiorowa red. Konferencyjny Komitet. XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Łódź, 19-20.10.2006. Łódź: Piątek Trzynastego 2006, 293 s.; 203-290, ISBN 83-7415-132-3> (DOM, REF) 2,00/3,00p.
 21. Kuliberda Kamil, Wiślicki Jacek, Kowalski Tomasz, Adamus Radosław: Reprezentacja danych XML jako biznesowy model obiektowy w gridzie bazodanowym na podstawie przykładu.. W: XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Łódź 2006, s. 273-276. (DOM, REF) 3,00/3,00p.
 22. Kuliberda Kamil, Błaszczyk Piotr, Balcerzak Grzegorz, Kaczmarski Krzysztof, Adamus Radosław, Subieta Kazimierz: Virtual Repository Supporting Integration of Pluginable Resources.. In: DEXA 2006. Seventeenth International Conference on Database and Expert Systems Applications.. 2006, p. 657-661. <DEXA 2006. Seventeenth International Conference on Database and Expert Systems Applications.. Ed. Komitet organizacyjny . DEXA 2006. Seventeenth International Conference on Database and Expert Systems Applications.. Polska-Kraków, 4-8.09-2006. : IEEE Computer Society 2006, 740 p.; , ISBN: 978-0-7695-26> (INT, REF) 2,00/4,00p.
 23. Kuzański Marcin: Measurement Methods for Yarn Hairiness Analysis- the idea and construction of research standing.. In: Perspective technologies and methods in mems design.
 24. Lewandowski Sławomir: A Novel Approach to Weight Matrix Generation for Gamma - ray Tomography. In: Modern problems of radio engineering and computer science.. Lwów 2006, p. 226-227. Lwów - Ukraina, 28.02.06-04.03.06. Lwów: Politechnika Lwowska 2006, 731 p.; A4, ISBN: 966-553-507-2> (INT, REF) 4,00/4,00p.
 25. Lewandowski Sławomir, Mosorow Włodzimierz, Sankowski Dominik, Włodarczyk Jarosław: Image reconstruction based on an irregular foe gamma -ray tomography.. In: 4th International Symposium on Process Tomography in Poland.. Warszawa 2006, p. 52-53. <4th International Symposium on Process Tomography in Poland.. Ed. Pląskowski A., Dyakowski Tomasz, Sankowski Dominik, Zaremba Krzysztof. 4th International Symposium on Process Tomography in Poland.. Polska, 14-15 wrzesień. Warszawa: Elektronik, Magazyn elektroniki profesjonalnej 2006, 182 p.; 296x210, ISBN: 83-60660-01-8> (INT, REF) 4,00/4,00p.
 26. Mosorow Włodzimierz, Kowalski Tomasz: Badanie właściwości szkieletu drzewa komponentów.. W: XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Łódź 2006, s. 175-178. (DOM, REF) 3,00/3,00p.
 27. Mosorow Włodzimierz, Kryczka Michał: Steganografia w plikach BMP.. W: XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Łódź 2006, s. 179-182. (DOM, REF) 1,50/3,00p.
 28. Nowakowski Jacek: Application of different methods for obstacles motion detection for mobile robot navigation.. W: XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Łódź 2006, s. 233-235. (DOM, REF) 3,00/3,00p.
 29. Nowakowski Jacek, Kaczorowski Daniel: Program wyznaczający odległości od przeszkód na podstawie przetwarzania obrazów stereowizyjnych.. W: XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Łódź 2006, s. 237-239. (DOM, REF) 3,00/3,00p.
 30. Przywarski Rafał, Grabowski Szymon, Navarro Gonzalo, Salinger Alejandro: FM-KZ: An even simpler alphabet-independent FM-Index.. In: Proceedings of the Prague Stringology Conference'06. Praga 2006, p. 226-240. <Proceedings of the Prague Stringology Conference'06. Ed. Komitet organizacyjny . Proceedings of the Prague Stringology Conference'06. Praga, 29-31.08.2006. Praga: Uniwersytet w Pradze 2006, 240 p.; , ISBN: 80-01-03533-6> (INT, REF) 1,00/4,00p.
 31. Raniszewski Marcin: procedura selekcji cech dla celów redukcji zbioru odniesienia.. W: XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Łódź 2006, s. 191-194. (DOM, REF) 3,00/3,00p.
 32. Romanowski Andrzej, Grudzień Krzysztof, Williams R.: Funnel propagation velocity measurement during hopper discharging.. In: 4th International Symposium on Process Tomography in Poland.. Warszawa 2006, p. 115-118. <4th International Symposium on Process Tomography in Poland.. 
 33. Romanowski Andrzej, Grudzień Krzysztof, Aykroyd R., Williams R., Mosorow Włodzimierz: Parametric modelling algorithms in electrical capacitance tomography for multiphase flow monitoring.. In: Perspective technologies and methods in mems design. MEMSTECH. Lwów 2006, p. . <Perspective technologies and methods in mems design. MEMSTECH. Ed. Komitet organizacyjny . Perspective technologies and methods in mems design. MEMSTECH. Lviv-Polyana, 24-27.05.2006. Lwów: Politechnika Lwowska 2006, 162 p.; A4, ISBN: 966-533-517-X> (INT, REF) 2,40/4,00p.
 34. Romanowski Andrzej, Grudzień Krzysztof, Williams R.: Tomographic approach to granulate gravitational flow dynamics analysis.. In: 5th World Congress on Particle Technology, USA, AIChE Conference Proceedings. 2006, p. 8457-8463. <5th World Congress on Particle Technology, USA, AIChE Conference Proceedings. Ed. Komitet organizacyjny . 5th World Congress on Particle Technology, USA, AIChE Conference Proceedings. , 23-27.04.2006. : Omnipress 2006, 9600 p.; , ISBN: 0-8169-1005-7> (INT, REF) 2,67/4,00p.
 35. Sankowski Dominik: A dual modality tomography system for imaging gas/solids flows (Abstract). In: Second Research Coordination Meeting. 2006, p. 12-13. (INT, STR) 2,00/2,00p.
 36. Sankowski Dominik, Strzecha Krzysztof, Fabijańska Anna: Algorytmy detekcji krawędzi-nowe podejście.. W: XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Łódź 2006, s. 195-198. (DOM, REF) 3,00/3,00p.
 37. Sankowski Dominik, Mohd Zain Rasif, Mosorow Włodzimierz: Imege fusion for dual tomography.. In: Perspective technologies and methods in mems design. MEMSTECH. Lwów 2006, p. 75-78. <Perspective technologies and methods in mems design. MEMSTECH. Ed. Komitet organizacyjny . Perspective technologies and methods in mems design. MEMS
 38. Sankowski Dominik: Problem sposobu przekazywania i wyboru treści dydaktycznych w nauczaniu przedmiotów ilościowych a efektywność nauczania.. W: Efektywnośc procesu nauczania w szkołach wyższych.. Łódź 2006, s. 213-222. <Efektywnośc procesu nauczania w szkołach wyższych.. Praca zbiorowa red. Suchecka Jadwiga, Domański Czesław. Efektywnośc procesu nauczania w szkołach wyższych.. Łódź, . Łódź: Uniwersytet Łódzki 2006, 235 s.; , ISBN 83-7171-950-7> (DOM, REF) 3,00/3,00p.
 39. Sankowski Dominik: Wybrane cyfrowe systemy pomiarowe w wysokotemperaturowych badaniach materiałow.. W: Spotkania Kawalerów Honorowego Medalu SPWiR im. Tadeusza Sendzimira. Warszawa 2006, s. 55-58. (DOM, REF) 3,00/3,00p. 
 40. Sekulska-Nalewajko Joanna, Jeżewski Sławomir, Ambroziak Robert, Kuzański Marcin: Digital image processing methods in biological structure recognition - a short review.. In: Perspective technologies and methods in mems design. MEMSTECH. Lwów 2006, p. 61-64. MEMSTECH. Ed. Komitet organizacyjny . Perspective technologies and methods in mems design. MEMSTECH. Lviv-Polyana, 24-27.05.2006. Lwów: Politechnika Lwowska 2006, 162 p.; A4, ISBN: 966-533-517-X> (INT, REF) 4,00/4,00p.
 41. Sekulska-Nalewajko Joanna, Kaczorowski Daniel: Program-katalog do zarządzania danymi o okrzemkach.. W: XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Łódź 2006, s. 221-222. (DOM, REF) 3,00/3,00p.
 42. Strzecha Krzysztof, Fabijańska Anna, Sankowski Dominik: Application of the edge-based image segmentation.. In: Perspective technologies and methods in mems design. MEMSTECH. Lwów 2006, p. 28-31. MEMSTECH. Ed. Komitet organizacyjny . Perspective technologies and methods in mems design. MEMSTECH. Lviv-Polyana, 24-27.05.2006. Lwów: Politechnika Lwowska 2006, 162 p.; A4, ISBN: 966-533-517-X> (INT, REF) 4,00/4,00p.
 43. Strzecha Krzysztof, Sankowski Dominik, Janicki Michał, Koszmider Tomasz: Control Application Design of Thermo-Wet System.. In: VIII IMEKO World Congress. Rio de Janeiro 2006, p. 4. <VIII IMEKO World Congress. Ed. Komitet organizacyjny . VIII IMEKO World Congress. Brazylia, 17.09-22.09.2006. Rio de Janeiro: Congrex do Brasil 2006, 2800 p.; CD, ISBN: > (INT, REF) 4,00/4,00p.
 44. Strzecha Krzysztof, Fabijańska Anna: Factors Restricting Accuracy of CCD Camera Images Founded High Temperature Measurements. In: Modern problems of radio engineering and computer science.. Lwów 2006, p. 317-319. <Modern problems of radio engineering and computer science.. Ed. Committee Organizing. Modern problems of radio engineering and computer science.. Lwów - Ukraina, 28.02.06-04.03.06. Lwów: Politechnika Lwowska 2006, 731 p.; A4, ISBN: 966-553-507-2> (INT, REF) 4,00/4,00p.
 45. Strzecha Krzysztof, Fabijańska Anna, Sankowski Dominik: Filtry optyczne w komputerowych wysokotemperaturowych systemach analizy i przetwarzania obrazów.. W: XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Łódź 2006, s. 203-206. (DOM, REF) 3,00/3,00p.
 46. Strzecha Krzysztof, Fabijańska Anna: Segmentation Algorithms for Industrial Image Quantitative Analysis Systems.. In: VIII IMEKO World Congress. Rio de Janeiro 2006, p. 5. <VIII IMEKO World Congress. Ed. Komitet organizacyjny . VIII IMEKO World Congress. Brazylia, 17.09-22.09.2006. Rio de Janeiro: Congrex do Brasil 2006, 2800 p.; CD, ISBN: > (INT, REF) 4,00/4,00p.
 47. Szmit Anna, Szmit Maciej: problem sposobu przekazywania i wyboru treści dydaktycznych w nauczaniu przedmiotów ilościowych, a efektywność nauczania.. W: Efektywnośc procesu nauczania w szkołach wyższych.. Łódź 2006, s. 213-222. <Efektywnośc procesu nauczania w szkołach wyższych.. Praca zbiorowa red. Suchecka Jadwiga, Domański Czesław. Efektywnośc procesu nauczania w szkołach wyższych.. Łódź, . Łódź: Uniwersytet Łódzki 2006, 235 s.; , ISBN 83-7171-950-7> (DOM, REF) 1,50/3,00p.
 48. Szmit Maciej, Tomaszewski Mariusz: About sniffing detection. The new operating systems and the old problems.. W: XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Łódź 2006, s. 255-258. <XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Praca zbiorowa red. Konferencyjny Komitet. XIV Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne". Łódź, 19-20.10.2006. Łódź: Piątek Trzynastego 2006, 293 s.; 203-290, ISBN 83-
 49. Tomczak Łukasz, Mosorow Włodzimierz: Singular value decomposition for texture defect detection in visual inspection systems.. In: Perspective technologies and methods in mems design. MEMSTECH. Lwów 2006, p. 1-4. <Perspective technologies and methods in mems design. MEMSTECH. Ed. Komitet organizacyjny . Perspective technologies and methods in mems design. MEMSTECH. Lviv-Polyana, 24-27.05.2006. Lwów: Politechnika Lwowska 2006, 162 p.; A4, ISBN: 966-533-517-X> (INT, REF) 4,00/4,00p.
 50. Tomczak Łukasz, Mosorow Włodzimierz: Metoda detekcji defektów tekstury. W: XIII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Łódź 2005, s. 537-543. <XIII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Praca zbiorowa red. Konferencyjny Komitet. XIII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Łódź, 13-14.10.2005. Łódź: Piątek Trzynastego Wydawnictwo 2005, 711 s.; B5, ISBN 837415-069-6> (DOM, REF) 3,00/3,00p.
 51. Wajman Radosław, Mazurkiewicz Łukasz, Banasiak Robert, Sankowski Dominik: Numerical calculation of forward problem for 3D capacitance tomography.. In: Proceedings of 4th World Congress on Industrial Process Tomography. Aizu 2005, p. 588-593. <Proceedings of 4th World Congress on Industrial Process Tomography. Ed. de Jong A., Takei M., Williams R.A.. Proceedings of 4th World Congress on Industrial Process Tomography. Japan, 5-8.09.2005. Aizu: VCIPT 2005, 1070 p.; A4, ISBN: 053162557> (INT, REF) 4,00/4,00p.
 52. Wojciechowski Rafał, Szolc Rafał: Pomiar dynamicznych własności sieci HFC. W: XIII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Łódź 2005, s. 225-236. <XIII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Praca zbiorowa red. Konferencyjny Komitet. XIII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Łódź, 13-14.10.2005. Łódź: Piątek Trzynastego Wydawnictwo 2005, 711 s.; B5, ISBN 837415-069-6> (DOM, REF) 1,50/3,00p.

return to the top