kontakt    mapa strony  
    polski   english

Prace dyplomowe

Przed przystąpieniem do obrony pracy końcowej należy spełnić poniższe wymagania formalne:
 
- wybór opiekuna pracy i złożenie stosownego formularza do sekretariatu studiów (termin zostanie podany w trakcie seminarium dyplomowego)
- uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów
- złożenie pracy końcowej do sekretariatu studiów najpóźniej 3 dni robocze przed dniem obrony
- przygotowanie 10-minutowego wystąpienia (prezentacja w PowerPoint lub ekwiwalentna, wzór strony tytułowej) zatwierdzonego przez opiekuna.
 
 
Terminy obron prac końcowych:
 
I termin obrony prac końcowych: 25.02.2017. Osoby chętne proszone są zgłoszenie wyboru terminu do kierownika studium lub do sekretariatu.
II i III termin jest przewidziany w I i II połowie kwietnia.
 
Dokumenty przydatne do przygotowania pracy końcowej:
 
Strona tytułowa pracy
Wytyczne edycyjne do przygotowania pracy końcowej
Formularz wyboru tematu pracy końcowej
Oświadczenie o oryginalności pracy

Propozycje tematów prac dyplomowych dla studium GKiTM

Pobierz plik.
 

Prace obronione w latach 2013-2014 na studiach podyplomowych GKiTM:

Pobierz plik.

powrót do góry


Redakcja:
Joanna Sekulska-Nalewajko
Marta Ciabiada

Ostatnia modyfikacja:
2017-01-20 14:50:32, Joanna Sekulska-Nalewajko